۲۴ ساعت

آرشیو می, 2015

31 می
۳دیدگاه

خورشید سحر !

تاریخ نشر یکشنبه دهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۱  می ۲۰۱۵ هالند

Lente9

خورشید سحر !

عزیزه عنایت

هالند

سحردرباغ تادستم به گل شدشـاخ تربشکست

گــرفتم دامــن گـل را و بلبل بــال و پــربشکست

ادامه نوشته…

31 می
۱ دیدگاه

دفترِ عُشاق

تاریخ نشر یکشنبه دهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۱  می ۲۰۱۵ هالند

محترم حسن شاه فروغ

محترم حسن شاه فروغ

دفترِ عُشاق

حسن شاه فروغ

کابل – افغانستان

ازخامى ها خامه ى من ناز مى کُند

دایم ز جنگ و حادثه آغاز مى کُند

ادامه نوشته…

31 می
۲دیدگاه

بخت واران

تاریخ نشر یکشنبه دهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۱  می ۲۰۱۵ هالند

محترم نذیر ظفر

محترم نذیر ظفر

بخت واران

نوشته نذیر ظفر

یار از پیشـــــم گریزان بود و است

روز من شــــام پریشان بود و است

ادامه نوشته…

31 می
۱ دیدگاه

پیوند زندگی

تاریخ نشر یکشنبه دهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۱  می ۲۰۱۵ هالند

محترم سید همایون شاه عالمی

محترم سید همایون شاه عالمی

پیوند زندگی

سید همایون شاه “عالمی”

۳۰ می ۲۰۱۵ م

کابل – افغانستان 

قلبم چو آفـــتابِ شکـــــــوهمند زندگی

عشقم جهـــــــانتاب، به پیوند زندگـــی

ادامه نوشته…

31 می
۱ دیدگاه

باغ غزل

تاریخ نشر یکشنبه دهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۱  می ۲۰۱۵ هالند

محترم محمد اسحاق « ثنا »

محترم محمد اسحاق « ثنا »

باغ غزل 
محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 

یکشنبه ۳۱ / ۵ / ۲۰۱۵

بیا و زمزمه کن شعر عاشقانه بخوان 
بیا به خواهش دل در دل شبانه بخوان 
30 می
۲دیدگاه

قلب آسیا و برگ سبز

تاریخ نشر شنبه  نهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۰  می ۲۰۱۵ هالند

مجموعه شعری استاد حیدری

محمد مهدی بشیر

جندی قبل سفری به پشت کوه قاف یا گشور آسترالیا داشتم که برایم خیلی خوش گذشت. جناب آقای پوهنوال داکتر اسد الله حیدری از شهر سدنی  لطف کردند یک جلد کتاب مجموعه شعر شانرا بنام قلب آسیا که نازه نشر نموده بودند توسط پست برایم به ملبورن  به خانه برادرم قیوم بشیر فرستادند که از ایشان جهانی سپاس.

ادامه نوشته…

30 می
۱ دیدگاه

سر کلاوه

تاریخ نشر شنبه  نهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۰  می ۲۰۱۵ هالند

scan0002

تقدیم کننده : محمد مهدی بشیر

سر کلاوه نام ششمین مجموعه شعری جناب آقای عبدالفور امینی است که درسال ۲۰۱۳ میلادی در شهر لوند کشور سویدن با قطع و صحافت زیبا در بنیاد شاهمامه در ۱۸۱ صفحه به چاپ رسیده است که در  یک جلد آ ن محترم آقای امینی چنین نوشته اند : ( اهدا به دوست عزیز محترم مهدی بشیر) و توسط پست از سویدن برایم ارسال نموده اند که از ایشان جهانی سپاس مینمایم .

ادامه نوشته…

30 می
۱ دیدگاه

نگاهی گذرا بر کتاب جدید شگوفه های ادب

تاریخ نشر شنبه  نهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۰  می ۲۰۱۵ هالند

;کتاب ایماق

نگاهی گذرا بر کتاب جدید  شگوفه های ادب

  م . اسحاق « ثنا »

ریچموندکانادا

محترم محمد اسحاق " ثنا "

محترم محمد اسحاق ” ثنا “

  خواننده گان گرامی !

       بی هیچ تردیدی قوام و بقای هر ملت بسته گی به فرهنگ ـ ادب و زبان آن ملت دارد.  هرگاه قومی  با فرهنگ و زبان و داشته های فرهنگی خویش بیگانه گردد و ارتباط او با گذشته های فرهنگی اعم از شعر ، نظم و نثر و غیره قطع شود ،  واضح است که این ملت ، هویت خود را از دست داده ، چون درختی که ریشه بر زمین ندارد و با هجوم تند بادی از جای می برآید و خشک میشود،مضمحل ، پراکنده و نیست و نابود خواهد شد.

ادامه نوشته…

30 می
۱ دیدگاه

شکوه

تاریخ نشر شنبه  نهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۰  می ۲۰۱۵ هالند

شکوه
میر ناصر الدین انصارى (یاور)
ورجنیا أمریکا
بسى غم بر دوش ملت افغان است
زپکتیا و کابل تا بدخشان است
30 می
۲دیدگاه

غفلتِ یار

تاریخ نشر شنبه  نهم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۳۰  می ۲۰۱۵ هالند

محترم سید همایون شاه (عالمی)

محترم سید همایون شاه (عالمی)

غفلتِ یار

سید همایون شاه “عالمی”

۷می ۲۰۱۵ م

کابل – افغانستان

در دلم خون ِ جگـــــرافتاده رفت

عشق از بس بی خبر افتاده رفت

ادامه نوشته…

29 می
۲دیدگاه

غنچه امید

تاریخ نشر جمعه  هشتم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۹  می ۲۰۱۵ هالند

پروانه صفت

  غنچه  امید 

ارسالی : احمد خالد عزیز

آن غنچه امید که زد گل بسر امشب

دل میبرد از کف به فسون دگر امشب

ادامه نوشته…

29 می
۴دیدگاه

باور بکن

تاریخ نشر جمعه  هشتم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۹  می ۲۰۱۵ هالند

1348779299-19

باور بکن 
مریم افضلى احدى
   
که قوت باور به خویشتن 
در خانهء خموش دل تو 
28 می
۱ دیدگاه

غم هجران تو ویرانه نمود جسم روان

تاریخ نشر پنجشنبه هفتم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۸  می ۲۰۱۵ هالند

هوفیانی 2

ادامه نوشته…

28 می
۱ دیدگاه

اعتراف یکی ازاراکین دولت درخواب

تاریخ نشر پنجشنبه هفتم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۸  می ۲۰۱۵ هالند

اعتراف یکی ازاراکین دولت

درخواب

مشکل شده برمن همگی فرق ره وچاه

ازبس که خطا رفته وهردم به عدولم

ادامه نوشته…

28 می
۱ دیدگاه

تو جه کردی ؟….

تاریخ نشر پنجشنبه هفتم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۸  می ۲۰۱۵ هالند

شعر از:  محترمه خانم صالحه وهاب واصل ( خطاطی و دیزاین از:  محترم استاد عبدالتواب وهاب )

شعر از : محترمه خانم صالحه وهاب واصل ( خطاطی و دیزاین از: محترم استاد عبدالتواب وهاب )

تو جه کردی ؟….

شعر از :  فاضل نظری

انتخاب از : استاد عبدالتواب وهاب

محترم استاد عبدالتواب وهاب

محترم استاد عبدالتواب وهاب

سرسبز دل از شاخه بریدم، تو چه کردی؟

افتادم و بر خاک رسیدم، تو چه کردی؟

ادامه نوشته…

28 می
۱ دیدگاه

معنیی نگاه

تاریخ نشر پنجشنبه هفتم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۸  می ۲۰۱۵ هالند

قد و میان

معنیی نگاه

عمـــــــری بیادِ نرگس شهلایی زیستم

از خویشتن به حــــالت بیگـــــانگیستم

ادامه نوشته…

27 می
۲دیدگاه

اشک غم

تاریخ نشر چهارشنبه  ششم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۷  می ۲۰۱۵ هالند

هوفیانی

اشک غم

خبر گشتم ز قتل بی گناهان

بریزم اشک غم بر ظلم انسان

ادامه نوشته…

27 می
۱ دیدگاه

بازارِ انتقاد

تاریخ نشر چهارشنبه  ششم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۷  می ۲۰۱۵ هالند

شعر فروغ

بازارِ انتقاد
======
بازارِ انتقاد همه جا پُر زِ رونق است

آزادی بیان بوَد ، جمله زیحق است

ادامه نوشته…

27 می
۴دیدگاه

اجتناب از اقرار

تاریخ نشر چهارشنبه  ششم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۷  می ۲۰۱۵ هالند

اجتناب از اقرار

جای رنگ این قلم از خون دل من نوشد

حرف عریان من از ترس ستم تن پوشد

ادامه نوشته…

27 می
۲دیدگاه

حرف دل

تاریخ نشر چهارشنبه  ششم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۷  می ۲۰۱۵ هالند

گل خار

حرف دل

نالـــــــه ی نو تا فلک افـــــــراشتم

اشک اندر چشمِ خــــــــود نگذاشتم

ادامه نوشته…

27 می
۳دیدگاه

که من ترک وطن کردم فراموشم نمیگردد

تاریخ نشر چهارشنبه  ششم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۷  می ۲۰۱۵ هالند

فرار افغان ها

فراموشم نمیگردد 
زمستان روز سردى را 
که من ترک وطن کردم 
فراموشم نمیگردد 
26 می
۲دیدگاه

دست بیداد

تاریخ نشر سه شنبه  پنجم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۶  می ۲۰۱۵ هالند

شعر پوپل

دست بیداد

ولی پوپل

محترم ولی پوپل

محترم ولی پوپل

دست بیداد فلک سنگ پلــــخمانم کرد

مرغ آوارۀ صـــــــــحرا و بیابانم کرد

ادامه نوشته…

26 می
۲دیدگاه

فصلِ دروغ ودرد

تاریخ نشر سه شنبه  پنجم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۶  می ۲۰۱۵ هالند

شعر زرگر پور

فصلِ دروغ ودرد

علی احمد زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

محترم علی احمد زرگر زرگرپور

رهزنِ راه دیده ایم ، چاله وچاه دیده ایم

پشتَ سپیده ی سحر، شامِ سیاه دیده ایم

ادامه نوشته…

26 می
۲دیدگاه

نَقل وطن

تاریخ نشر سه شنبه  پنجم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۶  می ۲۰۱۵ هالند

با جنرال عبدالله

نَقل وطن

رسول پویان

محترم رسول پویان

محترم رسول پویان

کهـنه قـالـین و لباس پـرنـم را بردند

نـشـئۀ جـام جـم و انجـمـنـم را بردند

ادامه نوشته…

26 می
۱ دیدگاه

رباعی

تاریخ نشر سه شنبه  پنجم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۶  می ۲۰۱۵ هالند

وطنداران
رباعی

برهان

محترم برهان

محترم برهان

چو بلبل در قفس قلبم گرفته است
ز درد عشق تو هوشم بر فته است

ادامه نوشته…