۲۴ ساعت

21 فوریه
۱ دیدگاه

یادی از نکوکاران

تاریخ نشر دوشنبه دوم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۱ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

سال ۱۹۷۷.ع. و رخصتی های تخنیکم کابل بود که من روانۀ سفر اروپا شدم. در هامبورگ، چندی  در خانۀ هموطنی به سر بردم که در پشت دروازه اش با حروف لاتین فقط نوشته شده بود: خرمی. چند روز بعد مطلع شدم که وی طبیب است ودر یک شفاخانه کار میکند. لباس و رفتارش، بی موتری اش، سخنان اش و یاد ازافغانستان همه حکایت داشتند که زنده گی ساده و دور از زرق وبرق را انتخاب کرده است.

چند روزی که گذشت و صحبت های ما گسترده تر شد، از وی شنیدم که از پرورش یافته های محل چهاردهی است. اندکی در سن وسال بیشتر از دیگران وارد مکتب شده است. اما زودترمکتب(نجات) امانی را با نمرۀ عالی به پایان رسانیده از آنرو مستحق بورس تحصیلی در آلمان. مامورین مربوطۀ وزارت معارف برای وی رشتۀ تخنیکی را در نظر گرفته بودند. اما روزی که وزیر معارف علی احمد پوپل، با فارغان روندۀ خارج دیداری داشته است، به شرح حال هرکدام نگاهی انداخته، به این جوان گفته بود، رشتۀ خودت طب است. در رشـتۀ طب تحصیل کن!

پس از فراغت ازفاکولتۀ طب، خواهش  شفاخانه یی را می پذیرد که به کاربپردازد. در نظر می گیرد که چندی کار کند و با اندوخته یی برود وطن.

 در کنار کار طبابت، آنگونه که هجوم موج زمان، جوانان بیشماری را به سوی موضوع ویتنام وفلسطین و کشورهای شان معطوف میکرد، مواضع نا خوشنودی را در شعار های دلنشین زمان یافت.

طی گذشت زمان، در فعالیت های اتحادیه محصلان، کمیتۀ تعاونی ونهاد آواره گان سهم برازنده تر یافت وبا مسافرت به پاکستان، مشاهدۀ اوضاع، دیدار با مهاجرین و نیازهای آنان، دلبسته گی اش به فعالیت های بشردوستانه، بیش از پیش شکل گرفت. بارها با جمع آوری دوا وسپردن آن به مسافرانی که روانۀ وطن ویا پشاور بودند، به بیماران کمک رسانید.

 سالها پیش هنگامی که کم کم، برف شروع فصل پیری در سرش جای میگرفت، اطلاع یافت که یکی از شفاخانه های هامبورگ نیز کودکان بیمار تکالیف قلبی را از افغانستان برای تداوی می پذیرد که در آنجا امکان مداوا برایشان وجود ندارد. دکتور خرمی، زودتر دست به کار شد ودر سفرهای خدماتی به سوی افغانستان شتافت وبا کودکان برگشت. کودکان صحت یافته را دوباره به وطن رسانید وبا تعداد دیگر به آلمان آمد. تا آنجا که گواه بوده ام، شایان یادآوری است که همزمان با این مسافرت ها چندین بار خودش نیز با داشتن تکلیف ستون فقرات وعدم توازن ضربان قلب، بستری بود.

( ادامه دارد )

 

یک پاسخ به “یادی از نکوکاران”

  1. admin گفت:

    تشکر از جناب مهرین عزیز ،دوستان گرامی مطالعه این مطلب عالی را در سایت ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن فراموش نکنید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما