۲۴ ساعت

آرشیو مارس, 2014

31 مارس
۲دیدگاه

رای میدهم

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

رای میدهم

سید همایون شاه (عالمی)

۳۱ مارچ ۲۰۱۴ م

کابل – افغانستان

****

رای میدهم بدان کس کو شخص عادلی است

در کار و بار دولت کــــــوشا و عاقلی است

ادامه نوشته…

31 مارس
۲دیدگاه

دست ِ دوم

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترمه خانم شهلا لطیفی ولیزاده

محترمه خانم شهلا لطیفی ولیزاده

دست ِ دوم
شهلا لطیفی
****
در زندگی هر چه هستی
دست دوم مباش

ادامه نوشته…

31 مارس
۸دیدگاه

چـــــرخ و انجــــم بــــرو پی کار ات

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

احمد محمود امپراطور

یکشنبه ۲۵ حوت ۱۳۹۲ هجری آفتابی

احمد محمود امپراطور

احمد محمود امپراطور

رنـج و ادبـــــار و غـــم نمی خواهم

تـــلخ کامی و ســـــم نمی خواهم

ادامه نوشته…

31 مارس
۱ دیدگاه

خیال شاعرانه

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

خیال شاعرانه

رسول پویان

مـن کــودک آوارۀ دامــان خـیـالـم

بی مـادرم و خسته و گریـان خیالم

ادامه نوشته…

31 مارس
۱ دیدگاه

آب پغمان

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

پغمان

آب پغمان

ولی پوپل

ویرجنیای شمالئ

امریکا

محترم ولی پوپل

محترم ولی پوپل

بیا ای باد نوروزی ز پغمان

ببر با خود مرا در کوی جانان

ادامه نوشته…

31 مارس
۹دیدگاه

به تنهایی خدمت به خلق مشکل است

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

سجیه الهه (احرار)

سجیه الهه (احرار)

به تنهایی خدمت به خلق مشکل است، اما نا ممکن نیست

سجیه الهه (احرار)

اوضاع سیاسی و اجتماعی مملکت عزیزم افغانستان آنقدر دلگیر و بحرانی شده که بالای احساس شعری ام تاثیرات منفی خود را گذاشته است. هر آنچیزیکه مینویسم با درد و رنج و غم آمیخته شده است. ازاینرو نوشته هایم را دوباره پاک مینمایم. زیراکه نمیخواهم آنهایکه بعد از من مییآیند، از خوانش احساس شعری ام رنج بکشند. فکر میکنم، من وهمسن و سال هایم همه  از بد طالع ترین نسل های افغانستان هستیم. همین که دست راست و چب خود را شناختیم، آموختیم که جنس مؤنث هستیم. باید به کوچه نرویم، با گودی های خویش در خفا بازی کنیم و بلاخره باید مکتب نرویم زیرا که جنگ و بربریت است و قوانین مملکت اجازه نمیدهد.  

ادامه نوشته…

31 مارس
۱ دیدگاه

مسلمانان مسلمانان

تاریخ نشر  دوشنبه  ۳۱ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

مسلمانان   مسلمانان

ف.بری 

زاسلام دم زنند اما نه کــــردار مسلمــــــانی

به خاک وخون کشند خلقی ندارند سرسامانی

ادامه نوشته…

30 مارس
۱ دیدگاه

لـوگــــرم ای مــــادرم

تاریخ نشر  یکشنبه  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

ولایت لوگر

ولایت لوگر

بسمه تعا لی

لـوگــــرم ای مــــادرم

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری
اول حمل ۱۳۹۱مطابق ۲۰ / ۳ /  ۲۰۱۲، ،سدنی

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

لـوگــرم ای لـوگــرم جـــان پــــرورم

خـطـهء پــاک وصــفــای کـشــــــورم

ادامه نوشته…

30 مارس
۲دیدگاه

جگرم میسوزد

تاریخ نشر  یکشنبه  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم نذ یر احمد ظفر

محترم نذ یر احمد ظفر

جگرم میسوزد

 نوشته نذیر ظفر

۲۳ – ۳ – ۲۰۱۴

*****

به درد اهــــل زمین آفتاب میسوزد

به چشم اختر شــبانه خواب میسوزد

ادامه نوشته…

30 مارس
۲دیدگاه

صورت عشق

تاریخ نشر  یکشنبه  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

صورت عشق

سید همایون شاه (عالمی)

۲۹ مارچ ۲۰۱۴ م

کابل – افغانستان

****

به فضل و رحمتِ درگـــــــاه یزدان

حضـــــور عشق در دل گشته تابان

ادامه نوشته…

30 مارس
۱ دیدگاه

درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین

تاریخ نشر  یکشنبه  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

درس از گذشته برای اعمار افغانستان نوین در آینده

رسول پویان

۹ / ۱ / ۱۳۹۳

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

نقد و بررسی عالمانه و پژوهشگرانه گذشته خورشید تابناک آیندۀ وطن است. در این نقد و بازیابی بایست چشم تعصب، نگاه محدود ایده ئولوژیک، نشنالیزم کورو قضاوتهای یکجانبه بسته بوده و در عوض هدف اصلی رسیدن به گنجینه های تمدنی وحدت در فضای پرگشایش دیموکراتیک برای گذار از بحران عمومی، جنگ خانمانسوز، استبداد ایده ئولوژیک در زیر هرنام و نشانی، سلطۀ قومی، تعصب و تبعیض زبانی، مذهبی و جنسیتی باشد.

ادامه نوشته…

30 مارس
۲دیدگاه

عشق و نفرت

تاریخ نشر  یکشنبه  ۳۰ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

دوستان عزیز، امیدوارم این سروده ام که تصویری از دردم در هنگام تماشای یک صحنۀ دُره زدن یک خانم است ببنید.

لطفآ کلیک کنید:

https://www.facebook.com/photo.php?v=587545414667343&set=vb.246799295408625&type=2&theater

با حرمت بی پایان
شیما  

عشق و نفرت

باید گریستن، ای طفل هموطن،

این چاپ ُدره هابر اندام نازکت،

ادامه نوشته…

29 مارس
۲دیدگاه

رنگ الفت

تاریخ نشر  شنبه  ۲۹ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

رنگ الفت

سید همایون شاه (عالمی)

۲۹ مارچ ۲۰۱۴ م

کابل – افغانستان

***

منم یک بندۀ فـــــــــــــرمانبرِ عـشق

که دارم در جنون همچون سَرِعـشق

ادامه نوشته…

29 مارس
۲دیدگاه

لبخند نوروز

تاریخ نشر  شنبه  ۲۹ مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

لبخند نوروز

رسول پویان

تــو اسـتاد گـزیــن واژگانی

بدانی خوب آنچه را بخوانی

ادامه نوشته…

28 مارس
۲دیدگاه

کارتونهای عتیق شاهد

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

محترم عتیق الله شاهد

محترم عتیق الله شاهد

عتیق شاهد تقدیم میکند

کارتونهای عتیق شاهد

cartoon338g

ادامه نوشته…

28 مارس
۲دیدگاه

رای نمیدهم

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

رای نمیدهم

سید همایون شاه (عالمی)

۲۸ مارچ ۲۰۱۴ م

کابل – افغانستان

***

برآنکه کرده خون دگـــــر رای نمیدهم

بر خلــــق واژگـــون دگر رای نمیدهم

ادامه نوشته…

28 مارس
۱ دیدگاه

غنچۀ خندان وصل

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

 

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

غنچۀ خندان وصل

رسول پویان

به جسـم خـسـته دادی جامـن عطـر صفای خوش

که دیگر تا قیامـت می وزد هـرسـو هـوای خوش

ادامه نوشته…

28 مارس
۱ دیدگاه

افغانها متحد شوید

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

 

افغانها  متحد شوید

احتمالاً درسال ۲۰۱۵ مشکلات سختی را با پاکستان خواهیم داشت

سازمان مدافعین کابل

kabul نوشته کریم پوپل

دوستان و هموطنان درسالهای ۲۰۰۵ من خوانده بودم که نیروهای خارجی مقیم افغانستان  در عین خروج از افغانستان تمامی سلاحهای  خودرا به افغانها می دهد ولی کنون یا آتش می زنند یا میخواهند با پاکستان بفروش رسانند. یعنی اینکه قوای مسلح ما ضعیف باقی مانده قوای پاکستان ۴ چند قوی شود تا این سلاحها را بالای ما استعمال نماید. که نماینگرضعف و ناتوانی دولت کنونی است.

ادامه نوشته…

27 مارس
۳دیدگاه

دوبیتی های درد ناک

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

ابوذر

محترم نذ یر احمد ظفر

محترم نذ یر احمد ظفر

دوبیتی های درد ناک

نه مـــــادر نی پدر باشد به پیشم

به چشمم اشک تر باشد به پیشم

ادامه نوشته…

27 مارس
بدون دیدگاه

فریب داد

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

کرزی

ادامه نوشته…

27 مارس
۱ دیدگاه

افغان کودکان افغان

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

images

افغان کودکان افغان

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا 

کودک افغانم افغانم شنو

ناله و فریاد و گریانم شنو

ادامه نوشته…

27 مارس
۴دیدگاه

مناجا تیه

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

مناجا تیه

بنام نامی پروردگار منّانیکه اسم مبارکش دوای همه بیماری هاست.

بنام خداوند سبحانیکه ذکر مقدسش شفای همه بیماری هاست.

بنام آفریدگارجهان وجهانیانیکه طاعت وعبادتش سر آمد همه جاه و جلال ومکنت وهستی ودارائی هاست.

پروردگارا! ما بندگان مسکین،کوچک،ذلیل،خوار وبیمقداریکه غیراز توکسی نداریم. دست نیاز وگدائی را بطرف توقادرلایزال بلند کرده میگوئیم:

ادامه نوشته…

27 مارس
۲دیدگاه

ادبیات دری

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

سید همایون شاه (عالمی)

سید همایون شاه (عالمی)

ادبیات دری

قسمت نهم

سید همایون شاه (عالمی)

۲۷ مارچ ۲۰۱۴ م 

کابل – افغانستان

۸- ۱ : فشرده اهمیّت و نقش زبانشناسی:

دانش زبانشناسی را، زبانشناسی گویند. به سخن دیگر، به خوانش گرفتن دانشی زبان، زبانشناسی گفته میشود. بررسی و آموزش زبان کهن است. دانشمندانی از قبیل (پانی نی)، (ابوالاسود دویلی)، (خلیل ابن احمد)، (سیبویه)، (ابوعلی سینا)، (ناصرخُسرو قبادیانی)، (ابو نصر فارابی) در خاور زمین؛ (افلاتون)، (ارستو)، (تراکس)،(وارد)،(دونا توس) از باختر زمین کار های بارارزشی دربارۀ زبان انجام داده اند. اما کار های ایشان به مانند کار های زبانشناسان امروزی نیست.

ادامه نوشته…

27 مارس
۱ دیدگاه

سوگ و ناله

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

سوگ و ناله

رسول پویان

****

ز کین خیل تبهکار جنگ و کشتار است

دل همه به خدا زین شراره خونبار است

ادامه نوشته…

27 مارس
۳دیدگاه

دعـای بــد ونـفـریـن

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۷ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی - سعید افـغــانی«

الحاج امــیـن الـدیــن» سعـیـدی – سعید افـغــانی«

دعـای بــد ونـفـریـن 

تتبع ونگارش :

الحاج امین الدین «  سعـیـدی- سعید افغانی »

مدیر مرکز مطالعات ستراتــیــژیکی افغان ومسؤل مرکزفرهنگی دحق لاره- جرمنی 

علمای لغت شناسی  در مورد کلمـﮥ « نفرین » میگویند که نفرین  در لغت به معنای دعای بد واز جمله دعا کردن برای مرگ، ناکامی و بدبختی کسی یا چیزی میباشد.زمانیکه شخصی  از جانب مقابل  بنابر   به هر علت  صدمه دیده باشد ، وتوان مقابله مستقیم را نمی داشته باشد  بنآ به نفرین ویاهم  به دعا بد  پناه می آورد ومیخواهد به نیروی  الهی  ضعف خود رادر مقابله تلافی نموده ودر پناه  رب العزت در مقابله جانب مقابل می پردارزد .

ادامه نوشته…