۲۴ ساعت

25 دسامبر
بدون دیدگاه

میلاد …

حشمت امید

حشمت امید

 

حشمت امید

۲۵ د سمبر ۲۰۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلاد …

همزاد مسـیحایم ، بی لطـف مســـــیحایی

بی مریم و بی اشکی ، بی نقش چلیپـایی

همزادی من با او ، همرنگی رنج ماسـت

مصروف صبـوری هـا ، مرهـون تسـلایی

یک عمر کشیدم من ، بر شانه صلیبم را

یک عمر دویدم من ، در سـایهء فـردایی

او آمد وگفت ورفت من هستم وخاموشی

نی سحـر زبان دارم ، نی منطق گـویایی

ایکاش چو آهویی ، در دشت رهــا بودم

میخوردم و میمردم ، در گوشـهء تنهایی

یا کاش جهان امروز می بود به کــام ما

بی خادم و مخدومی ، بی نوکر و آقـایی

سرتا سـر عمـرما تکرار غــم وشادیست

یک لحظه چوتوفانی یک لحظه چورویایی

** **

حشمت امید

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما