۲۴ ساعت

26 سپتامبر
۲دیدگاه

ویژه گی برجسته در ۲۴ساعت عزیز …

تاریخ نشر دوشنبه چهارم میزان  ۱۴۰۱– ۲۶ سپتامبر  ۲۰۲۲ هالند

چهره یابی پر درخششِ برگ با صفای ” ۲۴ ساعت” به پانزده سالگی رسیده است. پانزده سال پیش آرزوهای نیک و دستان آشنا با فرهنگ وپاکیزه گی، عزیزی را با صمیمیت در اختیار اهل قلم نهاد که سخن شان را به گوش نیازمندان برساند.

ادامه نوشته…

09 مارس
۱ دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۸ حوت ۱۴۰۰ –  نهم  مارچ  ۲۰۲۲ هالند

در گوشۀ از شهرهامبورگ، انسان عزیز وشخصیت نکوکاری، از پشت شیشه های منزل تحتانی، به درخت ها، فروافتیدن برگها، به صدای پرنده ها و باران نگاه میکند وگوش میدهد، اما چند سالیست کسی نمیداند، احمد ساغری(احمدجان)، چه سخن وپیامی به درخت وباران ویاران دارد.

ادامه نوشته…

02 مارس
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۱ حوت ۱۴۰۰ – دوم  مارچ  ۲۰۲۲ هالند

دکتور سمیع خرمی به تنهایی با کارنامه های سزاوار احترام ونکوکاری های مداوم معرفی نمیشود. او همسری دارد با نام تانیا خرمی که در تکمیل وتحقق آرزوها و بهره مندی وی از نام نیک، تأثیر گذار است.

ادامه نوشته…

24 فوریه
۱ دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر جمعه  ششم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۵ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

باری دکتور خرمی را در هوتلی در کابل دیدم که چند روز بعد، با تعدادی از کودکان بیمار به سوی المان بر میگشت. گفتم داکتر، تقاعد کرده ای، اما فعالیت هایت بیشتر شده است. گفت، احساس آرامش میکنم.

ادامه نوشته…

21 فوریه
۱ دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر دوشنبه دوم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۱ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

سال ۱۹۷۷.ع. و رخصتی های تخنیکم کابل بود که من روانۀ سفر اروپا شدم. در هامبورگ، چندی  در خانۀ هموطنی به سر بردم که در پشت دروازه اش با حروف لاتین فقط نوشته شده بود: خرمی. چند روز بعد مطلع شدم که وی طبیب است ودر یک شفاخانه کار میکند. لباس و رفتارش، بی موتری اش، سخنان اش و یاد ازافغانستان همه حکایت داشتند که زنده گی ساده و دور از زرق وبرق را انتخاب کرده است.

ادامه نوشته…

17 فوریه
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۸ دلو ۱۴۰۰ – ۱۷ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

کسانی محتمل است در این راستا، دچار خود فروشی، پذیرش عضویت سازمان های امنیتی کشورها و دارندۀ برخی امتیاز ها برای آن سالیان وسالهای بعدی شده باشند. اما اندک نبودند ونیستند هموطنانی که با توجه به امکانات زمان، سن وسال واستعداد سهمگیری در راه وطن ومردم از پای ننشستند.

ادامه نوشته…

13 فوریه
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۴ دلو ۱۴۰۰ – ۱۳ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

تعداد بسیار از شخصیت هایی را داریم که سینه های شان برای بازگشت به وطن می تپید. اما این آرزو را در خاکهای سدنی، ویرجینیا، لاس انجلس، تورنتو، پاریس، هامبورگ و…بردند.

ادامه نوشته…

10 فوریه
۲دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۱ دلو ۱۴۰۰ – دهم فبروری  ۲۰۲۲ هالند

در خارج از وطن مظلوم ومحتاج، ملیون ها انسان مهاجر را با گونه های از وضعیت زنده گی داریم. این چندین ملیون بیش از چهل سال پسین، ناگزیر به تحمل و پذیرش اجباری، دل ناخواسته وبسا دردآمیز شده اند.

ادامه نوشته…

21 آگوست
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۳۰ اسد  ۱۴۰۰– ۲۱ آگست ۲۰۲۱ هالند

– ۱۹ –

هنگامی که بازتاب موضوعات دورۀ هفتم شورای ملی را با وجود کوتاه مدت بودن آن درحیات سیاسی، ذهنی و فرهنگی می نگریم ودر این دوره با پیامها و چهره های متفاوت مواجه می شویم، جای دارد که تصویری از شش دورۀ پیشین نیز داشته باشیم. در آن صورت به وجه تمایز و تفاوت آن با دوره های پیشتر پی می بریم.

ادامه نوشته…

07 آگوست
۱ دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۱۶  اسد  ۱۴۰۰ –  هفتم  آگست ۲۰۲۱ هالند

-۱۸-

سخن پایانی از پدرو کالدرون شاعر اسپانیایی، میتواند وصف الحال انگیــزه های مختلف در زمینۀ بهــره گیری از پارۀ آزادی ها باشــد. کالدورن سروده است که :

از زیباتــریــن گــل صــد برگ که مایــۀ نــازبوسـتان است، مار زهر مهلک می گیرد و زنبور، انگبین نوش “.

ادامه نوشته…

28 جولای
۳دیدگاه

معرفی کتاب ترامپنامه

تاریخ  نشرچهار شنبه  ششم اسد  ۱۴۰۰ –  ۲۸ جولای ۲۰۲۱ هالند

شاعر: قیوم بشیر هروی

 انتشارات گلبرگ. ملبورن. آسترالیا

  جنوری سال  ۲۰۲۱

درحوزۀ فرهنگ، هنروبه ویژه شعرفارسی، گام دیگر ابتکاری برداشته شده است. شاعر آزاده، جناب قیوم بشیرهروی، چهرۀ “دونالد ترامپ” رئیس جمهور پیشین امریکا را که در قطار شخصیت های آسیب زا و دلهره آور، برای بشریت ومردم امریکا، نام آور شد، با نظم و مضامین اعتراضی تصویر کرده است.

ادامه نوشته…

24 جولای
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  دوم اسد  ۱۴۰۰ –  ۲۴ جولای ۲۰۲۱ هالند

-۱۷-

واین تنها کینه توزی وعدم پذیرش وتحمل مخالفین از سوی ح.د.خ ا نبود، بلکه فرهنگی سیاسی یی را که تنظیم های جهادی داشتند، همدیگر خویش را نیز تحمل نکرده وبا جنگهای داخلی نیز مشغول بودند.

ادامه نوشته…

10 جولای
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۱۹ سرطان ۱۴۰۰ –  دهم جولای ۲۰۲۱ هالند

-۱۶-

در بستر شرایط معین افغانستان، منطقه وجهان، در طی یکی از پیامدهای خود، ضد دموکراسی را تحریک بیشترکرد وآسیب اش به دموکراسی که تنها بدنام سازنده درحرکات روزمره نبود، بلکه ضمانت های دیرینه تری را نیز از راه رشد واکنشهای قهقرایی، ضد دموکراسی وتضعیف توانمندی جامعه برای دسترسی به خود ارادیت فراهم آورد.

ادامه نوشته…

19 ژوئن
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر شنبه  ۲۹ جوزا ۱۴۰۰ –  ۱۹ جون ۲۰۲۱ هالند

-۱۵-

هنوز تجربیات وفعل انفعالات آن جریانات وارزیابی های محمد ظاهر شاه از دموکراسی تفننی اش به پایان نرسیده بود که بازهم دستی از همان پیکر پرورش یافته از دیدگاه ها واعمال استبداد خوی سردار هاشمی ومخالف آزادی ها وارزشهای مورد استفادۀ مردم، برای قلع وقمع دموکراسی برون آمد.

ادامه نوشته…

05 ژوئن
۲دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر  شنبه  ۱۵ جوزا ۱۴۰۰ –  پنجم  جون ۲۰۲۱ هالند

-۱۴-

  • اقتدار گرایی و خطا های حکومت های پیشینه

در بالا ازعوامل نزدیک وظرفیت کارکرد عوامل بیرونی وداخلی یاد نمودیم، اما شایان یادآوری است که موفقیت این کارکرد زمانی میسر شد که پیشینۀ جامعه از هر نگاه بستر مساعد را در اختیار آنها نهاده بود.

ادامه نوشته…

22 می
۳دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر  شنبه  اول جوزا  ۱۴۰۰ –  ۲۲ می ۲۰۲۱ هالند

-۱۳-

کارکرد آن از کجا، از کدام نیاز و یا زمینه ها برخاسته است.

پیش از پرداختن به این پرسش، بسیار مهم است که نخست واقعیت های تلخ یادشده در بالا را که زیر عنوان ره آورد های این دیموکراسی دیدم، پذیرا باشیم.

ادامه نوشته…

08 می
۱ دیدگاه

افغانستان و دموکراسی

تاریخ  نشر  شنبه  ۱۸ ثور  ۱۴۰۰ –  ۸  می ۲۰۲۱ هالند

-۱۲-

یاد آوری:

در متنی که برای چاپ کتاب افغانستان  و دموکراسی، ترتیب شده است، برای توضیح مستندِ موضوعات مطرح شده در برگهای پیشین، برخی اسناد در پایان کتاب آورده شده اند. اما در اینجا این پیوست ها را در پایان قسمت های آوردم که انتشار یافته اند. سه پیوست در قسمت های پیشین منتشرشده است. (ن.م)

ادامه نوشته…

01 فوریه
۳دیدگاه

لاله در شعر صفا

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۱۳ دلو   ۱۳۹۹ – اول فبروری ۲۰۲۱ هالند

قسمت اخیر

شعر “من لالۀ آزادم” و راز و رمزِ آن

من لالۀ آزادم، خود رویـم و خـود بویم 

در دشـت مکان دارم، هم فطرت آهـویم

ادامه نوشته…

30 ژانویه
۱ دیدگاه

لاله در شعر صفا

تاریخ  نشر  شنبه  ۱۱ دلو   ۱۳۹۹ –  ۳۰ جنوری ۲۰۲۱ هالند

پیوسته بگذشته

داغی که استبداد بر دلها می نشاند

ورق های تاریخ جعل آمیز و غلط، چه  رسمی- حکومتی و چه هم محصول قلم کسانی که فهمی از نگارش تاریخ نداشته اند، کسالت آوری و بی اعتنایی به مطالعۀ تاریخ را نیزدر پیامد خویش ارائه داشته اند.

ادامه نوشته…

28 ژانویه
۱ دیدگاه

لاله در شعر صفا

تاریخ  نشر  پنجشنبه  نهم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۸ جنوری ۲۰۲۱ هالند

پیوسته بگذشته

نمونۀ خط شادروان صفا که دوست گرانقدرم یوسف جان صفا، لطف نموده است

با قتل محمد نادرشاه، بی گناهان بسیار دیگر به زندان رفتند و برخی به زودی و بنابر لزوم دید برادران شاه مقتول، به اعدام گاه ها.

ادامه نوشته…

26 ژانویه
۲دیدگاه

لاله در شعر صفا

تاریخ  نشر سه  شنبه  هفتم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۶ جنوری ۲۰۲۱ هالند

به ادامه گذشته

پیش درآمد

حدود نه سال پیش که سفری به امریکا داشتم، دوست فرهیخته وگرامی ام، محمدیوسف صفا، فرزند شادروان محمد ابراهیم صفا، نسخۀ جدید چاپ مجموعۀ اشعار والد ارجمند خویش را برایم لطف نمود که عنوان ” لاله آزاد” دارد. (۱)

ادامه نوشته…

24 ژانویه
۱ دیدگاه

لاله در شعر فارسی

تاریخ نشر  یکشنبه  پنجم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۴ جنوری ۲۰۲۱ هالند

به ادامه گذشته

چند نمونه از لاله در شعرحافظ که با خوشی پیوند دارند. اما چنان که بعد تر می بینیم، با توجه به درونمایۀ غزل دیگری، لاله برای حافظ، سخنگوی شهیدان خونین کفن شده است.

ادامه نوشته…

22 ژانویه
۲دیدگاه

لاله در شعر فارسی

تاریخ نشرجمعه  سوم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۲ جنوری ۲۰۲۱ هالند

اهداء

برگهای این کتاب را برای آنانی اهداء مینمایم که زنده گی لاله گونه یافتند و پرپر شدند.

به آنانی اهداء مینمایم که روزگار جفاکار و چرخ های ستمکار، داغ بر دل ایشان نهاده است.

به نظر من دل داغدار صفا، همدل وهمراز و همنشینی بهتر از لالۀ داغدار نیافته است. راز و رمزش را از این همدلی می توان به دست آورد.

ادامه نوشته…

26 سپتامبر
۲دیدگاه

به مناسبت دوازدهمین سال نشراتی تارنمای…

تاریخ نشر پنجشنبه ۴ میزان  ۱۳۹۸ –  ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

به مناسبت دوازدهمین سال نشراتی تارنمای ۲۴ ساعت

ناشر ارجمند تارنمای ۲۴ ساعت جناب آقای محمد مهدی بشیر !

آرزومند استم به مناسبت دوازدهمین سال نشراتی تارنمای ۲۴ ساعت گرامی، تمنیات نیک وآرزو های صمیمانۀ اینجانب را بپذیرید.

ادامه نوشته…

02 سپتامبر
۳دیدگاه

در حاشیۀ مصاحبۀ اشرف غنی و سخن از فحش

تاریخ نشر  دوشنبه  ۱۱ سنبله  ۱۳۹۸ –  دوم سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

  در حاشیۀ مصاحبۀ اشرف غنی و سخن از فحش در آن

( کابل. مصاحبۀ تلویزیون طلوع. نجفی زاده با اشرف غنی. ماه اگست ۲۰۱۹ )

محترم نصیرمهرین

مصاحبۀ دوهفته پیش اشرف غنی احمدزی با آقای نجفی زاده ( تلویزیون طلوع )، بازتاب گسترده یی یافت. واکنشها نیز زودتر مطرح شدند. آشکار است که مردم ما شاهد اوضاع و رویدادهایی اند که به بیشترین پرسشها نیاز داشته و پاسخ ها را از شخص نخست ومسؤول امور کشور می جویند.

ادامه نوشته…