۲۴ ساعت

05 نوامبر
۲دیدگاه

در سرزمین غضبناک تاریک

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۴ عقرب ۱۳۹۴ – پنجم  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

شهلا لطیفی
۱۱-۰۴-۲۰۱۵

در سرزمین غضبناک تاریک

دختری سنگسار می شود

ادامه نوشته…

18 اکتبر
۲دیدگاه

درد “کندز” را

تاریخ نشر یکشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۴- ۱۸ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

درد

درد “کندز” را

از آوای مادران

که در لای حس وحشت فریاد میزنند
با هول کودکان می شنوم
28 سپتامبر
۲دیدگاه

سه سروده

تاریخ نشر دو شنبه ششم   میزان ۱۳۹۴ – ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵ هالند

سه سروده

سه سروده

چمنزار تن، دهکده ای خموش و اولین عشق 
خانم شهلا لطیفی
« می خواهم دستانم در چمنزاری تنت سَیر کنند»
دستانت با شفقت 
در خم پیچ و هر سوی بدنم 
07 سپتامبر
۲دیدگاه

رحمت صبح

تاریخ نشر دوشنبه ۱۶سنبله  ۱۳۹۴ – هفتم سپتامبر   ۲۰۱۵ هالند

رحمت صبح

دوستان محترم و گرامی لطفا نظریات خویش را در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا مطالب شما همیش محفوظ بماند .
با عرض حرمت
مهدی بشیر

************

(  رحمت صبح- سروده ی مملو از طراوت های حسی و تصوری )
شهلا لطیفی
با نوازشت چون شاخ جوان یاسمن به اطراف ساقه ی شوق پیچیدم 
نوای هوس تو در گوش من ریخت 
و چشمان خمار من در تو غلتید
02 سپتامبر
۹دیدگاه

صدای از قلب مجروح گلبشره

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۱سنبله  ۱۳۹۴ – دوم سپتامبر   ۲۰۱۵ هالند

دوستان محترم و گرامی لطفا نظریات خویش را در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا مطالب شما همیش محفوظ بماند .
با عرض حرمت
مهدی بشیر

*********
صدای از قلب مجروح گلبشره- زنی جوان و نابینا

شهلا لطیفی

خدایا! چرا با درد زاده شدم
 
چرا وجیبه ی یک زن لگام شده و هوس یک مرد تندرو

ادامه نوشته…

29 آگوست
۶دیدگاه

بیاد صدایت

تاریخ نشر شنبه هفتم سنبله  ۱۳۹۴ – ۲۹ آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

***********

بیاد صدایت
شهلا لطیفی
۱۳ / ۸ / ۲۰۱۵
گریه کردم به یاد صدایت
و امواج پرغرور رستگاری را به یاد آوردم
11 آگوست
۲دیدگاه

پدر زخمی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ اسد ۱۳۹۴ –  ۱۱ آگست  ۲۰۱۵ هالند

پدر زخمی1

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

*******

پدر زخمی

شهلا لطیفی
محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

پدر زخمی از درد بگریست
دیدگانش هراس و شرم ندید
09 آگوست
۲دیدگاه

سه سروده زیبا از خانم لطیفی

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸ اسد ۱۳۹۴ –  نهم آگست  ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

********************

بغض گلو
شهلا لطیفی
~~~~
در مصراع شعر خزان
در موج غصه ای دلدادگان
16 جولای
۴دیدگاه

سروده ی موزون

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۵ سرطان ۱۳۹۴ – ۱۶جولای  ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

سروده ی موزون
از مجموعه عسل وحشی
شهلا لطیفی
۱۸ / ۱۲ / ۲۰۱۴
دل را بدست عشق سپاریدن فرحتی ست
چشم را بسوی باغ تمنا رحمتی ست 
30 ژوئن
۸دیدگاه

چهار سروده از خانم شهلا لطیفی

تاریخ نشرسه شنبه  نهم   سرطان  ۱۳۹۴ – ۳۰ جون  ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

چهار سروده
شهلا لطیفی
ماه ژوئن/جون ۲۰۱۵م
************
تو میروی
من در کوره‌راه تنهایی قدم می زنم 
تو با سرعت، جاده ای باریک را می پیمایی
20 ژوئن
۴دیدگاه

چهار سروده از خانم شهلا لطیفی

تاریخ نشر شنبه  ۳۰ جوزا  ۱۳۹۴ – ۲۰   جون  ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

چهار سروده
(شهلا لطیفی)

مهر خدا را در چهچه مرغکان
قهقه کودکان
در تبسم مادری پرنور
07 ژوئن
۶دیدگاه

گفتگو فرید طهماس با شهلا لطیفی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷جوزا  ۱۳۹۴ –  هفتم  جون  ۲۰۱۵ هالند

گفتگو

شهلا لطیفی :

ـــ شاعر زن پدیده ای ست از تبار احساس اگر از صدق دل بنویسد نه از روی تقلید.

***

ـــ اگر یک زن واقعأ از یک زن بنویسد، پرده های خام فطرت را می درد و پخته گی احساس را بی ویرایش و پرده هویدا می سازد.

ادامه نوشته…

02 ژوئن
۴دیدگاه

“زن” یعنی مهد عاطفه، خلاق آثار انسانی

تاریخ نشر سه شنبه  ۱۲جوزا  ۱۳۹۴ –  دوم  جون  ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

“زن” یعنی مهد عاطفه، خلاق آثار انسانی و الهه عشق

سه پارچه ادبی

از : خانم شهلا لطیفی

در طفولیت خموش بودم. نابسامانی ها در محیط را حس نمی کردم اما از لابلای شوخی های کودکانه با دیدن دیگر اطفال نظاره گرش بودم و فقط حس مساوات و رفاه را در آغوش پدر و در نگاه های جسور مادرم می جستم.
19 می
۴دیدگاه

سه سروده زیبا از خانم لطیفی

تاریخ نشرسه شنبه  ۲۹ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۹  می ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

سه سروده

شاهراه اعتماد،سهولت وبه یاد دارم

درشاهراهاعتماد به نفس

بامتانت خواهم شتافت

ادامه نوشته…

16 می
۴دیدگاه

سه سروده

تاریخ نشر شنبه  ۲۶ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۶  می ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

سه سروده
 
در تو آمیخته ام
شهلا لطیفی
اپریل ۲۰۱۵ م

چون عطر سمن, میان حریر
چون آب خموش تنگ غدیر

ادامه نوشته…

04 می
۸دیدگاه

دو سروده

تاریخ نشر دوشنبه ۱۴ ثور  ۱۳۹۴ –  چهارم می ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

دو سروده 
شهلا لطیفی
اپریل ۲۰۱۵م
~~~~
ستمکاران 
روح پژمرده شان را در لای خنده های دروغین 
که بوی سیگار کوبایی و شمیم ودکای روسی داشت 
21 آوریل
۶دیدگاه

نور قلب

تاریخ نشرسه شنبه اول ثور  ۱۳۹۴ – ۲۱ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

نور قلب
شهلا لطیفی

فرخنده در ضمیرش چون تو
آرمان داشت بیکران
13 آوریل
۷دیدگاه

شناسنامه شهلا لطیفی

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ حمل ۱۳۹۴ – ۱۳ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

شناسنامه شهلا لطیفی
من در چهاردهی کابل زمانی زاده شدم که صفایی طبیعت هنوز هم جوان بود، آرامش در سادگی های محیط نهفته و راستین و همت پیشه هر که بود-آن هم بی انتها مادرم “لیلا عظیمی” فقط هفده سال داشت که با فامیلش در چهاردهی مسکن گزین شدند، اما پدرم “رحمان لطیفی” زاده آنجا بود و اولین جوانی که خود به دانشگاه رفت تا با شوق ادبیات را بیاموزد.
11 آوریل
۴دیدگاه

سروده ها- وجاهت، تردد و ساحل عشق

تاریخ نشر شنبه ۲۲ حمل ۱۳۹۴ – ۱۱ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

سروده ها- وجاهت، تردد و ساحل عشق
 
شهلا لطیفی 
مارچ ۲۰۱۵م
 
کاش در قلب دنیا سفر کرد
با وجاهت پروانه سپید
26 مارس
۴دیدگاه

قعر الم – سروده سپید موزون

تاریخ نشر پنجشنبه  ششم  حمل ۱۳۹۴ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

 قعر الم – سروده سپید موزون
شهلا لطیفی
 
از کشمکش سیرآب گشته ایم
با جهل عام، رهزنی و غم های ذلیل
24 مارس
۲دیدگاه

فاجعه ای( فرخنده)

تاریخ نشر سه شنبه چهارم حمل ۱۳۹۴ – ۲۴ مارچ ۲۰۱۵ هالند

( عکس از بی بی سی )

( عکس از بی بی سی )

فاجعه ای( فرخنده)
شهلا لطیفی
محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

آهی یک خواهری مجروح
قلبم را درید
در شبانگاهی که از آسمان بی نور غم می بارید
و نگاه التماس درونش فقط در دستان مادرش گره خورده بود
18 مارس
۴دیدگاه

مرز نور

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۷ حوت  ۱۳۹۳ – ۱۸مارچ ۲۰۱۵ هالند

Lente5

مرز نور
شهلا لطیفی
دهم مارچ ۲۰۱۵م
محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

باربار از مستی دل یاد شد
از بهار و سبزه ها و نسترن
13 مارس
۲دیدگاه

پاره ای از اسطوره

تاریخ نشر جمعه  ۲۲ حوت  ۱۳۹۳ – ۱۳مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

پاره ای از اسطوره

شهلا لطیفی

من زنم پاره ای از اسطوره های درد

که فقط لذت کامجویی را درلرزه های مرد دیده ام

ادامه نوشته…

03 مارس
۲دیدگاه

ز رمز همنشینی

تاریخ نشر سه شنبه ۱۲ حوت  ۱۳۹۳ –  سو م  مارچ ۲۰۱۵ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

ز رمز همنشینی

شهلا لطیفی

زمستان سردی را محکم گرفته 
سوداء هستیش را غم گرفته
23 فوریه
۲دیدگاه

نوای مرغ آزادی

تاریخ نشر دوشنبه چهارم حوت  ۱۳۹۳ –  ۲۳  فبروری ۲۰۱۵ هالند

017

محترمه خانم شهلا لطیفی

محترمه خانم شهلا لطیفی

وطن را از آیینه صفا می نگرم که انعکاس نور خورشید را در میانش دارد نهان

وطن را از قلب خویش سردتر می یابم که در آن چهارچوکات جعبه رنگ و رو رفته اش

قصه ها را  دارد پنهان

ادامه نوشته…