۲۴ ساعت

آرشیو فوریه, 2019

28 فوریه
۳دیدگاه

کجکول گدایى

تاریخ نشر پنجشنبه  نهم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۸  فبروری ۲۰۱۹هالند

بداهه اى عصرانه: درجا
..
کجکول گدایى

همسوى درفش وتبر وارّه نبودیم

قصاب قساوت به برِ برّه نبودیم

ادامه نوشته…

27 فوریه
۳دیدگاه

زن مظلوم

تاریخ نشر چهار شنبه هشتم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۷  فبروری ۲۰۱۹هالند

زن مظلوم

محترم سید همایون شاه « عالمی »

آه درون زن نالان کــــــی دید؟

آتشـــی اندر دل سوزان کی دید؟

ادامه نوشته…

27 فوریه
۲دیدگاه

در ادامه گفتگوی قبلی

تاریخ نشر چهار شنبه هشتم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۷  فبروری ۲۰۱۹هالند

در ادامه گفتگوی قبلی

نعمت الله مختار زاده

بیست و چهارم فبروری ۲۰۱۹

جُهالِ قرنِ هیچ

تنهـــــا نه ملکِ ما ، کـه پُر از ماجراستی

عالم تمام ، غــــرق ، بـه چون و چراستی

ادامه نوشته…

26 فوریه
۲دیدگاه

سی و چهارمین سالگرد وفات مولانا

تاریخ نشر سه شنبه هفتم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۶  فبروری ۲۰۱۹هالند

******************

سی و چهارمین سالگرد وفات

مولانا « سعید افغانی » گرامی باد !

امروز سه شنبه  مورخ  « هفت حوت ۱۳۹۷  خورشیدی »  مطابق  به  « ۲۶   فبروری ۲۰۱۹ م » مصادف است به سی و چهارمین  سالگرد وفات مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغانی» استاد ، عالم مشهور و مبارز راه « صلح و تفاهم ، عدم تشدد و خیروسعادت بشریت»  میباشد .

ادامه نوشته…

26 فوریه
۲دیدگاه

بازی با خون

تاریخ نشر سه شنبه هفتم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۶  فبروری ۲۰۱۹هالند 

بازی با خون

محترم رسول پویان

تا بکـی بازیـگــران بـا خـون بـازی می کنند

جای صلح وسازگاری تاخت وتازی می کنند

ادامه نوشته…

25 فوریه
۲دیدگاه

گلهای تبسم !

تاریخ نشر دوشنبه ششم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۵  فبروری ۲۰۱۹هالند

 گلهای تبسم  !

محترمه خانم عزیزه عنایت

چـون دربفـتـد واژۀ مـوزون زبانت

شکرشکند حرف خوش وطرزبیانت

ادامه نوشته…

25 فوریه
۲دیدگاه

غم وطن

تاریخ نشر دوشنبه ششم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۵  فبروری ۲۰۱۹هالند

به اقتفای سروده ای شاعر و دانشمند جناب‌ داکتر سلام آثم.

غم وطن
محترم استاد محمد اسحاق ثنا 
این‌ زندگی چقدر دلم تنگ میکند 
با من‌ همیشه قهر کنان جنگ میکند
25 فوریه
۳دیدگاه

در خواب راه میرفت

تاریخ نشر دوشنبه ششم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۵  فبروری ۲۰۱۹هالند

در خواب راه میرفت

داستان

نوشتۀ : محترمه خانم صالحه محک یادگار

نازى ساعتها در کنار پنجره ایستاد ه و چشم بدر کوچه دوخته بود به زحمت جلو ریزش اشکش را گرفته بود ، با صدا بغض آلود بلند بلند با خود حرف میزد : امروز یک هفته پوره شد ، اما از فرید خبرى نشد . نازى در عقب پنجره‌ ایستاده بود اما او غر ق افکار دور و دراز خویش بود.

ادامه نوشته…

24 فوریه
۲دیدگاه

به سلسله گفتگو های قبلی

تاریخ نشر یکشنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۴  فبروری ۲۰۱۹هالند

به سلسله گفتگو های قبلی 

محترم نعمت الله مختارزاده

بیست و چهارم فبروری ۲۰۱۹  

استخاره با راکت
هــرچـنــد این نوشــــته کمی نا بجـــاستی

امّـا رقــــم ز آنچـــــه حـقـیـقـت ، رواستی

ادامه نوشته…

24 فوریه
۲دیدگاه

سوزن حق دوز

تاریخ نشر یکشنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۴  فبروری ۲۰۱۹هالند

سوزن حق دوز

محترم سید همایون شاه ” عالمی”

افـــــــسوس وطن آدم  دلـــــــــسوز ندارد

جــــز ظـالم و یک مشت زراندوز ندارد

ادامه نوشته…

24 فوریه
۲دیدگاه

به دست دلبران چنگ وچغانه

تاریخ نشر یکشنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۴  فبروری ۲۰۱۹هالند

بداهه اى نهارى :قصیده براى فرداهاى ناپیدا

به دست دلبران چنگ وچغانه

محترم نورالله وثوق
..

گرفتىم روحِ دشمن را نشانه

شدم فرداى عزت را رسانه

ادامه نوشته…

23 فوریه
۳دیدگاه

درود ها برشما نازنینان و شاعران نکته سنج

تاریخ نشر شنبه چهارم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۳  فبروری ۲۰۱۹هالند

درود ها برشما نازنینان و شاعران نکته سنج و سخنسرا باد ، که یاد

این محزون گلشن کرده اید .

الحاج محمد ابراهیم زرغون

اسلو – ناروی

بیست ودوم فبروری ۲۰۱۹

لطفِ سخن
لطفِ سخن « بشیر» و« فروغ »همصداستی

یعنی  که  تاج ، بر سر من ، هر کجاستی

ادامه نوشته…

23 فوریه
۲دیدگاه

طلایه ی بیداری ها

تاریخ نشر شنبه چهارم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۳  فبروری ۲۰۱۹هالند

طلایه ی بیداری ها
#
#
#

محترم علی احمد زرگرپور
ای صبحَ منظور

درمنظرَ عاشقان

ادامه نوشته…

23 فوریه
۳دیدگاه

مخمس بر غزل وحشی بافقی

تاریخ نشر شنبه چهارم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۳  فبروری ۲۰۱۹هالند

مخمس بر غزل وحشی بافقی

محترم استاد سید جلال علی یار

( ملبورن استرالیا )

امیدی زخار وخس ندارم

با یارِ عزیز *عبس ندارم

ادامه نوشته…

23 فوریه
۲دیدگاه

دیار خورشید

تاریخ نشر شنبه چهارم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۳  فبروری ۲۰۱۹هالند

دیار خورشید

محترم رسول پویان

هنوز خاک خراسان دیار خورشید است

پر از ستارۀ رخشان و ماه و ناهید است

ادامه نوشته…

22 فوریه
۳دیدگاه

با اقتفا و استقبال سروده های شعراى با درد

تاریخ نشر جمعه سوم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۹هالند

با اقتفا و استقبال سروده های شعراى با درد میهنم جناب

حاجى صاحب زرغون و بشیر عزیز در خارج از کشور

حسن شاه فروغ

لندن – انگلستان

بیست و یکم فبروری ۲۰۱۹

آینه دار
در شعر  هر  دو  آینه ى  قد نماستى

زیبا  سرا  و   شاعرِ  درد  آشناستى

ادامه نوشته…

22 فوریه
۴دیدگاه

صبغت الله مجددی

تاریخ نشر جمعه سوم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۹هالند

صبغت الله مجددی

محترم پوهنوال داکتر اسدالله حیدری

عجب عمری نمودی،صبغت الله

زرانـدوزی نمـودی،صبغـت الله

ادامه نوشته…

22 فوریه
۴دیدگاه

گل صمیمی

تاریخ نشر جمعه سوم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۹هالند

یک غزل تازه تحت عنوان ( گل صمیمی )

تقدیم شما دوستان مینمایم خدا کند مورد پسند تان قرار بگیرد:

 گل صمیمی 

محترم سید همایون شاه « عالمی »

با صد هزار عیبم عیب کسان چه جویم

من شرمسار خویشم از دیگران نگویم

ادامه نوشته…

22 فوریه
۳دیدگاه

تماشاخانه

تاریخ نشر جمعه سوم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۹هالند

بداهه اى نهارى: درجا
..

تماشاخانه

محترم نورالله وثوق

لوح تقدیر تورا دیدم دراوشادى نبود

غیرآه وناله و فریاد وبربادى نبود

ادامه نوشته…

22 فوریه
۳دیدگاه

یار سر طبیب

تاریخ نشر جمعه سوم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۲  فبروری ۲۰۱۹هالند

یار سر طبیب

نوشته محترم  نذیر ظفر
گر یار ســـر طبـــــیبم دردم دوا نسازد

تعویذ دســــــت ملا ما را شــــفا نسازد

ادامه نوشته…

21 فوریه
۲دیدگاه

هویت گمشدهء ما، ادامه فصل پنجم

تاریخ نشر پنجشنبه  دوم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۱  فبروری ۲۰۱۹هالند

هویت گمشدهء ما
شهر ها و حصار های افغانستان (۲۳)

بلخ نماد هویت آریایی افغانستان…

ادامه فصل پنجم

نوشتۀ : محترم استاد شاه محمود محمود

بلخ در متون جغرافیای تاریخی
اثار و منابع جغرافیای تاریخی مطالب بیشترین در مورد شهر های افغانستان به خصوص بلخ دارد . اولین اثر جغرافیایی تاریخی به زبان فارسی – دری کتاب حدود العالم من المشرق والی المغرب در مورد بلخ آورده است که :

ادامه نوشته…

20 فوریه
۳۳دیدگاه

درد دل با دوستان سایت ۲۴ ساعت

تاریخ نشر چهار شنبه   اول حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۰  فبروری ۲۰۱۹هالند

محمد مهدی بشیر

    محمد مهدی بشیر

درد دل با دوستان سایت ۲۴ ساعت

این مطلب را همۀ عزیزان و همکاران سایت ۲۴ ساعت

حتمأ مطالعه و دیدگاهها  و نظریات خود را بنویسند .

دوستان عزیز ، خواننده گان محترم ، دانشمندان ، استادان ، شاعران ، نویسنده گان ، قلم بدستان و فرهنگیان گرامی  !

ضمن عرض سلام وادب بعد از مدت دوهفته دوباره سایت ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن نشرات خود را از سر گرفت .

ادامه نوشته…

20 فوریه
۷دیدگاه

از هزار و یک حکایت ادبی و تاریخی

تاریخ نشر چهار شنبه   اول حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۰  فبروری ۲۰۱۹هالند

حکایت ۲۶۹

فقیه مدرسه دی مست بود وفتوی داد

که می حرام ولی به زمال اوقاف است

« حافظ »

غارت اوقاف

ابوالقاسم بابر پسر میرزا بایسنغر بن شاهرخ گورگانی که از سال (۸۵۴ ) تا ( ۸۶۱) هجری در خراسان و عراق  فارس حکومت نموده ومولانا جامی کتاب حلیهء حلل را بنام او مصدر ساخته است ، در سال (۸۵۶) وارد شیراز شد و ساختن آرامگاه خواجه حافظ لسان الغیب را به مولانا محمد معمائی دستور فرمود.

ادامه نوشته…

20 فوریه
۴دیدگاه

ای مرتجع

تاریخ نشر چهار شنبه   اول حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۰  فبروری ۲۰۱۹هالند

محترم قیوم بشیر هروی

محترم قیوم بشیر هروی

به فتوا دهندگان کوردل که نوروز را حرام دانستند ، اما در برابر

رقاصه ها در مکه زانو زدند وخم به ابرو نیاوردند !

قیوم بشیر هروی

ملبورن – آسترالیا

نهم فبروری ۲۰۱۹ 

ای مرتجع

می دهی فتوا که نوروز است حرام ای مرتجع

می زنی خودرا بخواب با صد خرام ای مرتجع

ادامه نوشته…

20 فوریه
۲دیدگاه

تدویرجلسۀ نوبتی همایش اروپایی زنان …

تاریخ نشر چهار شنبه   اول حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۰  فبروری ۲۰۱۹هالند

تدویرجلسۀ نوبتی همایش اروپایی زنان افغانستان !

 گزارشگرهمایش اروپایی زنان افغانستان

چندی قبل که متاسفانه کمپیوتر نداشتم ، خواهر عزیزم محترمه خانم عزیزه عنایت لطف نموده این گزارش را از طریق ایمیل به سایت ۲۴ساعت فرستاده بودند که با معذرت بعد از دوهفته که کمپیوتر جدید گرفتم این گزارش را تقدیم عزیزان نموده  نشرکردم .

مهدی بشیر

*****************************

اخیرآ جلسۀ هیات مدیرۀ همایش اروپایی زنان افغانستان تحت ریاست داکتر شفیقه  رزمنده  رئیس  همایش ازطریق دهکدۀ الکترونیکی  تدویر یافت .

ادامه نوشته…