۲۴ ساعت

آرشیو اکتبر, 2021

31 اکتبر
۴دیدگاه

سیـــر خـــزان !

تاریخ  نشر یکشنبه  نهم عقرب  ۱۴۰۰–  ۳۱  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

دلم پــر می زنــد پشـــت هــوایـت
کـــه بــاشــم درخــزان جــانفــزایــت
28 اکتبر
۱۰دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر پنجشنبه  ششم  عقرب  ۱۴۰۰–  ۲۸  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

حکایت ۳۰۶

مردهء خواب غرورند حریفان ، صائب

کیست تا گوش باین مرغ غزلخوان ندهد

« صائب »

من عادل هستم یا او

شاه اسمعیل ثانی صفوی ( ۹۸۴ – ۹۸۵ ) وقتی به مدائن رفت و از اطاق کسری دیدن نمود ، اطرافیانش سخن از کسری انوشیروان در میان آوردند او ناگهان از ایشان پرسید:

آیا من عادلتر هستم یا انو شیروان عادلتر بود؟

ادامه نوشته…

28 اکتبر
۳دیدگاه

( سنده پیر )

تاریخ  نشر پنجشنبه  ششم  عقرب  ۱۴۰۰–  ۲۸  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

چهره ی بابای ملت بر همه خندید و رفت
لعنت و نفرین هرآنچه بوده است نشنید و رفت
27 اکتبر
۱ دیدگاه

دکتورعلیشاه جوانشیر

تاریخ  نشر چهار شنبه  پنجم  عقرب  ۱۴۰۰–  ۲۷  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

دوستان عزیز !

جناب محترم دکتور علیشاه جوانشیر، متخصص امراض داخله که در شهر سیدنی کشور آسترالیا زنده گی میکنند و سوانح مختصر خود را برشته تحریر در آورده که واقعیت های زنده گی شان میباشد و در هفته نامه افق زیور چاپ یافته و آنرا برای سایت ۲۴ ساعت فرستاده اند که با تشکر از ایشان موفقیت های بیشتر و طول عمر برایشان آرزو میکنم.
مهدی بشیر

ادامه نوشته…

26 اکتبر
۲دیدگاه

نوای آشنا

تاریخ  نشر سه شنبه  چهارم عقرب  ۱۴۰۰–  ۲۶  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

نـوای آشـنـا در گـوش نامحــرم نمی پیچد

سرود آتشین در مغـز دود و دم نمی پیچد

ادامه نوشته…

24 اکتبر
۲دیدگاه

چرک

تاریخ  نشر یکشنبه دوم  عقرب  ۱۴۰۰–  ۲۴  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

طالبان را دیده ام بسیار چرک
ریش چرک رخسار چرک دستارچرک
24 اکتبر
۲دیدگاه

بستر تاریخ میهن

تاریخ  نشر یکشنبه دوم  عقرب  ۱۴۰۰–  ۲۴  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

بستر تاریخ میهن پر ز دُرّ و گوهر است

موج موج بحـر توفانـزا نماد کشور است

ادامه نوشته…

23 اکتبر
۳دیدگاه

(چه توانی ؟)

تاریخ  نشر شنبه اول عقرب  ۱۴۰۰–  ۲۳  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

زین بیش خرابی تو به کشور چه  توانی ؟

براین وطن ِبی سر و سامان  چی  توانی ؟

ادامه نوشته…

21 اکتبر
۲دیدگاه

سکوت جهان در زنده سوزی افغان ها

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۹ میزان  ۱۴۰۰–  ۲۱  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

تا بکی جنگ و قتال در میهنم افغانستان

این مصیبت است بما تحمیل ز دست دشمنان

ادامه نوشته…

18 اکتبر
۴دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ  نشر دوشنبه  ۲۶ میزان  ۱۴۰۰–  ۱۸  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳

در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام

(مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم: زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش دوم :

اما وقتی که نوبت به مدح فرمانروای زمانش میرسد تنها سی بیت در مدح او و وصف چتر و علم وتیغ و رمحش به شیوهء شاعرانی که درموقف او قرار داشته اند میگوید وبی درنگ وی را پند و اندرزمیدهد که :

ادامه نوشته…

17 اکتبر
۳دیدگاه

( قتلگاه )

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۵ میزان  ۱۴۰۰–  ۱۷  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

وطن ! ای قتلگاه نو جوانان
اسیر پنجه های نابکاران
15 اکتبر
۹دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر جمعه  ۲۳ میزان  ۱۴۰۰–  ۱۵  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

حکایت ۳۰۵

خون خلقست اینکه مینوشی بآسانی نه چای

خون مردم را چنین آسان منوش ای محتکر

« بشیر »

سزای محتکر

در زمان سلطان ابراهیم غزنوی (۴۵۱ – ۴۹۲ ) یکسال در غزنین گندم کمیاب شد و نانوایان در دکانها را بستند و مردم غریب و فقیر دچار رنج و پریشانی شدند.

ادامه نوشته…

13 اکتبر
۲دیدگاه

آیین عشق

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۱ میزان  ۱۴۰۰–  ۱۳  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

دلی که بادلی ازروی صدق پیوند است

به اصل ارزش عهـد و وفـا پـابند است

ادامه نوشته…

12 اکتبر
۱ دیدگاه

تظاهرات‌ روز جهانی زنان علیه طالبان …

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۰ میزان  ۱۴۰۰–  ۱۲  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

تظاهرات‌ روز جهانی زنان علیه طالبان

در بیش از ۳۰ شهر جهان برگزار گردید

به فراخوان نهاد زنان علیه طالبان، روز جهانی زنان علیه طالبان در روزهای نهم و دهم اکتبر در بیش از سی شهر جهان از جمله در افغانستان و ایران برگزار گردید.

ادامه نوشته…

10 اکتبر
۲دیدگاه

خزان

تاریخ  نشر یکشنبه  ۱۸ میزان  ۱۴۰۰–  دهم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

باد خزان وزید و گلستان خراب شد
صحن چمن مکدر و بی آب و تاب شد
09 اکتبر
۲دیدگاه

کندز !

تاریخ  نشر شنبه  ۱۷ میزان  ۱۴۰۰–  نهم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

هموطنان عزیز با آنکه همه در غم وطن با اندوه بزرگ بسر میبریم بازهم حادثۀ دلخراش ولایت کندز خانواده ها را سوگوار ساخت و همه را متاثر.
برای شهیدان این حادثه، بهشت برین میخواهیم و برای هموطنان عزیز و فامیل های محترم شان تسلیت میگویم
کندز !
چه دلهـا گشته انــد گـریان کندز
که خون جاریست دردامان کندز
08 اکتبر
۱ دیدگاه

درچور قدرت، طالبا مردمه کله جنگی انداخت

تاریخ  نشر جمعه  ۱۶ میزان  ۱۴۰۰–  هشتم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

مه وکیل گذر هستم، شما فکر نکنین که وکیل گذر مثل وکیلای پارلمان  برعلاوه ایکه ده داخل پارلمان بین خود بوطل جنگی وبوت جنگی میکنن ،  ده بیرون پارلمان هم  از موقف خود استفاده کده  کار قاچاق مواد مخدره میکنن، از موترای شیشه سیاه و بادیگاردای خود استفاده کده یگان انتحاری منتحاری و یگان بشکه مواد انفجاری ره ای یک جای به جای دیگه  انتقال میتن و از دولت ماش چندلکی می گیرن، است.

ادامه نوشته…

08 اکتبر
۵دیدگاه

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

تاریخ  نشر جمعه  ۱۶ میزان  ۱۴۰۰–  هشتم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

این مقاله از مجموع مقالات دانشمندانی استخراج شده که بتاریخ ۲۱ حوت سال ۱۳۵۳

در سیمینار امیرخسرو بلخی قرائت گردیده و بعدآ بصورت کتاب مستقل بنام

(مجلس امیرخسرو بلخی) توسط انتشارات بیهقی در کابل  بچاپ رسیده بود.

شیوهء داستانسرایی امیر خسرو

نمونهء مثنوی هشت بهشت

بقلم: زنده یاد استاد علی اصغر بشیر هروی

بخش نخست:

مطلبی که بنده می خواهم درین مجلس گرامی ، بعرض حضار محترم برسانم این است که امیر خسرو بلخی مشهور به دهلوی ، گذشته از اینکه به گواهی دیوان اشعارش شاعری نازکخیال و توانا بود ، و علاوه بر اینکه از مطالعه اثر منثورش « اعجاز خسروی » بر می آید که دبیری بلیغ و اندیشمند بود ، و صرف نظر از اینکه مثنوی های تارخیش او را به عنوان یک مؤرخ جهان بین و حقنویس معرفی میکند و با وصف اینکه به شهادت مثنوی « مطلع الانوار » ش، عارفی با خبر از همه مراتب سیر و سلوک بشمار میرود و در عین حالی که بگفته خودش و به گواهی اکثر مؤرخان و تذکره نویسان و محققان ، در موسیقی و آهنگ سازی  استاد بوده است، یک داستانسرای چیره دست و آگاه از تمام رموز و دقایق داستانسرایی نیز بوده است .

ادامه نوشته…

07 اکتبر
۴دیدگاه

(بیگانگی‌)

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۵ میزان  ۱۴۰۰–  هفتم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

دلم رسته‌ ست از  بیگانه گی ها

تنم خسته ست  از ویرانه گی ‌ها

ادامه نوشته…

05 اکتبر
۳دیدگاه

دوزخ وحشت

تاریخ  نشر سه شنبه ۱۳ میزان  ۱۴۰۰–  پنجم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

بزم نشاط و شعـر و ترانـه خـراب گشت

آتش به جان مطرب وچنگ ورباب گشت

ادامه نوشته…

04 اکتبر
۷دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ  نشر دوشنبه ۱۲ میزان  ۱۴۰۰–  چهارم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

دوستان گرامی ، خواننده گان محترم وکتابدوستان عزیز !

بعد از یک وقفه چند  روزه شما را دعوت میکنم به مطالعه حکایت ۳۰۴  از کتاب  هزار و یک حکایت ادبی وتاریخی تالیف پدر مرحوم ما شاد روان  استاد علی اصغر بشیر هروی . امیدوارم قسمت های بعدی را در سایت ۲۴ ساعت فراموش نکنید.

————————————

حکایت ۳۰۴

تو را بر غم عدو باد عمر چندانی

که روزگار نماند تو همچنان مانی

« ؟ »

عنصری و تضعیف خانه های شطرنج

حکایت اختراع بازی شطرنج معروفست و شاید خوانندگان گرامی اطلاع داشته باشند که پس از آنکه فیلسوف هندی شطرنج را بپادشاه هند عرضه نمود و پادشان را خوش آمد باو گفت که هر گونه جایزه میخواهد بخواهد و دانشمند هندی گفت :

ادامه نوشته…

03 اکتبر
۲دیدگاه

طالب میهنفروش

تاریخ  نشر یکشنبه ۱۱ میزان  ۱۴۰۰–  سوم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

این وطن ما بُود ، صوبهِ پنجاب نیست
فکر بکن بیخرد ، ملت ما خواب نیست
02 اکتبر
۲دیدگاه

ازاین آزادگی

تاریخ  نشر شنبه دهم میزان  ۱۴۰۰–  دوم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

بیا باغ وطن را پرثمرکن
وطن فارغ زهرخوف وخطرکن
02 اکتبر
۲دیدگاه

نغمۀ دل

تاریخ  نشر شنبه دهم میزان  ۱۴۰۰–  دوم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

که تا دو چـشم وفـاکیش یار دل ساقی است

هماره دردل جان عشق وعاشقی باقی است

ادامه نوشته…

01 اکتبر
۴دیدگاه

( مجنون بید )

تاریخ  نشر جمعه نهم  میزان  ۱۴۰۰–  اول اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

دلِ صد پاره دارم مرهمش کو
طبیب بزم عشق و همدمش کو