۲۴ ساعت

29 آوریل
۱ دیدگاه

زه شاعر نه یم خو دا لیکم

تاریخ نشر جمعه دهم ثور  ۱۳۹۵ – ۲۹  اپریل  ۲۰۱۶ هالند

زه شاعر نه یم خو دا لیکم
داکتر فاروق اعظم ته!
  چې د قام د درد او غم ځینې خبر شی
 پوه لارښود شی د ټولنې ښه رهبرشی