۲۴ ساعت

آرشیو 'درد دل با کاکا ترجمان'

23 سپتامبر
۴دیدگاه

درد دل با کاکا ترجمان

تاریخ نشر یکشنبه اول میزان  ۱۳۹۷ –  ۲۳ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

میرزا قیوم تقدیم می کند:

درد دل با کاکا ترجمان

 بخش آخر این گفتگو

به جواب دوست ترجمان

رفیق  ترجمان کز  لطف یزدان

نگهبان  باد  در   پیدا   و  پنهان

ادامه نوشته…

15 سپتامبر
۴دیدگاه

درد دل با کاکا ترجمان

تاریخ نشر شنبه  ۲۴ سنبله  ۱۳۹۷ –  ۱۵ سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

میرزا قیوم تقدیم می کند:

درد دل با کاکا ترجمان

بخش سوم

به جواب دوست ترجمان

دو هفته پیش ازین در آخر سال

شدم از قول  یک پرسنده ، نقال :

ادامه نوشته…

08 سپتامبر
۴دیدگاه

درد دل با کاکا ترجمان

تاریخ نشر شنبه  ۱۷ سنبله  ۱۳۹۷ – هشتم  سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

میرزا قیوم تقدیم می کند:

درد دل با کاکا ترجمان

بخش دوم

به جواب دوست ترجمان

عزیز  ترجمان  ،  پرسندهء  ما

چنین   فرموده  آغاز  سخن  را

ادامه نوشته…

02 سپتامبر
۵دیدگاه

درد دل با کاکا ترجمان

تاریخ نشر یکشنبه ۱۱ سنبله  ۱۳۹۷ – دوم  سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

*************************************************************

خواننده گان گرامی سایت ۲۴ ساعت  !

از این هفته در نظر داریم  تا گفتگوهایی  را که  میان  کاکاترجمان  و خواننده گانش بصورت منظوم  صورت گرفته بطور مسلسل تقدیم  شما عزیزان نماییم  و در ضمن  از آن  عده  خواننده گان  محترمی  که مطالب شان   بین سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲ در صفحات وزین و پرخوانندهء  ترجمان به  نشر رسیده  چه  بنام  های  اصلی شان و چه به نام های مستعار و خوشبختانه  درقید حیات  بسر می برند و این مطالب را در این  سایت مطالعه  می کنند صمیمانه تقاضا می شود تا با تماس گرفتن با سایت ۲۴ ساعت خودرا معرفی نموده  و این بار همکاری خویش را با فرزندان کاکاترجمان آغاز نمایند.

با عرض حرمت

فرزندان کاکا ترجمان

قیوم بشیر هروی و مهدی بشیر

*************************************************************

میرزا قیوم تقدیم می کند:

درد دل با کاکا ترجمان

( بخش نخست )

از دوست ترجمان

این منظومهء نغز و دلپذیر را یکی از دوستان ترجمان که نمیخواهد اسمش واضح شود فرستاده و از ما راجع به بیطرفی این نامه توضیح خواسته است :

الا  ای  ترجمان  کاکای  شیرین          که هستی با بد و با نیک خوشبین

چه رفتار خوش و فرزانه داری          عجائب   شیوهء    رندانه    داری

ادامه نوشته…