۲۴ ساعت

09 ژوئن
۶دیدگاه

مخمس

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۰  جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۹ جون  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مخمس 

عشق سویت  دوان دوانم کرد

باده  در  شعله‌ ی  روانم  کرد

در  خیال   تو    میزبانم  کرد 

پا فراتر   ز   کهکشانم   کرد 

آرزوی  تو    نوجوانم   کرد

****

در هوای تو میزنم  پر  و بال

سوی تو ره نبرد این مه و سال  

طالعم   بِرِّ  نکرد  یک مثقال 

بسکه از هرکه میشوم اخلال 

قوغ آتش به جسم و جانم کرد

****

یکطرف  درس   زندگی مغلق 

یکطرف مرگ وبندگی مطلق 

کُشت مارا وزنده کرد به حق 

بی  وفایی و ناسپاسی  خلق 

پوست بررویی استخوانم کرد

****

به خدا  زنده زنده می سوزم 

به خدا خنده کرده می سوزم 

به خدا رنج  برده می سوزم 

به خدا پوست کنده می سوزم 

جبر این هستی  خاکدانم کرد

****

دل عاشق  پرست ما بی گفت

فکر ما میرود به هرجا مفت 

دیگران رشد می‌ کند ما افت 

چشم بیدارهرچه دید نه خفت  

سوز عشق  تو  پاسبانم  کرد 

****

نه مرا شام و نی بود سحری 

روزی شادیست روزی دربدری 

عاشقی و هزار خون جگری 

این همه حادثات و چشم تری 

دشتی پر خونی ضیمرانم کرد

****

هیچ کس همچو تو پری نشود 

لهجه شیرین تر از دری نشود 

مانعی  عشق   چادری  نشود 

کس چو محمود مشتری نشود 

گرچه  دشواری  لالوانم  کرد

احمد محمود امپراطور

۳۰ جوزا / خرداد ۱۴۰۱ خورشیدی

۲۰ جون ۲۰۲۲ 

28 می
۲دیدگاه

چاشنیِ عشق

تاریخ نشر: سه شنبه ۸ جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۸ می ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

چاشنی عشق

چـــه بخواهی چــه نخواهی  بغلت میگیرم

بوســــــه از لعــــلِ لبِ  پُر عسلت میگیرم

عطرِ گیســوی تو در جان خـودم میــریزم

عـرقِ پیــــــکری بـــــــاده مثـــلت میگیرم

میــــــــزنم چاشنـی عشقِ تو را بی پـــروا

گر کنی عشــــــوه گری  بـاز چلت میگیرم

روی هرجای من استم ز قفـــــای تو روان

به نگه بوســــــه زنــان پشتِ پلت میگیرم

در فضـــــای دلــــم از دیر به پرواز هستی

از زمین تـــــا به سمــــــا مشتملت میگیرم

عشق ما و تو که امروزی و بازاری نیست

من که سر دفتـــــــــرِ عشـقِ ازلت میگیرم

بهجت  زندگی  را در قــدمت  می بیــــــزم

لحظه ای  ناخوشی  و مستــــذلت  میگیرم

روز و شب سجــــــده زنم بر در معبود دلم

از خـــــــدا زنــــــدگی لـــــم یزلت میگیرم

تختِ شاهی تو بنــــــا ساز به روی نگه ام

من سپهــــــداری کــــوی و محلت میگیرم

تو بمــــــــان زنـــــدگی کن لذت دنیا از تو

منِ جانپـــاس که راهــــــــی اجلت میگیرم

تاج سر، ســـرور دل زندگی بخش محمود

کاخِ از عشق و هنــــــــر با غزلت میگیرم

احمد محمود امپراطور

یکشنبه ۱۴ میزان ۱۳۹۸ خورشیدی

 ۰۶ اکتبر ۲۰۱۹ ترسایی

26 می
۳دیدگاه

حریمِ شوق

تاریخ نشر: یکشبه ۶ جوزا ( خرداد )  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۶ می  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

حریمِ شوق

در تخیل   بوسه  ا ز  نیلوفرت  بر  داشتم 

از انار و سیب و لیموی   ترت  بر داشتم

با حریر  عشق  پیچیدم  ز  سر تا  ناخنت

از  حریم  شوق  جامِ   شکرت  بر داشتم 

کردم انگشتان خود در لای گیسویت به عشق 

بوسه ها از دیده ای  جادوگرت بر داشتم

با نفس سحرت نمودم با سخن رامم شدی 

با محبت بیخود و ز آنسوترت  بر داشتم

بحر جوشان  تلاطم  بودی   و  پر ماجرا 

با فنی تردستی  موجِ  گوهرت  بر داشتم

در فضای عالم دیگر شدم بی باده مست 

عطر فردوس برین از پیکرت  بر داشتم 

سخت پیچیدی توهم ای شوخ بی پروای من

 در جنونستان هستی محشرت  بر داشتم

آنچه در پندار محمود آمدی  اینگونه بود

نامه را از روی میزی  دفترت بر داشتم 

احمد محمود امپراطور

سه شنبه ۰۴ جوزا ۱۴۰۰ خورشیدی

۲۵ می ۲۰۲۱ ترسایی 

 

19 می
۲دیدگاه

صفیرِ مرگ

تاریخ نشر: یکشنبه ۳۰ ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۹ می ۲۰۲۴   میلادی – ملبورن – آسترالیا

صفیرِمرگ

از  ما   ربوده   اند  گل   و  نوبهار  را 

صوتِ هزار و  شرشره ای   جویبار را 

رفتیم  در مسیرِ که   فکرش   نمی کنید 

دیدیم   عمقِ   فاجعه ای   شامِ  تار  را 

درمانده ای  معامله ای  بختِ  بد شدیم 

خوردیم   نانِ   بی  نمکِ   روزگار  را 

از بسکه ظلم گشته مروج در این جهان

نوبت  نمی رسد  رسن و چوبِ دار  را

اخبار فتنه می رسد همچون صفیرِ مرگ

پیچیده   در  تخیلِ   من  زخمِ  خار  را 

شد مدتِ که بسترِ درد   است   یار  من

این هدیه  از کجاست  تنِ  جان  نثار را

محمود زجر بدتر ازاین نیست درحیات

دل  بر امید   و دیده ای  در انتظار  را

احمد محمود امپراطور 

جمعه ۲۸ ثور ۱۴۰۳ خورشیدی

۱۷ می ۲۰۲۴  

22 آوریل
۱ دیدگاه

پرندهِ عشق

تاریخ نشر : دوشنبه ۳ ثور ( اردیبهشت ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۲ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

پرندهِ عشق

باده   را   به   ایاغ    می بینم
گرگسان را  به  باغ   می بینم
جایکه پر زند    پرنده   عشق
اجتماعات     زاغ      می بینم
مرتع  سبزی   لاله  و  گل را
پر  ز  گاو   و   الاغ  می بینم
نیست یاری زیار  خاطر خواه
بسکه  بدبختی  داغ   می بینم
کوره راه هست   جاده هموار
تن  درستان  چلاغ   می بینم
خفت  و خواری می کند بیداد
زندگی    بد  دماغ    می بینم
دل به حبس ابد بود  محکوم
دلبران    پر قلاغ    می بینم
به شکست است استخوان هایم
داروی  خود  کراغ  می بینم
رفته خورشید پشت پرده ای وهم
روز و شب بی چراغ می بینم
زین   حیات  جهنمی هر دم
مرگ ر ا برسراغ  می بینم
دیده محمود آنچه  کرده بیان
درد  دل  را فراغ   می بینم

احمد_محمود_امپراطور 
شنبه ۹ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی

۳۰ دسامبر ۲۰۲۳

17 آوریل
۶دیدگاه

بخنـــد و ناز کن و جلوه کن  حصارم کن

تاریخ نشر : چهارشنبه – ۲۹ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۷ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

بخنـــد و ناز کن و جلوه کن  حصارم کن

بخنـــد و ناز کن و جلوه کن  حصارم کن

میان سینـــه ای خود تنگ در فشارم کن

بگیر و بوسه بزن از لب و زبان و رخم

به شعله های لبت ســــوز و داغدارم کن

به پیچ نستــرن  خود  به  جسم  مجنونم

ز جــــام لاله عــــرق ریــز و  آبدارم کن

ز عطر غنچـــه نارنگی  تــازه کن حالـم

به طعــم گـرم نمک سود خود  خمارم کن

به حلقـه حلقـه ای زلفت مـرا  بزن  پیوند

به عضو عضو تنت پیـــچ و  بیقرارم  کن

به نظم ناله ای احساس خود بخوان آهنگ

به رقص  پیــــکر  و ترفنـــد  استوارم کن

تو هر چه باده بریـــزی  بریز  می نوشــم

تمـام جســــم خودت را به عشق  بارم کن

دماغ شــوخ و هوسبــاز من ببر از هوش

تو با کـــرامت خود  بـــاز  هوشیـــارم کن

من از هـزار یکی  خواهش  خودم گفتــــم

تو از هــــــزار همیــن را به  اختیارم کن

تمــــام خواست من در سخن  نمــی گنجد

بیا و بیشتـــــر از هـــــر چه  آشکارم کن

به عمق محور اندامت عشق  میـــــورزم

تو تازه تازه نفس گیــــــــر و  ابتکارم کن

به موج هرنگه ات غرق می شود محمود

بیـــا چو ساحل  مقصـــود  در  کنارم  کن

سه شنبه ۱۰ ثور ۱۳۹۸ خورشیدی

۳۰ اپریل ۲۰۱۹ ترسایی

احمد محمود امپراطور 

14 آوریل
۳دیدگاه

چقدر از خویش دل ببریده باشی

تاریخ نشر : یکشنبه ۲۶ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۴ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

چقدر از خویش دل ببریده باشی

چقدر از خویش دل ببریده باشی

که  گل های  محبت  چیده باشی

به امیدِ رسیدن در رهی  دوست

ز  جورِ   زندگی  غلتیده  باشی

رسی  در  انتهایی   بی   زبانی

صدایی   خامشی  بشنیده  باشی

در امواج  غرور  و خودپسندی

کمی ازمرگِ خود ترسیده باشی

میانِ قطره های اشکی  احساس

تو مروراید و گوهر چیده باشی

به چشمِ سرمه سا  غرق  معانی

به  زلفِ عنبرین  پیچیده  باشی

نگاهِ  گرمی معنی  دار معشوق

به  ایمایی  ادب  بوسیده  باشی

میانِ   بسترِ     تنهایی   خویش

در آغوشِ خودت خوابیده باشی

اگر دانی ز خوب  و زشت دنیا

کماکان   از  دلم  فهمیده  باشی

چوزخمِ سینه ای محمود گاهی

به حالِ  خویشتن  خندیده باشی

احمد_محمود_امپراطور 

10 آوریل
۱ دیدگاه

آدم  و  آدمگری  دستار  می خواهد  مگر؟

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲۲ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۰ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

آدم  و  آدمگری  دستار  می خواهد  مگر؟

آدم  و  آدمگری  دستار  می خواهد  مگر؟

لطف و رفتار نیکو اجبار می خواهد مگر؟

گر رسد دستت ولی دستی نمی گیری دریغ 

دستگیری   آشنا  و  یار  می خواهد  مگر؟

کشتن اهل ادب از مورچه ام آسان‌تر است 

این مصیبت نامه چوب دار می‌خواهد مگر؟

نغمه ای سبز کلامت  هر زمان  دارد  بهار

عطر نارنج  تو ننگرهار می‌  خواهد مگر؟

باش روشنگر به  استدارج دیگر کار نیست

این عصای حضرت ما مار می خواهد مگر؟

مرحمت  آئین انسان  است  باور کن  رفیق 

مهربانی و خضوع پیکار می‌خواهد مگر؟ 

سیر  فکر  گلشن  معنی  بخود  کن   اختیار 

باغ  فردوس  هنر دیوار  می‌خواهد  مگر؟

خدمت  خلق  خدا هرگز  ندارد  روز و شب

همدلی و یاری شام  تار   می خواهد مگر؟

یک  تبسم ، نیمی  ایما  می کند کار خودش 

عشقبازی  آدمی   بیکار  می‌ خواهد  مگر؟ 

باش در  جنگل   اگر  فکر   دریدن   میکنی 

شهر گرگِ گشنه و کفتار  می خواهد  مگر؟ 

سنگ تهداب محبت  هر کجا   خواهی  گذار 

خشت های معرفت معمار م ی‌خواهد مگر؟ 

این تفنگ  تشنه  بر خون  که  آدم  میخورد

سیب سرخ و قهوه و گیتار می‌خواهد مگر؟ 

قاش پیشانی  و گفتار  نیکو باشد  بس است 

حسن زیبا وسمه و سنگار می خواهد مگر؟

شاعری را طبع سرشار است توسن دار بزم

گلشن نضج سخن  سیگار  می خواهد مگر؟

سوختیم از غصه ای هجران و کس باورنکرد

این علاج درد  ما   بیطار  می خواهد   مگر؟ 

کس نشد صبر و وفاق و عشق را یکجا  کند

این سلوک نیک نرم افزار می خواهد  مگر؟ 

نشئه  صد  خم  شراب  کهنه   دارد  در  بغل

این رکوع و سجده ها زنار می خواهد مگر؟ 

پیش خوب و بد ز خوب و بد سخن کمتر بگو

باغبانی  تیشه ای  نجار   می خواهد  مگر؟  

پخته می ‌گوید  سخن محمود  لیکن  عام فهم

معنی  دُر  دری   دشوار  می خواهد   مگر؟

احمد _ محمود _ امپراطور

بامداد سه شنبه ۲۱ حمل ۱۴۰۳ خورشیدی 

۹ آپریل ۲۰۲۳ ترسایی 

 

 

31 مارس
۲دیدگاه

دعای پدر

تاریخ نشر : یکشنبه ۱۲ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳۱ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

دعای پدر

سینـــــه ام  آهی  بی اثـــر دارد

دیـــده ام لختــــه ای جگر دارد

پشت خنـــدیدنم چـــه  میگردی

غصــــــه از درد من خبر دارد

نان و حلـوای زندگی تلخ است

تن بیمــــــار مـــــا شــکر دارد

دل معشوقـه بردن آسان نیست

مـــاه نو تیـــــــغ  در کمر دارد

سخن کوتــــــــه می برد دل را

خامشــــی ارزش دیــــگر دارد

نشود ایمن هر که هر جا است

زیــــر این زنـــدگی  زبـر دارد

قـــدر انســـان به پیش انســان

قـــدر ناکس هـــرآنکه خر دارد

کیست آن پادشـــاه و دولتمنـــد

مشت دریــوزه ای که زر دارد

پشت دربـــار و در بـه در  آیی

راحتش نیست هــر که در دارد

میشود هر که در جهان محمود

به دعــــــای که از پــــدر دارد

بامداد دوشنبه ۱۰ حمل ۱۴۰۰ خورشیدی

که برابر میشود به

۳۰ مارچ ۲۰۲۱ ترسایی

سرودم

احمد_محمود_امپراطو

27 مارس
۲دیدگاه

سنگ سنگِ وطن

تاریخ نشر: چهارشنبه ۸ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۷ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

سنگ سنگِ وطن

در خاک خفته کوچه و پس کوچه های ما 

آتش   گرفته   سینه ای   درد  آشنای  ما 

بر گوش سنگ سنگ وطن ما صدا شدیم 

اما    ز  همراهان   نشتیدن   صدای  ما 

راه است  دور و  منزل  مقصود   ناتمام

دل در هراس  و آبله  گل  کرده  پای ما

خوان کرم کرامت خود  را  گرفته است

رزق حلال  رفته  به  طرف   سمای ما

از دست این عقب نگری های فتنه خیز 

سبقت گرفت  یک  قدم  از  ما عصا ما 

حتا به روز شادی ما اشک و ناله است

از بسکه خو گرفته به  ماتم  هوای ما 

بهر علاج بخت سیه سوزی مان طبیب

بنوشته است زهر  اجل  را   دوای ما

قربان ذوالجلال یت ای  ذات   کردگار 

کی مستجاب می شود آخر   دعای ما

محمود عاشقی چقدرسخت بوده است 

رو بر نه تافت بار دگر مه   لقای ما

احمد محمود امپراطور

دوشنبه ۶ حمل ۱۴۰۳ خورشیدی

۲۵ مارس ۲۰۲۴ ترسایی

 

20 مارس
۴دیدگاه

لاله گونِ عشق

تاریخ نشر: چهار شنبه اول حمل ( فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی  – ۲۰ مارس ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

لاله گونِ عشق

تبـــریک بـاد ســـال نو و، نوبهار تان 

پاینـده باد در همـــه وقت روزگار تان

دیگر فــراق قصه ای دیروز تان شود 

از دور هــــــــای دور بیــاید نگار تان 

یک دستان به جام میءلاله گون عشق

دست دیگر همیشـه به گیسوی یار تان

صلح و، وفاق و دوستی یابید مستدام

تا کهکشـــان عشق رســــد افتخار تان

در شاخسار گلشن اندیشـــه های نیک

چهچه زند بلبــــل و قمری و سار تان

درد و بلا وغصه ای تان دور باد دور

لطف عمیــم حق بشود ســایه دار تان

هر دم برایتان برسد خوش ترین پیـام

این است آرزوی منــی همــــدیار تان

با دست خالی ســـوی عزیزان نیامدم

محمود کرد تحفه ای خود را نثار تان

احمد محمود امپراطور

اول حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی

کابل – افغانستان 

04 مارس
۴دیدگاه

شهرِ عاشقان

تاریخ نشر : دوشنبه ۱۴ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۴ مارچ ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 

شهرِ عاشقان

به شهر  عاشقان    دلداده‌ی  دُردانه‌ی  دارم 

بدور  کهکشان   گیتی   من    پروانه‌ی دارم

به هرجا دست و پا کردم نشد حاصل مراد من 

درون سینه‌ی  خود  سوزی  آتشخانه‌ی دارم

دو چشمم میشود روشن جمالش تاکه می بینم

پری رو صورتی رخساره ماه  مستانه‌ی دارم

فضایی دلبری  هایش  چنان جا کرده  بر جانم 

شکیل شهریاری خوش  سخن  فرزانه‌ی دارم

ز سر تا پا ز پا  تا  سر چنان  پیچید به اندامم

چنین شوخی سیه مستی ز خود بیگانه‌ی دارم

ز لب هایش  دهد  آبم  ز کام اش  شهد  نا پیدا

چه  معجون    بیآمیغِ  عجب   پیمانه‌ی   دارم 

میان   خرمن   مویم  کند  انگشت  هایش  را 

مخلد  باد  عمرش  پر  نوازش  شانه‌ی  دارم

گهی  هوشم  برد  تا  نا  کجا  آباد  این هستی

گهی   جانم   ستاند   بی گنه  جرمانه‌ی  دارم

فقط   با  طالع  محمود  یاری  اینچنین   باشد

وگرنه  هر  که  گوید  باز گو  افسانه‌ی  دارم 

احمد_محمود_امپراطور

بامداد شنبه ۰۸ اسد ۱۴۰۱خورشیدی 

که برابر میشود به ۳۰/۷/۲۰۲۲ ترسایی 

کابل – افغانستان

28 فوریه
۲دیدگاه

لعلِ آتشین

تاریخ نشر : چهارشنبه ۹ حوت (اسفند) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲۸ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 

لعلِ آتشین

 ز لعل آتشیـن ات لذتِ قنـــد  و عسل گیرم

ز هـر بیتِ  نگاهت  معنـی  حسنِ غزل گیرم 

میان خوب رویان  من   خیالاتت   بغل گیرم

کنــارت  عمرِ  خضر  و  نوح را  حد اقل گیرم

تمامِ مشکلاتِ  زندگی  بر  خویش حل گیرم

————————————-

سپهرِ سبزِ عشق و مذهب و ایمان من باشی 

ادبگاه  معـانی ، مجلس ی  عرفان  من باشی 

فدایت میشوم روح و  روان و  جان من باشی 

طبیب و دارو و هم نسخه و درمان من باشی 

تـــرا  با  چـار  دین   آسمانـی   مستدل  گیرم

————————————

خریـدار تو هستم   نازنین  ،  عالم  تباهِ  من 

قیامت هم اگر  قایــم  شود سویت نگاهِ من

جهان روشن شد از فیض جمـالت پادشاهِ من

دلم را  برده ی  آخــــــــر کجاست   اشتباهِ من 

به جانِ دشمنانت  لشـکرِ  جنگِ   جمل  گیرم

————————————-

قدم بگذار روی سینه ام ای شوخ دوران کن 

لبانم را نمک پرورده ی  لعــلِ   سخندان کن 

تو اسمم  را مسمـا   امپراطورِ  بدخشان کن 

خزانِ  زندگی  را  جوششِ  فصلِ  بهاران کن 

نشد  آخ ر تـــرا  با عـذر ، از  بین الملل گیرم

———————————–

دو پایم بشکنی با سینه می آیم به سوی تو 

دو دستم بشکنی با دیده می آیم به سوی تو 

سـرم را بشکنی پیچیده می آیم به سوی تو

دلـم را بشکنی نالیده  می آیم  به سوی تو 

کـه من نورِ  محبت  را ، ز  احـکام  ازل گیرم 

————————————

دمی با تو اگر باشم کنـد این  زندگی شادم 

تصنع نیست با سـوز و گـداز عشق هم زادم

که من درجان نثاری صد پدر مجنون و فرهادم

اگر چه شیخ و صـوفی و  ملایان کرد ایرادم

هـزاران بــار  دیگر  اعتنا  از  نیک عمل گیرم

————————————-

به قدر هر دوعالم گر نباشی دردم افزون به

زمینِ دیده ام بـــدو ن تو افتـاده در خون به 

شوی هـر روز از  روز گر عاشق تر افزون به

تو باشی هست دنیا گر نباشی مرگ اکنون به

نباشد راه  صحرا  دامن  کـوه و  کتل  گیرم

————————————

صـدای سینه ام در  آسمان  پـژواک میگردد

دلم با جلوه هـای عشق تو  ا فلاک  میگردد

سرم در هر قـدم در پیش پایت خاک میگردد

گناهی این دو  روزه  عمر آخـــر پاک میگردد

که من محمودم و برخویش مرگ بی اجل گیرم


احمد_محمود_امپراطور 

جمعه ۱۳ اسد ۱۳۹۶ آفتابی 

که برابر میشود به ۰۴ اگست ۲۰۱۷ ترسایی

 

 

18 فوریه
۳دیدگاه

مخمس

تاریخ نشر : یکشنبه ۲۹ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۸ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مخمس

درمانده‌ ای  روز و  روزگار ایم همه
در ماتم و  غصه  سردچار ایم همه
زخمی ز اسید  و  زهر مار ایم همه
ایستاده  به زیر  چوب دار ایم همه 
بر مُردن خود لحظه شمار ایم همه 
——————
باران و بهار و رنگ و بو از ما رفت
جام می وساقی و سبو از ما رفت
شاًن و شرف و نامِ نیکو از ما رفت 
در  عالمِ  هستی  آبرو  از  ما رفت
آفت  زدگانِ  شامی  تار ایم  همه 
——————
در پیشِ خدا و خلق  بازنده  شدیم
بر بنده‌ ای بندی بنده ما بنده شدیم 
با زهر فساد هر که  آکنده  شدیم 
والله که به پیشِ شرم شرمنده شدیم 
واپس شده جنسِ  نابکار ایم همه 
——————
یک بر دیگری دام و کفن می دوزیم 
در آتشِ جهلِ همدگر می سوزیم
از فتنه‌ ای دشمنان  نمی آموزیم
هر روز ز  روزی  دیگری بد روزیم 
گویی که  ز  منبع  نقار ایم همه 
——————
در ب ینِ  کلاغ  ها قناری  چه کند 
در فصلِ خزان عطر بهاری چه کند 
بر مرده هزار عذر  و  زاری چه کند 
بر شوکتِ  رفته غمگساری چه کند
رسوا  شدگانِ  بی  دیار ایم  همه 
—————–
پاها همه سر سر ها همه پا باشد 
بدبختی و رنج  و غم  هویدا باشد 
هر جای جدل و جنگ و دعوا باشد 
هر  گونه   شقاوتِ   مهیا   باشد 
با خنده به روی خود نیار ایم همه 
——————
کس گوهرِ ما به مُشتی خاکی نه خرد 
خونِ جگر و سینه‌ ای چاکی نه خرد
این درد ز  هر که  انفکاکی نه خرد 
این شام سیاهیء  تابناکی نه خرد 
بازنده‌ ای  بازیی    قمار ایم همه 
——————
با چُرت و خیال  کاری  دنیا  نشود
بی چقمقِ عشق شعله بالا نشود 
بی مریمی زندگی  مسیحا نشود
آیینه تمیزی  زشت  و  زیبا نشود 
پندار که با  هیچ  شکار ایم همه
——————
ناچار و پریش و خانه  بر دوش شدیم  
از زخمِ کدورت هر که مخدوش شدیم 
نادیده جمالی رفته  بیهوش شدیم
بی آنکه خزان شود  خزان پوش شدیم
چشم بر رهی صبحِ نوبهار ایم همه 
——————
افسوس که ختمِ قتل و آشوب نشد 
دزدانی  سرِ  گردنه  سرکوب نشد 
اهلِ دلی در مقامی منصوب نشد 
صد نامه به لب رسید و مکتوب نشد
محتاج به  لقمه ای  نهار ایم همه 
—————— 
از هر طرفی به جان  ما  تیر رسد 
از چشم و زبان هر که تحقیر رسد 
همیاری به گونه های  تزویر رسد 
دَم   نازده   واژگان   تکفیر  رسد 
بر دشمن و دوست جان نثار ایم همه 
—————— 
محمود ز علم و عشق پرچم داریم
باغی ز  کلامِ  نیک  و خُرم داریم  
در عالمِ هستی مان دو عالم داریم 
ابیاتِ بلند و نغز  و  محکم داریم 
هرچند به خون فتاده زار ایم همه
—————————— 
احمد_محمود_امپراطور
سه شنبه ۲۴ دلو ۱۴۰۲ خورشیدی 
۱۳ قبروری ۲۰۲۴ میلادی 
16 فوریه
۳دیدگاه

معراج کمالات

تاریخ نشر: جمعه ۲۷ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

معراجِ کمالات

ای که از  لعل  لبـت جـامِ  شرابِ نزدیم

خویشرا از چه سبب درتب و تابِ نزدیم

عقل از  رازِ  معمای  تو  چیزی  فهمید

هوش غافل شد و  ابرازِ  جوابِ  نزدیم

عارض گلشن حسن  تو عـرق میخندید

ز انگبین سخنت جرعه ای  نابِ  نزدیم

از سواد نگه ات هیچگه فارغ  نشدیم

از نسیمِ  چمنت  عطرِ   گلابِ  نزدیم

نرسیدم   به  معراجِ  کمالات  و  هنر

پنجه ای شوق  به اوراقِ  کتابِ نزدیم

دیده کی سیر شود از رخ صاحب نظران

خاک گشتیم ولی چشم بخوابِ نزدیم

مانع   پر   زدن   دل  نتوان  گردیدن

جوهر  آیینـه  را  فکر  حسابِ  نزدیم

رسد این قافله ای عمر به پایان مُراد

توسن اندیشه را زین و  رکابِ نزدیم

شکر ایزد که بمن داد  مقام  محمود

منزل  نابکسان  رفته  و  بابِ نزدیم

 

احمد محمود امپراطور

چهارشنبه ۲۷ دلو ( بهمن) ۱۳۹۵ خورشیدی

که برابر میشود به ۱۵ فبروری ۲۰۱۷ ترسایی

کابل – افغانستان

14 فوریه
۱ دیدگاه

حرص و آز

تاریخ نشر : چهارشنبه ۲۵ دلو ( بهمن ) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۴ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

حرص و آز

دوستـی با  مردمان سفـل ه و  نـانی نکن

پول و وقت خویش را بر هرزه ارزانی نکن

یک  نگاهی  گرم  و  یک لبخند داریم آرزو

سـوی مااز بی کسی ها چینی  پیشانی نکن

حرص را میکن دفن، در  گو ر شوق  نابجا 

چون گدایی گر به هر در لفظ گردانی نکن 

خود رئیس خویش می باش اندرین دارفنا 

فکرِ چوکی  و مقـامی  خانه  سامانی نکن 

همرهی  یار  بدخشانی  بساز  و  شاد زی 

آرزوی  دخترانِ    شوخی    تهــرانی   نکن 

گر رسد نان و پپاز و چمچه ای از آب  سرد 

شـوقِ پیـزا و کباب و آش  و  بولانی  نکن 

از سیاست دور باش آدمگری را  پیشـه کن 

هفت پشت خویش را با حیـله زندانی نکن

بگذر از ظـم و دو روزِ زندگی وارسته باش

لحظه هـــای عمـر خود با رنج طولانی نکن

رومکن با چرس وتریاک وشراب  خود سری

این  حیات   بی گزند  خویش تـاوانی  نکن 

با کتاب و دفتر و دیوان و خوانش خو بگیر 

در پس هر رمه ای بز  رفتــه چوپانی  نکن 

حرص و آز و شهوت  از مـا میبرد بالندگی

دور از  خود  خصلت  زیبای انسـانی نکن 

حلقه ای  گوش خودت میسـاز ابیات مـرا

گفته ای محمود  را نا خوانده قربانی نکن 

سه شنبه ۲۳ دلو ۱۳۹۷ خورشیدی

که برابر میشود به ۱۲ فبروری ۲۰۱۹ ترسایی

احمد_محمود_امپراطور

09 فوریه
۵دیدگاه

بیچاره گک

تاریخ نشر: جمعه ۲۰ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۹ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

بیچاره گک

صــدقه میشم قامت  و رفتـــارته 

غمـــــــزه و ناز و  شیرین گفتارته

بـــا حریفــــــانم نکن لطف نظـــر

بسکلان  این رشتــــــه ی  ناکارته

بی مــروت بودنت مطلوب نیست

میکشی بیچــــــاره گک  دلـــــدارته  

نیست انصافی چنین با من نکن

مختفی  ســــازی  چـــرا رخسارته 

انتظاری  بــــرده  کـــارآیی  ز من 

ده تو  پایـــان این  همـــــه آزارته

از پریشــــان حالی  و درمانـدگی

بوســــه می گیرم  جـــغِ دیـوارته

باز بر یاد همـــان روز های  دور

بر تنــت کن جامـــــه ی  گلدارته

می کنم تشمیـــم عطر پیــــکرت  

روی چشــم من  بمــــان  پیــزارته 

تا رویـــم هر دو به گلگشت چمن

زهــــره کف بینـــم  جمع  اغیارته

در تن من جای زخـم تازه نیست

مرهمــــی ده محمــــودِ اوگـــارته

بامداد سه شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۹ خورشیدی

که برابر میشود به ۰۹ فبروری ۲۰۲۱ ترسایی

سرودم 

احمد_محمود_امپراطور

07 فوریه
۸دیدگاه

هوای عشق

تاریخ نشر : چهارشنبه ۱۸ دلو (بهمن) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۷ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

هوای عشق

هوای عشق  رسد  از  هجومِ جولانش 
گلِ  بنفشه   بروید   ز  گردِ   دامانش
به سرزمینِ غرورش کند  کرشمه و ناز
ز بلبلانِ   هوس  پر   بُود   گلستانش 
به ناخنش زده از رنگِ خونِ دیده ای من
به جلوه برده دلم جسمِ نیمه عریانش 
دگر تمامِ صفاتش ستودنی ست ولی
خدا عوض کند آن خویی  نابسامانش 
دلم به سیخِ  جفا  می زند گلابی من 
ز خنده  پُر  بُود  اما  گلابِ  خندانش 
به من نمانده مجالِ نفس  کشیدن را 
خطِ مقدمِ جبهه  است تیرِ  مژگانش
من عاشق هستم و او نازنینی  بی پروا  
گرفته او  جگرم  را  به   زیرِ دندانش
جنون  خیالم  و  پروازِ   آتشین  دارم 
چو  آفتابِ  فلک  می کنم چراغانش 
ز مالکِ دو جهان التماس من این است
نه بینم هیچ زمان  دیدگان  گریانش 
دلشکسته ای محمود را نشد مرهم 
یکی نگشت که گوید دیگر مرنجانش
———————— 
چهارشنبه ۱۸ دلو ۱۴۰۲ خورشیدی 
 ۷ فبروری ۲۰۲۴  
 
احمد_محمود_امپراطور
02 فوریه
۷دیدگاه

اختاپوسِ وحشت

تاریخ نشر: جمعه ۱۳ دلو( بهمن ) ۱۴۰۲ خورشیدی – ۲ فبروری ۲۰۲۴ میلادی – سندیاگو – کلیفرنیا – امریکا

اختاپوس وحشت
آفتاب  ما به  زیر  ابر  ها  افتاده است 
نامه ای تقدیر بر دست بلا افتاده است
دفتر گلزار را  روزی که بلبل  می سرود
حسرتا امروز زیر دست و پا افتاده است
بال  پرواز  همای  آرزو  بشکسته  است
کاروان گمراه و منزل ناکجا افتاده است
خاطر آسوده در افسانه ها باید که جست
لقمه ای نان از کف شاه و گدا افتاده است
شیون  زنجیر  استبداد  شد  تا نوحه گر
ناله ای مظلوم بر باد صبا افتاده است
ارزش خورد  و  کلان دیگر  ندارد  جایگاه
از وقار مرد و زن شرم و حیا افتاده است
آدمی غرق است در ابحار تشویش و جنون
چار اطراف جهان در ماجرا  افتاده است
تا قرار داد  طبیب و  قبر کن  شد پایدار
شد مرض بسیار و تاثیر از دوا افتاده است
نی تواضع نی تحمل نی مروت نی وفاق
پای اختاپوس وحشت هر کجا افتاده است
گویی بمباران اسرائیل  و جنگ غزه است
هر طرف از چارچوب خود خطا افتاده است
نیست فرجود به جز از  درگه ای پروردگار
شوربختی بسکه از ارض و سما افتاده است
از چنین فرعونیان  محمود باید داشت بیم
چون که از دست کلیم الله عصا افتاده است
——————————-
دوشنبه ۰۲ دلو ۱۴۰۲ خورشیدی 
۲۲ جنوری ۲۰۲۴ میلادی
امپراطور
10 سپتامبر
۲دیدگاه

جـــوش گل رنگ یاسمن دارد

تاریخ  نشر  یکشنبه  ۱۹ سنبله   ۱۳۹۶ – دهم   سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

جـــوش گل رنگ یاسمن دارد

محترم احمد محمود امپراطور

خاطــــرم شـــوقِ انجمن دارد

ز دلـــم بیت هـــــا سخن دارد

ادامه نوشته…

24 آگوست
۲دیدگاه

دزدان به افتخــار کنند فخــر رهزنی

تاریخ  نشر پنجشنبه  دوم  سنبله   ۱۳۹۶ – ۲۴ آگست ۲۰۱۷–  هالند

دزدان به افتخــــــــــــار کنند فخــــــر رهزنی

محترم احمد محمود امپراطور

دلهـــــــــــــای پـاک و جبهه بخاک اوفتاده کو

تعظیـــــــــــــــم بر حقـوق و قوانین نهاده کو

ادامه نوشته…

17 آگوست
۲دیدگاه

از این همــــه رنــج بیوفایی برگرد

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۶ اسد  ۱۳۹۶ – ۱۷  آگست ۲۰۱۷–  هالند

از این همــــه رنــج بیوفایی برگرد

محترم احمد محمود امپراطور

ای مـــونس روز بی نـــوایی برگرد

ای بنـــــده نـواز من، خدایی برگرد

ادامه نوشته…

04 آگوست
۲دیدگاه

دلم را برده ی آخر کجاست اشتباهِ من

تاریخ  نشر جمعه  ۱۳ اسد  ۱۳۹۶ –  چهارم  آگست ۲۰۱۷–  هالند

دلــــــــــم را برده ی آخــــــــر کجاست اشتباهِ من

مخمس:

محترم احمد محمود امپراطور
*****
ز لعـــــــل آتشیـــــن ات لذتِ قنـــد و عسل گیرم

ز هــــــر بیتِ نگاهت معنــــی حسنِ غزل گیرم

ادامه نوشته…

07 جولای
۴دیدگاه

کم نشوی

تاریخ نشر جمعه  ۱۶ سرطان  ۱۳۹۶ –  هفتم  جولای ۲۰۱۷–  هالند

کم نشوی

محترم احمد محمود امپراطور

در رهــی عشق تو از تاب و توان کم نشوی

از جمعِ خوب ترین هـــــای جهان کم نشوی

ادامه نوشته…

25 ژوئن
۴دیدگاه

عیــد آمد شــــال و دستارت مبارک

تاریخ نشر یکشنبه چهارم  سرطان  ۱۳۹۶ – ۲۵ جون ۲۰۱۷–  هالند

عیــد آمد شــــال و دستارت مبارک

محترم احمد محمود امپراطور
کابل/ افغانستان

عیــد آمد شــــال و دستارت مبارک

یخــن دوزی و پیـــــــزارت مبارک

ادامه نوشته…