۲۴ ساعت

آرشیو نوامبر, 2013

30 نوامبر
۱ دیدگاه

جوانان، رسالت و مسوولیت

تاریخ نشر شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

ویس احمد (حکمت)

ویس احمد (حکمت)

جوانان، رسالت و مسوولیت

نویسنده: ویس احمد حکمت (فعال جامعه مدنی در هرات)

     تشدید جنگ های داخلی در کشور و مداخله بعضی حلقات معلوم الحال کشور های همسایه و منطقه، هر روز به بحران اقتصادی-اجتماعی-سیاسی می افزاید؛به خصوص درین شرایط حساس که از یک سو، انتخابات ۲۰۱۴ در پیش رو است و از جانبی دیگر خروج قوای بین المللی از افغانستان.

ادامه نوشته…

30 نوامبر
۱ دیدگاه

قلب آسیا

تاریخ نشر شنبه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

قلب آسیا

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۴ / ۱۰ / ۲۰۱۳ سدنی

*****

خاکت وطن! به دشمن افغـان نمی دهم

این ملکِ باصفـــا به پلـیــدان نمی دهم

ادامه نوشته…

29 نوامبر
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

عتیق الله شاهد

عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon253

ادامه نوشته…

29 نوامبر
۱ دیدگاه

جام غرور

تاریخ نشر جمعه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

محمد اسحاق « ثنا »

محمد اسحاق « ثنا »

جام غرور

محمداسحاق ثنا

جمعه ۲۹ / ۱۱ / ۲۰۱۳

ونکوورکانادا

***

چه شد جام غرورم را شکستند

به لب  شور و سرورم را شکستند

ادامه نوشته…

29 نوامبر
۱ دیدگاه

عروس دریا

تاریخ نشر جمعه ۲۹ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بسمه تعالی

عروس دریا

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۷ / ۱۲ / ۲۰۱۲ ، سدنی

***

نرگس جـان دخـتــرشـــادان مادر

فــدایـــت جـان من،ای جـان مادر

ادامه نوشته…

28 نوامبر
۲دیدگاه

کنار یار

 تاریخ نشز پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

unnamedzafar

کنار یار

نوشته نذیر ظفر

ورجینیا – امریکا

***

آندم که یار هدهد ای شیرین ترانه بود

چون غرفه ای بهشت برین آشیانه بود

ادامه نوشته…

28 نوامبر
۱ دیدگاه

بازگشت به عصر حجر

تاریخ نشز پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

AfghanLawyersAssociation

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

پیرامون طرح تعدیل در قانون جزای افغانستان

۲۷ نوامبر ۲۰۱۳

بازگشت به عصر حجر

به اساس گزارشات منتشره در رسانه های داخلی و بین المللی،  وزارت عدلیه افغانستان مصروف تسوید طرح جدید کود جزاٌی افغانستان میباشد که درآن جزٌای سنگسارو دره زدن پیشبینی گردیده است.

ادامه نوشته…

28 نوامبر
۱ دیدگاه

دختر افغانی

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۸ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

دختر افغانی

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۰می ۲۰۰۵ ،سدنی

***

ای ســرورمهــرویان،ای دختــرافـغـانـی

صورت زپری بهـتـر،سـرتـاج گلستـانـی

ادامه نوشته…

27 نوامبر
۱ دیدگاه

فراخوان اجماع عمومی نهضت تفاهم

 تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

 بسم الله الرحمن الرحیم

فراخوان اجماع عمومی نهضت تفاهم

برای صلح، بازسازی و دموکراسی درافغانستان

۲۱ سپتامبر ۲۰۱۳ م .

هموطنان عزیز!           

            نهضت تفاهم برای صلح، بازسازی ودموکراسی درافغانستان که به تاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۰۱م. در شهر أغوس کشور دنمارک با اشتراک عده یی از نخبګان و صاحب نظران مهاجر افغان تأسیس ګردید، نیروی آزاداندیشی است که بادر نظرداشت سنن پسندیده مردم افغانستان و باالهام ازمبارزات ترقیخواهانه جنبش روشنفکری در کشور،مبارزه برای ایجاد تشکل وسیع از احزاب و حلقا ت سیاسی، جوامع مدنی، نهادهای فرهنګی و شخصیت های علا قمند و معتقد به پروسه اتحاد روشنفکران مترقی، صلحدوست، وطنخواه را جهت تأ مین صلح، بازسازی و دموکراسی در افغانستان در سرخط وظایف اساسی خویش قرار داده است.

ادامه نوشته…

27 نوامبر
۲دیدگاه

امید دل

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

خانم صالحه وهاب واصل

خانم صالحه وهاب واصل

امید دل

صالحه وهاب واصل

۲۳ / ۱۰ / ۲۰۱۳

هالند

****

دلبرا، دل به فدای لب و گفتار تو باد

چشمم حیرت زده، محو تو و دیدار تو باد

ادامه نوشته…

27 نوامبر
۲دیدگاه

وطن !

 تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

مرحوم استاد صابر هروی

مرحوم استاد صابر هروی

وطن !

مرحوم استاد صابر هروی 

۱۳۷۴ راولپندی ، پاکستان

****

وطن   بلای  تو  بر  جان  دشمنان تو باد

همیشه راحت  و عزت ز دوستان   تو باد

ادامه نوشته…

27 نوامبر
۲دیدگاه

خلا صهء اتوبیوگرافی و خاطرات

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

بسـمــه تعــا لـــی 

ا ی نا م تو بهترین سر آ غا ز

بی نا م تو نا مه کی کـنم بـا ز 

خلا صهء اتوبیوگرافی و خاطرات جناب داکتر اسدالله حیدری

اینجـا نـب پوهـنوا ل دا کتـرا سد ا للـّه حـید ری ولـد مرحـوم حا جی محمد حید رخا ن، قـوم الکوزی، سکـونت آ بـا ئـی، آ ببا زک ولا یت لـوگر، بتا ریخ دوم عـقـرب١۳١۶ هـجری شمسی،مطا بق۲۴ اکتوبر١۹۳۷ میلا دی، درشـهـرزیـبـا ی کا بل در یک فا میل متد ین د یده بجها ن گشودم.

ادامه نوشته…

26 نوامبر
۲دیدگاه

وصیت امام احمد ابن حنبل برای پسر خود

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی " سعید افغانی " با پسرش در شب عروسی

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی ” سعید افغانی “با پسرش در شب عروسی

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت امام احمد ابن حنبل برای
 پسر خود در روزی عروسی اش
 !
  تتبع ونگارش :

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

مدیـــر مطـالعات سـتراتیژیک افغان ومسؤل مرکز کلتوری دحـــــق لاره جرمنی

خوانندگانمحترم !
باخوشی، حضور و جمع وجوش دوستان واقارب محفل ولیمـﮥ  ( پسرم آحمد  سعیدی ) به روز جمعه مؤرخ اول سپتمر سال ۲۰۱۳  درشهر هورت- کولـن جرمنی بر پا شد.  درین محفل خوشیبر علاوۂ حضور اقارب ودوستان هردوفامیل یکتعداد کثیری ازدانشمندان وعلمای  دینی اشتراک ورزیده بودند. تلاش داشتیم تا این محفل برعلاوۂ خوشی ،  شور و لذت مشروع ولیمه به یک نشست تنویری،  ادای رسالت  ودعوت مبدل ګردد.

ادامه نوشته…

26 نوامبر
۲دیدگاه

دروغ بود

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم نذ یر احمد ظفر

محترم نذ یر احمد ظفر

دروغ بود

نوشته نذیر ظفر 

ورجینیا ۱۳/۲۳/۱۱

 *****

هر گفــــته از زبان رقیبان دروغ بود

مــــهر و وفای دلـبر جانان دروغ بود

ادامه نوشته…

26 نوامبر
۲دیدگاه

آسمان تیره و صاف

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

قیوم بشیر

قیوم بشیر

قیوم بشیر

ملبورن – آسترالیا

بیست و ششم نوامبر ۲۰۱۳

آسمان تیره و صاف

m

یادم  آمد  یک  غروبی  سرد بود

یک جهان افسرده گی و درد بود

ادامه نوشته…

26 نوامبر
۲دیدگاه

رویأ

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

شهلا لطیفی ولیزاده

شهلا لطیفی ولیزاده

رویأ

شهلا لطیفی ولیزاده

****
پسرک چشم باز کرد
میدانست صبحی دیگریست

ادامه نوشته…

26 نوامبر
۲دیدگاه

مـــــا در و طـــــــن

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ نوامبر ۲۰۱۳ هالند 

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

اخیرأ دوست گرامی ما  جناب محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری ازشهر سدنی آسترالیا  ضمن فرستادن دو پارچه شعر و خلا صهء اتوبیوگرافیشان   به  جمع دوستان همدل ۲۴ ساعت پیوستید . من بحیث مسؤول سایت تشریف  آوری ایشانرا خیر مقدم میگویم واز ارسال اشعار و بیوگر افی شان جهانی سپاس. فعلا یکی از سروده هایشان را نشر میکنم و بیوگرافی شان را چون خیلی طویل بود واز اینکه وضع صحی من چندان خوب نیست و وقت کافی هم برای  خواندن بیوگرافی و آمده شدن آن برای چاپ  ضرورت است آنرا  بعدا نشر خواهم کرد . اینهم اولین سروده زیبا شان به ۲۴ ساعت .

موفق و سلامت باشید.

مهدی بشیر

 مـــــا در و طـــــــن

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

١١می٢۰۰۳، سد نی

****

هــرآ نکــس مـیهــنـش ا فـغــا نـْسِـــتــا ن ا سـت

هــمـــه ا فــغـــــا ن وا زیــک بـوسـتــا ن ا سـت

ادامه نوشته…

25 نوامبر
۱ دیدگاه

تصویر عینی از شهر کابل

تاریخ نشر دوشنبه ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

تصویر عینی از شهر کابل

(سالیان ۱۳۸۴، ۸۵ و ۸۷)

 رسول پویان

بخش سوم

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

دانشگاه(پوهنتون) کابل
در یکی از روزهای آفتابی سال ۱۳۰۵ خورشیدی به یاد دوران تحصیل چندگاهی در صحن دانشگاه به گشت و گذار مشغول شدم و لحظاتی هم در سایه‏سار درختان انبوه آن تنهای تنها نشستم. در عالم رویا خود را در کنار هم‏صنفی‏ها و دوستان دوران تحصیل یافتم؛ یکایک از خاطرات روزگار جوانی، چون پردۀ سینما از جلو چشمان خسته ام گذشتند.

ادامه نوشته…

24 نوامبر
۶دیدگاه

آرامگاهء زرتشت ، اهانتی به ارزش های دینی

تاریخ نشر یکشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

قیوم بشیر

قیوم بشیر

ملبورن – آسترالیا

قیوم بشیر

بیست وچهارم نوامبر ۲۰۱۳

آرامگاهء زرتشت ، اهانتی به ارزش های دینی مسلمین
 mazar

ساعاتی قبل در خلال صفحات فیسبوک غزلی از خانم بهار سعید توجه ام را بخود جلب کرد که در پیرامون آن تصویری از روضهء مبارک حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب (ع)  به نمایش گذاشته شده بود. با کمال تأسف و تأثر عمیق در گوشهء از تصویر نوشته شده بود : آرامگاهء زرتشت !!!

ادامه نوشته…

24 نوامبر
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴  نوامبر ۲۰۱۳ هالند

عتیق الله شاهد

عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon249pg

ادامه نوشته…

24 نوامبر
۱ دیدگاه

بیگانه

تاریخ نشر یکشنبه ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم نذیر ظفر

محترم نذیر ظفر

بیگانه

نوشته نذیر ظفر

****

من در نــــــظر جانان بیگانه شده رفتم

با جـور سـر زلفــــش ذولانه شده رفتم

ادامه نوشته…

23 نوامبر
۲دیدگاه

استاد سخن

تاریخ نشر شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

شاد روان استاد بشیر هروی

شاد روان استاد بشیر هروی

ازسی ودوهمین سال وفات مرحوم استاد علی اصغر بشیرهروی .

استاد سخن

محمد اسحاق ثنا

۲۳ / ۱۱ / ۲۰۱۳

ونکوور کانادا

محمد اسحاق " ثنا "

محمد اسحاق ” ثنا “

استاد بشیر چشم و چراغ زمانه بود

پرتو فشان چوشمع همی برزبانه بود

ادامه نوشته…

22 نوامبر
۶دیدگاه

گرامیداشت از سالروز وفات استاد بشیر هروی

تاریخ نشر جمعه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

سی دومین

سی ودومین سال وفات استاد بشیر هروی گرامی باد

محمد مهدی بشیر

دوستان محترم ، دانشمندان گرامی ، فرهنگییان گرامی و خواننده گان نهایت عزیز ، ضمن عرض سلام و احترامات  به اطلاع شما عزیزان بزرگوار میرسانم که :

امروز جمعه اول قوس سال ۱۳۹۲ خورشیدی مصادف است با ۲۲ نوامبر سال ۲۰۱۳ میلادی  یعنی پوره سی و دو سال قبل از امروز  در سحر گاه اول قوس سال ۱۳۶۰خورشیدی پدر عزیز ما که یکی از فرهنگیان شناخته شده کشور بود  در سن ۶۲سا لگی پس از ادای نماز صبح در شهر تهران کشور ایران  در مها جرت و دور از وطن جهان فانی را وداع ګفت و به دیار باقی شتافت ودر عصر روز دوم قوس در شهر مقدس مشهد در بهشت رضا به خاک سپرده شد روحش شاد و یادش گرامی باد.

ادامه نوشته…

22 نوامبر
۴دیدگاه

به یاد بود شاد روان استاد بشیر هروی

تاریخ نشر جمعه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

به یاد بود شاد روان استاد بشیر هروی

محمد مهدی بشیر

سایت انترنتی ۲۴ ساعت طی دوسال اخیر بمناسبت پنجمین وششمین سال نشراتی اش یکی از اشعار شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی را به مشاعره گذاشت که خوشبختانه مورد استقبال گرم شاعران ، فرهنگیان و خواننده گان گرامی قرار گرفت.

باید علاوه کرد که در دومین دور مشاعره  ساعت ۲۴ که به مناسبت ششمین سال نشراتی آن ترتیب یافته بود این شعر :

زِ رفتارت  نمایان  یک  جهان  راز

به لبخندِ  تو پنهان  یک جهان راز

شوم  قربانِ   آن   لبخند  و   رفتار

که این شعرِخوش آهنگست وآن ساز

به استقبال گذاشته شده بود .

که توسط دوست نازنین و هنرمند با اسعتداد کشور جناب سید و لیشاه عالمی

سید ولیشاه عالمی

سید و لیشاه عالمی

با صدای زیبایش دکلمه و خیلی عالی این  ویدیو  راساخته بود ند و آنرا برایم فرستادند که از شنیدن و دیدن آن لذت بردم و کیف نمودم و شما عزیزان و بخصوص کسانیکه آنرا ندیده اند به دیدن و شنیدن این ویدیو جالب دعوت مینمایم :

در این مشاعره شاعران عزیز و گرامی زیادی هم از خانم ها و آقایان با  سروده های زیبا شان شرکت کرده بودند .

باید علاوه کرد  که جناب عالمی عزیز دراین ویدیو عکس بنده را که  نه شاعر هستم و نه هم شعری داشتم نشر کرده بودند  ، در حالیکه باید عوض عکس من عکسهای چند شاعر دیکر را که در این مشاعره شرکت کرده بودند نشر میکردند و شاید هم فلم شان گنجایش بیشتر را نداشت.

nieuw foto2

منهم در حالیکه از جناب عالمی صاحب اظهار سپاس میکنم به مناسبت سی و دومین سالروز وفات پدرم مرحوم استاد علی اصغر بشیر هروی عکسهای همۀ شاعران اشتراک کننده را به ترتیب نشر اشعار شان در سایت ۲۴ ساعت در اینجا نشر کردم واز  جناب آقای سید ولیشاه عالمی و شاعران محترم  هم تشکر میکنم

ادامه نوشته…

22 نوامبر
۱ دیدگاه

تاج مرصع

تاریخ نشر جمعه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۳ هالند

شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی

شاد روان استاد علی اصغر بشیر هروی 

به پاس احترام از قلم که یگانه یادگاریست از پدرم شادروان استاد علی اصغر بشیر «هروی»

آنرا بدست گرفته ودر سی و دومین سالروز وفات آن بزرگمرد وارسته سروده ایی را به سرایش گرفته وتقدیم دوستان و عزیزان خواننده می نمایم. روحت شاد باد پدر عزیز و گرانقدرم!

قیوم بشیر

ملبورن – آسترالیا

بیست ودوم نوامبر ۲۰۱۳

اول قوس ۱۳۹۲

قیوم بشیر

قیوم بشیر

تاج مرصع

دلم  گرفته  و حالم  پریش  و   دربدرم

غریبِ  گلشنم  و بسته است  بال و پرم

ادامه نوشته…