۲۴ ساعت

آرشیو آگوست, 2014

30 آگوست
۳دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر شنبه ۳۰  آگست ۲۰۱۴ هالند

حکایت ۲۲۵

ترحم   بر  پلنگ  تیز  دندان

ستمگاری بود بر گوسفندان

« سعدی »

از کجا آورده ای

طفغاج خان از ملوک ایلک خانیهء مأوراالنهر ( ابوالمظفر عمادالدوله ابراهیم طفغاج ابن نصر در حدود ۴۴۰ – ۴۶۰ ) یک روز در شهر سمرقند از بازاری عبور می کرد شخصی دستهء گلی برسم تحفه تقدیم کرد.

خان از او پرسید :

این گلها را از کجا آورده ای؟

ادامه نوشته…

30 آگوست
۳دیدگاه

رنج نبودن کانالیزاسیون و آب مردم کابل را

تاریخ نشر شنبه ۳۰  آگست ۲۰۱۴ هالند

k1

رنج نبودن کانالیزاسیون و آب مردم کابل را به امراض مختلف تبدیل نموده است.

نوشته محترم  کریم پوپل

۲۶اگست۲۰۱۴

محترم کریم پوپل

محترم کریم پوپل

کابل با نداشتن کانالیزاسیون به یک شهر متعفن پراز گرد و غبار بی آب و منبع امراض تبدیل شده است. کنون فاضلاب  شهر کابل تا فاصله ۱۵ متر در زیر زمین رسیده است. چاه که به فاصله ۱۵ یا ۲۰ متر در داخل شهر حفر شود رنگ آن زرد مملو از دها امراض کیماوی و بکتریائی است. اکنون مردم از آبهای سپتیک استفاده نموده چاهای به حفر ۱۰۰-الی۱۷۸ متر زیز زمین حفر می‌کنند. که خلاف موازین شهری بوده افراد عادی حق استفاده از آبهای سپتیک را ندارند. زیرا این آب در حفظ طبیعت نگهداشته می‌شود. در غیر کابل به یک شهر گرم مملو از صدها مشکلات دیگر تبدیل خواهد شد.

ادامه نوشته…

29 آگوست
۲دیدگاه

مرثیۀ برمرگ مسحورجمال

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ آگست ۲۰۱۴ هالند

شاد روان مسعور جمال

شاد روان مسعور جمال

مرثیۀ برمرگ مسحورجمال

عزیزه عنایت

۲۸ / ۸ / ۲۰۱۴

هالند

محترمه عزیزه عنایت

محترمه عزیزه عنایت

ابــرنـــورســتــه زآه دل غــم بــاربـبــار

لاله بـرتـربت مسحـور، زکـوهسـاربیــار

ادامه نوشته…

28 آگوست
۱ دیدگاه

جلوه های هنر

 تاریخ نشر پنجشنبه ۲۸ آگست ۲۰۱۴ هالند

scan0004

محترم نصرالدین سلجوقی

محترم نصرالدین سلجوقی

دیروز چهارشنبه  ۲۷ آگست ۲۰۱۴ جناب دانشمند گرامی آقای نصر الدین سلجوقی لطف کردند یکی از آثار زیبا و با ارزش شانرا بنام جلوه های هنر شامل : آثار و احوال خطاطان و نقاشان از عصر تیموری تا سدۀ روان را توسط پست برایم فرستادند.

در گوشه یکی از صفحات آن چنین نوشته اند : ( بسمه تعالی ، بمطالحه برادر گرامی جناب آقای محمد مهدی بشیر هروی و کتابخانه سایت ۲۴ ساعت تقدیم است .

ادامه نوشته…

28 آگوست
۱ دیدگاه

طرح نو

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۸ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

طرح نو

رسول پویان

بـاز ای جـــان بلــب آمــده فـــریـاد دگـر

راه و رسـم دگـر و طــرح نو و داد دگر

ادامه نوشته…

27 آگوست
۱ دیدگاه

من بیوۀ افغانم

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۷ آگست ۲۰۱۴ هالند

s

من بیوۀ افغانم

سامیه اصیل

۲۰۱۳ تورنتو

محترم سامیه اصیل

محترم سامیه اصیل

در سنگر آب و دانه میرزمم

دنبال لقمۀ نانی برای اطفال یتیمم

ادامه نوشته…

27 آگوست
۱ دیدگاه

سیاست کردن آسیب پذیری زنان

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۷ آگست ۲۰۱۴ هالند

حترمه پوهندوی شیماغفوری

محترمه پوهندوی شیماغفوری

سیاست کردن آسیب پذیری زنان

پوهندوی شیما غفوری

۲۷ / ۸ / ۲۰۱۴

اینکه در کشور ما افغانستان زنان مورد تبعیض جنسیتی و خشونت های گوناگون قرار دارند، موضوعی است مبرهن و عام. ولی هرگاه هر نوع این مشکلات را در هر ساحه به صورت همه جانبه مورد مطالعه قرار بدهیم، کاریست که متاسفانه هنوز از حوصلۀ اجتماع ما خارج است. زیرا از یک طرف به مشکلات زنان اهمیت لازم معطوف نمیگردد و آنرا جزء از زندگی میدانیم و از جانب دیگر از اثر تعدد آن حیران هستیم که کدام را بر شماریم و تحلیل نمائیم.

ادامه نوشته…

27 آگوست
۱ دیدگاه

تصامیم پشت پرده

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۷ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترمه دوکتورس  زرغونه عبیدی

محترمه دوکتورس زرغونه عبیدی

تصامیم پشت پرده

 زرغونه عبیدی

در ارتباط به تمام جوانب اهمیت انتخابات سال ۱۹۹۳ در افغانستان که همزمان با خروج عساکر ” ISAF ” میباشد تبصره ها، مقالات، پیام ها و فراخوان های با ارزش نوشته شده و سخن های بجا از جانب صاحب نظران گفته شده است. اینکه چرا دو کاندید ریاست جمهوری بدون مداخلۀ امریکا نخواستند و یا هم نتوانستند با هم به توافق برسند، میتوان گفت که ملامتی ها بجا اند و اما سؤال من اینست که: آیا واقعاً باید باور میداشت در سرزمینی که در بیشتر از سه دهه بازیچۀ دست سیاست های مغرضانه ای همسایه های ما و سیاست خود کمک کنندۀ غرب بوده است، بدون مواجه شدن به عکس العمل های تخریب کننده جوانب مغرض میتوان دیموکراسی را بدون چون و چرا نهاد گذاشت؟

ادامه نوشته…

26 آگوست
۱ دیدگاه

سرودۀ زیبای انتقادی از سیمین بهبهانی

تاریخ نشرسه شنبه ۲۶ آگست ۲۰۱۴ هالند

سمین

سرودۀ زیبای انتقادی از شهبانوی فقید غزل ایران ، سیمین بهبهانی
که اورا سالیان زیاد با رنج ومشقت فراوان روبرو ساختند 

اانتخاب و ارسالی : محمد عزیز ( عزیزی )

محترم محمد عزیز(عزیزی)

محترم محمد عزیز(عزیزی)


یکی خان بود از حیث چپاول

دوتا مستخدم خان را گرفتند

ادامه نوشته…

25 آگوست
بدون دیدگاه

انتخابات ۱۳۹۳- طرح های مشخص

تاریخ نشر دوشنبه ۲۵ آگست ۲۰۱۴ هالند                                                             

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی

محترم دوکتور صلاح الدین سعیدی

انتخابات ۱۳۹۳- طرح های مشخص جهت توافـقـات

د. ص.  سعید افغانی

۲۵ – ۸ – ۲۰۱۴ 

 

دولت  و از جمله حکومت خوب و بهتر درین عصر از خود مشخصات و علایمی را دارد که به اساس آن میگویم که دولت ویا دولتداری معیـن خوب است و یا بد. درین عرصه قواعد، مشخصاتی، علایم و خصوصیت های اند که بر همه جوامع ودولتهای آن به صورت کل قابل تطبیق اند و مشخصاتی اند که در عرصه ها،  شرایط، موقعیت جغرافیایی، انکشاف  تأریخی و امکانات مشخص هرجامعه و کشور تفاوت میکند. ضرورت است در مواردی  به صورت انفرادی مورد ارزیابی قرار داده شده  و منطق سخن را با  در نظر داشت وضع با در نظر گرفتن تمام جوانب این مسایل مورد تعمق و مداقه قرار داد.  

ادامه نوشته…

24 آگوست
۱ دیدگاه

مـنـــا جــــا تــیــــــه

تاریخ نشر یکشنبه ۲۴ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بســم الله ا لـرحـمـن ا لـرحـیـــم

به بوسه گا ه پیا مبر، لبا ن پا ک حسین

مـنـــا جــــا تــیــــــه

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۰ اپریل ۲۰۰۰، سـدنی

******

بـــزرگـــوار خـــدا یـــــا! بــه قــا ف قـــرآ نــت

بـه مـیـم نـام محـمـّـد«ص» بـه یـای یـــزدا نـــت

ادامه نوشته…

23 آگوست
۱ دیدگاه

امیدواری برای پایان بخشیدن به انتظار

تاریخ نشر شنبه ۲۳ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترمویس احمد (حکمت)

محترم ویس احمد (حکمت)

امیدواری برای پایان بخشیدن به انتظار ۵ ماهه و انتخاب رئیس جمهور

نویسنده: ویس احمد حکمت

(فعال جوانان-هرات)

   با آنکه نزدیک به پنج ماه از برگزاری دور اول انتخابات ریاست جمهوری کشور می گذرد، اما تا هنوز هم نتیجه ی بدست نیامده و کشور در سرنوشت نامعلوم به سر می برد.

   پس از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که چالش های را به میان آورد و آهسته، آهسته آرزو های مردم را به صورت موقت به یاس و نومیدی مبدل کرد، پا در میانی وزیر خارجه امریکا و توافق های سیاسی و تخنیکی میان نامزدان ریاست جمهوری امیدوار کننده شد و شهروندان و سیاسیون را وا داشت تا در انتظار نتیجه انتخابات پس از تفتیش کامل آرا باشند.

ادامه نوشته…

23 آگوست
۱ دیدگاه

با موزیم هرات آشنا شوید

تاریخ نشر شنبه ۲۳ آگست ۲۰۱۴ هالند

با موزیم هرات آشنا شوید

نویسنده: جاوید ضرغا (هرات)

مجموعه‌سازی برای انسان امر فطری است و ذوق و سلیقه در گردآوری آن بی‌شک همواره همراه او بوده است. در دوران نوسنگی، انسان مجموعه‌هایی از صدف، گوش‌ماهی، سنگریزه و استخوان جانوران را گردآوری و از آن برای تزیینات استفاده می‌نمود. در مراحل بعدی تمدن، این مجموعه‌ها بیانگر شیوه‌های اعتقادی و آیینی اقوام مختلف گردید. مجموعه‌های تزیینی و تجملی‌ای که به خصوص در گورستان‌های تمدن‌های باستان بین‌النهرین و آریانای کهن یافت شد، اعتقاد به زندگی پس از مرگ را نشان داد.

ادامه نوشته…

22 آگوست
۳دیدگاه

راهنمای مناسک حج

تاریخ نشر جمعه  ۲۲ آگست  ۲۰۱۴ هالند

مناسک حج.png

دوستان عزیز و هموطنان مسلمان افغانستان ،  چون موسم زیارت خانه خدا(ج) دارد نزدیک شده میرود  ویکتعداد زایرین کعبهء مکرمه راجع به اعمال ومناسک حج معلومات لازمه را ندارند. و جناب الجاج پوهنوال داکتر اسدالله حیدری مولف این  کتاب زیبا که  راهنمای مناسک حج است لطف نمودند  چندی فبل یک جلد آنرا  به کتابخانه سایت ۲۴ ساعت اهدا نمودند و طوریکه اطلاع یافتم این راهنمای حج ازدوازده سال اخیرهمه ساله توسط یک تعداد کاروانهای سفرحج، اعم از براران تسنن و تشیع با استقبال بسیار خوب مواجه شده و  از آن استفاده کرده اند . بنده خواهستم در این ثواب شیریک شوم واین کتاب را بطور مکمل نشر نمایم . امیدوارم عزیزانیکه عازم حج میشوند مولف این کتاب و بنده را از دعا فراموش نکنند. به امید قبولی حج همه عزیزانیکه قصد رفتن بخانه خدا (ج )  را دارند.

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

****************************************************

راهنمای مناسک حج

(فشرده وبزبان ساده)

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

الحا ج دکتور اسد الله حیدری

سدنی، آسترالیـــا

جنوری ۱۹۹۸

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشگـفـتـــا ر

بنــام خـداوند لــوح وقلـم       حقیقت نگار وجود ازعدم

اَلـْحَمْـدُ لِلهِ رَبِّ الـْعَـا لَمیْن وَالصَّلاه وَالسَّلامُ عَلی خَیْرِ خَلـْقِه مُحَمَّدٍ وَالِهِ

الطَّـیِّبـِیْنَ الطَّـاهِرِیْن 

هدف از نوشتن این راهنمای فشردهء مناسک حج درآنست تا زائرین خانه خدا،خصوصاً آنا نیکه درممالک غیراسلامی مانند آسترالیا زندگی می نمایند ودسترسی زیاد به کتب ونشریه های اسلامی ندارند، با استفاده از این مناسک حج پیش از پیش تصویری از اعمال ضروری حج داشته و بدانند که اعمال حج را درکجاو درچه وقت وبه چه ترتیب بجا آورند،تا حد اقل حج ایشان از نظر ظاهری مطابق به شرع مقدس اسلام صورت گرفته باشد.

ادامه نوشته…

22 آگوست
۲دیدگاه

تیغ طعنه

تاریخ نشر جمعه ۲۲ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترم نذیر ظفر

محترم نذیر ظفر

تیغ طعنه

 نوشته نذیر ظفر

امر یکا – ورجینیا ۱۸ / ۸ / ۲۰۱۴

هـــــر چــــــــند میکنم غم دل کم نمیشود

از غــــــــــصه های مهر تو بیغم نمیشود

ادامه نوشته…

21 آگوست
۵دیدگاه

دلم می‌خواهد

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۱ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

دلم می‌خواهد

شهلا لطیفی

دلم خیلی می‌خواهد که رنگ‌ها را

با چابکی پروانه‌ها

ادامه نوشته…

21 آگوست
۱ دیدگاه

آزادی

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۱ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

محترمه خانم صالحه وهاب واصل

آزادی

صالحه واهب واصل

۲۰ – ۸ – ۲۰۱۴

هالند

کــو آن دلـی که نـــلـــرزد بـــرایـی آزادی

کــو آن سری کـــه نــدارد هـــوایی آزادی

ادامه نوشته…

21 آگوست
۲دیدگاه

در سوگ بانوی سخن سیمین بهبهانی

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۱ آگست ۲۰۱۴ هالند

مرحومه  خانم سیمین بهبهانی

مرحومه خانم سیمین بهبهانی

در سوگ بانوی سخن سیمین بهبهانی
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا 
۲۱ – ۸ – ۲۰۱۴
محترم محمد اسحاق « ثنا »

محترم محمد اسحاق « ثنا »

بانوی سخن آنکه سخندان برین بود
الفاظ کلامش همگی نغض و گذین بود
21 آگوست
۲دیدگاه

سالگرد استقلال افغانستان به همه مبارکبادا

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۱ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم سامیه اصیل

محترمه خانم سامیه اصیل

سالگرد استقلال افغانستان به همه مبارک بادا

نویسنده : سامیه اصیل

سالگرد استرداد استقلال کشور عزیز را، روزی که با سربازی، جوانمردی و توانمندی فرزندان با همت کشور ثبت تأریخ است به همه  بزرگان و عزیزان قلمبدست و کافۀ ملت قهرمانم مبارک گفته  سعادت، آسودگی و آزادی جاویدان آرزو می نمایم.

ادامه نوشته…

20 آگوست
۵دیدگاه

نشه ای چشم که فارغ کرد از عالم مرا

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ آگست ۲۰۱۴ هالند

احمد محمود امپراطور
سه شنبه ۲۸ اســد ۱۳۹۳ هجری آفتابی

افغانستان

محترم محمود امپراطور

محترم محمود امپراطور

حلقــه ای گرداب را غیــــر از دل دیوانه نیست

عاشق بیباک را جُــــز دشت صحرا خانه نیست

ادامه نوشته…

20 آگوست
۱ دیدگاه

زورِ مــا و ضـعـفِ مـــا

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترم ودود " فضـلی"

محترم ودود ” فضـلی”

زورِ مــا و ضـعـفِ مـــا

ودود فضلی

هالند

====

(( بـر غـزل مـیـرزا  غـالــب ))

====

مــا را مــدان   قـطـره  کـه  آن  قـلــزمـیـم  مـــا

چـون  ذره  در مـیـانِ خـودش  خـود گـمـیـم مــا

ادامه نوشته…

20 آگوست
۴دیدگاه

بیاد بود شهبانوی غزل فارسی

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ آگست ۲۰۱۴ هالند

مرحومه خانم سمین بهبهانی

مرحومه خانم سمین بهبهانی

بیاد بود شهبانوی غزل فارسی سمین بهبهانی

محمد عزیز( عزیزی)

محترم محمد عزیز(عزیزی)

محترم محمد عزیز(عزیزی)

شهــبانوئی ادیبی، فــــرخنده باغبانی

رخت سفر بتن کرد ،در سیـر جــاودانی

ادامه نوشته…

20 آگوست
۲دیدگاه

یاد سیمین

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ آگست ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

یاد سیمین

رسول پویان

۲۰ / ۸ / ۲۰۱۴ 

بیا به دامن شب خوشه خوشه پروین است

شـرنگ پای زیب مه زینت کمرچین است

ادامه نوشته…

20 آگوست
۱ دیدگاه

عکسهای جالب و دیدنی از طریق هوا

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ آگست ۲۰۱۴ هالند

عکسهای جالب  و دیدنی از گوشه و کنار جهان  از طریق هوا

ارسالی : محمد نصیر

نگاه از بلندی  و اشراف بر یک پهنه بزرگ همواره برای انسان ها خاطره انگیز و زیباست.

  این وضعیت نه تنها زیبا و جذاب است بلکه نگاه با وسعت فراخ به انسان دید بلندی می دهد تا از تنگ نظری و قضاوت بر مبنای ” ضیق نظر” اجتناب کند.
 
 به قول مولانا:
 
غم چو بینی در کنارش کش به عشق
از سر “ربوه” نظر کن در دمشق
 
حال  با این مقدمه کوتاه می توان از زیبایی این تصاویر که از بلندی و با اشراف گسترده از پهنه ای بزرگ گرفته شده است ، لذت برد.
 تصاویر زیر بهترین تصاویر هوایی است که در چهار گوشه جهان گرفته شده است:

  شهر آمستردام هلند و کانال ها آب جاری در آن

آمستردام هالند

آمستردام هالند

ادامه نوشته…

19 آگوست
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۹ آگست  ۲۰۱۴ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

استرداداستقلال کشور به کشورهای بیگانه

cartoon464g ادامه نوشته…