۲۴ ساعت

آرشیو فوریه, 2022

28 فوریه
۲دیدگاه

دهل دموکراسی

تاریخ نشر دوشنبه  نهم حوت ۱۴۰۰ – ۲۸ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

دو دهه بود، دهل دموکراسی هم کفید
مشــــــــــــت  سیه دلان، گُل میهنم قپید
28 فوریه
۲دیدگاه

مجبورش مکن

تاریخ نشر دوشنبه  نهم حوت ۱۴۰۰ – ۲۸ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

گر نمی خواهی به تلخی از درت دورش مکن
بد مگو در غم سرای غصه محصورش مکن
26 فوریه
۲دیدگاه

پهن نفاق

تاریخ نشر شنبه  هفتم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۶ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

پهن نفاق
تصویرى از تظاهُرِ جهد  و جهاد بِین
قصرى بلندِ سر بفلک از فساد بین
25 فوریه
۴دیدگاه

فطرت پرجوش

تاریخ نشر جمعه  ششم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۵ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

یک غزل تازه تقدیم شما عزیزان
عمر ها شد میکشم می از رگ خمخانه ای
عشق را آباد سازم در دل ویرانه ای
24 فوریه
۱ دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر جمعه  ششم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۵ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

باری دکتور خرمی را در هوتلی در کابل دیدم که چند روز بعد، با تعدادی از کودکان بیمار به سوی المان بر میگشت. گفتم داکتر، تقاعد کرده ای، اما فعالیت هایت بیشتر شده است. گفت، احساس آرامش میکنم.

ادامه نوشته…

23 فوریه
۳دیدگاه

پیام عشق

تاریخ نشر چهار شنبه  چهارم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۳ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

پیام عشق
اگــــــــر دنـــیا بـــکام عشق میبود
ســــــخن دایم کـــــلام عشق میبود
23 فوریه
۱۰دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ نشر چهار شنبه  چهارم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۳ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳ در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام (مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم: زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش هفتم :

(این حادثه اصلی است که انتظار خواننده را موجب میشود).

دلارام بعد از مدتی اقامت در خانهء دهقان و آموختن دقایق هنر از وی ، خودرا امتحان میکند و از مهارت خویش در موسیقی مطمئن میگردد، در صدد بر می آید که قضیهء« دست بالای دست بسیار است» را نزد بهرام به اثبات برساند از آنرو هرروز :

ادامه نوشته…

22 فوریه
۳دیدگاه

زبان مادری

تاریخ نشر سه شنبه سوم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۲ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

چوسوسن ده زبان نقّالِ عشقیم

جلودارِ سخن دنبالِ عشقیم 

ادامه نوشته…

22 فوریه
۳دیدگاه

قمار زندگی

تاریخ نشر سه شنبه سوم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۲ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

کرده خم پشت مرا بیهوده بار زندگی
کس مبادا ! در جهان این گونه خوار زندگی
21 فوریه
۲دیدگاه

فروشی

تاریخ نشر دوشنبه دوم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۱ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

دل دانا و نادان شد فروشی
جوانمردی به تاوان شد فروشی
21 فوریه
۱ دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر دوشنبه دوم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۱ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

سال ۱۹۷۷.ع. و رخصتی های تخنیکم کابل بود که من روانۀ سفر اروپا شدم. در هامبورگ، چندی  در خانۀ هموطنی به سر بردم که در پشت دروازه اش با حروف لاتین فقط نوشته شده بود: خرمی. چند روز بعد مطلع شدم که وی طبیب است ودر یک شفاخانه کار میکند. لباس و رفتارش، بی موتری اش، سخنان اش و یاد ازافغانستان همه حکایت داشتند که زنده گی ساده و دور از زرق وبرق را انتخاب کرده است.

ادامه نوشته…

19 فوریه
۲دیدگاه

از زبان کابل:

تاریخ نشر شنبه ۳۰ دلو  ۱۴۰۰ – ۱۹ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

منم کابل همیشه واژگونم
اسیر فتنه ی دنیای دونم
19 فوریه
۲دیدگاه

شام دراز

تاریخ نشر شنبه ۳۰ دلو  ۱۴۰۰ – ۱۹ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

غروب دردل شام دراز رنگین است

تموز داغ پر از تابلـوی زرّین است

ادامه نوشته…

17 فوریه
۳دیدگاه

شیخ الرئیس ابوعلی سینا بلخی

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۸ دلو ۱۴۰۰ – ۱۷ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

اسمش ابو علی حسین بن عبدالله بن سینا می باشد،ابن سینا یکی از دانشمندان معروف،حکیم توانا،طبیب حاذق،فلیسوف،منطق دان،روانشناس بوده درعلم نجوم،جغرافیا،زمین شناسی،ادبیات و موسیقی نیز مهارت های خوبی داشت.

ادامه نوشته…

17 فوریه
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۸ دلو ۱۴۰۰ – ۱۷ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

کسانی محتمل است در این راستا، دچار خود فروشی، پذیرش عضویت سازمان های امنیتی کشورها و دارندۀ برخی امتیاز ها برای آن سالیان وسالهای بعدی شده باشند. اما اندک نبودند ونیستند هموطنانی که با توجه به امکانات زمان، سن وسال واستعداد سهمگیری در راه وطن ومردم از پای ننشستند.

ادامه نوشته…

16 فوریه
۲دیدگاه

قطعه !

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۷ دلو ۱۴۰۰ – ۱۶ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

قطعه !
نفــس مـیـلــرزد از ســـوز حــوادث
کــه گیتـی فـتـنــه هــا بـسیــار دارد
15 فوریه
۲دیدگاه

گلی به آب دادی

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۶ دلو ۱۴۰۰ – ۱۵ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

تو ندانی نازنینم چه گلی به آب دادی
که روان خاطرم را قسم است عذاب دادی
15 فوریه
۱ دیدگاه

خصلت مردانه

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۶ دلو ۱۴۰۰ – ۱۵ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

در زندگی چه روز غریبانه داشتیم
ایام خوب و وضع فقیرانه داشتیم
15 فوریه
۹دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۶ دلو ۱۴۰۰ – ۱۵ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

حکایت ۳۱۰

دعوتنامه

ز دشمن  گرایدون  که  یابی  شکر

گمان بر که زهر است هرگز مخور

« بوشکور بلخی »

در زمان اباقا خان مغولی ( ۶۶۳ – ۶۸۰ ) عده ای از اطرافیان او خاطر ویرا بطرف هرات متوجه نموده به او مشورت دادند که لکشر به هرات بفرستد و این شهر را ویران کند . چند تن از ارباب حل و عقد و از آنجمله خواجه شمس الدین صاحب دیوان جوینی ( مقتول در ۶۸۳ ) این رای را نپسندیده گفتند:

ادامه نوشته…

13 فوریه
۳دیدگاه

( ماتمسرای وطن )

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴ دلو ۱۴۰۰ – ۱۳ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

( ماتمسرای وطن )
بگو چگونه کنم وصفِ ماجرای وطن
که خونِ دیده بریزم من از برای وطن
13 فوریه
۲دیدگاه

در میان دیو ها

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴ دلو ۱۴۰۰ – ۱۳ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

در میان دیو ها
شهر کابل شاهد هر ماجرا
چشم خونبارش نیارامد چرا
13 فوریه
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴ دلو ۱۴۰۰ – ۱۳ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

تعداد بسیار از شخصیت هایی را داریم که سینه های شان برای بازگشت به وطن می تپید. اما این آرزو را در خاکهای سدنی، ویرجینیا، لاس انجلس، تورنتو، پاریس، هامبورگ و…بردند.

ادامه نوشته…

11 فوریه
۲دیدگاه

نــوای دلـتـنـگی !

تاریخ نشر جمعه  ۲۲ دلو ۱۴۰۰ – ۱۱ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

شعــرمن شعــرعـاشقــانــۀ مـن
حــرف دل نغـمــه وتــرانـــۀ مـن
10 فوریه
۲دیدگاه

دوبیتی:

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۱ دلو ۱۴۰۰ – دهم فبروری  ۲۰۲۲ هالند

تپش های دلم آواز داره
زدرد بیکسی ها ساز داره
10 فوریه
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۱ دلو ۱۴۰۰ – دهم فبروری  ۲۰۲۲ هالند

در خارج از وطن مظلوم ومحتاج، ملیون ها انسان مهاجر را با گونه های از وضعیت زنده گی داریم. این چندین ملیون بیش از چهل سال پسین، ناگزیر به تحمل و پذیرش اجباری، دل ناخواسته وبسا دردآمیز شده اند.

ادامه نوشته…