۲۴ ساعت

09 نوامبر
۲دیدگاه

۲۴ ساعت: مستقل بودن سایت ۲۴ ساعت‎

تاریخ نشر شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

۲۴ ساعت: مستقل بودن سایت ۲۴ ساعت

سید آقا خسروی

****

پاسخ بیک نامه

آقایون و خانم های عزیز مستقل بودن سایت شما نظرم را بخود جلب کرد چون من یک کمی کنجکاوی دارم به خاطری که هر کسی یک ابتکار کرده و در محور آن میچرخد من خود را معرفی دارم نام من در فوق ذکر شد و به خاطر عدالت اجتماعی سالها است که در روشنگری در پهلوی دیگرهموطنانم حصه میگیرم و درکم ازموقف کشورم برایم در این مبارزه حتمی میباشد .

ادامه نوشته…