۲۴ ساعت

آرشیو 'آموزنده'

04 آوریل
۱ دیدگاه

سوره القدر

تاریخ نشر : پنجشنبه ۱۶ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی  – ۴ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

از عجایب سور ه القدر و لیله القدر 

چه زیباست که تحقیق ریاضی را  درین سورهء مبارکه ملاحظه می فرمایید:

إنا              ١

أنزلناه         ٢

فی             ٣

لیله             ۴

القدر           ۵

وما             ۶

أدراک          ٧

ما               ٨

لیله            ٩

القدر          ١٠

لیله            ١١

القدر          ١٢

خیر            ١٣

من             ١۴

الف            ١۵

شهر           ١۶

تنزل           ١٧

الملائکه       ١٨

والروح       ١٩

فیها           ٢٠

بإذن           ٢١

ربهم          ٢٢

من            ٢٣

کل            ٢۴

أمر           ٢۵

سلام        ٢۶

هی          ٢٧

حتى        ٢٨

مطلع       ٢٩

الفجر       ٣٠

اگر غور فرمایید همه کلمات سوره القدر (۳۰) کلمه بوده و قرآن کریم نیز ۳۰ پاره است.

همه حروف این سوره مبارکه ( ١١۴) حرف اند و همه سوره های قرآن کریم نیز (۱۱۴) سوره است.

کلمه ( هی) یعنې این شب در شماره ( ٢٧) آمده  شاید اشاره بر این است که لیله القدر  اغلبا در (٢٧) رمضان باشد.

کلمه ( القدر )  در سوره مبارکه در شماره های (۵ – ١٠ – ١٢)  تکرار آمده است!

 اگر با هم‌جمع کنیم می‌شود:

( ۵ + ١٠ + ١٢ = ٢٧ )

این  ها همه ما و شما را امیدواری میدهد که این شب مبارک در شب  (۲۷) رمضان باشد.

اگر متوجه شده باشین دوستان عزیز کلمه لیله القدر تقریباً ۹- کلمه است که سه مرتبه در این سوره ذکر شده است. پس اگر ضرب نماییم:

۳×۹=۲۷میشود پس لیلهالقدر درشب  ۲۷ خواهد بود.

 اعجاز قرآن‌ کریم دوستان  گرامی و عزیز  از هر زاویه که ملاحظه فرمایند همه رحمت مغفرت و بخشایش است

الله نهایت مهربان سبحانه تعالی توانایی و توفیق به همه نصیب فرماید که زنده داری بکنیم چون عمر به سرعت میگذرد

از رمضان ، این ماه مبارک نزول کتاب باعظمت آسمانی سرنوشت ساز …خوبست وقت گرانبها را در آن با رغبت صرف کرد تا غنیمت کافی از زندگی برده باشیم

والسلام

غلام محمد سعیدی 

هرات – افغانستان

 

 

 

16 ژانویه
۳دیدگاه

منافق کیست؟

تاریخ نشر : سه شنبه ۲۶ جدی ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۶ جنوری ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

منافق کیست؟

سه علامت در منافق ظاهرست

زان سبب مقهور  قهر قاهرست

 وعده‌ های او همه باشد خلاف

قول او  نبود بغیر از کذب و لاف

مومنان  را  کم رعایت  می کند

هم  امانت  را  خیانت  می کند

شیخ فرید‌الدین « عطار »  

منافق از نفاق  « خارج شدن »  گرفته  شده ، در لغت  به  معنی «  دو چهره،  دروغگو ریاکار و فاسق »  را گویند ؛  مترادف  منافق:  دو گانگی  ظاهر و باطن ، مفسد ، متکبر، محیل و فریب کار؛ متضاد منافق: صادق، راستگو و با اخلاص؛ وجمع منافق: « مُنَافِقانَ، مُنَافِقُونَ و مُنَافِقِینَ » می باشد.  

مُنَافِق: اهل نفاق ، اهل فساد و اهل نیرنگ است! 

منافق:  تکیه بر استکبار،  تکبر ، حسادت ،  بخل ،  ریا ،  مکر ، غرور ، کینه،  طغیان، فسق و فساد دارد؛ نفاق اعتقادی و نفاق عملی ازخصوصیات اوست؛  طمع بر دنیا داشته و با حیله، چال و نیرنگ در جستجوی  جمع آوری کالای زندگی و زیور آن است.

مُنَافِق:  متملق ، چاپلوس ، شرین  زبان ، محیل  و فریب کار است ؛ با استفاده  از روش « اصلاح طلبی  و خیرخواهی »  تبلیغاتی  وارونه  کرده و زمینه  فسق و فساد  را  برای منافع خود مساعد میسازد؛  با چال و نیرنگ امراض  زهرآلود «  فتنه،  جهل،  نادانی  و کوردلی » را در جامعه  ترزیق  مینماید تا باعث انحطاط و سقوط  اجتماع  بشری گردد.

 مُنَافِق: اهل دروغ ، اهل خیانت و اهل رذائل اخلاقی است!

منافق:  دست به تظاهر و ریاکاری میزند؛ ظاهرى مهربان و باطن خبیث دارد؛  درهنگام صحبت کردن، دروغ میگوید؛ در امانت، خیانت میکند و خلاف قول ،عمل مینماید.

مُنَافِق: در جریان  مشاجره  و دعوا « آرامش، عصاب و زبان »  خود را  حفظ ، کنترول و رعایت کرده  نمیتواند  و بدون درنظرداشت آداب اجتماعی  و کرامت انسانی، به جانب مقابل دشنام میدهد و ناسزا میگوید.    

مُنَافِقِ: اهل غرور، اهل شرارت و اهل تهمت‌ زدن است! 

منافق:  شرارت پیشه و اهل بهتان  و افتراء است؛  تخم «  غرور،  خود خواهی ،  شک، حسادت و کدورت » را  درتفکر و روح  خود و در اجتماع ، کشت و زرع  کرده و حاصل آن  را «  درد ، أه،  ناله، فتنه ، غم ،  تشدد ، ظلم ، ستم  و تباهی » درو میکند.

مُنَافِقِ: به « حق ، حقیقت ، مبدأ و معاد » ؛ ایمان و یقین  ندارد! 

منافق شخصیت  پیچیده ، مغلق  و خطرناک  دارد؛  مصاب  به  مرض مهلک  و  ساری «  شک ، فتنه، جهل و عناد » است ؛ حق  و حقانیت را تکذیب  و انکار میکند  و ایمان و یقین  به « مبدأ  و معاد »  ندارد.  بناَ ؛ الهی  او را  از نعمت  خود  محروم  کرده ، در روز رستاخیر نامه آعمال  خود را از«  پشت سر »  گرفته و هیزم  جنهم  خواهند شد.  

آی پروردگار عزیز و حکیم! 

میدانم  که  درگاه  عفو و بخشش تو بزرگ است  و بنده گانت  را که «  توبه کنند ، ایمان بیاورند و عمل صالح انجام  دهند»  مورد عفو و بخشش  قرار میدهی  و بدیها  و گناهان آنها را به نیکیها  مبدل میسازی.        

بنأ؛ به درگاه  الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ  تو تضرع  میکنم  تا  با فضل  و مرحمت  خویش  گناهانم  را ببخش؛ از« نفاق  اعتقادی و نفاق  عملی » در امان دار؛  قدمهایم  را  در راه  خیر و سعادت انسانی پایدار بدار تا در روز رستاخیزو عدالت؛ نامه آعمال خود  را بدست راست گرفته و از عذاب آتش جهنم ، نجاتم یابم.

امین یا رب العالمین

منابع و ماخذ :                                                                                        

ــ سوره ۲: البقره ، ایات  مبارکه « ۸ تا  ۱۸ » در  مورد  منافقین : «  ایمان راستین ندارند ، به خدا و مومنان نیرنگ میزنند، دردل شان مرض است، فساد مکنید مى‏ گویند ما خود اصلاحگریم  درحالیکه  در میان تاریکیهایى  روان هستند،  کرند ، لالند،  کورند و به  راه حقیقت  نمى ‏آیند. ».                   

ــ سوره ۶۳: المنافقون ، ایات مبارکه « ۱ تا ۱۰ » : در مورد منافقین «  دوچهره ، دروغگو، متکبر و فاسقان هستند ، ایمان راسخ  ندارند  و در وقت مرگ نادم میشوند».                               

ــ سوره ۸۴: الانشقاق ، ایات مبارکه « ۱۰ تا ۱۲» در مورد نامه عمل از پشت سرداده شده و…     

ــ سوره ۱۷: الإسراء ، ایه مبارکه « ۷۱ » : در مورد نامه اعمال  به دست  راست و کسب پاداش. 

ــ سوره ۹: التوبه ، ایه مبارکه « ۶۷» : منافقین دو چهره هستند ، امربه بدی ،زشتی و کار نفاق میکند ، الهی را فراموش کرده ، خدا هم انها را  فراموش کرده است.                                         

ــ سوره ۹: التوبه ، ایه مبارکه « ۶۸» : خدا منافقین را لعنت کرده وعذابى پایدار در جهنم دارند.    

ــ سوره ۴: النساء ، ایه مبارکه « ۱۳۸ » عذاب سختی الهی منتظر منافقین است.                        

ــ سوره ۷۲ : الجن ، ایه مبارکه « ۱۵ »  منحرفین؛ هیزم جهنم خواهند بود» .                            

ــ سوره ۲۵: الفرقان، ایه مبارکه « ۷۰ » : کسى که توبه کند ، ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد ، الهی  بدیهایشان را به نیکیها تبدیل مى ‏کند.                                                                          

ــ صحیح بخاری : حدیث « ۳۳ و ۳۴ »  در مورد  صفات منافق « درغ ، خیانت و دشنام » .          

ــ تفسیر احمد: سورۀ ۱۸: المؤمنون ؛ مولف : امین الدین « سعیدی ــ سعید افغانی »                   

ــ  تفسیر سوره البقره ، ایات مبارکه « ۱ تا ۲۰ »  کتاب مبین: استاد مولانا عبدالغنی « بدری».

 

13 دسامبر
۱ دیدگاه

مُؤْمِن کیست؟

تاریخ نشر: چهارشنبه ۲۲ قوس ۱۴۰۲ خورشیدی – ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مُؤْمِن کیست؟

بسوزد مومن از سوز  و جودش  

 گشود هرچه بستند از گٹودش   

 جلال    کبریائی    در    قیامش  

 جمال  بندگی  اندر   سجودش  

اقبال « لاهوری »

مُؤْمِن:  از « امن » گرفته شده  و در لغت  بمعنی :  با ایمان ،  دیندار و متدین را گویند؛ مترادف  مؤمن:  بادیانت،  پرهیزگار،  متقی  ، معتقد  به  الله تعالی  و خدا پرست  است؛ متضاد مؤمن:  کافر، منکر ،  بی خدا  و  بی کتاب؛  جمع  مُؤْمِن:  «  مؤمنون  ، مؤمنان  و یا  مؤمنین »  و مونث آن «  مُّؤْمِنَهً » میباشد.

مُؤْمِن اهل  توبه ، ایمان  و عمل صالح است!                                                        

مُؤْمِن به الله سبحانه و تعالی ،  فرشتگان  و  کتب اسمانی  ایمان  راسخ  دارد ؛ عقیده  و ایمانش باعث آرامش و مجاهدت نفس او میگردد ؛ از زبان و دستش همه آسوده هستند؛ با گناه  و معصیت ، توبه  و هجرت میکند ؛  در کلام الله  تدبر، تفکر و به آن عمل  صالح مینماید و همچنان با  یقین  در جستجوی و کسب نور هدایت الهی میباشد.

مُؤْمِن اهل دیانت، تواضع  و فروتنی است!

مُؤْمِن حقیقی  دارای طهارت جسمانی و نفسانی میباشد ؛ نماز را که  کلید اساسی بهشت است  به خضوع ،خشوع  و در وقت  معین  میخواند؛  از گفتار و عملکرد  لغو و بیهوده  پرهیز میکند ؛ در حفظ  عفت و پاکدامنی  ریاضت  کرده  و در راه  الهی  انفاق  مینماید.

مُؤْمِن اهل امن ، امانت  و رستگاری است!                                                    

مُؤْمِن به مال ، جان  و امانت کسی  خیانت و تعرض  نمیکند ؛  از حسادت ، کینه،  تکبر، دروغ ، غیبت ، زنا ،  تهمت و خباثت  اجتناب  میورزد  و بخاطر رسیدن  به  رستگاری: « نماز، نور؛ علم ، دوست؛ عـقل ، راهنما و عمل خیرخواه ، دین  وجدانی » او میباشد.

مُؤْمِن اهل اوصاف حمیده ، اخلاصمندی و آیینه مُؤْمِن  است!

مُؤْمِن هم  در گفتار، هم  درعمل  و هم  در کردار،  اهل  اوصاف حمیده  است ؛  با شنیدن نام  پرعظمت رب العالمین ، قلبش  بلرزه  می افتد  و هرگاه آیات مبارکه الهی  را بشنود، ایمانش افزون  میشود و همچنان  توکل  به  ذات الهی  دارد  و در  راه رسیدن به  خیر و سعادت ؛  از ستم  و اسیب  نمیترسد  و به  پدر و مادر خویش احسان و نیکی میکند

مُؤْمِن قوی و نیرومند ؛ بهتر از مُؤْمِن  ضعیف است !

مُؤْمِن «  قوی ، نیرومند ،  توانمند ، عالم ، متدین ،  نیکوکار، خیر اندیش  و خیرخواه » در نزد الهی  بهتر و محبوبتر از مُؤْمِن  ضعیف است و همچنان  الهی  بدیهای او  را  با انجام دادن «  توبه، ایمان  و عمل صالح »  به نیکی  و حسنات  تبدیل  میکند.

 الهی !           

 آی پروردگار با عظمت ، بخشاینده  و مهربان!                                                    

گواهی  میدهم  که جزتو ؛ هیچ  خدایی  واحد و یکتای نیست.                                  

گواهی میدهم که عظمت و حکمت تو ؛ وجودم  را میسوزاند و ایمانم را محکمتر میسازد.

گواهی میدهم  که نور کلام مقدس تو؛ رهنما و هدایت به راه « الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ » است.

بناً ؛ از درگاه  مقدس  تو استدعا  دارم:                                                      

 قلبم  را از پلیدی ‌، ناپاکی ، گناه  و  خباثت ؛  پاک  ساز  تا   منحیث  یک  مُؤْمِن  حقیقی توام  با «  توبه ، ایمان  و اعمال  صالح  » برای آرامش ،  جان ، مال  و خیر و سعادت بشریت، سعی  و تلاش نمایم.

امین یا رب العالمین

ماخذ و منابع :  

ــ سوره ۲۳: المؤمنون ، ایات ۱ الی ۱۰ : در نماز خضوع و خشوع  ؛ پرهیزاز لغو و بیهوده ؛ دادن زکات ؛ پاکدامنی ؛ أدای حق در أمانت  و خواندن  نماز دراوقات معین.

  ـ سوره ۸: الأنفال، ایه « ۲» : مُؤْمِن بیاد خدا؛ دلش ترسان، ایمانش افزون وتوکل به الله تعالی دارد.

  ــ سوره ۸: الأنفال ، ایه « ۳» : مُؤْمِن نماز میخواند و به روزی انفاق میکند.  

   ــ سوره ۸: الأنفال ، ایه « ۴» : مُؤْمِن نزد الله تعالی درجات و آمرزش و نیکو دارد.                     

ــ سوره ۴۸: الفتح ، ایه « ۴» : خداوند در مُؤْمِن آرامش فرستاد وبه ایمانش افزود.                    

ــ سوره ۲: البقره ، ایه « ۱۸۵» : مُؤْمِن به خدا، فرشتگان و کتابهای اسمانی ایمان دارد.  

ــ سوره ۲۰: طه ، ایه « ۱۱۲» : مُؤْمِن کار شایسته میکند و از ستم و اسیب نمیترسد.                 

ــ  سوره ۱: الفاتحه ، ایات « ۱ الی ۷ » :  در مورد صفات ، توحید و هدایت الهی .                     

ــ سوره ۵: المائده ، ایه مبارکه « ۹۳ » : کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته کرده‏ اند و تقوا پیشه کنند ، گناه ان بخشیده  و خدا نیکوکاران را دوست دارد .

 ــ سوره ۱۷: الإسراء، ایه مبارکه « ۲۳» : الهی را عبادت کنید، به پدرومادر احسان ونیکی نماید.  

 ــ سوره ۴: النساء ، ایه مبارکه « ۱۴۶ »: خدا مؤمنان را پاداشى بزرگ خواهد بخشید.                 

ــ سوره ۲۵: الفرقان، ایه مبارکه « ۷۰ » : کسى که توبه کند ، ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد، الهی  بدیهایشان را به نیکیها تبدیل مى ‏کند.  ــ تفسیر احمد: سورۀ ۱۸: المؤمنون ؛ مولف : امین الدین « سعیدی ــ سعید افغانی »                   

ــ  تفسیر و ترجمه سوره المومنون  و همچنان  دروس  انترنیتی : استاد مولانا عبدالغنی « بدری»،  شیخ استاد صالح محمد « پردل » ، استاد عبدالصمد « قاضی زاده » و مولانا عبدالقدوس « دهقان ».

    

 

01 مارس
۳دیدگاه

تَکَبُّر « استکبار » چیست؟

تاریخ نشر چهار شنبه دهم حوت ۱۴۰۱– اول مارچ ۲۰۲۳ هالند

تَکَبُّر « استکبار »: در اصطلاح  ادبیات  عبارت  از «  بزرگنمایی ،  خودنمایی ،  بزرگ پنداشتن ،  مغروربودن ،  به خود غره بودن ،  جاه طلبی ، غرور ،  کبر و عُجب » را  گویند  که مترادف تَکَبُّر:  « خودبینی ، خودپرستی ، بد ذاتی،  جاه طلبی ، خودخواهی ، خودستایی ، خودپسندی، بزرگ منشی، زورگویى ،  طغیان  و سرکشی »   و متضاد تَکَبُّر: «  تواضع ،  فروتن ،  شکیبا ،  صبور،   بردبار، حلیم  و شاکر »  میباشد.

ادامه نوشته…

31 ژانویه
۲دیدگاه

حرام چیست؟

تاریخ نشر سه شنبه ۱۱ دلو ۱۴۰۱– ۳۱ جنوری ۲۰۲۳ هالند

نمی ‌خورم  به  حلال  و حرام من سوگند

به جان عشق  که بالاست از حلال و حرام

« مولانا بلخی »

حرام : در اصطلاح  ادبیات « ناروا ، ناشایست ، تباه و نفله » را میگویند ، درلغت به معناى « منع » است؛  مترادف حرام :«  ممنوع ، غیر شرعی ، نا مشروع  وغیر قانونی »  و متضاد حرام :«  جایز، روا،  مجاز،  مشروع ،  قانونی  و حلال »  میباشد.

ادامه نوشته…

08 ژانویه
۳دیدگاه

بُخُل « بخیل و حسود » کیست ؟

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸جدی ۱۴۰۱– هشتم جنوری ۲۰۲۳ هالند

بُخُل  به  صورتهای  گوناگونی «  بُخْل ،  بُخُل ،  بُخُول ،  بَخْل  و بَخَل »  قرائت شده ؛  و در اصطلاح عبارت از  « بخیل ، حسود و خسیس»  میباشد و همچنان «  تنگ چشمی ، تنگ نظری ، مال پرستی  خودخواهی و…»  را نیز میگویند که در مقابل « سخاوت ، سخی ، کریم  و بخشنده »  قرار دارد.

ادامه نوشته…

13 سپتامبر
۲دیدگاه

کلید سعادت و خوشبختی !

تاریخ نشر یکشنبه ۲۳ سنبله  ۱۳۹۹ – ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۰ هالند

آی عزیز !  این دنیا ؛  تحفه  الله سبحانه  و تعالی  برای بشریت است !  بیا ؛  برای عمران ،  آبادی، زندگی سالم و سعادتمند  توام با  صلح و آرامش ، خلوص نیت و اعمال صالح  برای خیر و سعادت و خوشبختی ، جد و جهد کنیم .

ادامه نوشته…