۲۴ ساعت

آرشیو سپتامبر, 2022

30 سپتامبر
۲دیدگاه

روزگار تیره:

تاریخ نشر جمعه  هشتم  میزان  ۱۴۰۱– ۳۰ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

به استقبال از سرودۀ ناصرخسرو قبادیانی بلخی:
{ آزرده کرد کژدم غربت جگر مرا
گوئی زبون نیافت ز گیتی مگر مرا }
روزگار تیره:
در سر نبوده هیچ غم سیم و زر مرا
اوج هوس نداد گهی بال و پر مرا
30 سپتامبر
۳دیدگاه

خطاط خوش نویس

تاریخ نشر جمعه هشتم  میزان  ۱۴۰۱– ۳۰ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

از اوان نو جوانى که زمزمه هاى شعر در فکرم خطور میکردو میخواستم احساساتم را در قالب شعر انعکاس دهم و در انوقت هنوز از قالب هاى شعر و سبکهایش آگاهى نداشتم و کلمات موزن اما شکسته را براى ارامش طبع خود به زبان میاوردم ، یگانه کسیکه این زمزمه ها را مى شنید یا شنیدنش برایش تحمیلى بود محمد عزیز ظفر بود
29 سپتامبر
۲دیدگاه

آزادی و حق زندگی

تاریخ نشر پنجشنبه هفتم  میزان  ۱۴۰۱– ۲۹ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

باید از نو جنبش و حماسـه ها برپا کنید

گرز رستم را برای حفـظ جان بالا کنید

ادامه نوشته…

27 سپتامبر
۵دیدگاه

ماما شوخک کِى بود؟

تاریخ نشر سه شنبه پنجم  میزان  ۱۴۰۱– ۲۷ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

مجله شوخک که از جمله مجلات طنزى وطن بود در سال ١٣۴٩ خورشیدى به همت مرحوم عبد العزیز مختار اقبال چاپ یافت.
صاحب امتیاز و مدیر مسؤول آن مرحوم عبدالعزیز مختار بود و این مجله پس از ١۶ سال وقفه نشراتى در زمان حکومت شهید نجیب الله که جراید، مجلات، و روز نامه هاى غیر دولتى دوباره به فعالیت هاى نشراتى شان اغاز نمود؛ مجلهِ شوخک نیز فعالیت خود را از سر گرفت.
27 سپتامبر
۲دیدگاه

تکامل عشق

تاریخ نشر سه شنبه پنجم  میزان  ۱۴۰۱– ۲۷ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

محـور انسـان و هستی و خـدا عشـق دل است

زان سـبب معشـوقـه و عاشـق باهم مایل است

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۳دیدگاه

سایت پرافتخار۲۴ ساعت بمثابه مشعل پرنور…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

درپیوند با پانزدهمین سالگرد خجسته سایت وزین ۲۴ساعت 
برادر دانشمندم جناب محمد مهدی بشیر  موسس و مسوول سایت وزین ۲۴ ساعت !
بدین وسیله  پانزدهمین سالگرد پرمیمنت  آغاز نشرات سایت پرطرفدار ۲۴ساعت را به شما وهمچنان به همه دست اندرکاران وهمکاران پرذوق این سایت ارزشمند ازصمیم قلب تبریک وتهنیت گفته، موفقیت های بی پایان تان را در همه زمینه های زندگی آرزو می نمایم.
26 سپتامبر
۳دیدگاه

۲۴ ساعت نقش مهمی را در پخش و نشر…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

بشیر عزیزو گرامى ام را درود و سلام فراوان میفرستم بموقع میدانم که بنوبه خود پانزدهمین سالروز ایجاد سایت وزین ٢۴ ساعت را به موسس آن جناب شما از صمیم قلب تبریک و تهنیت بگویم.
26 سپتامبر
۱۲دیدگاه

آغاز پانزدهمین بهار نشراتی سایت ۲۴ ساعت

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

آغاز پانزدهمین بهار نشراتی سایت ۲۴ ساعت

نوشتۀ : محمد مهدی بشیر

چهارم میزان ۱۴۰۱ خورشیدی برابر است به ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ میلادی و مصادف است به پانزدهمین  بهارنشراتی سایت ۲۴ ساعت یا سایت شما .

از پانزدهمین سال نشراتی سایت ۲۴ ساعت در شرایطی تجلیل میشود که اضافه ازیکسال ازفرار اشرف غنی خایین وطنفروش و دار ودستۀ فاسدش از کشور وتسلیم دادن افغانستان عزیز به طالبان وحشی میگذرد ودر این مدت درد و رنج مردم ما به اوج خود رسیده است ،اقتصاد کشور فروپاشیده ، قیمت‌ها بصورت سرسام آوری افزایش یافته و میلیون‌ها هموطن ما آواره و مهاجر گردیدند .

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۳دیدگاه

سایت ۲۴ ساعت طی پانزده سال عمر نشراتی

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

پانزدهمین بهار نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت خجسته باد

بیست و ششم سپتامبر ۲۰۲۲ مصادف است با آغاز پانزدهمین بهار نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت ، جا دارد ضمن عرض تبریک به مدیر مدبر آن محترم محمد مهدی بشیر که بیشترین سالهای عمرش را در راه خدمت به فرهنگ و ادب سرزمین آبایی اش سپری نموده و طی پنج دهه گذشته با نشرات مختلف کشورهمکاری صمیمانه داشته است ، از تلاشهای پیگیر و شبانه روزی ایشان تقدیر بعمل آورده و مؤفقیت روز افزون شانرا آرزو نمایم.

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

پانزدهمین بهار نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

جناب برادر دانشمند و نویسنده آگاه محترم مهدی بشیر هروی سلام !

قبل از همه منحیث یکی از علاقه مندان سایت ۲۴ ساعت تجلیل از پانزدهمین سالگرد این سایت پر طرفدار را به شما و سایر همکاران اعم از نویسندگان ، شاعران و دست اندرکاران که با شما همکاری قلمی دارند ابراز داشته و موفقیت روز افزون شما را به سالیان دراز از بارگاه ایزد متعال آرزومندم.

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۳دیدگاه

پانزده همین بهارایجاد سایت وزین ۲۴ ساعت !

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

پانزده همین بهارایجاد سایت وزین ۲۴ ساعت !

سایت وزین ومردمی ۲۴ ساعت که در پانزده همین بهارایجاد خویش قراردارد پانزده سال قبل نهالی کوچک وسبزی بود که در گلستان دنیای مجازی سربلند کرد وآهسته آهسته رشد کرد پرشگوفه شد که عطرشگوفه هایش تا دوردست ها مشام دلها را تازه کرد که علاقه مندان زیادی را ازسراسردنیا بخود جذب کرد .

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

پانزده همین سالگرد سایت وزین ۲۴ ساعت…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

پانزد همین سالگرد سایت وزین ۲۴ ساعت مبارکباد! 
درود و مهر برادر معزز مهدی جان بشیر پانزده همین سالگرد تأسیس سایت ۲۴ ساعت مبارکب.
صمیمانه ترین تبریکات خود را خدمت دوست دارن سایت ۲۴ ساعت تقدیم میدارم. ۱۵ سال قبل این سایت به ابتکار ژورنالیست و فرهنگی اصیل کشور جناب مهدی بشیر بوجود آمد و بزودی مورد توجه فرهنگیان، شعرا ، ادبا و تاریخ نویسان قرار گرفت.
26 سپتامبر
۳دیدگاه

۲۴ ساعت در میان دهها سایت افغانى با نشر…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

پر میمنت باد پانزده همین بهار نشراتى

(وب سایت وزین ٢۴ ساعت)

در عصر کنونى که تکنا لوژى به معراج رسیده و نشرات مطبوع آهسته آهسته جاى خود را به وب سایت هاى انترنیتى مى سپارد ، خوانش و خرید جراید و مجلات کمرنگ گردیده است.

فعالیت وب سایت هاى افغانى با استفاده از تلفون هاى همراه، هزاران معلومات و اخبار داغ را به خواننده گان میرساند.

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

ویژه گی برجسته در ۲۴ساعت عزیز …

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

چهره یابی پر درخششِ برگ با صفای ” ۲۴ ساعت” به پانزده سالگی رسیده است. پانزده سال پیش آرزوهای نیک و دستان آشنا با فرهنگ وپاکیزه گی، عزیزی را با صمیمیت در اختیار اهل قلم نهاد که سخن شان را به گوش نیازمندان برساند.

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

وب سایت ۲۴ ساعت یکی از وزین ترین و…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

پانزدهمین سالگرد ایجاد وبسایت ۲۴ ساعت

بعد از تقدیم سلام و حرمت خدمت محترم مهدی بشیر و همه هموطنان عزیز و گرامی خواستم متن کوتاه داشته باشم در ارتباط با وب سایت ۲۴ ساعت که از سالهای متمادی به این طرف یکی از اولین همکاران این وبسایت بوده و می باشم.

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

بادرود بیکران پانزدهمین سالگرد سایت…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

بادرود بیکران پانزدهمین سالگرد سایت وزین ۲۴ساعت را خدمت جناب آقای محمد مهدی بشیر ودست اندر کاران این برنامه صمیمانه تبریک وتهنیت میگویم و پیشنهاد میکنم که

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

پانزده همین سالگرد سایت وزین ٢۴ ساعت…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

پانزده همین سالگرد سایت وزین ٢۴ ساعت مبارکباد! 

***********

جای نهایت مسرت و مباهات  است که سایت وزین ۲۴ ساعت با طی نمودن یک راه دشوار و با گذشت موفقانه از فراز ها و نشیب ها ؛ پانزده همین سالگرد خجسته اش را یکجا باهمکاران قلمی ،علاقمندان  و دوستان اش جشن می گیرد. 

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

سایت۲۴ساعت دراین اوضاع حساس تاریخی

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

سایت ۲۴ ساعت به همت محترم مهدی بشیر در این اوضاع حساس تاریخی چونان مشعل تابناک در سپهر مطبوعات فروپاشیدۀ افغانستان می تابد و در مسیر  روشنگری و بیداری اذهان تلاش می کند؛

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم …

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام تبریکی ارگان نشراتی صلح و تفاهم مولانا سعید افغانی 

دوست معزز و دانشمند محترم محمد مهدی « بشیر » مدیر مسوول ارگان نشراتی « ۲۴ ساعت » !

جای  مسرت  است  که  بدینوسیله  بهترین  و  صمیمانه ترین  تبریکات  قلبی خویش را بمناسبت  پانزده همین  سال  تاسیس ارگان  نشراتی  « ۲۴ ساعت  »  بحضور بزرگوار  شما  شخصیت  فرهنگی  کشور،  همه همکاران بزرگوار  قلمی  و هموطنان معظم ؛  تقدیم  مینمایم . 

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۳دیدگاه

۲۴ ساعت یکی از پر محتوا ترین سایت ها …

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

 ۲۴ ساعت یکی از پر محتوا ترین سایت ها که بدون در نظر داشت مسایل سیاسی ، قومی و زبانی مضامین ارزنده، مقالات و اشعار شاعران و نویسندگان محترم را با ذوق و خلوص نیت و دیزاین های زیبا به نشر رسانده و بدسترس هموطنان عزیز ما قرار می‌دهد 

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

۲۴ ساعت از بدو تاسیس توانسته یک وحدت…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

بنام خداوند بخشاینده و مهربان

صمیمانه ترین تبریکات و قدر شناسی قلبی خود و همه اعضای خانواده ام را بمناسبت  پانزدهمین بهار نشراتی سایت وزین ۲۴ ساعت ، به شما و تمام دست اندرکاران پر تلاش و محبوب تان تقدیم نموده موفقیت های هر چه بیشتری را از بارگاه خداوند توانا آرزو مندم.

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

خدمات شما در کار تنویر افکار و گسترش…

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

برادر گرامی بشیر صاحب، پانزدهمین سالگرد سایت وزین ۲۴ ساعت را تبریک گفته و برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر را در راه خدمت به هموطنان عزیز ما مینمایم.

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۳دیدگاه

موفقیت های بیشتر شما را در راستای رشدو …

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

سلام و درود بر شخصیت والای میهنم جناب مهدی بشیر صاحب !
ضمن آرزوی تندرستی تان موفقیت های بیشتر شما را در راستای رشد و انعکاس علم و فرهنگ آرزو دارم.
26 سپتامبر
۲دیدگاه

۲۴ ساعت یک سایت عالی فرهنگی است

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

سلام و یک جهان سپاسمندم از زحمات بى دریغ و خالصانه تان استاد عالیقدرم جناب بشیر صاحب!

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۳دیدگاه

۲۴ ساعت یگانه سایتی  که بدون هر نوع …

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

برادر محترم و گرامی جناب آقای محمد مهدی بشیر !

پانزدهمین سالروز نشراتی سایت  وزین ۲۴ ساعت را بشما و همۀ همکاران گرامی تان از صمیم قلب تبریک وتهنیت میگویم و موفقیت بیشترشما را در راه خدمت به مردم افغانستان آرزو میکنم.

ادامه نوشته…