۲۴ ساعت

آرشیو 'زراعتی و مالداری'

13 مارس
۱ دیدگاه

یک نهال ، یک نَفَس

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۳ حوت ۱۳۹۴ – ۱۳مارچ  ۲۰۱۶ هالند
نهالشانی
یک نهال ، یک نَفَس

بیایید با غرس یک نهال درکابل و سایر شهر های پر جمعیت کشور در مبارزه با امراض کشنده تنفسی سهیم شویم .

نویسنده: دکتور شهیر نثاری

فرارسیدن فصل بهار را به بهانه گرفته با  طبیعت آشتی کنیم !

بیایید با غرس یک نهال درکابل و سایر شهر های پر جمعیت کشور در مبارزه با امراض کشنده تنفسی سهیم شویم .

ادامه نوشته…

25 ژانویه
بدون دیدگاه

اقتصاد زراعتی

تاریخ نشر شنبه  ۲۵ جنوری ۲۰۱۴  هالند

کریم پوپل

کریم پوپل

اقتصاد زراعتی

  نوشته کریم پوپل

۲۲ / ۱ / ۲۰۱۴

اقتصاد زراعتی عبارت از اصل اصول اعمال اقتصادی  بر استفاده   موثر از نباتات و دامداری  میباشد. وهم گفته میتوانیم . روش  استفاده از منابع طبیعی , روابط تولید با حفظ محیط زیست را اقتصاد زراعتی گویند. اقتصاد زراعتی شعبه از اقتصاد عمومی میباشد .

ادامه نوشته…