۲۴ ساعت

24 فوریه
۲دیدگاه

به سلسله گفتگو های قبلی

تاریخ نشر یکشنبه پنجم  حوت  ۱۳۹۷  –  ۲۴  فبروری ۲۰۱۹هالند

به سلسله گفتگو های قبلی 

محترم نعمت الله مختارزاده

بیست و چهارم فبروری ۲۰۱۹  

استخاره با راکت
هــرچـنــد این نوشــــته کمی نا بجـــاستی

امّـا رقــــم ز آنچـــــه حـقـیـقـت ، رواستی

قتل و قتال و وحشت و دهشت ز ششجهت

مــــردم کـبــــاب گشــتـه به نارِ جفــاستی

جـــــادوگـــرانِ خـفـتـه به ابریشم و حریر

تاکی بــــه اســــتخاره و وِرد و دعـــاستی

مســتخـــدمان و پادَوِ انگلیس و از عــرب

بـــا نـــامِ دیــــن ، مانــــع راهِ خـــــداستی

نســـلِ خطــــای بانـــدِ مجـــدد ، حـقـیـقـتـاً

از مادیـــان و خــــــر ، ولی آدم نمــاستی

این وحشـــــیان بســــته به زنجیـرِ رتجاع

جَسّــاسـه (۱) هــا و ، جـانورانِ دغـــاستی

بانــدِ تـــــرور و ، دوزخـــیـــانِ مجــدَّدی

بر خــر سوار و ، دشمنِ اندیشـــه هاستی

یارب! اگر ز لطف کنی محـو ، نسلِ شان

عــالــم بهشت و اهــلِ جهان هم رضاستی

بشنیده ام که (حضرتِ صبغت) وفات کرد

شُکراً ، وطن ز جهــل و جهـالت رهاستی

این بار استــــخاره اثر می نکـرد ، عجب

شـــاید به اسم و رسمِ دگــر اِنْـتِـمـاستی (۲)

گویــنــد ، ( گلـبدینِ لعـیـن ) جـانشــیـنِ او

با راکـــت استخـــــاره و ، رزم آزمـاستی

اما به قول ( افضلی ) ، ( سیاف ) جانشین

زیرا ز جاکشــــــان عرب ، در خفـــاستی

حالا ( بشیر )! خواهی اگر چیزکی نویس

چون خـــامه و رقیمه ات هــمـگامِ ماستی

« نعمت »! زبسکه دستِ نوشتن دچارِ درد

وارد اگـــــر تَـعَـلُّـلـی ، عــــذرم بجــاستی

( ۱ ) جَسّـاسه = جانوری که جاسوس دجال است.
( ۲ ) اِنْـتِـمـا = منسوب شدن 

به فرزانه مرد همدیارم نعمت الله جان مختارزاده تقدیم است.

قیوم بشیر هروی

ملبورن – استرالیا

بیست وچهارم فبروری ۲۰۱۹

عاقبت

نعمت  نوشته ات   همه دُر و  صفاستی

جولان  خامه ات  به   حقیقت   بجاستی

ازقتل وغارت و ز چپاول ز شش جهت

از دردِ   مردمان   که   اسیر   بلاستی

جمعی  بنام  دین  و  دیانت   به  منبرند

جمعی   به   دام  سورِ  سیاست  فناستی

امروز  دیارِ  ما  ز  خیانت   فنا   گشت

یعنی   که   حاکمان   همگی  نارواستی

کرزی به استخارهِ  پیرش به ارگ رسید

اشرف به چال و فتنه و سحر و دغاستی

امروز که  باز دوباره  به آراء  نیاز شد

بنگر که دزد و قاتل  و رهزن  کجاستی

چهل سال شد که خانه خراب گشته مردمان

درد آوراست که روسیه بازیک پناه ستی

امروزترورووحشت درباری است رواج

زانروست که مردمان همگی درعزاستی

حضرت چو رفت  لرزه فتاد بردل کسان

آنان   که   خود  به  طالبکان  اقتداستی

از عین و غین وطن به جهنم مبدل است

لعنت  به  وحدتی که  چنین سد راه ستی

آن گلبدین که نیم وطن کرده است خراب

امروز به  قصد  کل  وطن  در خفاستی

این ارگ بکس وفا نکند جان من« بشیر »

تاریخ بخوان که عاقبت  شان  جزاستی

 

۲ پاسخ به “به سلسله گفتگو های قبلی”

  1. admin گفت:

    درود به هر دو شاعر عزیز آقایان نعمت الله مختار زاده و قیوم بشیر هروی ، سروده های عالی و مملو از احساس است . زنده باشید. مهدی بشیر

  2. قیوم بشیر هروی گفت:

    مهدی جان عزیز درود ومهر نثار تان باد ، ممنون و سپاسگزارم از زحمات قابل قدر و همچنین حسن نظرتان ، در امان حق باشید.
    با عرض حرمت
    قیوم بشیرهروی

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما