۲۴ ساعت

آرشیو 'افغانستان و دموکراسی'

21 آگوست
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۳۰ اسد  ۱۴۰۰– ۲۱ آگست ۲۰۲۱ هالند

– ۱۹ –

هنگامی که بازتاب موضوعات دورۀ هفتم شورای ملی را با وجود کوتاه مدت بودن آن درحیات سیاسی، ذهنی و فرهنگی می نگریم ودر این دوره با پیامها و چهره های متفاوت مواجه می شویم، جای دارد که تصویری از شش دورۀ پیشین نیز داشته باشیم. در آن صورت به وجه تمایز و تفاوت آن با دوره های پیشتر پی می بریم.

ادامه نوشته…

07 آگوست
۱ دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۱۶  اسد  ۱۴۰۰ –  هفتم  آگست ۲۰۲۱ هالند

-۱۸-

سخن پایانی از پدرو کالدرون شاعر اسپانیایی، میتواند وصف الحال انگیــزه های مختلف در زمینۀ بهــره گیری از پارۀ آزادی ها باشــد. کالدورن سروده است که :

از زیباتــریــن گــل صــد برگ که مایــۀ نــازبوسـتان است، مار زهر مهلک می گیرد و زنبور، انگبین نوش “.

ادامه نوشته…

24 جولای
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  دوم اسد  ۱۴۰۰ –  ۲۴ جولای ۲۰۲۱ هالند

-۱۷-

واین تنها کینه توزی وعدم پذیرش وتحمل مخالفین از سوی ح.د.خ ا نبود، بلکه فرهنگی سیاسی یی را که تنظیم های جهادی داشتند، همدیگر خویش را نیز تحمل نکرده وبا جنگهای داخلی نیز مشغول بودند.

ادامه نوشته…

10 جولای
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۱۹ سرطان ۱۴۰۰ –  دهم جولای ۲۰۲۱ هالند

-۱۶-

در بستر شرایط معین افغانستان، منطقه وجهان، در طی یکی از پیامدهای خود، ضد دموکراسی را تحریک بیشترکرد وآسیب اش به دموکراسی که تنها بدنام سازنده درحرکات روزمره نبود، بلکه ضمانت های دیرینه تری را نیز از راه رشد واکنشهای قهقرایی، ضد دموکراسی وتضعیف توانمندی جامعه برای دسترسی به خود ارادیت فراهم آورد.

ادامه نوشته…

19 ژوئن
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۲۹ جوزا ۱۴۰۰ –  ۱۹ جون ۲۰۲۱ هالند

-۱۵-

هنوز تجربیات وفعل انفعالات آن جریانات وارزیابی های محمد ظاهر شاه از دموکراسی تفننی اش به پایان نرسیده بود که بازهم دستی از همان پیکر پرورش یافته از دیدگاه ها واعمال استبداد خوی سردار هاشمی ومخالف آزادی ها وارزشهای مورد استفادۀ مردم، برای قلع وقمع دموکراسی برون آمد.

ادامه نوشته…

05 ژوئن
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر  شنبه  ۱۵ جوزا ۱۴۰۰ –  پنجم  جون ۲۰۲۱ هالند

-۱۴-

  • اقتدار گرایی و خطا های حکومت های پیشینه

در بالا ازعوامل نزدیک وظرفیت کارکرد عوامل بیرونی وداخلی یاد نمودیم، اما شایان یادآوری است که موفقیت این کارکرد زمانی میسر شد که پیشینۀ جامعه از هر نگاه بستر مساعد را در اختیار آنها نهاده بود.

ادامه نوشته…

22 می
۳دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر  شنبه  اول جوزا  ۱۴۰۰ –  ۲۲ می ۲۰۲۱ هالند

-۱۳-

کارکرد آن از کجا، از کدام نیاز و یا زمینه ها برخاسته است.

پیش از پرداختن به این پرسش، بسیار مهم است که نخست واقعیت های تلخ یادشده در بالا را که زیر عنوان ره آورد های این دیموکراسی دیدم، پذیرا باشیم.

ادامه نوشته…

08 می
۱ دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر  شنبه  ۱۸ ثور  ۱۴۰۰ –  ۸  می ۲۰۲۱ هالند

-۱۲-

یاد آوری:

در متنی که برای چاپ کتاب افغانستان  و دموکراسی، ترتیب شده است، برای توضیح مستندِ موضوعات مطرح شده در برگهای پیشین، برخی اسناد در پایان کتاب آورده شده اند. اما در اینجا این پیوست ها را در پایان قسمت های آوردم که انتشار یافته اند. سه پیوست در قسمت های پیشین منتشرشده است. (ن.م)

ادامه نوشته…

24 آوریل
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  چهارم  ثور  ۱۴۰۰ – ۲۴  اپریل ۲۰۲۱ هالند

-۱۱-

اشرف غنی: ” تلویزیون ها را یک طرف بگذارید. بگذارید از آنهـا بــاد برآید، از شما بمــــب برآید “

یاد آوری:

در متنی که برای چاپ کتاب افغانستان  و دموکراسی، ترتیب شده است، برای توضیح مستندِ موضوعات مطرح شده در برگهای پیشین، برخی اسناد در پایان کتاب آورده شده اند. اما در اینجا این پیوست ها را در پایان قسمت های آوردم که انتشار یافته اند. پیوست نخست در قسمت دهم زیر نام “وکلای حریص…” منتشر شد.

ادامه نوشته…

10 آوریل
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۲۱ حمل  ۱۴۰۰ –  دهم  اپریل ۲۰۲۱ هالند 

-۱۰-

  • به مسألۀ کوچی ها تا آنکه به عنوان یک مسأله نگاه شود و نیاز اسکان آنها، همچنان تجارب تاریخی، جوانب تخریبی و تخریشی قومی ( به ویژه ستم برمردم مناطق هزاره نشین) در چارچوب کلانتری مطرح  شود، کوچی ها در طی زمان، وسیلۀ و ابزاری شدند برای نسل کشی و بیشتر شدن نارضایتی های تراکم شده.

ادامه نوشته…

03 آوریل
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۱۴ حمل  ۱۴۰۰ – سوم  اپریل ۲۰۲۱ هالند

-۹-

  • در این “دموکراسی”، بر روی مظاهرۀ مسالمت آمیز شلیک شده و ازموترهای آبپاش با آب های کثیف استفاده شد. مظاهرۀ مسالمت آمیز ومدنی جنبش روشنایی، با استفاده از ذخایر انتحاری به خاک وخون کشیده شد.

ادامه نوشته…

27 مارس
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر  شنبه  هفتم  حمل  ۱۴۰۰ – ۲۷ مارچ ۲۰۲۱ هالند

-۸-

  • در پارلمان اش، سخن اکثریت “وکلا” از بحث قانون، رعایت آن و نظارت بر اعمال حکومت نیست. در آنجا شبکه های مافیایی در پیوند با مافیای حکومتی، قاچاقبران و تهدیدگران بسیار راه یافته اند. اگر کسانی با نیت کار و خدمت به مردم و وطن در پارلمان راه یافته اند، پرزۀ ماشینی شده اند که دیگرگونه می چرخد و یا درمعرض تهدید و دسیسه قرارگرفته اند.

ادامه نوشته…

20 مارس
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۳۰ حوت  ۱۳۹۹ – ۲۰ مارچ ۲۰۲۱ هالند 

-۷-

  • بیکاری، گدایی، فرار از کشور چون اندوهی گرانبار بر سیمای آن نشست.
  • صدای مهیب و غیرانسانی تروریسم در روستاها و شهرهایش در گشت و گذارشد.

ادامه نوشته…

13 مارس
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۲۳ حوت  ۱۳۹۹ – ۱۳ مارچ ۲۰۲۱ هالند 

-۶-

بخش نخست ره آورد های این دموکراسی را در شمارۀ پیشن دیدم، دراینجا ادامۀ آنرا از نظر میگذرانیم:

  • آلوده به فحشأ و استفاده های جنسی.استفاده های سؤ جنسی در این دموکراسی کم مانند است.
  • رئیس امنیت اشرف غنی، جنرال حبیب الرحمان احمدزی، گواهی داد که در داخل ارگ فحشا حضور داشته و کارمندان حلقۀ مافیایی از زنان سؤ استفاده می کنند.

ادامه نوشته…

06 مارس
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۱۶ حوت  ۱۳۹۹ – ششم  مارچ ۲۰۲۱ هالند

-۵-

بخشی از ره آوردهای آن را از نظر میگذرانیم:

 – ادعاها و نمایی ازظواهرجذاب آن، در بخش های وسیعی از جامعه، پس از سالها، روحیۀ آغاز یک زنده گی بی را که عاری از جنگ وخونریزی باشد، ایجاد کرد.

ادامه نوشته…

27 فوریه
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  نهم   حوت  ۱۳۹۹ – ۲۷  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

-۴-

عامل خارجی

این عامل وکارکرد آن نیز از بسا جهات و به ویژه در پیوند با ظرفیت های درونی جامعه برای  دموکراسی، موجد پرسش های بیشتر، شکاکیت و ناباوری بود. زیرا ایالات متحدۀ امریکا و دولتهای اروپایی در پیوند با دموکراسی، حقوق بشر و بسا از رویداد های جهانی رفتار دوگانه را نشان داده اند.

ادامه نوشته…

20 فوریه
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر  شنبه  دوم  حوت  ۱۳۹۹ – ۲۰  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

-۳-

سالها پیش، نبشتۀ کوتاهی، زیرعنوان “این دموکراسی ره به کجا می برد”، از طرف من انتشار یافت. گزینش این عنوان پرسش آمیز وپاسخجو، حاکی از دغدغۀ خاطر من در بارۀ کارکرد و دورنمای ساختارهایی بود که درنشست بن سرهم بندی شد و قانون اساسی متعاقب آن دارندۀ ارکان حاکی از دموکراسی نیز بود.

ادامه نوشته…

13 فوریه
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر  شنبه  ۲۵ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۳  فبروری ۲۰۲۱ هالند

– ۲ –

اما امریکا سررشته دار امور باید برای افغانستان، دولت و ارکان های مرتبط آنرا آماده می نمود. زیرا مدتها بود افغانستان به حکومت های “جبهۀ متحد” وطالبان تقسیم شده بود.

ادامه نوشته…

06 فوریه
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۱۸ دلو   ۱۳۹۹ – ششم  فبروری ۲۰۲۱ هالند

دوستان عزیز سلام !

وبسایت ۲۴ ساعت افتخار دارد که سر از امروز شنبه هفته یکبار سلسله این مقالات عالی را  تقدیم شما هموطنان گرامی نماید.از خواننده گان عزیز میخواهم که حتما دیدگاههای خود را در سایت ۲۴ ساعت با ما شریک بسازند .

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

************************

رویداد یازدۀ سپتمبر ۲۰۰۱ در امریکا، تصمیم انتقام طلبی از طرف حکومت آن کشور را در دستورکار قرار داد. زیرا چند تن از مخالفان امریکا مدتها تدارک دیده و با قاطعیت و موفقیت به چند هدف مورد نظر حمله نمودند. امریکایی ها گفتند سرنخ در دست اسامه بن لادن است. 

ادامه نوشته…