۲۴ ساعت

13 ژانویه
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ  نشر شنبه ۲۳ جدی  ۱۳۹۶ – ۱۳جنوری   ۲۰۱۸–  هالند

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

آزادی ۷۵ تروریست و جانی د یگر مربوط افراد گلبیدین

نوشتۀ : مهدی بشیر

تشکر از دوست گرامی و کارتونیست مستعد کشور آقای عتیق شاهد و کارتون عالی و واقعی شان .

ادامه نوشته…

26 آگوست
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ  نشر شنبه چهارم  سنبله   ۱۳۹۶ – ۲۶ آگست ۲۰۱۷–  هالند

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

درود به برادر گرامی و کارتونیست موفق و مستعد کشور آقای عتیق الله شاهد و تشکر از کارتون زیبایت که ارگ نشینان فاسد و بی کفایت را در لباس داعش ترسیم نموده اید.

ادامه نوشته…

20 جولای
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹ سرطان  ۱۳۹۶ – ۲۰  جولای ۲۰۱۷–  هالند

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

درود به عتیق شاهد کار تونیست مستعد کشور

ادامه نوشته…

01 جولای
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر شنبه دهم  سرطان  ۱۳۹۶ –  اول جولای ۲۰۱۷–  هالند

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon737.jpg

 تشکر از برادر محترم جناب عتیق شاهد  وکارتون زیبا شان .

ادامه نوشته…

18 فوریه
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ  نشر شنبه ۳۰ دلو  ۱۳۹۵ –  ۱۸  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

Atiq-Shahed

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon736

ادامه نوشته…

01 فوریه
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ  نشر چهار شنبه ۱۳  دلو  ۱۳۹۵ –  اول  فبروری  ۲۰۱۷  –  هالند

Atiq-Shahed

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

Carton735

دوستان عزیز و گرامی !

این بار دوست عزیز و کارتونیست شناخته شده کشور ما کارتون جالبی را طرح نموده که واقعیت های جامعه ما را انعکاس داده است . در کارتون عطا  نور که سالها به گفته کارتونیست ما شاهنشاه بلخ بود و است و قبل از اینکه شاهنشاه شود خر نداشت که بوجی گندم خود را به آسیاب ببرد .

ادامه نوشته…

15 آگوست
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر  دوشنبه   ۲۵  اسد ۱۳۹۵ – ۱۵  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

Atiq-Shahed

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

Carton 732

ادامه نوشته…

27 جولای
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر چهار شنبه ششم  اسد ۱۳۹۵ – ۲۷  جولای  ۲۰۱۶ – هالند

Atiq-Shahed

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

Carton 729

ادامه نوشته…

14 می
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر شنبه   ۲۵ ثور  ۱۳۹۵ –  ۱۴  می  ۲۰۱۶ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon728

ادامه نوشته…

03 می
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشرسه شنبه ۱۴ ثور  ۱۳۹۵ – سوم می  ۲۰۱۶ هالند

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

 دوست عزیز و گرامی و کارتونیست مستعد  کشور محترم  شاهد عزیز و گرامی ، جهانی سپاس از کارتون های زیبا و واقعی تان !

باید با جرات اعلام کرد که حرفهای که غنی ودار وسته اش میگویند همه دروغ و فریب دادن مردم مظلوم ما است. غنی هیچوقت برادران جانی و وحشی خود وکرزی را که طالبان خونخوار اند  اعدام نمیکند . زیرا این بی کفایت با هد ىستی کرزی خایین و وطنفروش برادران وحشی خود و  کرزی فاسد را از زندان های کشور آزاد کردند   و مردم مظلوم ما را  به شهدادت رساندند. حرف های این ها بشمول عبدالله دروغ است ، مانند شهید فرخنده و چندین شهید دیگر بالای دوسیه اش سر پوش گذاشتند . لعنت به تمام دروغگو های دولت و حشت ملی وحامیان  فاسد ، بی غیرت و بی کفایت کشور.

cartoon725

ادامه نوشته…

02 دسامبر
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۱  قوس ۱۳۹۴ –  دوم  دسامبر ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon713

ادامه نوشته…

19 اکتبر
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر دوشنبه ۲۷ میزان ۱۳۹۴- ۱۹ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon704

ادامه نوشته…

08 اکتبر
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۶ میزان ۱۳۹۴ هشتم  اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon700

ادامه نوشته…

30 سپتامبر
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر چهار شنبه هشتم   میزان ۱۳۹۴ – ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon687

ادامه نوشته…

19 سپتامبر
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر شنبه ۲۸ سنبله  ۱۳۹۴ – ۱۹ سپتامبر   ۲۰۱۵ هالند

دوستان محترم و گرامی لطفا نظریات خویش را در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا مطالب شما همیش محفوظ بماند .
با عرض حرمت
مهدی بشیر

******

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon680

بلی وحشی ها را آزاد میکنند تا مردم بازهم مجبور به ترک وطن شوند و کسانیکه نمیتوانند خارج شوند توسط برادران عنی وکرزی و دوستان عبدالله به شهادت میرسند .

ادامه نوشته…

10 سپتامبر
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۹سنبله  ۱۳۹۴ – دهم  سپتامبر   ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

دوستان محترم و گرامی لطفا نظریات خویش را در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا مطالب شما همیش محفوظ بماند .
با عرض حرمت
مهدی بشیر

**********

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon673

ادامه نوشته…

04 سپتامبر
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشرجمعه ۱۳سنبله  ۱۳۹۴ – چهارم سپتامبر   ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

دوستان محترم و گرامی لطفا نظریات خویش را در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا مطالب شما همیش محفوظ بماند .
با عرض حرمت
مهدی بشیر

********

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon668

ادامه نوشته…

28 آگوست
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ششم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۸ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*********

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon662

دولت فاسد وحشت ملی  ع و غ به  همکاری قوای امنیتی ، قضایی ، عدلی و قدرتمندان آن  سر دوسیه جنایتکاران قتل شهید فرخننده سرپوش گذشتند . واز قاتلین و حشی و حامیان خایین آن مانند شرف بغلانی بیشرف و ملای های نادان شاه دوشمشیره و ملا نیلزی فربیکار همۀ مردم افغانستان  را فریب دادند و هم به پدر و مادر شهید فرخنده  که به خانه اش رفتند دروغ گفتند و شاید هم این جانی ها که از جمله تفنگسالاران و حشی های و آ د مگش آنها بودند از کشور خارج کرده باشند و این لعنتی ها باید اعدام میشدند. مرگ و نفرین برهمه این ها

ادامه نوشته…

21 آگوست
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۳۰ اسد ۱۳۹۴ – ۲۱ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

******************

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon660

به ع و غ  وطنفروش خوب نگاه کنید این  که این بیرق افغانستان است و  یا کشور های دیگر جهان . ببنید که طی یکسال این متقلبین چی قدر هموطن ما را توسط برادران و باداران خود را کشتند . لعنت و نفرین به این خاینین و حامیان شان. مهدی بشیر

ادامه نوشته…

12 آگوست
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۱  اسد ۱۳۹۴ –  ۱۲ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

*******

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

**********

cartoon652

بلی هموطنان بیچاره و هردم شهید ، اگر چیزی کار دارید این بدبخت که کشور را به چتلستان فروخت در خدمت شما ست .

ادامه نوشته…

08 آگوست
۱ دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر شنبه ۱۷ اسد ۱۳۹۴ –  هشتم  آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

***************

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*****************

cartoon642

ادامه نوشته…

30 جولای
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر پنچشنبه هشتم  اسد ۱۳۹۴ – ۳۰ جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon638

ادامه نوشته…

17 جولای
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه  ۲۶ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۷جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon632

ادامه نوشته…

10 جولای
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه  ۱۹ سرطان ۱۳۹۴ دهم  جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon624

ادامه نوشته…

05 جولای
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۴ سرطان ۱۳۹۴ – پنجم  جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon619

ادامه نوشته…