۲۴ ساعت

آرشیو دسامبر, 2011

31 دسامبر
بدون دیدگاه

مکثی برطرح وحدت ملی «ملی یوالی» محترم جهانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعیدافغانی

دکتور صلاح الدین سعیدی- سعید افغانی

۳۰ – ۱۲ – ۲۰۱۱

مکثی برطرح وحدت ملی «ملی یوالی» محترم جهانی

تاریخ نشر شنبه دهم  جدی ۱۳۹۰ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱

نوشته ها، شعر ها، مواضع سیاسی و اجتماعی جناب عبدالباری جهانی و درین آواخر نوشته های «ملی یوالی، مسوول څوک دی؟» توجه خاص من را جلب کرد.

بلی پایداری و استواری جناب شان برای من درموضع ګیری شان درمورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر درافغانستان باوجود امکانات زیادی دیګر برای من جداً قابل قدربوده و براستواری شخصیت شخص دلالت میکند. بلی جناب شان با متانت درموضع مردم و حاکمیت قانون قرار ګرفتند. اینکه لقب و تخلص از افغانستان شمولی بالاتر به جهان شمولی میرود و «جهانی» انتخاب میشود این بذات خود ګوینده و ګواه اراده وانتخاب عمیق انسانی است.

ادامه نوشته…

29 دسامبر
بدون دیدگاه

چکار کنم

دوکتور نور احمد خالدی

نومییا، نیوکلیدونیا، اپریل ۱۹۹۵

چکار کنم

تاریخ نشر پنجشنبه  هشتم جدی ۱۳۹۰ – ۲۹ دسامبر ۲۰۱۱

شبها گر از فراق ننالم چه کار کنم

خون دل از دو دیده نبارم چه کار کنم

گویند که تاریکی نباشد پسند تو

دل را چراغ راه نسازم جه کار کنم

ادامه نوشته…

28 دسامبر
بدون دیدگاه

یک قدم جدید

الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی”

یک قدم جدید

تاریخ نشر چهارشنبه  هفتم جدی ۱۳۹۰ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱

درآسـتانۀ به تعبیر اکثریت سیاسیون امریکائی سـاختنن افغانسـتان به نام صلح ودموکراسی مطابق پلان های مجوزۀ غرب  یک  قـدم دیگر بنام (میکی موس در تلویزیون “طلوع ” طلوع نمود .)

از نظر نگارنده چسـپانیدن پایـگاه  نظامی امریـکا در خـاک  افغانسـتان ،طوریکه اکثرأ فکـر میکنـند بـرای پخـش قـدرت درین سـرزمین میباشد قابل قبول نمیباشد،اما طرح پروگرام تلویزیونی( کارتونی میکی موس ) که در آن همه پلان های تسخیروی و تغیـیر دهنیت زرع گـردیـده برای امریکائی ساختن افغانستان مشکل را آسان میسازد نه آسانترزیرا الزاماً آن عـده ای که عوایـد مادی زمانی  پوشـش نیات  نیـک شـانرا تـاریک میگرداند ناخودآگاه برای پیشـبرد همچـواهـداف فعـال وفعالـتر میگردند زیرا عواید مادی برای مادیون بهترین سلاح شستشوی مغزی محسوب است وآنهـا را بـرای خدمات غیر  آماده میـگردانـد

ادامه نوشته…

28 دسامبر
بدون دیدگاه

یادگار

محمد اسحاق "ثنا"

محمد اسحاق "ثنا"

محمد اسحاق ثنا

ونکوور،کانادا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یادگار

تاریخ نشر چهارشنبه هفتم جدی ۱۳۹۰ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱

فریاد و داد و شور و فغان است کار من

تاریک همچو شام سیه روزگار من

من اختیار خویش به جانان سپرده ام

شادم از آنکه نیست به کف اختیار من

ادامه نوشته…

28 دسامبر
بدون دیدگاه

سوال از شیطان ؟

 

 

نذیر ظفر

نذیر ظفر

 

 

نوشته نذ یر ظفر -اندیانا

۲۷ دسامبر ۲۰۱۱

سوال از شیطان؟

تاریخ نشر چهارشنبه هفتم جدی ۱۳۹۰ – ۲۸دسامبر ۲۰۱۱

شبی مردی به رویای پر یشان

تکلم داشت با ابلیس و شیطان

ازو پرسید کای ابلیس بد کار

چرا طاعت نکردی بهر دادار ؟

ادامه نوشته…

28 دسامبر
بدون دیدگاه

لایۀ تکفین

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

محمد نعیم کریمی

۳۰ سرطان ۱۳۹۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لایۀ تکفین

تاریخ نشر چهارشنبه هفتم جدی ۱۳۹۰ – ۲۸ دسامبر ۲۰۱۱

سرمنزل ومأوایم درسینۀ این خاک است

پیراهن عُمرآخر،ازدست اجل چاک است

میزان هوسهایم دراوج بلندیها

ازپهنۀ این صحرا تا دردل افلاک است

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۱ دیدگاه

باز هم ششم جدی فرا رسید

باقی سمندر

باقی سمندر

باقی سمندر

ششم جدی سال ۱۳۹۰ خورشیدی

۲۷ دسامبر سال ۲۰۱۱ میلادی

باز هم ششم جدی فرا رسید

عنوانی یا سرخط یادداشتی بود که  در :

۲۵ دسامبر ۲۰۰۷ نوشته بودم . شما را به رفتن چند ګام به عقب دعوت مینمایم تا ګامهای رو به بیش رفتن را استوار ترګزاریم .

ساعت یک بعد از ظهر ۲۵ دسامبر سال ۱۹۷۹ را بخاطر بسپاریم .

بیاد روز های گذشته :

بیاد تاریخ ای که  درافغانستان باردگر  به شکل دیگر تکرار گردید و امید که بار دیگر تکرار نگردد ،

ادامه نوشته…

27 دسامبر
بدون دیدگاه

ویادی از زندان پلچرخی – کابل

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز « عزیزی »

محمد عزیز( عزیزی)

ششم جدی سال ۱۳۹۰

 

 

 

 

 

 

تقبیح روز ششم جدی سال ۱۳۵۸

ویادی از زندان پلچرخی کابل

( روز اشغال کشور افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی متوفی )

محمد عزیز( عزیزی)

ششم جدی سال ۱۳۹۰
_________

شبی سیاه وغم انگیزبود مثل همــه …

شبان سرد و پر از خوف ومرگ، پلچرخی

بهر طرف که نظر می فتاد می دیدیم

به بند ، خیل عظیمی ز آهوان هر سو

ادامه نوشته…

26 دسامبر
بدون دیدگاه

د وطن پــــه یاد

سمیع الدین افغانی

سمیع الدین افغانی

 

شا عر: سمیع الدین افغانی

Author: Sameuddin Afghani

خواننده : صدیق شباب

Singer: Sediq Shabab

د وطن پــــه یاد

(متنبـهچارزبان)

شعر و آهنگ زیبای وطنی

د وطن پــــه یاد
پــــه وطـــن موجوړماتم دی
تــورتمونو کې مو شپې دی
دا د کـــــوم ظــــــــالم له لاسه
چې ظلمونو کې مو شپې دی

ادامه نوشته…

26 دسامبر
بدون دیدگاه

بی پناه

نذیر ظفر

نذیر ظفر

نو شته نذ یر ظفر

۲۵ دسا مبر ۲۰۱۱ اندیانا

 

 

 

 

بی پناه

تاریخ نشر دوشنبه پنجم جدی ۱۳۹۰ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۱

شبانه در نظرم قرص ماه میسوزد

مرا ز دوری روی تو آه میسوزد

چنان به غصه روانم که از تف پایم

به زیر هر قد مم خاک راه می سوزد

ادامه نوشته…

26 دسامبر
بدون دیدگاه

دست طمع

 

انجینر محمدهاشم رائق

از امریکا

دست طمع

تاریخ نشر دوشنبه پنجم جدی ۱۳۹۰ – ۲۶دسامبر ۲۰۱۱

ای دل زکوی یــار چـرا پا گرفته ای

در کنج زهـــد دامــن تقوی گرفته ای

حاجت به جستجوی کلیسا ودیرنیست

در قلب مردمــان تو اگر جا گرفته ای

ادامه نوشته…

25 دسامبر
بدون دیدگاه

تابوت شاعر !

امروز یکشنبه چهارم جدی۱۳۹۰ مصادف است به سالروز وفات زنده یاد استاد محمد محسن صابر هروی نویسنده ، شاعر ، پژوهشگر و هنرمند مشهور افغانستان ، روحش شاد و یاد و خاطره هایش گرامی باد .

مرحوم استاد صابر هروی

کابل جدی ۱۳۶۳

تابوت شاعر !

تاریخ نشر یکشنبه  چهارم جدی ۱۳۹۰ –  ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱

به تابوتم چی می پالید ؟

به دنبال کی می گردید ؟

ز جان من چی می خواهید ؟

نمی بینید اینجا هیچ چیزی در نظر ناید

ادامه نوشته…

25 دسامبر
بدون دیدگاه

جلوه های زندگــی

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

عزیزه عنایت

 

 

 

 

جلوه های زندگــی

تاریخ نشر یکشنبه  چهارم جدی ۱۳۹۰ –  ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱

جلوه هـــای زندگی را رنگ , رنگی دیگـر اســت

گاه چــون گل مینــوازد گه نـــا خــن خنجـر اسـت

درهــوای مــرغ دل نــتــوان پــرو بــا لی گشـــود

ورنه این بسمل بدان حالست که شورش درسراست

ادامه نوشته…

25 دسامبر
بدون دیدگاه

میلاد …

حشمت امید

حشمت امید

 

حشمت امید

۲۵ د سمبر ۲۰۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلاد …

همزاد مسـیحایم ، بی لطـف مســـــیحایی

بی مریم و بی اشکی ، بی نقش چلیپـایی

همزادی من با او ، همرنگی رنج ماسـت

مصروف صبـوری هـا ، مرهـون تسـلایی

ادامه نوشته…

25 دسامبر
بدون دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

حکایت۱۶۰

خوار تر از شیشهء خالی به بزم باره ایم

عزتی گر بود رشفت از اعتبار ما مپرس

« کلیم »

دروغ مایهء شرمساری است

تاریخ نشر یکشنبه چهارم جدی ۱۳۹۰ –  ۲۵ دسامبر ۲۰۱۱

شاه سلطان حسین میرزا بایقر (۹۱۲ – ۸۷۸) امیر حسین ابیوردی را به سفارت نزد سلطان یعقوب میرزا حکمران آذربایجان و عراق فرستاد و هدایای بسیار نیز باو سپرد که به سلطان یعقوب میرزا تقدیم کند و سفارش کرد که از کتابخانهء سلطنتی چند جلد کتاب نیز برای وی داده شود و در جملهء آنها کلیات جامی هم باشد.

هنگامی که ملا عبدالکریم کتابدار کتابها را به امیر حسین تسلیم می نمود سهوآ فتوحات مکیه را که در حجم و جلد با کلیات جامی شباهت داشت به امیر داد و او نیز بدون اینکه کتاب را بگشاید و ملاحظه کند، آنرا گرفت و درجملهء اشیائی که با خود به آذربایجان سپرد حفظ کرد. وقتی که به تبریز رسید و بدربار سلطان یعقوب میرزا باریافت ، سلطان او را بسیار نوازش نمود واز رنج سفر مانده نباشی گفت و احوال و سرگذشت بین راه را جویا شد.

ادامه نوشته…

24 دسامبر
بدون دیدگاه

نگاهی بر نوشته آقای فارانی

 

نوشته نذ یر ظفر

نگاهی بر نوشته آقای فارانی

تاریخ نشر شنبه سوم جدی ۱۳۹۰۲۴دسامبر ۲۰۱۱

بنام خداوند جان آفرین

نذیر ظفر

نذیر ظفر

در سایت وزین آریا یی خلاف توقع مضمونی از جناب مسعود فارانیبه نشر رسیده بود که از دو لحاظتوجه ام را بخود معطوف کرد .

اول اینکه بار نخست بود که درین سایت وزین جناب فارانی قلم پر دازی نموده بودند و عده یی از نو یسنده گان ما که قبل از تحولات ۷ ثور ۱۳۵۷ در غربت سرای مهاجرت متواری شده بودند ، کمتر به سایت های روشنفکرانی که بعد از ورود مجا هدین به میهن و هجوم طالبان ، مهاجرت گزیده اند و با کار برد سایت های الکترو نیکی به نشرمطالب و مضا مین می پردازند ، مضامین به اصطلاح جاندار شانرا غرض نشر ؛ ار سال کنند.

ادامه نوشته…

23 دسامبر
بدون دیدگاه

آیـیـنـۀ تـمـام نـمـا

نجیب بهروش

نجیب بهروش

نـجـیـب بـهـروش

ونـکـوور کـانـادا

دسمبر ۲۰۱۱

 

 

 

آیـیـنـۀ تـمـام نـمـا

تاریخ نشر جمعه دوم جدی ۱۳۹۰ ۲۳ دسامبر ۲۰۱۱

آن ابـلـــــــه یــی کــه رفـتـه زکــف آبـروی اوسـت

خــالــی زعـطـف آدمـیـت ظــــــرف خـوی اوسـت

در مـکـتـب و ادب کــــــــــــــــــدۀ مـلک زنـدگــی

انـگـشـت انـتـقـــــــاد عــــزیـزان بـه سـوی اوسـت

ادامه نوشته…

22 دسامبر
بدون دیدگاه

اظهارات اخیر جوبایدن هفتاد ساله

سید نظام " طاهری"

سید نظام " طاهری"

سید نظام ” طاهری”

اظهارات اخیر جوبایدن هفتاد ساله، معاون رئیس جمهور اوباما

تاریخ نشر پنجشنبه  اول جدی ۱۳۹۰ –  ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱

نخستین بار پس از جنگ های ده سالۀ آمریکا با گروه طالبان و القاعده آقای جوسف بایدن معاون ریاست جمهوری کشور آمریکا در یک گفت و گو با مجلۀ نیوزویک آن کشور به صراحت کامل اعلان نمود که طالبان دشمن آمریکا نیست و یگانه دشمن آمریکا القاعده است حتی زمان آغاز لشکر کشی آمریکا به افغانستان آنها القاعده را می خواستند نابود کنند نه طالبان را پس مفهوم اظهارات بایدن اینست که ایشان در ده سال گذشته در جنوب و شرق افغانستان در مقابل القاعده جنگ های فرسایشی طولانی انجام داده است که سر انجام در برابر القاعده پیروزی را از آن خود ساخته است وبا گروه طالبان می توان مصالحه نمود.

ادامه نوشته…

22 دسامبر
بدون دیدگاه

ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم

صدیق رهپو طرزی

به بهانهٔ صدمین سالگشت نشر سراج اخبار

ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم

پنجشنبه  اول جدی ۱۳۹۰ –  ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱

صدیق رهپو طرزی

صدیق رهپو طرزی

روشنگری، بنیاد نو گرایی و مدرنیزم

این یک مساله روشن است که اندیشهٔ های سیاسی در دو خط جدا از هم قرار می گیرند.

یکی همانا تصور دنیای استبدادی ـ از هر گونه اش ـ است که در آن فرد فرمانروا، به مانند چوپان، دیگران را گله داری می نمایند. در این ساختار به ترین مردم کسانی اند که رعیت گونه سر اطاعت به زمین بگذارند.

دیگری به این باور اند که انسانان ابزار سیاست نیستند و فرمان راویان یا دولت بایست در خدمت مردم قرار داشته باشند. در هستهٔ این ساختار قانون، برآمده از دل رای نماینده گان مردم که به صورت آزاد و در یک فضای پر رقابت، بر گزیده شده باشند، نقش اساسی داشته می باشد.

ادامه نوشته…

21 دسامبر
بدون دیدگاه

شب یلدا

 

 

 

خانم صالحه وهاب واصل

خانم صالحه وهاب واصل

 

 

 

صالحه وهاب واصل

هالند

شب یلدا

چهار شنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۰ – ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱

شب یلدا کنار آب، ماه و یار میخواهم

قمر را با جمع انجم چو خدمتگار میخواهم

درآن شب خواب در را نابود میسازم به چشم خود

سرا پا چشم میگردم ، همه بیدار میخواهم

ادامه نوشته…

21 دسامبر
بدون دیدگاه

شب یلدا

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

استاد شیراحمد یاور کنگورچی

۱۱ جدی ۱۳۷۹ هجری خورشیدی

افغانستان

 

 

 

 

شب یلدا

تاریخ نشر چهار شنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۰ –  ۲۱ دسامبر ۲۰۱۱

بود یلدا شب  و  آن شب،  شبی  یلدا بود

سرد وتاریک و دراز ازهمگی شبها بود

درهمه سال همین شب، شب خاطره هاست

شب پُر خاطره ای  نیـز  برای مـا بود

ادامه نوشته…

20 دسامبر
بدون دیدگاه

گلسنگ محبت

نورالدین همستگر

نورالدین همستگر

نورالدین « همسنگر »

هالند نوامبر ۲۰۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

گلسنگ محبت

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۰ –  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱

کی باشدم این ظلمت شبها به سراید

زین شام سیه بانگ خروس سحراید

هرغنچه نقاب ازرخ پنهان بگشاید

گلزار طراوات به چمن بی خبر اید

ادامه نوشته…

20 دسامبر
بدون دیدگاه

بمان !

 

زهره صابر هروی ساجد

زهره صابر هروی

زهره صابر هروی

اپریل ۲۰۱۰

بمان !

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹قوس ۱۳۹۰ –  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱

جز ما به یاد گار زمان هر چی ماندنیست

گرد ایم روی آیینههریکنماندنیست

دستم بگیر و دست ز دستمرهامکن

یکروزسیلحادثه ماراربودنیست

ادامه نوشته…

20 دسامبر
بدون دیدگاه

بزم سُخن

محمد اسحاق « ثنا »

محمد اسحاق « ثنا »

محمد اسحاق  ” ثنا “

ونکوور، کانادا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزم سُخن

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۰ –  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱

خسته و بی صدا غزل گفتم

از دل غصه ها غزل گفتم

بند در پای دل فتاد ز غم

تا به مرز رها غزل گفتم

ادامه نوشته…

20 دسامبر
بدون دیدگاه

سکوت گلبدین

از عبقری

سکوت گلبدین

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۰ –  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱

سوت گلبدین مو ج فساد است

تمام فتنه اش دوراز جهاد است

الا ای گلبدین راکت ا نداز

امیر حزب و قتل و غصه پرداز

ادامه نوشته…