۲۴ ساعت

آرشیو 'بمناسبت روز جهانی مادر'

13 می
۳دیدگاه

مادر کیست؟

تاریخ نشر: دوشنبه ۲۴ ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۳ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مادر کیست

نام   مادر   زیب  قرآن  خداست

سجده بر پاهای هر مادر رواست

طبع مادر سازگار  است  و رحیم

مادران    دارند     اخلاق   کریم

زیر پای  مادران   باشد   بهشت

جنس مادر را خدا  بهتر سرشت

کیست مادرآن که از روز نخست

روشنایی بهرطفلش خواست وجست

زندگی  را  آبرو   و عزت  است

قفل  منزل را  کلید  وحدت است

طفل را  مادر  مسلمان   می کند

آشنا   با   نور   ایمان    می کند

می‌ زداید  هر بدی  از  خلق  او

عالمش را می کند  شاد و  نیکو

روزوشب باشد  برایش  پاسبان

تا بدارد   از  فسادش   در امان

مادر آن باشد که  میداند  حرام

هر هوا وهرهوس برخود  مدام

تا  جهان  طفل  گردد   شادمان

باب نیکو راست  مادر قدر دان

نظم  سالم   در  امور  روزگار

آوَرَد   آینده ی   روشن    ببار

گوهر مهر و عنایت مادر است

آفتاب عشق و الفت  مادر است

مادر آراسته است با خلق کریم

اوست معماری ز جنات النعیم

کی بُوَد شایسته ی  این منزلت

آن زنی که نیستش این خاصیت

نیست مادر هر زن مردانه پوش

خودپسندوخود پرست وپرخروش

مادران    مهد  یقین   و   باورند

آسمان    زندگی     را   اخترند

چشم   مسکینیار را  اندر جهان

سرمه  بادا  خاک  پای مادران

غلام حیدر مسکینیار

۱۲ می ۲۰۱۸

پرت – آسترالیای غربی

12 می
۳دیدگاه

یک خاطرهء فراموش ناشدنی ازمحبت های مرحومه مادرم

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۳  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۲  می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

یک خاطرهء فراموش ناشدنی ازمحبت های

مرحومه مادرم

نخست ازهمه روزجهانی مادررا خدمت همه مادران جهان عموماً واخصاً خدمت تک تک مادرا ن هموطن ما،به ویژه خدمت آنانیکه از دست ظالمان ووطنفروشان درچهار دههء اخیر،اسپندواردراطراف واکناف این کرهء خاکی درحالت آوارگی ومشکلات گوناگون زندگی دارند،تبرک وتهنیت عرض میدارم.

مقام والای مادرآنقدر بلند است که قلم توانائی تحریرآنرا ندارد.

محبت مادران برفرزندان شان بی نهایت بوده که غیرازخداوند عالمیان وخالق مادران،دیگران قادر به درک آن نمی باشند.

بطورمثال یکی ازاین محبتهای مادرمرحومهء خودراخدمت خوانندگان گرامی تقدیم میدارم.

سالهای۱۹۶۷ یا۱۹۶۸ بود که دررخصتی تابستانی خود،از شوروی سابقه که درآنجا تحصیل میکردم، بوطن عزیزم رفته بودم. درآنزمان برعلاوه کابل درلوگرهم جایداد، زمین وخانه داشتیم که دراین روز های رخصتی چند روزی را به لوگررفته بودم. درآنروزها فرش یکی از اتاق هارا کاه گل نموده بودند که من متوجه  نشده وپایم را روی کاه گل تازه گذاشتم و چاپ کف بوتهایم روی آن نقش شده بود.

مادر مهربانم که متوجه نقش کف بوتهایم درآنجاشده بود،آنرا طوری محافظه کرده بودکه خراب نگردیده وازبین نرود.بعدازچند روزی

دوباره روانه اتحاد شوروی سابقه گردیدم. یکسال بعد که بازهم در رخصتی تابستان بوطن عزیزم رفته بودم چندروزی را به لوگررفتم.

مادرمهربانم همان نقش کف بوتهایم را بسیارخوب نگهداری کرده بود وبرایم گفت که هرروزبیادت نقش کف بوتهایت را می بوسیدم.

این خاطره ومحبت مادر مرحومم را تاکه زنده باشم فراموش نخواهم کرد، ودرهمین دقایقیکه این سطور را می نویسم اشکهایم از چشمان سرازیر گردیده است.

بلاخره از جور روزگار وخیانت وطنفروشان ونوکران بیگانگان مادرم تقریباً سی وچهار سال قبل درملک غربت درشهر مشهد مقدس داعی اجل را لبیک گفتند ودورازوطن دوستداشتنی اش دربهشت رضا در مشهد مقدس سر به تیرهء تراب گذاشتند. خداوند منّان مادر بنده را با تمام مادرانیکه درغربت، دهر فانی را وداع گفته اند،غریق دریای رحمت بی منتهای خویش بگرداند.

مادربه ملک غربت رفتی زپیش ما

جانم فدات بهر چه کردی پریش ما

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۱۴ می ۲۰۱۷ 

سدنی – آسترالیا

 

12 می
۳دیدگاه

به مادرم

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۳  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۲  می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

به مادرم

مادرم   مهر تو  روشنگر  شبهای من است

یاد تو خاطره ای این   دل   تنهای من است

مادرم  مهر و  وفا   را  به   من آموخته ای

هر دعای تو  مرا  توشه ی فردای من است

مادرم تا  به   سحر  بر سر  گهواره ای من

خودنخفتی که چنان آن شب یلدای من است

 مادرم  حرف   نخست   دهنم   نام   تو بود

مادرم جای  تو اندر  دل   شیدای  من است

 مادرم  دست   گرفتی  و  به   راهم  بردی

هر قدم  گر  بنهم  یادی  دل آرای من است

مادرم لحظه  ای  از چشم  تو گر دور شدم

ناله کردی وپریشان که چه سودای  من است

مادرم  تا   به   تنم   دردی   نمایان   گردد

آن دعاهای  شبت داروی دردهای من است

مادرم   دیدنِ  رخسارِ  تو   بود عالم ِ   من

ایکه تصویر  تو آئینه ای   رؤیای من است

مادرم  صبر  ترا  دیدم  و   حیران    گشتم 

ایکه آن صبر وشکیبایی دل آسای  من است

مادرم کیست که  گوید بعد ازین  جان منی؟

مادرم  جای   تو  در  عالم  والای من است

مادرم   رفتی   و   یکباره   ملولم    کردی

مادرم خاک رهت سرمه ی چشمهای من است

مادرم از غم  و  سودای  تو   دلتنگ  شدم 

رفتنت تا به ابد هم غم  و سودای من است

مادرم   لطف  خدا   شامل   ارواح   تو باد

مادرم   شادی  روح  تو   تمنای من است

مادرم  راز  و  نیاز  تا   دم  مرگ بنمودی 

با خدای  که  بعا لم  رب  یکتای  من  است

مادرم  آه   و  فغان   دل   « قیوم »  بشنو

ایکه میگفتی بمن سینه ی تو جای من است

قیوم بشیرهروی

ملبورن – استرالیا

http://www.youtube.com/watch?v=LUOUG6z6guE

12 می
۱ دیدگاه

مادر

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۳  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۲  می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مادر

ای مادر  من   فرخ    و     آباد   بمانی

پر خنده  به  لب خرم   و  دلشاد  بمانی

باشی چو چمن خرم و دلشاد به هر فصل

با  قدر  رسا   هم  سر  شمشاد   بمانی

از تیر   حوادث   نرسد  بر تو  گزندی

از  بند  غم   و   فاجعه   آزاد   بمانی

اینست   دعا  بهر  تو   مادر  به زبانم

تابنده   و  مصئون   ز   بیداد   بمانی

امروز بنام   تو   مبارک    بود ای مام

دور از همه غم  ها  به دل   شاد بمانی

نام تو« ثنا »  خواهد   در صفحه ‌ی گیتی

با (مخفی)۱و هم (نادره)۲ هم زاد بمانی

 محمد اسحاق ثنا

۱۰ می ۲۰۲۴

ونکوور – کانادا

۱ مرحوم شاه بیگم مخفی بدخشی شاعر پرآوازه کشور

۲ نادره شاعره‌ی نیمه قرن نزدهم 

12 می
۱ دیدگاه

روز خجسته مادر مبارکباد

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۳  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۲  می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

امروز مصادف است با روزجهانی مادر، بدینوسیله این روز خجسته را

به همه مادران عزیز  در سراسر جهان ، بخصوص مادرانِ درددیده 

و مهربانی که در سرزمینی بنام افغانستان به اسارت گروه ضد

فرهنگ طالبانی قرار دارند تبریک و تهنیت عرض نموده و

جا دارد تا روح پاک مادر مهربان ما و همه مادران سفر

کرده را شاد و خشنود  طلبیده و آرزو نماییم خداوند

سایه پرمهر  هیچ  مادری را از سر فرزندانش

  کوتاه نفرماید. 

باعرض حرمت

 محمد مهدی بشیر – صاحب امتیاز و مسئول عمومی سایت ۲۴ ساعت

و قیوم بشیر هروی – سرپرست سایت ۲۴ ساعت

 

08 می
۲دیدگاه

مادر

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸ ثور ۱۴۰۱ –  هشتم  می ۲۰۲۲ هالند

ترا نیروی دل ها می توان گفت
چراغ راه فردا می توان گفت
08 می
۲دیدگاه

مادر

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸ ثور ۱۴۰۱ –  هشتم  می ۲۰۲۲ هالند

مادر، تویی هماره به فکر بقای من
در زندگی تو خوبترین رهنمای من
10 می
۲دیدگاه

مادر

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۰  ثور  ۱۴۰۰ –  ۱۰ می ۲۰۲۱ هالند

فزون خواهم مادر اعتبارت 
همیشه چون بهاران روزگارت 
10 می
۴دیدگاه

مادرم

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۰  ثور  ۱۴۰۰ –  ۱۰ می ۲۰۲۱ هالند

ای نعمت بگزیده ز الطــاف خدائی

وی پرتو خورشیـد ز افلاک سمائی

ادامه نوشته…

09 می
۴دیدگاه

(مادر)

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۱۹ ثور  ۱۴۰۰ – ۹  می ۲۰۲۱ هالند

! فرشته زمین روزت مبارک و پرتهنیت باد !

مادر ! تو رود  مهر و وفا و صداقتی

ای سرو سایه گستر من ! پرنجابتی

ادامه نوشته…

09 می
۵دیدگاه

روز جهانی مادر مبارک

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۱۹ ثور  ۱۴۰۰ – ۹  می ۲۰۲۱ هالند

امروز نهم  می ۲۰۲۱ مصادف است به روز جهانی مادر ، چی زیبا ، دلنشین‌ و مسرت‌ بخش است واژه « مادر» ، مادر زیباترین‌ کلمه‌ ایست که تا حال شنیده ام .باید اعتراف کرد که  هیچ‌ زبانی‌ نمی‌تواند این‌ واژه را تشریح‌ کند و هیچ‌ قلمی‌ نمی‌تواند آن را به‌ رشته‌ تحریر در آورد وهیچ آغوشی گرمتر از آغوش مادر نیست .

ادامه نوشته…

09 می
۵دیدگاه

روز مادر به تمام مادران جهان مبارک باد

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۱۹ ثور  ۱۴۰۰ – ۹  می ۲۰۲۱ هالند

روز مادر به تمام مادران جهان مبارک باد. یک سرودۀ بدین مناسبت سرودم.
برگ سبز تحفه درویش:
دانی کدام حق زهمه حق فراتر است؟ آن حق مادر است
دانی کدام مهر ز هر مهر بهتر است ؟ مهرش فزون تر است
10 می
۴دیدگاه

مادر

تاریخ نشر  یکشنبه  ۲۱  ثور  ۱۳۹۹ –  دهم می ۲۰۲۰ هالند

دوستان محترم ، مادران و خواهران گرامی !
ضمن عرض سلام ، بمناسبت روز جهانی مادر بهترین تبریکات و تمنیات نیک خویش را خدمت تمام مادران و خواهران عزیز در داخل و خارج کشور تقدیم میکنم .
امیدوارم که تمام مادران عزیز همیشه در کنار خانواده های خود زنده ، سلامت و خوشبخت باشند. همچنان آنعده مادران گرامی که در این روز در کنار خانواده هایشان نیستند بخصوص مادر عزیز ما روحشان را شاد میخواهم .
با تآسف باید به عرض برسانم که نسبت مشکلات صحی نتوانستم امسال از روز مادر در سایت ۲۴ ساعت تجلیل بعمل آورم و به اجازه استاد محترم محمد اسحاق ثنا که لطف کردند و این سرودۀ زیبا را بمناسبت روز مادر فرستادند چند سطری در اینجا تقدیم عزیزان نموده و یکبار دیگر این روز خجسته را تبریک عرض میکنم .
با عرض حرمت
محمد مهدی بشیر
**********************************
مادر
مادر همیشه باد به گیتی صدای تو
بادا همیشه بخت و سعادت برای تو
15 می
۴دیدگاه

آرزو

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۵ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۵ می ۲۰۱۹ هالند

امروز پانزدهم ماه می برابر است با چهاردهمین سالروز عروج ملکوتی ات ای فرشته هستی ، ای مادر مهربانم.

آری ! چهارده سال گذشت ، چهارده سال دشوار بدون تو ، اما با یاد و خاطره هایت . جوانتر که بودم فکر میکردم تنها

ادامه نوشته…

14 می
۲دیدگاه

مادرم

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۴ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۴ می ۲۰۱۹ هالند

مادرم

محترمه خانم یاسمین ابوذر

ایالات متحده
میم اول مادر والای من
میم آخر مبدأ دنیای من

ادامه نوشته…

14 می
۱ دیدگاه

مادرم

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۴ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۴ می ۲۰۱۹ هالند
مادرم 
محترم استاد محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 

تابد فروغ ماه ز سیمای مادرم 

روشن ز مهر اوست ضمیر مکدرم

ادامه نوشته…

12 می
۲دیدگاه

خجسته باد روز مادر

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۲ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۲ می ۲۰۱۹ هالند

خجسته باد روز مادر

محترم استاد  سید جلال علی یار

( ملبورن استرالیا )

رنگِ گل‌های چمن از رنگِ روی مادر است

بوی آغوش بهار از عطرِ موی مادر است

ادامه نوشته…

12 می
۹دیدگاه

روز جهانی مادر به تمام مادران عزیز مبارک

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۲ ثور ۱۳۹۸ –  ۱۲ می ۲۰۱۹ هالند

روز جهانی مادر به تمام مادران عزیز مبارک

نوشتۀ : محمد مهدی بشیر

***********

دوستان محترم  ، هموطنان عزیز ، خواننده گان گرامی  و فیسبوک های آن !

پیامبر بزرک اسلام حضرت محمد ( ص ) در باره مادر فرموده اند :

( هر فرزند نیکوکاری که از روی شفقت به پدر و مادر بنگرد، برای هر نگاهی ثواب یک حج مقبول به او میدهند. )

امروز یکشنبه ۲۲ ماه ثور ۱۳۹۸ خورشیدی برابر است به دوازدهم ماه می ۲۰۱۹ میلادی و  مصادف است  به روز جهانی مادر که در کشور هالند و اکثر کشور های جهان بخصوص در اروپا از آن تجلیل بعمل می آورند و فرزندان با خریدن دسته های گل و تحفه های مختلف به دیدن مادر هایشان میروند و دست های مادران شانرا میبوسند و این روز را برایشان تبریک میگویند.

ادامه نوشته…

12 می
۳دیدگاه

فردوسی در باره مادر گفته است

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۲ ثور ۱۳۹۸ – ۱۲ می ۲۰۱۹ هالند

فردوسی در باره مادر گفته است 

انتخاب از : محمد مهدی بشیر

**********************

ز گیتی همی پند مادر نیوش

به بد تیز مشتاب و چندین مکوش

ادامه نوشته…

16 می
۵دیدگاه

بهشت زیر پای مادران است

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۶ ثور  ۱۳۹۷ – ۱۶ می  ۲۰۱۸–  هالند

حضرت محمد مصطفی ( ص ) پیامبر بزرگ اسلام در باره مادر فرموده اند :

الجَنَّهُ تَحتَ أقدامِ الاُمَّهاتِ  یعنی :

***********************

روز جهانی مادر به تمام مادران گرامی افغان و جهان مبارکباد

*************

روح مادران عزیزی که در این روز در کنار خانواده هایشان نیستند شاد و جنتها نصیب شان 

*************

نوکران ارگنشینان و راکت انداز ها و دشمنان فرهنگ مردم افغانستان با همکاری جنایتکاران ،هفته گذشته  در سایت ۲۴ ساعت حمله انتحاری نمودند و با سرافگنی و روسیاهی  نزد باداران خود بر گشتند

نوشتۀ : محمد مهدی بشیر

***************

 هموطنان عزیز ، خواننده گان محترم  و دوستان گرامی فیسبوک های آن !

روز یکشنبه ۱۳ماه می ۲۰۱۸ میلادی مصادف بود به روز جهانی مادر. مادر یعنی زندگی ، عشق ، مهر و جان نثاری .

ادامه نوشته…

15 می
۲دیدگاه

ارادت

تاریخ  نشر  سه شنبه  ۲۵ ثور  ۱۳۹۷ – ۱۵ می  ۲۰۱۸–  هالند

پانزدهم ماه می مصادف است با سیزدهمین سالروز درگذشت مادر گرامی ، مهربان و دلسوز ما که برای ابد جایشان در میان ما خالیست.

از خداوند متعال شادی روح مادر عزیز ما و همه مادرانی را که از میان ما رفتند تمنا نموده، با تقدیم ابیات ذیل یاد و خاطره شان را گرامی میدارم.

محترم قیوم بشیر هروی

ملبورن – استرالیا

پانزدهم ماه می ۲۰۱۸

ارادت

مادربیا که این دل من غرق عادت است

دانم که  بوسه بر قدمت یک عبادت است

ادامه نوشته…

15 می
۲دیدگاه

مادر خوبم

تاریخ  نشر  سه شنبه  ۲۵ ثور  ۱۳۹۷ – ۱۵ می  ۲۰۱۸–  هالند

مادر خوبم

محترم استاد محمد اسحاق ثنا‌

مادر ای‌دنیای من خواهم که‌ قربانت شوم
از‌ دل‌ و جان عاشقت باشم‌ به‌ قربانت شوم 
15 می
۲دیدگاه

مادر بنشین……

تاریخ  نشر  سه شنبه  ۲۵ ثور  ۱۳۹۷ – ۱۵ می  ۲۰۱۸–  هالند

مادر بنشین……

محترمه خانم  صالحه واهب واصل

مادر کنار من بنشین تا ببینمت

کاِمروز از تو میروم اندردیار غیر

ادامه نوشته…

15 می
۲دیدگاه

روز مادر به فرشتۀ های آسمانی مبارک باد

تاریخ  نشر  سه شنبه  ۲۵ ثور  ۱۳۹۷ – ۱۵ می  ۲۰۱۸–  هالند

روز مادر به فرشتهٌ های آسمانی مبارک باد۰۰
محترم محمد نعیم جوهر

مادر نثارِ گلشنِ رویت جوانیم

گردد فدای خاکِ رهت  زندگانیم

ادامه نوشته…

16 می
۱ دیدگاه

مادر

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶  ثور ۱۳۹۶ –  ۱۶  می  ۲۰۱۷  –  هالند

مادر

محترم استاد محمد اسحاق ” ثنا “

این همه گفتار و أشعارم ا زوست

رونق بازار و گفتارم ازوست 

ادامه نوشته…