۲۴ ساعت

آرشیو دسامبر, 2014

31 دسامبر
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۳ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ ملبورن – آسترالیا

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon501

ادامه نوشته…

31 دسامبر
۲دیدگاه

سنگدل

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۰ جدی ۱۳۹۳ – ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵ ملبورن – آسترالیا

خانم صالحه وهاب واصل

خانم صالحه وهاب واصل

سنگدل

صالحه وهاب واصل

۲۸ / ۱۰ / ۲۰۱۴

هالند

دلم برای تو و دیدن تو تنگ شده

بهانه میکند و با منش به جنگ شده

ادامه نوشته…

30 دسامبر
۱ دیدگاه

یو پوه تعبیر

تاریخ نشر سه شنبه ۹ جدی ۱۳۹۳ – ۳۰ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم سمیع الدین افغانی

محترم سمیع الدین افغانی

یو پوه تعبیر

سمیع الدین  افغانی

۲۹۱۲۲۰۱۴

م۰ کال

د ژوندون یو عجیبه سیر او دوران دی

څوک قانع له زندګی څوک پریشان دی

ادامه نوشته…

30 دسامبر
۲دیدگاه

بیاد رویتو

تاریخ نشر سه شنبه ۹ جدی ۱۳۹۳ – ۳۰ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

استاد بلبل

برای قریحه آزمائی شعرای کشور غزل حضرت جامی علیه رحمه مصرع را اخبار پامیر بنشر رسانید که بنده هم در سلسله شعرای کابل غزل ذیل را بنظم کشیده برای نشر ترسل نمودم که فردای آنروز به نشر رسید.

الحاج حبیب الله “بلبل”

۶ قوس ۱۳۳۰

بیاد رویتو

شبی بماه نظاره بیاد رویتو کردم

چنان ز خویش برفتم که سر بکویتو کردم

ادامه نوشته…

30 دسامبر
۱ دیدگاه

افسانه

تاریخ نشر سه شنبه ۹ جدی ۱۳۹۳ – ۳۰ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم نورالله وثوق

محترم نورالله وثوق

اهدا به سران حکومت افسانه ای وحدت ملی افغانستان

افسانه

نورالله وثوق

دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۳

دَورشمعِ بیخودی پروانه اید

باهمی را هردوتان بیگانه اید

ادامه نوشته…

28 دسامبر
۶دیدگاه

بی تـــــو من شــــام تار را مانم

تاریخ نشر یکشنبه هفتم جدی ۱۳۹۳ – ۲۸ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

bb

احمد محمود امپراطور

جمعه ۰۶ جدی ۱۳۹۳ هجری آفتابی

کابل/افغانستان

بی تـــــو من شــــام تار را مانم

غصــــــه ای روزگــــــار را مانم

ادامه نوشته…

28 دسامبر
۱ دیدگاه

هوای آلوده

تاریخ نشر یکشنبه هفتم جدی ۱۳۹۳ – ۲۸ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

هوای آلوده

رسول پویان

جهـان بـازیچـۀ دسـت ددان است

بهرسـو رودبار خون روان است

ادامه نوشته…

28 دسامبر
۱ دیدگاه

قاب آتش

تاریخ نشر یکشنبه هفتم جدی ۱۳۹۳ – ۲۸ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم معروف قیام

محترم معروف قیام

قاب آتش

معروف قیام/ نهم اگست۲۰۱۳/ هامبوگ  

شامگاه، تا فاصله‌ی گور

تک تک تصویرهای ترا

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۱ دیدگاه

ازما نشد

تاریخ نشر شنبه ششم جدی ۱۳۹۳ – ۲۷ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم نذ یر احمد ظفر

محترم نذ یر احمد ظفر

ازما نشد

نوشته نذیر ظفر

گلشن و باغ و چمن از ما نشد
لاله و سرو ســـــمن از ما نشد

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۱ دیدگاه

قصۀ خونین دلان

تاریخ نشر شنبه ششم جدی ۱۳۹۳ – ۲۷ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

قصۀ خونین دلان

رسول پویان

۱۳ / ۱۲ / ۲۰۱۴

دلِ شکستۀ من غـرق آتش و خون است

کنار دیـدۀ مـن مـوجخـیـز جیحـون است

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۵دیدگاه

صبح بـــــودم شب شــدم جانانه را نشناختم

تاریخ نشر شنبه ششم جدی ۱۳۹۳ – ۲۷ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

kk

احمد محمود امپراطور

کابل/افغانستان

محترم احمد محمود امپراطور

محترم احمد محمود امپراطور

صبح بـــــودم شب شــدم جانانه را نشناختم

فـــــرق بیـــن کعبــــــه و بتخانه را نشناختم

ادامه نوشته…

27 دسامبر
۱ دیدگاه

مالیه بر بوسه‌جات!

تاریخ نشر شنبه ششم جدی ۱۳۹۳ – ۲۷ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

1049115_max

مالیه بر بوسه‌جات!

طنز:

ـــــــ

نوشته‌‌‌ی معروف قیام

۲۲ دسامبر ۲۰۱۴

هامبورگ

محترم معروف قیام

محترم معروف قیام

چندی پیش نخبه گان غرب به خاطر رشد و استوار نگهداشتن اقتصاد کشور های شان گرد هم آمدند و قانون پرداخت مالیه‌ی جبری بر بوسیدن را تصویب کردند و به اجرا گذاشتند. به اساس این قانون شهروندان اجازه دارند ماهانه تا سی و سه بوسه‌ی رایگان بگیرند و در صورت که  بیشتر از این رقم بستانند, مکلف می‌شوند در بدل هر بوسه‌ی اضافی سه ایرو و پنجاه سنت مالیه بپردازند. پولی که از این بابت در بودجه‌ی کشور ها سرازیر می‌گردد, بلند تر از تصور این نخبه‌گان است .

ادامه نوشته…

26 دسامبر
۱ دیدگاه

سایه ی سرگشته

تاریخ نشر جمعه پنجم جدی ۱۳۹۳ – ۲۶ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم نورالله وثوق

محترم نورالله وثوق

سایه ی سرگشته

نورالله وثوق

صدای سایه ی سرگشته ی هراسانم

دلم گرفته به  حدی که شرح نتوانم

ادامه نوشته…

25 دسامبر
۱ دیدگاه

مرد ونا مرد

تاریخ نشر پنجشنبه چهارم جدی ۱۳۹۳ – ۲۵ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

مرد ونا مرد

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

۲۰۱۴،۱۲،۲۴،سدنی،آسترالیا

داوود گـرچـه ظـالـم خـونخـواربود، ولی

هـمـچـون غـنـی، نـوکـــراغـیـــاراو نبود

ادامه نوشته…

25 دسامبر
۲دیدگاه

غزلم

تاریخ نشر پنجشنبه چهارم جدی ۱۳۹۳ – ۲۵ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم محمد اسحاق " ثنا "

محترم محمد اسحاق ” ثنا “

غزلم 
محمد اسحاق “ ثنا “
ونکوور، کانادا
سر خط دفتر و دیوان من است این غزلم
حرف من حرف دل و هم وطن است این غزل
25 دسامبر
۶دیدگاه

قلـه ای کـوه منـاعت کرد محمود اختیــار

تاریخ نشر پنجشنبه چهارم جدی ۱۳۹۳ – ۲۵ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

mm

احمد محمود امپراطور
چهارشنبه ۰۳ جدی ۱۳۹۳ هجری آفتابی

کابل/افغانستان

در ســـرایی سینـــه ام آخر دل دیوانه سوخت

از لب بـــاده پرستـــم ساغـر و پیمانه سوخت

ادامه نوشته…

25 دسامبر
۱ دیدگاه

د شهید د مور اواز

تاریخ نشر پنجشنبه چهارم جدی ۱۳۹۳ – ۲۵ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم سمیع الدین افغانی

محترم سمیع الدین افغانی

کسی را مفتی ما کلید جنت بخشد

به قصد طفلکی از دامن مادر دزدند

شباب 

د شهید د مور اواز 

سمیع الدین افغانی

۲۴۱۲۲۰۱۴م ۰ کال

زمـــا نیاز بین د زړګـــی سره ځویه

ای ډیــر سپیڅلی پاک مظهره ځویه 

ادامه نوشته…

24 دسامبر
۱ دیدگاه

رقبای مجازی

تاریخ نشر چهارشنبه سوم جدی ۱۳۹۳ – ۲۴ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

رقبای مجازی

ف.بری 

یارب تفقدی کن، بر خلق های افغان

افتاده اند  زغفلت، درتنگنای دوران

ادامه نوشته…

24 دسامبر
۲دیدگاه

در دفاع از شهروندان افغان

تاریخ نشر چهارشنبه سوم جدی ۱۳۹۳ – ۲۴ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم سیامک بهاری نویسنده ایرانی

محترم سیامک بهاری نویسنده ایرانی

در دفاع از شهروندان افغان

سیامک بهاری

اعلام ممنوعیت حضور مهاجرین افغان در استان مازندران و شکنجه وحشیانه چهار دانش آموز افغان در پاکدشت ورامین٬ سبب شد تا بار دیگر وضعیت فاجعه بار شهروندان افغان مقیم ایران از نو مطرح شود.

ادامه نوشته…

23 دسامبر
۱ دیدگاه

نقش افغان های مقیم خارج در استحکام

تاریخ نشر سه شنبه دوم جدی ۱۳۹۳ – ۲۳ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

مسکو 1
پیام سومین کنفرانس بین المللی  کنگرس بین المللی مهاجران افغانستان پیرامون :

نقش افغان های مقیم خارج در استحکام حکومت وحدت ملی !

داکترراضیه هوتکی

۱۴ دسمبر ۲۰۱۴
شهر ویانا  کشور اتریش

 با به میان آمدن حکومت وحدت ملی باز هم وطن عزیز ما افغانستان در محراق توجه جهانیان قرار گرفته است. تحکیم وحدت ملی، استقلال، امنیت، صلح ، ثبات وحاکمیت قانون از زمرهء الویت هایست که  میتواند  جامعه سخت بیمار مانرا از ورطه نابودی نجات داده و میهن را به سوی شگوفایی رهنمون سازد.

ادامه نوشته…

23 دسامبر
۱ دیدگاه

ای عشق …

تاریخ نشر سه شنبه دوم جدی ۱۳۹۳ – ۲۳ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترمه پروین مشتعل

محترمه پروین مشتعل

ای عشق …

پروین مشتعل

ای عشق گذرام ازگذارگاه تو درگذرامد

ازعشق نه پیرهیزم پاکترین کلام خدا

ادامه نوشته…

22 دسامبر
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر دوشنبه اول جدی ۱۳۹۳ – ۲۲ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon498

ادامه نوشته…

21 دسامبر
۱ دیدگاه

انارستان یلدا

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۳ – ۲۱ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

انارستان یلدا

رسول پویان

۳۰/۹/۱۳۹۳

نـدارد هـیـچ پـانـی تـو گـویـی شــام یلـدایـم

نتابـد پـرتــو مهـری مگـر در صبح فردایم

ادامه نوشته…

21 دسامبر
۱ دیدگاه

چشم سر

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۳ – ۲۱ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

محترم استاد محمد علی فرحتیار

محترم استاد محمد علی فرحتیار

چشم سر

استاد  محمدعلی فرحتیار

سپتمبر ۲۰۱۴ فرایبورگ

مرادر سر هواى دیگرى هست

درون سینه ى من اخگرى هست

ادامه نوشته…

21 دسامبر
۲دیدگاه

امشب بیا اما پاپئز

تاریخ نشر یکشنبه ۳۰ قوس ۱۳۹۳ – ۲۱ دسامبر  ۲۰۱۴ ملبورن – آسترالیا

پاییز

امشب بیا اما پاپئز 
پروین مشتعل
محترمه پروین مشتعل

محترمه پروین مشتعل

امشب بیا اما پاپئز
پایئزاخرشد تو  نیامدی
پشت درپایئز میلرزد چون موچ