۲۴ ساعت

20 فوریه
۳۳دیدگاه

درد دل با دوستان سایت ۲۴ ساعت

تاریخ نشر چهار شنبه   اول حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۰  فبروری ۲۰۱۹هالند

محمد مهدی بشیر

    محمد مهدی بشیر

درد دل با دوستان سایت ۲۴ ساعت

این مطلب را همۀ عزیزان و همکاران سایت ۲۴ ساعت

حتمأ مطالعه و دیدگاهها  و نظریات خود را بنویسند .

دوستان عزیز ، خواننده گان محترم ، دانشمندان ، استادان ، شاعران ، نویسنده گان ، قلم بدستان و فرهنگیان گرامی  !

ضمن عرض سلام وادب بعد از مدت دوهفته دوباره سایت ۲۴ ساعت و فیسبوک های آن نشرات خود را از سر گرفت .

جهانی سپاس از آن عده از  علاقمندان ، خواننده گان و دوستان عزیزیکه در مسیچ های خود ، ایمیل ها ، دید گاهها  و تیلفونی  با بنده در مورد مشکلات سایت و کمپیوتر  کامنت های زیبا نوشتند و صحبت های عالی نمودند  و مرا قوت قلب بخشیدند . و از آن عده هم که عاشق نوشته ها و نام های خود و عکس های شان  اند ، ودر این مورد ارزشی قایل نشدند وچیزی نوشته نکردند و از من نپرسیدند که چرا نشرات تان متوقف شده و فقط از چند ساعت قبل که سایت به نشرات خود شروع کرد این آقایان شروع کردند به فرستادن  اشعار و مطالب شان که واقعآ متاثر کننده است. از ایشان هم تشکر .

همانطور که چندی قبل با شما عزیزان درد دل نمودم و گفتم که  آمده کردن یک سایت اینترنتی کار مشکلی است و این فیسبوک نیست که هر کس میتواند برای خود به نام های مستعار چند صفحه باز کند. اما سایت اینترنتی بصورت مفت و رایگان نشر نمیشود . اولا بخاطر حفظ مطالب شما عزیزان که اضافه از بیست هزار مطالب مختلف اکنون در سایت موجود است و من آرزو دارم  که همیشه در ۲۴ ساعت باقی بماند .  من  ماهانه  مقداری پول به شرکت های که سایت ها را  نگهداری میکنند و سایت ۲۴ ساعت هم در یکی از این شرکت ها ثبت  است که از مطالب آن حفاظت میشود باید برای  آن ماهانه  پول پرداخت نمایم . همچنان چون در سایت  زیاد کار مینمایم و بعضی مطالب از چهار سطر تا اضافه از دوصد سطر میشود که هم سر خودم که صحتم خوب نیست  و هم  بالای کمپیوترم فشار وارد میکند و کمپیوتر هم عمرش کم میشود . 

بالاخره کسی نتوانست کمپیوترم را که هزاران عکس و یاد داشت ها یم در آن موجود بود  درست کند.  چند روز قبل  مجبور شدم  کمپیوتر جدیدی که ۱۷،۳ انج است به قیمت ۶۵۹ € فرمایش بدهم و  خریداری نمایم  که  دیروز برایم رسید . باید بگویم . که این کمپیوتر Windows10 میباشد و برای Word آن هم پول اضافه  پرداخت نمودم . طی  بیش از یازده سال تاسیس سایت ۲۴ ساعت  حدود  ۴۰۰۰ € برای خرید   کمپیوتر دادم بدون دیگر مصارف  که این  پول برای یک کارمند عادی خیلی زیاد است . من معاش سوسیال نمیگیرم ، هر روز ساعت ۶.۴۵ دقیقه صبح از خانه خارج میشوم و به وظیفه میروم و ساعت ۵.۳۰ عصر بخانه بر میگردم .

من از کسی هیچ وقت طلب کمک نکردم  و نمیکنم  و این سایت مانند بعضی سایت های دیگر مربوط به گروه ها و احزاب مختلف هم نیست که مصارفش را بپردازند .

من با وجود مریضی که اضافه از پنج سال میشود که عاید حالم  شده بازهم نظر به علاقۀ که به کار های فرهنگی دارم و در کنار آن روزانه هشت ساعت کار رسمی دارم و دو ساعت هم در بین راه راننده گی میکنم ولی نشرات سایت ۲۴ ساعت را بعد از اینکه خسته و ذله بخانه می آیم   همچنان ادامه میدهم .

موضوع دیگری را که بار ها گفتم و باز هم تکرارأ به عرض میرسانم مربوط به معرفی یک کتاب در سایت ۲۴ ساعت است که  مانند یک اعلان میباشد  که با معرفی آن هزار ها افغانی عاید مولف آن میشود و این آقایان و خانم ها چندین بار کتاب های خود را یا توسط خود شان و یا هم توسط من و یا دوستان و همکاران  در سایت ۲۴ ساعت  مجانی  نشر ، معرفی و اعلان  نموده اند  وقتیکه من برایشان گفتم که کتاب تانرا در سایت معرفی میکنید اقلا یک جلد آنرا برای کتابخانه کوچک  سایت ۲۴ ساعت بفرستید  بعضی از آنها میگویند که اکثر اشعار این کتاب قبلا در سایت ۲۴ ساعت نشر شده  و من در پاسخ این آقایان باید خاموش باشم . بعضی هم با زبان دراز میگویند به چشم میفرستم . لطفا  آدرس پستی ات را بفرست و بعدأ یک PDF از کتاب خود را به ایمیلم  میفرستند و  گوش های خود را هم پخته میکنند زیرا فرستادن کتاب مصرف پستی دارد  و همان متل که به در میگویم دیوار بشنو . و من دهها PDF همین اکنون در ایمیلم دارم و اصلا وقت باز کردن آنرا ندارم و اگر داشته باشم علاقه به باز کردن آن ندارم  .

چند روز قبل پیش از خرابی کمپیوترم  و طی دو هفته اخیر که کمپیوتر نداشتم و ایمیل تیلفونم  چندین بار جرنگ ، جرنگ کرد و  شاعر و نویسنده که کتاب جدیدی نشر کرده بود اعلان آنرا بنام معرفی برایم فرستادند و من در پاسخ شان همان لینک مطلبی که قبلا نشر نموده بودم برایشان فرستادم و نوشتم  که دوست عزیز مثلیکه شما این مطلب را مطالعه نکردید ؟ مولفان  عزیز رفتند و پشت سرشانرا  هم  نگاه نکردند  ولی یکی دو روز بعد  شعر ها و مقالات خود را که پول پست کار نداشت برای نشر فرستادند که من بعضی را پیش از خرابی کمپیوترم نشر کردم   .

جای بسیار تاسف است  که من در سر صفحه ۲۴ ساعت به اطلاع عزیزان رساندم که کمپیوترم خراب شده و تا مشکل ان حل نشود و یا کمپیوتر جدیدی خریداری نکنم از نشر مطالب تان معذرت میخواهم . ولی بعضی از آقایان با وجودی که آن اطلاعیه را دیدند  و شاید هم خوانده و یا نخوانده اند ، حتی یک سطر هم در پایین آن نوشته نکردند و خود را به کوچه حسن چپ زدند و یا سر سری رد می‌شدند ،  هر سه چهار ساعت یکبار  ایمیل تیلفونم جرنگ جرنگ میکرد  و آن آقا  شعر و نوشته  خود را ارسال مینمود   و مزاحم وقتم می‌شد  .

 موضوع دیگری را که قبلا به اطلاع عزیزان رساندم باز هم میگویم که در محوطه فیسبوک های  ۲۴ ساعت حدود صد  ها گروه که اکثر آنها مربوط به احزاب های مختلف یا مربوط به خارجی ها است که من شناختی با ایشان ندارم و  با نشر نمودند عکس بنده بحیث مسوول گروه  نشرات می‌کردند و هر چی که دل شان میخواست در آن جا بجا می‌کردند . وقتی که من بالای عکس سر پرست آن کلیک میکردم  که این شخص کی است ، نوشته بود دوست شوید . مرا خنده میگرفت که هم عکس مرا نشر کردند و هم از من میخواهند که  دوست شوم  . و بنده هم  نا جوانی نکرده همۀ  این گروه ها را حذف کردم و چند تا گروه محدود مانده که عنقریب حذف خواهم کرد و اگر در آینده هم کسی خواسته باشد در آنجا گروه تشکیل دهد بازهم مانند دیگران حذف خواهم کرد .

از  آنعده عزیزانی که اضافه از دوصد تن میشوند و منتظر تایید در خواست دوستی شان هستند باید بگویم ایشان تا سایت ۲۴ ساعت را پسند نکنند و ۲۴ ساعت در بخش پسند های صفحه شان نباشد من تصمیم در باره تایید دوستی شان نمیگیرم واز دوستی شان هم معذرت میخواهم . موضوع دیگری را که باید اضافه کنم  این است که سایت ۲۴ ساعت در پایین هر نوشته ستونی دارد به نام دید گاه ها . که من ساعت ها در باره هر مطلب کار میکنم ، دید گاه خود را نوشته میکنم و بعضی از عزیزان هم نظر خود را در باره مطلب نویسنده و یا شاعر مینویسید و من همچنان از طریق فیسبوک های سایت به اشتراک میگذارم ، جای تاسف است که جناب شاعر و نویسنده وارد سایت میشود و شعر و یا مقاله خود را مطالعه میکنند و بدون اینکه زحمت مرا در نظر بگیرند و دیدگاه خود را بطور مثبت یا منفی بنویسند سایت را ترک نموده و راه خود را گرفته میروند و من تصمیم گرفتم آنعده عزیزانیکه مطلب شان بدون دیدگاه شان باشد از نشر آن معذرت میخواهم . لطفا برای ۲۴ ساعت نفرستند . چون این پیشنهاد بعضی دوستان و خواننده گان سایت ۲۴ ساعت است و باید به آن احترام گذاشت.

 در اخیر موضوع مهمی که مرا همیشه اذیت میکند این است که کسانیکه مطالب خود را برای نشر به سایت ۲۴ ساعت میفرستند ، لطفا زحمت بکشند قبل از فرستادن چند مرتبه آنرا مطالعه و مرور کنند و اشتباهات و تغییراتی که میخواهند وارد نمایند انجام دهند . وقتیکه من  ساعت ها  سر آن کار کردم و نشر نمودم  لطفا برایم از طریق  مسیچ ، ایمیل ، تیلفون و  ‌دیدگاه ها ننویسند و نگویند که لطفا این  قسمت را کم کن و این قسمت را اضافه کن . من بشکل اولی که آمده کردم نشر میکنم ودر غیر آن از سایت و فیسبوک ها حذف مینمایم و از اصلاح مجدد آن معذرت میخواهم . در صورتیکه مطلب شان هنوز نشر نشده بود می‌توانند یک کاپی درست را به ایمیل آدرسم بفرستند . از نشر مطالبی که از طریق ایمیل آدرسم نرسد و از طریق مسیچ باشد معذرت میخواهم و این هم ایمیل آدرسم : mehdibashir@gmail.com

در اخیر صحت و سلامتی تانرا خواهانم .  

با عرض حرمت

محمد مهدی بشیر

مسؤول سایت ۲۴ ساعت

 

۳۳ پاسخ به “درد دل با دوستان سایت ۲۴ ساعت”

 1. admin گفت:

  تکرار : جهانی سپاس از آن عده از علاقمندان ، خواننده گان و دوستان عزیزیکه در مسیچ های خود ، ایمیل ها ، دید گاهها و تیلفونی با بنده در مورد مشکلات سایت و کمپیوتر کامنت های زیبا نوشتند و صحبت های عالی نمودند و مرا قوت قلب بخشیدند . و از آن عده هم که عاشق نوشته ها و نام های خود و عکس های شان اند ، ودر این مورد ارزشی قایل نشدند وچیزی نوشته نکردند و از من نپرسیدند که چرا نشرات تان متوقف شده. از ایشان هم تشکر . مهدی بشیر

 2. همایون عالمی گفت:

  درود به برادر گران ارج و فرهنگی ویژه که سالهاست وقت گرانبهای شانرا در راه ترویج و ارتقای فرهنگ بمصرف رسانیده اند یعنی جناب مهدی بشیر، امید همگی دوستان درد دل تانرا به دقت خوانده و درک کرده باشند و قدر و قیمت و ارزش زحمات شما را بدانند و آنچه درخواست دوستانۀ تان است بپذیرند. برایتان موفقیت و سرفرازی همیشگی آرزو دارم برادر عزیز من.

  • admin گفت:

   ممنون حسن نظر برادر محترم جناب عالمی عزیز ، امیدوارم همین طور باشد و گوش های خود را پخته نکنند . موفق باشید . مهدی بشیر

 3. محترم محمد مهدی بشیر عزیزالقدر !
  واقعا زحمات شما قابل قدر است . داشتن عزیز فرهیخته چون شما نعمت بزرگ است که همواره برای غنای فرهنگ و ادب ، بدون اظهار خستگی، زحمات مادی و معنوی را متقبل شده از طریق سایت وزین ۲۴ ساعت ، در خدمت فرهنگیان عزیز قرار داشته اید.‌
  از تمام عزیزان نوسنده و شعرا تمنا دارم که لطف نموده در قبال چنین سایت وزین و معتبر با مسؤلیت برخورد نمایند .
  از خداوند برای جناب محترم محمد مهدی بشیر گرامی عزیزالقدر صحت و عافیت با موفقیت و پیروزی دایمی تمنا دارم.
  با حرمت

  • admin گفت:

   تشکر از خواهر گرامی محترمه خانم صالحه محک یاد گار ، شما لطف دارید . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 4. نذیر ظفر گفت:

  باسم تعالی
  با عرض ادب به جناب محترم مهدی جان بشیر هروی فر هنگی فر هیخته و شناخته شده کشورم من درد دل تانرا که مملو از حقایق بود سرا پا خواندم و یقین کامل دارم که نبشه شما تحت مضمون درد دل واقعا از دل پاک و احساس عالی نوشته شده و شما که عمری در خد مت احیای فر هنک بودید و هم اکنون استید نزد اهل فر هنگ هویداست و زحمات شبانه روزی شما با وجود مشکل صحی که دارید قابل تمجید است و خداوند عافیت عاجل نصیب تان کند و به بعضی از دوستان که مشکلات شما را درک نکرده و یا درک نمیکند درک سالم نصیب کند . من که خود از زمان نشر کمکیانو انیس یا د کو چنیانو انیس همکاری مطبوعاتی داشتم و بلاخره پس از دوره تحصیل به رشته ژورنالیزم دوباره بکار اغاز کردم میدانم که نشر یک جریده یا مجله و هم اکنون یک سایت الترو نیکی چقدر دشوار است مگر آسان است برای خواننده و کسانیکه مطالب شانرا ارسال میکنند و در صفحه دوباره میخوانند . تا یک صفحه نشراتی بدون عیوب عیار میشود زحماتی را متصدی صفحه و مسوول ان متقبل میگردد که نزد خواننده به اصطلاح لقمه تیار است اولا مسوولیت نشر در شرایط فعلی کار ساده نیست و گنجانیدن مطالب مختلف و با بعضی اشتباهات نوشتاری و مطالبی گوناگون بسا مشکل و طاقت فرساست . اینکه جناب مهدی جان بشیر هروی که از پدر بزرگوارش کار فر هنگی را به ارث برده و با وجود مشکلات مهاجرتی و محیطی این کار را ادامه میدهد بخدا قسم هر کس نه این توان مندی و جرات را دارد و نه این حوصله مندی را . منکه ازاد مینویسم و دزد و دغل جامعه را افشا میکنم روز چندین اخطار برایم می رسد و انکه یک سایت وزین را با مطالب اتشزا نشر میکند جرات و جسارت فوق العاده میخواهد . بنا عزیزان فر هنگی با توجه به مو قف و مشکلات دست داشته این فر هنگی فر هیخته حد اقل اگر گل نمیشوند خار نباشند و مشکل بالای مشکلات اضافه نکنند . این مطلب را بخاطر این طویل نوشتم که خودم کار کردیم و فعلا همان قدرت را ندارم تا مثل مهدی بشیر هروی ادامه بدهم در فرجام عافیت برادر عزیز مان را از خداوند منان خواهانم و تو فیقات بیکران نصیب شان باد و انشالله این چراغ تابناک ماند والسلام

  • admin گفت:

   جهانی سپاس از حسن نظر برادر عزیز و شاعر گرامی جناب آقای نذیر جان ظفر ، تشکر از کامنت عالی تان که با نوشتن آن مرا قوت قلب بخشیدید و از خواندن آن آرام شدم . همیشه خوشبختی ها نصیب تان . مهدی بشیر

 5. برادر نهایت عزیزوگرامی آقای محمد مهدی بشیر!
  بعد ازتقدیم سلام وآرزوی صحتمندی خودتان باخرد وبزرگ فامیل محترم تان، خداوند راشکر م که صحت دارید و دوباره به خدماتت نهایت عالی فرهنگی تان شروع نمودید.بنده ازیک نگاه بسیار متأثر بودم که روز اقلاً دوبار سایت وزین ۲۴ ساعت را چک میکردم ومیدیدم که هنوز غیر فعال میباشد. نه تیلفون شمارا داشتم که از احوال شما جویا شوم وهم هیچ ایمیل ارسا ل نکردم وفکر میکردم که ایمیلم نسبت خرابی کمپیوتر تان برایتا ن نمی رسد. مگر ازبرادر عزیزمان قیوم جان بشیر احوال شما راگرفته ام.
  باید خاطر نشان سازم که ازیک نگاه خوش بودم که شما برای چند روزی ازجنجالهای زیاد فارغ بوده واستراحت نمائید.درگذشته من هم چندین بار ازبی تفاوتی های بعضی از فرهنگیان عزیزم درقبال نشر ودیدگاه ها نوشته بودم. بهر صورت خداوند برای همهء توفیقات قدر شناسی لازمه را عنایت فرماید با احترام موفق باشید.داکتر حیدری

  • admin گفت:

   برادر بزرگوار جناب آقای پوهنوال داکتر اسد الله حیدری ، تشکر از شما ، فرق نمیکند که ایمیل ارسال نکردید. زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

 6. درووود وعرض ادب حضور محمد مهدى جان بشیر!!!
  زحمات بى دریغ تان درشرایطى که مشکل جسمى نیز عاید حال شماشده واقعاًکار طاقت فرسایى است .بى نهایت وجا دارد که به نوبه ى خود ازتقبل این همه زحمات تشکر کنم؛من شما را ازدوران نوجوانى تان مى شناسم وبالاتر ازان شادروان پدر بزرگوار تان را نیز.
  هرچند سن وسالم إیجاب نمى کرد که از محضر شان مستفیض شوم اما هنگامى ؛ درمغازه ى پدریم درشهر هرات؛که بادش بخیر؛همراه سایر دانشمندان وفضلاى آن دوران تشریف مى آوردند و درمورد مسایل ادبى صحبت مى کردند به مطالب شان بادقت گوش مى دادم وهنوز که هنوز است آنلحظات دلنشین را ازیاد نبرده ام .
  درد دل تان را خواندم وبه نوبه ى خود اگر تعللى ازمن سرزده باشد معذرت مى خواهم..
  توفیقات مزید تان را ازبارگاه خداوند خواهانم.
  باعرض حرمت.
  نورالله وثوق

  • admin گفت:

   دوست نهایت عزیز جناب آقای وثوق گرامی ، تشکر از لطف و حسن نظر تان. شما همیشه موفق باشید. مهدی بشیر

 7. برادر عزیز و دانشمندمحمد مهدی جان بشیر را سلام و عرض ارادت میفرستم . قبل از همه صحتمندی شما و خانواده محترم تان را از ایزد منان استدعا دارم و ارزومندم خوشی ها و خوشبختی ها در منزل تان لانه کرده باشند.
  درد دل تان که از قلب پر از مهر و آراسته با عشق و مهین دوستی و منتهای برادری شما را کلاً به خوانش گرفتم . از اینکه نتوانستید کمپیوتر سابقه تان را ترمیم نماید متاثر شدم . شما با احساس هموطنی و برادری به خاطر پیشبرد سایت وزین ۲۴ ساعت از پول ایکه برای خانواده خویش مصرف می نمودید کمپیوتر جدید خریداری نمودید. کاری ساده نیست ، بزرگواری و دلسوزی میخواهد. هرکس قادر نیست چنین هزینه را پرداخت نماید. اما شما با درایت و وطن دوستی تان ثابت نمودید که توانایی چنین کاری را دارید. اما باید بپذیریم که ما نویسنده و یا شاعر وووو مدیون این همه بزرگواری شما بوده و هستیم .
  در مورد زحمات که شما در برگزاری و برپایی این سایت انجام داده اید و میدهید دوستان حرفهای نوشته اند که حقا به شما تهنیت باید گفت . متصدی یا گرداننده گی یک سایت کار ساده و سهل نیست . امروز ملیونها هموطن ما نمیتواند صفحه یا برگه ف ب خود را متصدی باشد چه رسد به یک سایت ۲۴ ساعته . که هر لحظه سروده و یا نوشته برایش میرسد و شما با متانت و یدون معطلی و دلهره با دیزاین مرغوب و زیبا و خوانا و اراسته نمودن اشکال و تصاویر ؛ از طریق سایت ۲۴ ساعت به اختیار خواننده گان میگذارید.
  این سایت در حقیقت مرجع و مآخذ خوبی برای هموطنان ما است در پهلوی اینکه مطالب ما نشر میشود بلکه مانند ارشیف در گنجینه سایت حفظ میگردد. خواننده با نوشتن نام نویسنده یا شاعر ، دسترسی به تمام اثار او می نماید.
  در پایان یکبار دیگر از جناب شما برادر بزرگوار بابت زحمات شباروزی تان تشکر و سپاسگزارم ارزومندم بهترین های گیتی نصیب تان باشد دستان پر مهر تان هرگز درد نبیند و تن تان از گزند روزگار به دور باشد.
  با عرض ارادت
  شاه محمود محمود

  • admin گفت:

   برادر محترم و دانشمند گرامی جناب آقای استاد شاه محمود محمود ، تشکر از لطف تان ، باید به عرض برسانم که پول ارزش ندارد و به اصطلاح چرک دست است . با خراب شدن کمپیوتر و یا لبتابم تمام یاد داشتها ی چهل ساله ام و هزاران عکس که زیاد دوست داشتم همه از بین رفت . زنده باشید. مهدی بشیر

 8. قیوم بشیر هروی گفت:

  برادر عزیزم مهدی جان گرامی را درود و سلام تقدیم نموده و آرزومندم لباس عافیت برتن و سرفراز و کامگار باشید. از اینکه با توجه ، علاقه مندی و پشت کار جدی تان یکبار دیگر سایت وزین ۲۴ ساعت به فعالیت آغاز نموده باعث خوشحالی همه قلم بدستان ، همکاران و در مجموع همه خوانندگان گردید.
  درمورد درددلی که با خوانندگان نمودید بدون شک باید گفت که زحمات شبانه روزی شما قابل قدر بوده و این زحمات برکسی پوشیده نیست . همه می بینیم که سایت وزین ۲۴ ساعت یگانه سایتی است که در طول ۲۴ ساعت ، آنهم در شرایطی که مدیر مدبر آن مشکلات صحی نیز دارد بصورت مداوم به نشرات ادامه داده و گاهی شاهدیم که در ظرف ۲۴ ساعت چندین بار مطالب تازه را به دست نشر می سپارد که حقیقتآ این کار اسان و ساده ای نیست . امیدوارم که هموطنان عزیز ما بخصوص قلم بدستان و همکاران قلمی سایت به توجه به نکات ذکر شده همکاری جدی نموده و ارجگذار این زحمات باشند.
  در ضمن قابل یادآوری میدانم که دوستان عزیز ما هریک جناب داکتر صاحب حیدری عزیز ، استاد گرانقدر جناب ثناء و محترم سید جلال علی یار همیشه احوالگیر شما بودند. به امید صحتمندی کامل تان مؤفقیت مزید شما را تمنا دارم.
  با عرض حرمت
  قیوم بشیر هروی
  ملبورن – آسترالیا

  • admin گفت:

   ممنون برادر عزیزم قیوم جان ، تشکر از لطف و مهربانی تان . دوستان به سلامت باشند . شما موفق باشید. مهدی بشیر

 9. علی احمد زرگرپور گفت:

  برادر محترم ودوست فرزانه ام جناب محمدمهدی بشیر ! سلام وعرض ادب . امیدوارم از سلامتی کامل برخوردار بوده ، بارگران بهای فرهنگ را بردوش کشیده و برای همیشه پرچم دار سایت بیست وچهار ساعت باشید . نارسایی های را که شما ذکر کرده اید همه واقعیت دارد . قلب بزرگی می خواهد که تحمل کند . آن قلب بزرگ را شما داشته و دارید . من از مشکل شما اگر خبر می داشتم ، زودتر عرض ارادت می کردم . ازطرف من کم لطفی اگرشده باشد ببخشید . در اخیر باید بگویم که سایت وزین بیست وچهار ساعت از زیباترین و پربارترین سایت ها است . به آرزوی سلامتی شما و توفیق بیشتر . دوست تان . علی اخمد زرگرپور

  • admin گفت:

   برادر محترم جناب آقای زرگر پور عزیز ، ممنون لطف تان . زنده و سلامت باشید . مهدی بشیر

 10. عبدالهادی رهنما گفت:

  برادر خردمند وگرامی ام محمد مهدی جان بشیر .بهروزی و موفقیت شما را در تمامی عرصه های زندگی آرزو دارم

  • admin گفت:

   برادر محترم آقای استاد رهنما عزیز ، بشما همچنان . سلامت باشید .
   مهدی بشیر

 11. حسن شاه فروغ گفت:

  بسیار زیباو مقبول خداوند بشیر عزیز را همراه با فامیل محترم در پناه خود نگه دارد و از تمام مصیبت هاى روزگار بدور باشن

  • admin گفت:

   تشکر از حسن نظر برادر محترم آقای فروغ عزیز ، شما و فامیل محترم همچنان . مهدی بشیر

 12. عزیزه عنایت گفت:

  سلام خدمت برادر مهربانم تقدیم است
  مطلب را خواندم .
  قسیکه از نوشته های قبلی آگاهی حاصل کرده ام و از فعالیت های شبا روز ی شما درجریان هستم با وجود مریضی های که عاید حال تان است و معلوماتی که دراین نوشته خواندم از آغاز صبح الی ختم روز در وظیفه هم مصروف هستین با آنهم مطالب که از طریق نویسنده گان و شاعران ارسال میشود شما هرکدام آنرا بوقع مناسب نشر نموده اید و علاوه از آن صد ها موضوع معلوماتی از وطن عزیز و مراجع دیگری را نشر میکنید که این خود وقتگیر است که به این فعالیت های خسته گی ناپدیر و شباروزی شما تحسین میفرستم و به شخصیت شما احترام دارم اما در فسمت همکاری و تجدید کمپیوتر برای این فعالیت های همه همکاران قلمی به یک فیصله برسند که هر کس تا حدودی که میتوانند همکاری کنند بفکر من یک اقدام نیک خواهد بود چه همه ارزو داریم که مطلب و اشعار ما بومیه بنشر برسد و علاقه مندانش ازآن استفاده کنند که در برابر این خواست همکاری ناجیز هم یک اقدام نیک است .
  موفق و سلامت باشید به امید موفقیت و سلامتی شما .

  • admin گفت:

   خواهر عزیز و گرامی محترمه خانم عزیزه عنایت جهانی سپاس از لطف و حسن نظر تان . باید به عرض برسانم که بنده از کسی کمک مالی نخواسته و نخواهم خواست و پول هیچ ارزش ندارد . با خراب شدن کمپیوتر یا لبتابم تمام نوشته ها و یاد داشت هایم که سالها عمرم را به پایش گذاشتم و با هزاران قطعه عکس که زیاد دوست داشتم از بین رفت . موفق و سلامت باشید. مهدی بشیر

 13. عبدالله هروی گفت:

  برادر محترم آقای محمد مهدی بشسر مسؤول سایت وزین ۲۴ ساعت !
  ضمن عرض سلام بشما و همکاران عزیز تان ، امیدوارم که صحت تان خوب باشد. درد دل تان را مطالعه نمودم که واقعآ متاثر کننده بود . بنده با نوشته های زیبا شما که قبلا در روز نامه های انیس ، هیواد و مجله خواندنی دکمکیانو انیس نشر میشد آشنایی دارم و طی یک دهه اخیر از سایت ۲۴ ساعت که یگانه نشریه فرهنگی ، انتقادی وخواندنی است با مطالعه مقالات شما و همکاران تان مستفید شدم . شما واقعیت ها را بیان نموده اید. ساختن یک سایت اینترنتی ، نوشتن مقالات ، خواندن و دیزاین مطالب دیگران کار ساده نیست و حوصله زیاد کار دارد و خداوند این حوصله را بشما عنایت فرموده است.
  واقعآ شما برای با استوار نگهداشتند این سایت این همه پول مصرف مینمایید ولی جای تاسف است که بعضی از همکاران تان بخاطر پنج دالر یا ایرو که پول پست کردن یک کتاب میباشد میلنگند و در مقابل شما چنین نا جوانی میکنند. در حالیکه شما این همه زحمت را برای خوشی آنها متقبل میشوید. من اضافه چیزی نمیگویم وامیدوارم که فرهنگیان و کسانیکه در مقابل شما چنین بی اعتنایی میکنند به اشتباهات خود پی ببرند.

  • admin گفت:

   برادر محترم آقای عبدالله هروی تشکر از شما ، فرموده شما درست است . بعضی ها بنده پول هستند ، اگر پنج دالر را مفت به کسی بدهند یا پول پست بدهند ، فکر میکنند که بهتر است پنج دالر دیگر بالایش بگذارند تا ده دالر شود . موفق باشید. مهدی بشیر

 14. گرانقدر مهدی بشیر سلامت باشند
  زحمت و تلاش فرهنگی شما نه تنها قابل قدر است، بلکه ارزش روشنگرانه و تاریخی دارد. سایت ۲۴ ساعت یکی از منابع تاریخ ادبی و هنری میهن ما به شمار آید. در عرصه های سیاسی، ادبی و هنری نیز عکسها و تابلوهایی که زحمت آن را می کشید معنی و مفهوم خاص خود را دارند و به عنوان اسناد تاریخی در زیور هنری باقی می مانند. همیشه شاد، سرافراز و صحتمند باشید.
  با سپاس و درود
  رسول پویان

 15. الهه احرار گفت:

  خدمات ادبی و فرهنگی تان از جمله آن کار های حسنات تان به شمار میرود که خداوند ج گفته کار های احسن را دوست میدارد. شما همیش بزرگوار بوده و برای تحفظ ارزش های والای کشور بسیار زیاد زحمت کشیده اید. اگر خدای ناخواسته ما “لکنود” ناسپاس شده و فراموش کنیم خداوند ج مان هرگز فراموش نکرده و در ضمن برایتان اجر دنیا و آخرت نیز نصیب میکند.
  از اعماق قلبم ابراز سپاس و امتنان نموده و طلب بخشش آن زحمات که اضافه تر از ده سال در نشر اشعار من و پدر جانم متقبل شده اید، میباشم.
  با آرزو دوام همکاری های قلمی مان تا آخرالعمر هستم انشا الله!
  شما واجب الاحترامید و کار های ادبی، فرهنگی و سخاوت تان در این راستا در خور تحسین و تقدیر است!
  زنده، سلامت و بی غم بمانید!

  • admin گفت:

   تشکر از لطف خواهر گرامی خانم الهه احرار عزیز ، شما و خانواده محترم زنده وسلامت باشید. ۲۴ ساعت همیشه در خدمت تان است. استاد بزرگوار را سلام برسان . موفق باشید. مهدی بشیر

 16. با عرض سلام ، ادب و احترام خدمت شخصیت فرهنگی و فرهیخته جناب مهدی بشیر خوشحالم و جای بسی افتخار است که سایت دوست داشتنی ۲۴ ساعت بعد از مدت کوتاه به فعالیتهای ادبی و فرهنگی خود دوباره آغاز نمود برای من مهم تر از همه صحت و سلامتی عالی جناب است میدانم این روند مطلقا شخص فارغ از همه دغه دغه های زندگی میخواهد که بالای کامپیوتر بنشیند و مضامین و مطلب را چک نموده ویرایش و پیرایش نموده و دوباره با زینت بخشیدن نوشته ها به سایت ارسال دارد که به نظر این حقیر کار کوچک نیست خیلی حوصله و وقت کار دارد من از حوصله مندی و توانایی‌های کاری تان ابراز امتنان و تشکر میکنم و فقط دعای این شاگرد شما اینست که خداوند متعال صحت و سلامتی شما را حفظ کند و همیشه صحتمند باشید من از شما فرهیخته بزرگوار مشکور هستم با وجود که بعضاً باعث زحمت شدیم اما شما با بزرگواری و جبین گشاده اشعارم را دست نشر سپردند یک‌بار دیگر از شما سپاسگزارم مؤید و موفق باشید.

  • admin گفت:

   با عرض سلام و ادب به استاد محترم جناب آقای سید جلال علی یار !
   اولآ جهانی سپاس از حسن نظر تان در مورد این حقیر کوچک تان و سایت ۲۴ ساعت یعنی سایت تمام مردم افغانستان . شما مهربان هستید ، خداوند همیشه شما را سلامت داشته باشد و در کنار خانواده گرامی عمر طولانی عنایت فرماید . برای من جای خوشحالی است که تعداد زیادی از دوستان و همکاران مانند شما احساس مینمایند که کار آمده کردن یک مطلب و نشر آن در یک سایت جهانی کار آسان نیست . همانطور که یک شاعر ، نویسنده ، وقلم بدست در باره مطلب خود زحمت میکشد و فکر میکند ، مسؤول یک روز نامه ، مجله ، سایت و غیره هم در باره نشر آن مطلب زحمت را متقبل میشود و فکر میکند . به آرزوی موفقیت های بیشتر تان. مهدی بشیر

 17. فریده کریمی گفت:

  برادر محترم و ادمین گرامی سایت وزین ۲۴ ساعت آقای محمد مهدی بشیر ، ضمن عرض سلام خدا را شکر که صحت تان خوب است و درد دل تان را که از قلب پاک و احساس عالی نوشته نموده اید مطالعه و با نوشته تان همنوا هستم . از خداوند میخواهم کسانیکه باعث آزار و اذیت تان شده اند آنها را هدایت نماید . شما افتخار کشور ما هستید و زحمات تان قابل قدر است. موفقیت و سلامتی تانرا از خداوند بزرگ خواهانم .

  • admin گفت:

   خواهر عزیز خانم فریده کریمی ، جهانی سپاس از حسن نظر و لطف تان. خداوند شما و دیگر دوستان عزیز را در پناه خود حفظ کند. زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما