۲۴ ساعت

08 جولای
۲دیدگاه

۲۰ مین سال انجمن بزم معنوی شام عرفان

تاریخ نشر دوشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۸ – هشتم   جولای ۲۰۱۹ هالند

بیستمین  سال تاسیس انجمن بزم معنوی شام عرفان

دوستان محترم و فرهنگیان گرامی  !

بتاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۹ در ورجینیا امریکا محفل بیستمین سال تاسیس بزم معنوی شام عرفان دایر میشود .

ادامه نوشته…

26 مارس
۲دیدگاه

بزم معنوی شام عرفان

تاریخ نشر سه شنبه  ششم حمل  ۱۳۹۸ – ۲۶ مارچ ۲۰۱۹ هالند 

ادامه نوشته…

18 ژانویه
۲دیدگاه

بزم معنوى شام عرفان

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ جدی  ۱۳۹۷ –  ۱۸ جنوری  ۲۰۱۹–  هالند

شام ٢۵ ماه جنورى بزم معنوى شام عرفان برگزار میگردد .

ادامه نوشته…

07 آگوست
۲دیدگاه

بزم معنوى شام عرفان

تاریخ نشر سه شنبه ۱۶ اسد ۱۳۹۷ –  هفتم  آگست  ۲۰۱۸–  هالند

ادامه نوشته…

09 سپتامبر
۱ دیدگاه

لعبت نگارین

تاریخ  نشر شنبه  ۱۸ سنبله   ۱۳۹۶ –  نهم   سپتامبر ۲۰۱۷–  هالند

لعبت نگارین

محترم ولی پوپل
اى لعبت نگارین ! اى نازبو نگارا !
پروانه ام ترا من ، اى شمع مجلس آرا !

ادامه نوشته…

16 جولای
۲دیدگاه

هژدهمین سال تاسیس بزم معنوی شام عرفان

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۵ سرطان  ۱۳۹۶ – ۱۶  جولای ۲۰۱۷–  هالند

هژدهمین سال تاسیس بزم معنوی شام عرفان

دوستان عزیز و گرامی و فرهنگی های محترم  ضمن عرض سلام !

بتاریخ ۲۸ جولای ۲۰۱۷ در ورجینیا محفل هژدهمین سال تاسیس بزم معنوی شام عرفان دایر میشود .

ادامه نوشته…

21 می
۲دیدگاه

کعبۀ دل

تاریخ نشر یکشنبه ۳۱  ثور ۱۳۹۶ –  ۲۱  می  ۲۰۱۷  –  هالند

کعبۀ دل

محترم ولی پوپل

از گوشۀ ابروی تو بیرون دل ما نیست

ما را خبر از قبله و محراب دعا نیست

ادامه نوشته…

17 مارس
۳دیدگاه

بزم معنوی شاعران

تاریخ  نشر جمعه  ۲۷ حوت   ۱۳۹۵ –  ۱۷  مارچ  ۲۰۱۷  –  هالند

بزم معنوی شاعران

دوستان عزیز و گرامی ُ هموطنان محترم و فرهنګیان گرامی  !

لطفا از محفل بزم معنوی شاعران که در تاریخ ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ که شامل مطالب عرفانی ، ادبی و هنری است و به کمک محترم  جناب ولی جان پوپل دایر میشود حتمآ اشتراک کنید .

ادامه نوشته…

18 سپتامبر
۱ دیدگاه

عنبر نایاب

تاریخ نشر  یکشنبه  ۲۸  سنبله  ۱۳۹۵ –  ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

عنبر نایاب

محترم ولی پوپل

جز عشق تو اندر دلم اى یار نباشد

جز مهر توام مونس و غمخوار نباشد

ادامه نوشته…

02 سپتامبر
۱ دیدگاه

تیغهء ابرو

تاریخ نشر  جمعه ۱۲   سنبله  ۱۳۹۵ –  دوم  سپتامبر ۲۰۱۶ – هالند

مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعولن

تیغهء ابرو

محترم ولی پوپل

رفته ز برم دل سوى آن غالیه گیسو

گمگشته در آن سلسله و حلقهء آن مو

ادامه نوشته…

15 آگوست
۱ دیدگاه

مهمان دل

تاریخ نشر  دوشنبه   ۲۵  اسد ۱۳۹۵ – ۱۵  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

مهمان دل

محترم ولی پوپل

دیشب به بر دل بود ، آن شاهد مشکین مو

مهمان من و دل بود ، آن سرو قد دلجو

ادامه نوشته…

13 آگوست
۲دیدگاه

گمشده

تاریخ نشر  شنبه   ۲۳  اسد ۱۳۹۵ – ۱۳  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

گمشده

ولى پوپل

آن ماهرو که بود مرا دل بدست او

آن شهسوار حسن من آن باغ آرزو

ادامه نوشته…

10 آگوست
۲دیدگاه

ماءمعین

تاریخ نشر چهار شنبه  ۲۰  اسد ۱۳۹۵ – ۱۰  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

مفعول و مفاعیل مفاعیل و فعولن
هزج مثمن اخرب مکفوف محذوف

ماءمعین

ولى پوپل

دیدم سحرى باز من آن زهره جبین را

آن لعل لبان ، پسته دهان ، لب شکرین را

ادامه نوشته…

05 آگوست
۲دیدگاه

دل افروز

تاریخ نشر جمعه   ۱۵  اسد ۱۳۹۵ – پنجم  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

دل افروز

ولى پوپل

در خانهء ما جز من و جانانه کسى نیست

غیر از من و جانانه در این خانه کسى نیست

ادامه نوشته…

25 جولای
۲دیدگاه

لب لعل

تاریخ نشر دوشنبه چهارم اسد ۱۳۹۵ –۲۵ جولای  ۲۰۱۶ – هالند

لب لعل 

ولی پوپل

آمد  به   دیده ام سحــرى    سرو قامتى 

کز قامتش    به دیـــدهء  من  شد قیامتى 

ادامه نوشته…

16 جولای
۲دیدگاه

بزم معنوى شام عرفان

تاریخ نشر  شنبه  ۲۶ سرطان  ۱۳۹۵ – ۱۶ جولای  ۲۰۱۶ – هالند

بزم معنوى شام عرفان ، شانزدهمین سال تأسیس

این انجمن  را به تجلیل مینشیند .

ادامه نوشته…

17 ژوئن
۲دیدگاه

آب و گل

تاریخ نشر جمعه ۲۸ جوزا  ۱۳۹۵ – ۱۷ جون  ۲۰۱۶ هالند

آب و گل

ولی پوپل

رفتـــی مرا ز دیده و از دل نه میروی

از یاد من , تو ای گل خوشگل نه میروی

ادامه نوشته…

23 می
۱ دیدگاه

محفل بزم معنوى شام عرفان

تاریخ نشردوشنبه سوم جوزا  ۱۳۹۵ –  ۲۳  می  ۲۰۱۶ هالند

رواق منظر چشم  من آشیانۀ تست
کرم نما و فرود آ که خانه خانۀ تست

ادامه نوشته…

27 مارس
۱ دیدگاه

شبچراغ

تاریخ نشر یکشنبه هشتم حمل ۱۳۹۵ – ۲۷ مارچ  ۲۰۱۶ هالند

شبچراغ

ولی پوپل 

ورجنیاى شمالى

آمد بهار و لیک نیامد بهار من

آن سروناز باغ مرا در کنار من

ادامه نوشته…

16 فوریه
۳دیدگاه

لیل و نهار

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۷ دلو ۱۳۹۴ –  ۱۶ فبروری ۲۰۱۶ هالند

لیل و نهار

ولی پوپل

بامداد ١۶ فبرورى ٢٠١۶

ورجنیا

دل بسته بود در خم زلفین تو یارا

سوداى تو دارد دل من لیل و نهارا

ادامه نوشته…

23 ژانویه
۱ دیدگاه

خاطر حزین

تاریخ نشر شنبه  سوم  دلو   ۱۳۹۴ – ۲۳ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

خاطر حزین

ولی پوپل

۲۳ جنوری ۲۰۱۶
ورجنیا

باز این دل نالانم , نالان و غــــــــــمین باشد

وین چشـــــــــــمۀ گـــریانم , گریانترین باشد

ادامه نوشته…

17 ژانویه
۱ دیدگاه

موی میان

تاریخ نشر یکشنبه ۲۷ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۷ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

موی میان

ولی پوپل

ورجنیا
سمنـــبرا لبشـــــکرا ! قــــــــــــــــند دهان کیستی

ســـــــیم و زرا مو کـــــــــــمرا ! موی میان کیستی

ادامه نوشته…

12 ژانویه
۲دیدگاه

بزم معنوی شام عرفان

تاریخ نشر سه شنبه ۲۲ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۲ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

ادامه نوشته…

07 اکتبر
۲دیدگاه

ای هموطنا !

تاریخ نشر چهارشنبه ۱۵ میزان ۱۳۹۴ هفتم  اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

ای هموطنا

روان شهیدان فاجعۀ المناک قندوز شاد !

درود به قندوزیان دلیر داغدیدۀ عزیزم !
……………….

ای هموطنا !

ولی پوپل

ای هموطنا ! سوز تو زاغ و زغن طالب

کین گلـــــــشن ما نیست دگر گلخن طالب

ادامه نوشته…

13 آگوست
۱ دیدگاه

نفرین

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۲  اسد ۱۳۹۴ –  ۱۳ آگست  ۲۰۱۵ هالند

نفرین شغر پوپل

دوستنان محترم و گرامی  لطفا نظر های تانرا در قسمت دیدگاه های صفحه ۲۴ ساعت بنویسید تا همیشه محفوظ باشد .

با عرض حرمت

مهدی بشیر

**************

محترم ولی پوپل

محترم ولی پوپل

نفرین

۱۱ آگست ۲۰۱۵

ورجنیا شمالی

دارد وطن از غــــــــضه و غم دیدۀ نمناک

خون میچکد از چشم و دل پیکر این خاک

ادامه نوشته…