۲۴ ساعت

آرشیو آوریل, 2016

30 آوریل
۱ دیدگاه

هر کو متعصب است چون کور بود

تاریخ نشر شنبه ۱۱ ثور  ۱۳۹۵ – ۳۰  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

هر کو متعصب است چون کور بود

سید همایون شاه عالمی

هر کو متعصب است چون کور بود

همچون گاو خر سرش به آخور بود

ادامه نوشته…

30 آوریل
۲دیدگاه

جلودارانِ شب

تاریخ نشر شنبه ۱۱ ثور  ۱۳۹۵ – ۳۰  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

جلودارانِ شب

نورالله وثوق
….
سرِ هرکوچه ی سنگر ببندید

به روی دشمنِ دل؛ درببندید

ادامه نوشته…

30 آوریل
۱ دیدگاه

در هوای بهشت

تاریخ نشر شنبه ۱۱ ثور  ۱۳۹۵ – ۳۰  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

در هوای بهشت

شما احمق ها را باداران تان فریب داده اند ، جای تان بلند ترین نقطه دوزخ است .

استاد عنایت الله باور بامیک

محترم باور بامیک

محترم باور بامیک

هوای رفتن جنت خراب کرده چنین

گروه کفر زمان را به نام طالب دین

ادامه نوشته…

29 آوریل
۱ دیدگاه

چشم بیمار :

تاریخ نشر جمعه دهم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۹  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

یک دوبیتی زود آمد عاشقانه پیشکش دوستان !

چشم بیمار :

استاد عبدالچبار توکل هروی

به وصفت شعر شیوا می سرایم

دوبیتی های زیبا می سرایم

ادامه نوشته…

29 آوریل
۱ دیدگاه

زه شاعر نه یم خو دا لیکم

تاریخ نشر جمعه دهم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۹  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

زه شاعر نه یم خو دا لیکم
داکتر فاروق اعظم ته!
  چې د قام د درد او غم ځینې خبر شی
 پوه لارښود شی د ټولنې ښه رهبرشی
29 آوریل
۲دیدگاه

جشن طبیعت !

تاریخ نشر جمعه دهم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۹  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

جشن طبیعت !

محترمه خانم عزیزه عنایت

ابــرگهـربــار ببیـن، لالـه و گلــزار بـبـیـن

جشـن طبیعت بنگــر، نــرگـس خمـارببیـن

ادامه نوشته…

29 آوریل
۱ دیدگاه

قناعت

تاریخ نشر جمعه دهم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۹  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

قناعت

محترم حسن شاه فروغ

دستى بهر پلیدى دنیا مزن رفیق

آهنگِ غم بتارِ دلِ ما مزن رفیق

ادامه نوشته…

28 آوریل
۱ دیدگاه

آسیاب ظلم

تاریخ نشر  پنجشنبه نهم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۸  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

آسیاب ظلم

رسول پویان
زپاکستان نخیزد جز ترور و وحشت و کشتار

چو باشـد نیش گـژدم در سرشـت عقرب جرار

ادامه نوشته…

28 آوریل
۱ دیدگاه

هوای بیتو بودن پرپرم کرد

تاریخ نشر  پنجشنبه نهم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۸  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

هوای بیتو بودن پرپرم کرد

محترم نورالدین همسنگر

هوای بیتو بودن پرپرم کرد

شرشک غم به چشمان ترم کرد

ادامه نوشته…

28 آوریل
۲دیدگاه

عجب آب و هوای ارغوان شـــد

تاریخ نشر  پنجشنبه نهم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۸  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

عجب آب و هوای ارغوان شـــد

عبدالودود فضلی

عجب آب و هوای ارغوان شـــد

بـه هـرسو شرشر آب روان شــد

ادامه نوشته…

28 آوریل
۲دیدگاه

فریاد و بر آرند و شـــغالان بدی آرند

تاریخ نشر  پنجشنبه نهم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۸  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

فریاد و بر آرند و شـــــــــــــغالان بدی آرند

شایق الله دلدار اندرابی

محترم شایق الله دلدار اندرابی

محترم شایق الله دلدار اندرابی

ای مردان وطن چون ز وطن بی خبر هستین

یا ناله به گوش تان نرسید یا که بیکار هستین

ادامه نوشته…

28 آوریل
۲دیدگاه

مرغان سحر

تاریخ نشر  پنجشنبه نهم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۸  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

مرغان سحر

محترمه خانم عزیزه عنایت

مرغان سحر ورد زبان نام تو دارند

آهنگ خوش ونغمۀ الهـام تــو دارند

ادامه نوشته…

27 آوریل
۱ دیدگاه

به مناسبت سیاهروز های ۷ و ۸ ثور

تاریخ نشر چهار شنبه  هشتم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۷  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

به مناسبت سیاهروز های ۷ و ۸ ثور

«انجمن اجتماعی دادخواهان افغان» به مناسبت سیاهروز های ۷ و ۸ ثور و تقبیح جنایات و وحشیگریهای بیش از چهار دهه گذشته نمایشگاه عکس کنار جاده ای را در شهر کابل راه اندازی مینماید. از تمامی رسانه ها و هموطنان دردمند و با احساس خود صمیمانه تقاضا داریم تا با بازدید ازین برنامه قدمی برای دادخواهی گذاشته، در تلاش‌های ما برای شناسایی و محاکمه جنایتکاران جنگی و قاتلان هزاران هموطن معصوم ما سهیم شوند.

ادامه نوشته…

27 آوریل
۱ دیدگاه

مجاهدت زمانی و مکانی و مجاهدت انسانی

تاریخ نشر چهار شنبه  هشتم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۷  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

مجاهدت زمانی و مکانی و مجاهدت انسانی

استاد عنایت الله باور بامیک

مجاهدت نوع نخست مجاهدتی ست که انسان بر اساس شرایط محیطی و زمانی در یک چهار چوب قرار می گیرد و به مجاهدت می پردازد. این نوع مجاهدت آگاهانه و آرمانی نیست بل مقطعی و بر مبنای نیاز های زود گذر زمانی و شرایط جغرافیایی ست. اما مجاهدت نوع دومی مجاهدت انسانی، رسالت مندانه، اگاهانه و آرمانی ست. این مجاهدت مادام العمر و پایان ناپذیر است. مجاهدت با خویشتن خویش، نه با ابزار و سلاح گرم بل با نیروی اراده و تعهد.

ادامه نوشته…

27 آوریل
۱ دیدگاه

چک چک

تاریخ نشر چهار شنبه  هشتم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۷  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

دوستان عزیز این شعررا فقط بخاطر چکچککردن های لاشعوری بعضی ازهموطنان ما که نا دانسته برهرحرف فریبکارانه وتعهد های تکراری ازدل وجان چکچک می کنند بدون اینکه بدانند راست است یا دروغ.است.بناءا این شعررا سرودم وپیشکش تان می کنم.

چک چک

عبدالغفور امینی

چک چک مکن که کاربه چکچک نمی شود

بهبودِ روزگاربه چکچک نمی شود

ادامه نوشته…

27 آوریل
۱ دیدگاه

ع و غ هر گز ندارند شـیوه ای مردانگی

تاریخ نشر چهار شنبه  هشتم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۷  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

ع و غ هر گز ندارند شـــیوه ای مردانگی

نوشتۀ : نذیر ظفر

ای خدا یــــــک رهبر هوشیار میخواهد وطن

مهربان و پر دل و غمـــــخوار میخواهد وطن

ادامه نوشته…

26 آوریل
۱ دیدگاه

تاج ستمگری

تاریخ نشر سه شنبه  هفتم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۶  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

تاج ستمگری

رسول پویان

تـاج سـتمگـری بـه پـشـیزی نمی خرم

تخـت سـکـندری بـه کهیزی نمی خرم

ادامه نوشته…

26 آوریل
۲دیدگاه

یک زمانی ما غیور فاتح د نیا بودیم

تاریخ نشر سه شنبه  هفتم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۶  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

یک زمانی ما غیور فاتح د نیا بودیم

شایق الله دلدار اندرابی

ما زغـــفلت اختیاری خود به کافر داده ایم

مملکت را در نثارا خــون سراسر داده ایم

ادامه نوشته…

26 آوریل
۱ دیدگاه

یک طرح شعری

تاریخ نشر سه شنبه  هفتم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۶  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

یک طرح شعری
******

امید وصل
**************

محترم عبدالرشید آشتی

از آسمان تار ما گویا که مهتاب گریخته است

ماییم که بیهوده ، در سراغ ستاره ها

ادامه نوشته…

26 آوریل
۲دیدگاه

حسین ابن منصور معروف به “حلّاج”

تاریخ نشر سه شنبه  هفتم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۶  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

حسین ابن منصور معروف به “حلّاج”

ابو مغیث حسین ابن منصور متخلص به حلّاج متولد ۲۳۶ خورشیدی در بیضاء میباشد.
وی در جوانی در عراق به تحصیل پرداخت و به عرفان گرایید و صوفی شد تا آنکه در سال ۲۸۹ خ طریقۀ خاص را دنبال کرد و مریدانی یافت و در سفر های که مینمود به تعلیم و تربیت می پرداخت و چون اظهاراتش بر خلاف اعتقادات زمانش بود، به دستور خلیفۀ عباسی در سال ۲۹۹ خ به دار کشیده شد.

انتخاب از : محترم همایون شاه عالمی

توجه کنید به ابیاتی از وی:

درد عشقت دامن جانم گرفت

بارِ دیگر غم گریبانم گرفت

ادامه نوشته…

25 آوریل
۱ دیدگاه

دعوت جهت اشتراک در گردهمایی

تاریخ نشر دوشنبه  ششم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۵  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

دعوت جهت اشتراک در گردهمایی اعتراضی در تقبیح سیاه‌روزهای ۸ و ۷ ثور

Invitation to participate in protest gathering
to condemn the dark days of 28th and 27th April

**************

بدون محاکمه جنایتکاران ۸ و ۷ ثوری، مردم ما صلح و شکوفایی را نخواهند دید!

«حزب همبستگی افغانستان» در تقبیح سیاه‌روز‌های ۸ و ۷ ثور گردهمایی اعتراضی را برگزار می‌نماید. از تمام مردم و خبرنگاران دعوت می‌نماییم تا در این مراسم اشتراک ورزیده، برنامه‌ی ما را باشکوه‌تر سازند.

ادامه نوشته…

25 آوریل
۱ دیدگاه

طالبان دشمن بشریت

تاریخ نشر دوشنبه  ششم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۵  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

طالبان دشمن بشریت
نقیب الله عبید
دین مقدس اسلام برای جان و حیات انسان ارزش فراوانی قائل شده است. بعد از کفر و شرک به خداوند ج بزرگترین گناه از نظر حکم اسلام قتل انسان های بی گناه می باشد. خداوند ج در کلام پاکش می فرماید: هر کسیکه یک شخص بی گناه را بکشد، مانند آنکه تمام انسان ها را به قتل رسانده باشد.
25 آوریل
۲دیدگاه

سرود عشق !

تاریخ نشر دوشنبه  ششم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۵  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

سرود عشق !

عزیزه عنایت

پـرندۀ نشسته به شـاخی و جاویدانه بخوان

بــرای شــادی دلــهـای عـاشقــانـه بخـوان

ادامه نوشته…

25 آوریل
۲دیدگاه

چشم یار

تاریخ نشر دوشنبه  ششم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۵  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

باستقبال سروده ای زیبایی از محترم حیدر” ندا “

فی البداهه سروده شد

قیوم بشیر « هروی »

ملبورن – آسترالیا

بیست و پنجم اپریل ۲۰۱۶

چشم یار

آن مریض  چشم  یار ما را  کنار انداخته

در سکوی  انتظار  دل  بی  قرار انداخته

ادامه نوشته…

25 آوریل
۲دیدگاه

یکی از بزرگترین شاعران زبان ترکمنی

تاریخ نشر دوشنبه  ششم  ثور  ۱۳۹۵ – ۲۵  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

مختوم قلی فراغی (متولد ۱۱۱۲ خورشیدی و درگذشتهٔ ۱۱۶۹ یا ۱۱۷۶ خورشیدی است. وی یکی از بزرگترین شاعران زبان ترکمنی و یکی از مهمترین شخصیت‌های مردم ترکمن به شمار می‌آید. در اشعار خود بیشتر به مسایل اجتماعی و سیاسی می‌پرداخت.

انتخاب از : سید همایون شاه عالمی

ترجمۀ بعضی از ابیات وی به زبان دری پارسی:

وقتی ایلی کوچ می کند ، نه آدمها می مانند و نه دامهای شان

و جاده ها نیز رفته رفته گم می شوند

ادامه نوشته…