۲۴ ساعت

آرشیو 'طنز'

26 می
۱ دیدگاه

تهیه مونوگراف

تاریخ نشر: یکشبه ۶ جوزا ( خرداد )  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۶ می  ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

تهیه مونوگراف

برای تهیه مونوگراف با ما ثبت نام کنید. هرنوع مونوگراف و پایان نامه تحصیلی به اسرع وقت و بصورت تخنیکی با کمترین هزینه تهیه میگردد.

برای تهیه مونوگراف فقط کافی است موضوع را بصورت دقیق به ما بسپارید و بعد ازیک هفته  مونوگراف چاپ شده را در دو کاپی  از ما تحویل بگیرید، البته فیس پیش پرداخت از شما اخذ میگردد. امکانات فست مونوگراف یا مونوگراف سریع را نیز ما داریم، که می توانیم مونوگراف را طی مدت دو روز بصورت کامل در سه کاپی با جلد مقوایی به شما تحویل دهیم ، در این صورت موضوع مونوگراف را ما تعین می نماییمُ. 

فیس فست مونوگراف یا مونوگراف سریع دو برابر مونوگراف نارمل است. کسانیکه از استادان مورد نظرما مو نو گراف دارند یعنی مونوگراف از استادانی که در ارتباط با شرکت سهامی ما هستند، از امتیاز بیست فیصد تخفیف بهره مند شده می توانند .

مونوگراف های که یک بار استفاده شده است به قیمت نازل به اختیار محصلان محترم قرار گرفته می تواند   البته اگر از جانب استاد مربوط رد شد ما در زمینه مقصر بوده نمی توانیم . البته اگردر این مورد قبلا صحبت شده باشد ما میتوانیم با مصرف اندکی مشکل را بر طرف کنیم البته خوبست از قبل ما در جریان قرار داشته باشیم.

شرکت ما در ارتقاع ظرفیت کامل علمی هم وطنان گام های مفید برمیدارد از ما حمایت کنید.

سید عبدالقادر رحیمی

19 می
۱ دیدگاه

ماجرای خواب

تاریخ نشر: یکشنبه ۳۰ ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۹ می ۲۰۲۴   میلادی – ملبورن – آسترالیا

ماجرای خواب

طبق معمول یک ساعت قبل از ختم وقت رسمی ازپشت میزکارش برخاست. حوصله نداشت که روی میز راجمع وجور کند و کتاب و اسناد را بجای مربوطه اش بگذارد. برای اینکه اوراق راباد نبرد و روی فرش و اتاق تیت نکند سنگ کنار دروازه را روی اسناد گذاشت و اتاق را ترک کرد. دروازه اتاق راپشت سرش نه بست ولی باد برایش کمک کرد و دروازه باز اتاق را به شدت بست که اواز مهیبی ازان بالا شد و چندین اتاق دور تر نیزاین اواز راشنیدند.

با بی حوصله گی خود را به موترش رساند وکلید را درقفل دروازه موتر چرخاند و با فشار تکمه دستگیره دروازه موتر بازشد. خود را در سیت پشت فرمان جابجا کرد و کلید رادر سویچ موتر حرکت داد واوازی ازانجن موتر بالا شد.

به سرعت محل کار را ترک کرد و در حالیکه متواتر بوق میزد به سرک داخل شد . نزدیک بود با بایسکل سواری تصادم کند ولی به خیر گذشت. سرعت سنج موتر را دید که عدد شصت را نشان مید اد هیچ به دلش برابر نشد به سرعتش افزود و سرعت سنج قیمت های بالاتر رانشان داد هفتاد، هشتاد ،نود، صد، یکصد و بیست ولی او هنوز هم پایدل سرعت رازیر پایش می فشارید ولی سرعت موتر ش از صد و سی بالا نرفت و او فهمید که موترش د رهر ساعت یکصد و سی کیلو متر را می پیماید. پایش را روی پایدل سرعت فشارداد ولی موترش دیگر سرعت بالا تری نگرفت.

از تصادف د روسط سرک آب ایستاده بود و دیده نمی شد آب چقدر عمق دارد. او که به این جهیل روی سرک نزدیک شد سرعتش را کم نکرد و موتر به آب داخل شد. آب از سرعت موتر به هر دو طرف پاشیده شد تا حدی که دیگر موتر تشخیص داده نمی شد. چند دقیقه بعد موتر از آب گذشته بود و روی آب امواج شکسته بسیاری ایجاد شده بود . چند نفر عابر پیاده هم که در نزدیکی بودند از سر تا به پا تر شده بودند و لباس شان گل پر شده بود.

وقتی موتر از آب بیرون امد دریورش سرعتش را کم کرد ولی آب داخل جهیل هنوز شور میخورد و پایین و بالا میرفت.  او طرف عابر پیاده دید واز سرو وضع گل الود عابر خند ه اش گرفت . او چند بوق محکم زد و به راهش ادامه داد.

سرعت موتر در ین کوچه یی خانه گرد و خاک زیادی به هوا پراند، نزدیک بود چند طفل هم زیر موتر شوند ولی به خیر گذشت. او حالا پشت دروازه خانه اش رسیده بود. درب بسته بودو او کلید خانه را با خود داشت ولی انرا استفاده  نکرد چند بوق محکم نواخت تا یک عضو فامیلش درب را از داخل باز کرد و او وارد منزل شد.

او سخت بی حوصله بود لباس رسمی اش راکشید  و روی تخت خواب خانه اش دراز کشید. او به هیچ چیزی فکر نکرد ، چند لحظه بعد پلک های چشمش سنگینی کرد و اهسته آهسته خواب شد.

سید عبدالقادر رحیمی

12 می
۱ دیدگاه

خوش می شویم

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۳  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۲  می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 خوش می شویم 

در تغیرات سیاسی کشور، ما همواره خوش می شویم ولی بعد ها از خوشی خود پشیمان می شویم و باز دوباره خوش می شویم. 

وقتی ظاهر شاه حکومت می کرد خوش بودیم که استقلال داریم و مرفع و ازادیم  ووقتی پسر کاکایش اورا ساقط کرد و سکه رابه نام خودش زد بازخوش شدیم و برایش خواندیم “تا جهان است خدایا به سلامت باشد”.

وقتی داود خان کشته شد باز خوش شدیم ووقتی که تره کی به قدرت رسید خوش شدیم ووقتی تره کی را شاگرد وفادارش با بالش خفه کرد بازخوش شدیم. 

از مرگ حفیظ الله امین به دست روس ها هم خوش شدیم.  

از فرار ببرک کارمل هم خوش شدیم. از کشته شدن داکتر نجیب الله هم خوش شدیم و امدن صبغت الله مجددی را جشن گرفتیم و خوش شدیم. 

از رفتن صبغت الله خان باز خوش شدیم هر چند او می گفت یک روز دیگرهم از دوره ریاستش باقی مانده است ولی توجه نکردیم و با اوهمکاری نکردیم که بیست چهار ساعت دیگر هم به قدرت می بود و از رفتنش خوش شدیم.

وقتی که استاد ربانی حکومتش را به حامد کرزی تحویل داد خوش شدیم و به امدن حامد کرزی هم باز خوش شدیم و اما وقتی زمان حکومت اقای کرزی به اخر رسید باز به رفتن حامد کرزی هم خوش شدیم. به امدن اشرف غنی هم خوش شدیم حتی داکتر عبدالله که رئیس اجرائیه شد خوش شدیم و باز از فرار غنی خوش شدیم اگرچه که با بکس های پر از دالرفرار کرد.

از رفتن طالب هم خوش می شویم و به امدن هرکس که بود خوش می شویم و باز وقتی رفت بازهم خوش می شویم و خوش می شویم و خوش می شویم.

 

19 آوریل
۱ دیدگاه

تو شنبه

تاریخ نشر : ۳۱ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۹ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

تو شنبه

او به من گفت:

امروز چند شنبه است؟

گفتم: تو شنبه

لبخند زدو گفت:

یعنی چه؟

گفتم :یعنی تو

هفت روز هفته ام

مکثی نمود و زمزمه کرد:

آی دیوانه

صامدی

۱۹ اپریل ۲۰۲۴ 

ملبورن – آسترالیا

19 آوریل
۱ دیدگاه

ایجادِ صلح

تاریخ نشر : ۳۱ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۹ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

 ایجاد صلح

« طنز»

 

هر دو طرف به مصالحه تاکید داشتند. اولی گفت باید صلح کنیم و دومی هم گفت دیگر راهی جز صلح نیست باید صلح کنیم. 

اولی به دومی گفت پس بیا و صلح کن و دومی به اولی گفت توهم برای صلح قدم بردار. 

اولی- پس تفنگ خود را زمین بگذار و دومی گفت همینکه توتفنگ خود را زمین بگذاری تفنگ من هم روی زمین خواهد بود. 

اولی- ما حالا آماده مصالحه شدیم پس این تفنگ روی شانه های ما چه معنی دارد؟   بگذارش به زمین و دومی نیز این مطلب را تکرار کرد. 

اولی – تفنگ را رو به آسمان گرفت و چند فیر پی هم رو به آسمان اتش کرد. و گفت هنوز هم صلح نه می کنی ؟

دومی هم چند گلوله به زمین اتش کرد و گفت اگر صلح نکنی روز خوش نخواهی داشت.. 

اولی پای دومی را نشانه گرفت و آتش گشود و با لحن خشن و خشکی گفت صلح نه می کنی پس چه انتظار داری؟

  .دومی – سینه اولی را نشانه گرفت و آتش گشود . مرمی سرخ و آتشین روی سینه اولی نشست و صدای گلوله به هوا پیچید و میان هر دو صلح برقرار شد.

16 آوریل
۱ دیدگاه

ابتکارِ خلاقانه

تاریخ نشر: سه شنبه ۲۸ حمل ( فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۶ اپریل ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

ابتکار خلاقانه

« طنز »

صنف یازدهم بودم و در یکی از لیسه ها درس میخواندم که به این فکر شدم که باید ابتکار کنم و زود تر از درس و سبق فارغ شوم همان بود که در یکی از پوهنتون های شخصی نیز خود را شامل نمودم. تنها مشکلی که در برابرم سبز شد این بود که اداره پوهنتون سند فراغت صنف دوازدهم را از من طلب کرد. بلاخره طرحی به ذهنم رسید و فوتو کاپی سند فراغت برادر خود را به اسم و عکس خودم به اداره پوهنتون تقدیم کردم. مدیر اداری پوهنتون آدم با تجربه یی معلوم میشد چند بار به سند دید و به طرف من نگریست مثل اینکه مشکوک شده بود. وقتی به طرف من نگاه میکرد دلم میلرزید که یکبار نگوید این سند جعلی است. هرچه دعا یاد داشتم خواندم حتی دعای باطل سهرو جادو را هم چند بار خواندم که الحمد الله اخرین جمله ام کارامد شد و همینکه گفتم “اگر اسناد را اعتبار نمیدهید جای دیکر بروم” به مجرد شنیدن این جمله کوتاه منظوری ام صادر شد و شامل یکی از دانشکده های پوهنتون شدم.

مصروفیتم کمی افزایش یافت و من مجبور بودم هم مکتب بروم و هم به پوهنتون حاضری بدهم. اما این مشکل را یکی از دوستانم تقلیل داد. در مکتب معلم صاحب هر روز حاضری میگرفت و ما شاگردان به جواب معلم صاحب باید میگفتیم ” حاضر صاحب” هرچند دوستانم به عوض من حاضری میدادند و مرا حاضر، قلم داد میکردند با انهم مجبور بودم هفته دو سه روز به صنف حاضر باشم.

حالا هم  شامل مکتب بودم و هم همزمان محصل پوهنتون نیز بودم. فدای دوستان خوب که اگر به عوض من حاضری نمی دادند حتما محروم امتحان شمرده می شدم. دو سال را با موفقیت سپری کردم و شامل صنف سوم در فاکولته بودم که فکر گرفتن ماستری به اندیشهام آمد و از طریق انترنت پوهنتون های غیر حضوری را جستجو کردم چون من وقت نداشتم همزمان به فاکولته هم بروم. خوشبختانه یک پوهنتون آنلاین را یافتم که می توانستم از راه دور درس بخوانم.

درخواست خود را از طریق ایمل به پوهنتون مورد نظر ارسال داشتم و به زودی با من تماس گرفتند و خواهان کاپی اسناد دوره مکتب,شدند. اسناد فراغت برادرم راکه یک سال قبل فارغ شده بود به اسم خود ساختم و کاپی انها را از طریق انترنت به پوهنتون مورد نظر ارسال کردم. خوشبختانه با من سخت گیری نکردند و در مقال شماره حساب بانکی خود را فرستادند که پس از تحویلی فیس شمول، رسما شامل پوهنتون شده بودم .

هر سمستر مبلغ مورد نظر را به حساب پوهنتون فرستادم و وقتی به صنف دوازدهم درس میخواندم همزمان به صنف دوم پوهنتون نیز رسیده بودم.

از مکتب فارغ التحصیل شدم وهمین زمان بود که صنف سوم فاکولته را نیز تعقیب میکردم. به فکرم امد که همزمان ماستری را نیز پیش ببرم. از طریق انترنت جستجو کردم و بلاخره یک دانشگاه را خارج از کشور پیدا کردم که می توانستم بدون حضور فیزیکی درس بخوانم. کاپی اسناد دوستم را به اسم خود ساختم و به خارج کشور فرستادم و شامل دانشگاه شدم تا از طریق انترنت درس بخوانم. چند سال طول کشید تا درس ماستری خلاص شد. خدا خیر دهد دوستم را که زبان خارجی بلد بود و تمام کار های خانگی را برایم کار کرد و من به خارج فرستادم.

همزمان با ماستری کار دکترا را نیز سر براه کردم و در کشور دیگری از راه دور به گرفتن دکترا نیز اقدام کردم. شکر که امکان درس از راه دور مهیا شد و دکترا را نیز از راه دور بدست اوردم.

سند دکترا توانست مرا کمک کند تا به پست وزارت معرفی شوم، فقط یک موضوع کمی مرا به تشویش ساخته است و ان اینکه سند دکترای من در ستاره شناسی است ولی مرا به وزارت شهرسازی وزیر ساخته اند مگر الحمد لله که هر وزیر چندین مشاور دارد مشاورین کار ها را پیش میبرند که جرئت مرا اضافه و اضافه تر کرده است که انشاالله موفق خواهم بود.

 

29 مارس
۱ دیدگاه

از شنبه تا پنجشنبه

تاریخ نشر : جمعه ۱۰ حمل (فروردین) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی -۰ ملبورن – آسترالیا

                            از شنبه تا پنجشنبه  

 « طنز »

شنبه : به پوهنتون نرفت و آهسته گفت امروز فقط  یک ساعت درس  داریم  کسی نمی آید من هم به پوهنتون نمی روم.

یک شنبه: صبح  که از خواب  بیدار شد خود را خسته احساس کرد و از رفتن به پوهنتون منصرف  شد با خودش گفت ، غیر حاضر نمی شوم  باز نوت را از کسی خواهم گرفت.

دوشنبه : آهسته آهسته طرف پوهنتون رفت ، نیمی از ساعت درسی گذشته بود که وارد صنف شد. استاد درسش را به  آخر رسانده بود  و دیگر همصنفی  ها خمیازه میکشیدند. پس از چند دقیقه, ساعت ختم درس را نشان میداد و همه صنف را ترک کردند.

سه شنبه : به عجله به صنف رفت ولی قبلا  استاد پیام گذاشته  بود که از جانب محل کار اولی اش  به سفر رفته و به  درس حاضر شده نمی تواند.

چهارشنبه : با انرژی و تازه به صنف رفت وقصد داشت خوب بیاموزد  ولی استاد ازینکه  نصاب صنف تکمیل  نبود از تدریس منصرف شد و درس را به جلسه بعدی موکول کرد.

پنجشنبه : در تقسیم اوقات  جلسه  درسی د رنظر گرفته نشده بود بلکه بحث آزاد پیش بینی شده بود ، چون کسی موضوعی برای بحث نداشت استاد همه را رخصت کرد.

چهار سال اینهمه زحمت کشید و آخر متخصص شد.

08 اکتبر
۱ دیدگاه

درچور قدرت، طالبا مردمه کله جنگی انداخت

تاریخ  نشر جمعه  ۱۶ میزان  ۱۴۰۰–  هشتم  اکتوبر ۲۰۲۱ هالند

مه وکیل گذر هستم، شما فکر نکنین که وکیل گذر مثل وکیلای پارلمان  برعلاوه ایکه ده داخل پارلمان بین خود بوطل جنگی وبوت جنگی میکنن ،  ده بیرون پارلمان هم  از موقف خود استفاده کده  کار قاچاق مواد مخدره میکنن، از موترای شیشه سیاه و بادیگاردای خود استفاده کده یگان انتحاری منتحاری و یگان بشکه مواد انفجاری ره ای یک جای به جای دیگه  انتقال میتن و از دولت ماش چندلکی می گیرن، است.

ادامه نوشته…

03 مارس
۱ دیدگاه

دیوانه گان شهر!

تاریخ  نشر چهارشنبه  ۱۳ حوت  ۱۳۹۹ –  سوم  مارچ ۲۰۲۱ هالند 

«دیوانه گان شهر از شمار بیرون است؛ اگر گویید عاقلان بشمارم که معدودی بیش نیست»! وقتی گزارش فوق را به رئیس اداره تقدیم کردم که ماموریت شمارش دیوانه گان بدون نتیجه خاتمه یافت، به این تصور بودم که خواهد گفت عاقلان شهر را بشمارم. اما برخلاف انتظار، برایم وظیفه داد تا احمق های شهر را بشمارم. گفتم:

ادامه نوشته…

27 فوریه
۲دیدگاه

دیوانه گان شهر!

تاریخ  نشر شنبه  نهم   حوت  ۱۳۹۹ – ۲۷  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

از یک اداره ی آمار و ارقام وظیفه گرفتم تا دیوانه گان شهر را بشمارم. شام ناوقت به محل مورد نظر رسیدم. برای گذرانیدن شب به یک هوتل صفر ستاره مراجعه کردم. همین که وارد دخولی هوتل شدم با شنیدن آواز بلند و ناخوشایند «خیریت است ؟» در جایم میخکوب گردیدم.

ادامه نوشته…

25 دسامبر
۲دیدگاه

هوس وزارت

تاریخ نشر سه شنبه چهارم  جدی  ۱۳۹۷ –  ۲۵ دسامبر  ۲۰۱۸–  هالند

طنز
هوس وزارت

محترم استاد نورالدین همسنگر
کاش از جمع وزیران میشدم

صاحب گنج فراوان میشدم

ادامه نوشته…

20 ژوئن
۲دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر چهار شنبه ۳۰ جوزا  ۱۳۹۷ –  ۲۰ جون  ۲۰۱۸–  هالند

شوخی با دار و دستهء ترجمان

میرزا قیوم تقدیم می کند :

***************

 بخش هفتم و آخر

————————————————————

گرچه این آخرین بخش شوخی با دار و دستهء ترجمان میباشد که تقدیم شما خواننده گان عزیز می گردد ، اما ازهفتهء آینده کوشش میکنیم تا سوال و جواب کاکاترجمان و خواننده گانش را که هر چند گاهی اتفاق افتاده تقدیم حضور شما عزیزان نماییم

قیوم بشیر هروی

———————————————————–

ادامه نوشته…

09 ژوئن
۲دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر شنبه  ۱۹ جوزا  ۱۳۹۷ –  نهم   جون  ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان

میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان

***************

قیوم بشیر هروی

 بخش ششم

همکار دیگری را که قرار است در این شماره معرفی کنیم دکتور طلوع نام دارد.

دکتور طلوع ، اسمش سید مسعود و شغل  تخصصی وی معالجهء امراض گوش و بینی و گلوع (!) است . معاینه خانه اش هم در کارتهء پروان .

ادامه نوشته…

18 می
۲دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر جمعه  ۲۸ ثور  ۱۳۹۷ – ۱۸ می  ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان

میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان

***************

قیوم بشیر هروی

***************

بخش پنجم

همکار عزیزی که درین شماره قرعهء فال شوخی ما به نام وی اصابت نموده است شاعریست به تمام معنای این کلمه والبته می دانید که شاعر یعنی چه ؟

ادامه نوشته…

03 می
۲دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر پنجشنبه ۱۳ ثور  ۱۳۹۷ –  سوم  می  ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان
میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان

***************

قیوم بشیر هروی

***************

بخش چهارم

چون در زمان نشر این مطالب در ترجمان وقفه های رخ میداد ، میرزا قیوم اشارتی به آن نموده که اینک تقدیم خواننده گان محترم میگردد:

ادامه نوشته…

22 آوریل
۱ دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر  یکشنبه  دوم  ثور  ۱۳۹۷ –  ۲۲ اپریل   ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان
میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان

***************

قیوم بشیر هروی

***************

بخش سوم

درین قسمت توجهء خواننده گان محترمی را که فقط به یک اشاره گگ بند اند تا با سر دادن خنده ، نه تنها دست بر دل خویش بگیرند  ، بلکه سایر اعضای خانوادهء شان  را که طبعآ در روز تعطیلی میخواهند قدری طولانی تر بخوابند بیدارکنند به معرفی یکی دیگر از همکاران سراپا قرص  ترجمان جلب می کنیم بنام ولی پور که اینک جناب  میرزا قیوم به شما معرفی میکند:

خلیفه احتیاط ! قلم تار میکنی هوشت کجاست ؟

ادامه نوشته…

15 آوریل
۱ دیدگاه

شوخی با دار و دستهء ترجمان

تاریخ  نشر یکشنبه  ۲۶ حمل   ۱۳۹۷ – ۱۵  اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان
میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان
********

به سلسلهء شوخی با دست اندرکاران و همکاران ترجمان ، پس ازشادروان استاد علی اصغر بشیر هروی ، مدیر مسئول ، نوبت به مرحوم پوهاند دکتور عبدالرحیم نوین صاحب امتیاز جریده می رسد که اینک خدمت خواننده گان محترم تقدیم می گردد :

قیوم بشیر هروی

قسمت دوم :

دکتور نوین
پوهاند دکتورالحاج عبدالرحیم نوین متخصص امراض نسائی و ولادی وصاحب  امتیاز و احتیاط جریدهء ملی بیطرف فکاهی ، سیاسی ، انتقادی و اجتماعی ترجمان .

ادامه نوشته…

11 آوریل
۲دیدگاه

شوخی با دار و دسته ترجمان

تاریخ  نشر چهار شنبه  ۲۲ حمل   ۱۳۹۷ –  ۱۱ اپریل  ۲۰۱۸–  هالند

طنزی از جریدهء ترجمان
میرزا قیوم تقدیم می کند :

شوخی با دار و دستهء ترجمان
********
قیوم بشیر هروی

جریدهء ملی ترجمان که یک نشریهء ادبی ، سیاسی ، انتقادی ، اجتماعی و فکاهی بود ، نامی است آشنا که روزگاری در آسمان مطبوعات کشور می درخشید و نارسایی های جامعه را بصورت طنز بیان می داشت.

ادامه نوشته…

10 ژوئن
۲دیدگاه

نباید افشا شود!

تاریخ نشر شنبه ۲۰ جوزا ۱۳۹۶ – دهم  جون ۲۰۱۷–  هالند

طنز:
——-
نباید افشا شود!

نوشتۀ : محترم معروف قیام

نماینده گان حکومات امریکا, انگلستان و عربستان سعودی که نخواستند نام کشور های شان فاش گردد, به خبرنگار ما گفتند :

ادامه نوشته…

01 اکتبر
۲دیدگاه

گردان:

تاریخ نشر شنبه  دهم   میزان   ۱۳۹۵ –  اول  اکتوبر  ۲۰۱۶ – هالند

گردان:

*******

طنز ی از : محترم معروف قیام
******
مشق ۱۰
+++++

من از ملت معذرت نمی خواهم چون هنوز مردم شهید پرور ما علاقمند شهادت‌اند و قصابی بنده هم تمام نشده است. معذرت خواستن به مفهوم خیانت به وظیفۀ وجدانی‌ام می باشد.

ادامه نوشته…

20 ژانویه
۱ دیدگاه

شاگرد مکتب وایقه طالع

تاریخ نشر چهار شنبه  ۳۰ جدی  ۱۳۹۴ – ۲۰ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

شاگرد مکتب وایقه طالع

طنز :

گویند یک تعداد از هموطنان دلسوز که در خارج از وطن در طول هفته در موسسات بشر دوستانه ودر آخر هفته مصروف ظرفشویی اند موفق شدند سازمان یونسکو را قناعت دهند تا یک بودجه هنگفت مالی را به شاگردان مکاتب اختصاص دهد وازین بودجه ماهوار صد دالر به هر شاگرد مکتب توضیع شود تا غم قلم وکتابچه را از لست غم های زندگی خویش حذف کنند.

ادامه نوشته…

11 ژانویه
۲دیدگاه

اعلامیه حزب مارمولک !

تاریخ نشر دوشنبه ۲۱ جدی  ۱۳۹۴ – ۱۱ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

اعلامیه حزب مارمولک !

طنز:

معروف قیام 

حزب مارمولک با تمام قوای ایمانی و جسمانی و روانی خود از جناب مولوی صاحب صنوبر که استقلال و آزادی و ترقی کشور را ضد عنعنات پسندیده و آرزو های دیرینه‌ ی مردم می داند, حمایت و حفاظت می کند و مواد ذیل را به تصویب می رساند:

ادامه نوشته…

30 نوامبر
۲دیدگاه

حقوق زن در حزب مارمولک

تاریخ نشر دوشنبه  نهم  قوس ۱۳۹۴ – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵ هالند

حقوق زن در حزب مارمولک

طنزاز : معروف قیام

ماده شماره  « ۲ »

افتادن چشم زن به مرد نامحرم:

هرگاه چشم زن به مرد نامحرم بیفتد, اجازه ندارد او را به صفت مرد ببیند بل فکر کند او مانند خودش زن است و چیز اضافی ندارد. هرگاه زن بازیگوش و یا بی اراده باشد و نتواند آن مرد را به صفت زن ببیند, خود را به خانه برساند و به ساعت یک شب به وقت امریکای جنوبی چشمانش را با سرکه‌ ی سیب بشورد تا درد شدید پیش آید و آن مرد از چشمانش فرار کند.

ادامه نوشته…

01 نوامبر
۲دیدگاه

نژاد طلایی من

تاریخ نشر یکشنبه  دهم عقرب ۱۳۹۴-  اول نوامبر ۲۰۱۵ هالند

01 

نژاد طلایی من

طنز:
ــــــــ

نوشته معروف قیام
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

علم نژاد پرستی یک نعمت بزرگ کره‌ ی زمین هست که در دیگر سیارات پیدا نمی‌شود. این علم از بدو پیدایش آدم «ع» به وجود آمده است، کاکای بزرگوارم که استاد علم نژاد پرستی بنده هم می‌باشد، به استناد ویدیو ها، از جریان حمله‌ ی قابیل به هابیل می‌ نگارد:

ادامه نوشته…

15 اکتبر
۲دیدگاه

علم زبان پرستی!

تاریخ نشر پنچشنبه  ۲۳ میزان ۱۳۹۴- ۱۵  اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

علم زبان پرستی!

طنز:
ـــــــــ

نوشته معروف قیام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم زبان پرستی یکی از علوم بی جوره‌ی ماست که من و تمام دانشمندان دیگر به آن افتخار قناعت بخش می‌کنیم. دانشمند محترم ما بابه داوود، مشهور به تحقیق پیشه، در کتاب خود زیر نام (زبان الماسی ما ) ثابت می‌کند که اولین و اصیل‌ترین زبان جهان بشریت زبان ماست که خیلی شیرین و خوش مزه می باشد؛ او می‌گوید حتا موجودات زنده جان دیگر مانند؛ فیل، چرچرک، بز…و شترمرغ از آن استفاده می‌کنند.

ادامه نوشته…