۲۴ ساعت

آرشیو 'نامه های وارده'

09 نوامبر
۲دیدگاه

۲۴ ساعت: مستقل بودن سایت ۲۴ ساعت‎

تاریخ نشر شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

۲۴ ساعت: مستقل بودن سایت ۲۴ ساعت

سید آقا خسروی

****

پاسخ بیک نامه

آقایون و خانم های عزیز مستقل بودن سایت شما نظرم را بخود جلب کرد چون من یک کمی کنجکاوی دارم به خاطری که هر کسی یک ابتکار کرده و در محور آن میچرخد من خود را معرفی دارم نام من در فوق ذکر شد و به خاطر عدالت اجتماعی سالها است که در روشنگری در پهلوی دیگرهموطنانم حصه میگیرم و درکم ازموقف کشورم برایم در این مبارزه حتمی میباشد .

ادامه نوشته…

28 آوریل
۳دیدگاه

رسالت خودرا انجام یافته می بینم

      تاریخ  نشر یکشنبه ۲۸ اپریل ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

 رسالت خود را انجام یافته می بینم

صادق پیکار

***

مهدی عزیز، مهتمم وگرداننده صفحه ۲۴ ساعت،

بعد ازسلام و تعارفات دوستانه، میخواهم به عرض برسانم که از حضور خود در پنجرۀ ۲۴ ساعت و همکاری ادبی با آن خیلی خورسند م و هم چنان برخورد دوستانه و فرهنگمآبانه تانرا در برابر خود به دیدۀ قدرمی نگرم. حضورمن دراین بودگاه برای خودم خیلی آموزنده بود ودراین مدت کوتاه تجارب زیادی آموختم و اندوختم.

ادامه نوشته…

29 سپتامبر
۵دیدگاه

قابل توجه

تاریخ نشر شنبه  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

قابل توجه محترم شاه امیر فروغ

************

محترم حسن شاه " فروغ "

محترم حسن شاه ” فروغ “

این مطلب در جواب آقای شاه امیر فروغ که درسایت خاوران به نشررسیده وایشان ادعا دارند که گویا تخلص بنده مربوط به ایشان وخانواده ای محترم شان میباشد وباید که من تخلص خود را تغیر دهم میباشد .

برادرعزیزوگرامی ام شاه امیر فروغ!

نخست از همه خدمت شما عرض سلام وادب دارم امید وارم صحت و سلامت باشید با احترام به جناب شما وخانواده ای بزرگوارشما زمانیکه من این تخلص را برای خود انتخاب کردم صنف هفتم مکتب میرفضل الله ولسوالی کشم ولایت بدخشان بودم وچندین سال بعد زمانیکه تحصیل را بپایان رسانیده ودرمرکزولایت بدخشان بحیث معلم اشغال وظیفه کردم چندی بعد متوجه شدم که درمرکزولایت خانواده ای شریف و نجیب ودانشمند وقابل قدری وجود دارد که نام خانواده آنها فروغ بوده وهمه چون شریف جان فروغ ، واحدجان فروغ ،داکترصاحب همایون جان فروغ وبهمین تریب زن ومرد این خانواده ای نجیب بنام فروغ بوده وهمه دارای نجابت وفروغ هستند .

ادامه نوشته…