۲۴ ساعت

31 می
۱ دیدگاه

مْلًی های زیر پلو

تاریخ نشر: جمعه ۱۱ جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۳۱ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

مْلًی های زیر پلو

شنیدم  مرغ   مغرب  غاز گردد

وبوم    بام   شان  شهباز گردد

شود کور زمان   بینای  دوران

به سوی ما  چنانچه  باز  گردد

به شرک آلوده گردد تا که فکرش

شریک صد هزاران  را ز گردد

علیه  سر نوشت  گنگِ  مشرق

به نفع  فتنه  دوران  ساز گردد

نداند   آنکه  هرً ا ز بِر   بنا گه

سیاست    پیشۀِ   ممتاز    گردد

به  سحر  سامری  گردد  مجهز

صدایش  مصدر‌ِ   اعجاز   گردد

تریبونِ  جهان   پیما  به  پشتش

خموشی   مطلقن   آواز   گر دد

به لطفِ  حیلۀِ   مغرب    نشینان

به  آنی   صاحب  اعزاز   گردد

کلاه  قره قل   بر    سر    نهاده

جنون  بر  قامتش   طناز   گردد

ویا   آنکو  حماقت  را   دبیرست

خرد    آوای     سرافراز   گردد

تعفن   می  تراود   از   صدایش

بهین مغز ِ  سخن    پرداز  گردد

به نوبت  تا  ببینم  جمع شان را

درین میهن چه کس تک تاز گردد

زند   سر از  پلو     پیوسته  مًلًی

نشیبِ    قاب   اگر   افراز  گردد

نورالله وثوق

جمعه ۱۱ جوزای ۱۴۰۳

پانوشت:

مثلی است معروف که مرغ همسایه غاز است

28 می
۱ دیدگاه

درکلاسِ سرکشی شاگردِ قهرِ کاوه ام

تاریخ نشر: سه شنبه ۸ جوزا ( خرداد ) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۲۸ می ۲۰۲۴  میلادی – ملبورن – آسترالیا

درکلاسِ سرکشی

شاگردِ قهرِ کاوه ام

خالی از  خمخانۀ   ارشاد    نتوانم شدن

همشعورِ   لشکرِ   شیاد   نتوانم   شدن

باغمم آنسان گرفتم خو که تا هنگام حشر

باورت ناید اگر چه   شاد   نتوانم شدن

ازدیارِ عارفانِ  خلوت    اندیشم  رفیق

پوششی  بر قامتِ زُهًاد   نتوانم  شدن

سروآسا استوارم بی نیاز از های وهو

مستِ قال و قیلِ قولِ  باد  نتوانم شدن

بردۀِ  سوداگران  عشق  و آزادی نیم

بردبارِ  بدرۀ    زرداد    نتوانم   شدن

درکلاسِ سرکشی شاگردِ قهرِ کاوه ام

پرچم  چمرنگِ  استبداد   نتوانم شدن

از تمیز مهر  و نفرت  لحظۀ غافل نیم

پایپوش  شهرت  اضداد  نتوانم شدن

درسکوتم مستی صد موجِ جاریٔ جنون

جاگرفته  جیغِ  بی  بنیاد  نتوانم شدن

نورالله وثوق

پنجشنبه ۳ جوزای ۱۴۰۳ خورشیدی

هالند

پانوشت:

بدره: کیسۀِ زر

زر داد: ایهامی از آنکه زردهد ونام یک رهگیر در سالیان پیشین در مسیر راه کابل و جلال آباذ

12 می
۱ دیدگاه

جعبه های نیشتر

تاریخ نشر: یکشنبه ۲۳  ثور (اردیبهشت)  ۱۴۰۳ خورشیدی – ۱۲  می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – آسترالیا

جعبه های نیشتر

درسرا پای  چمن بوی  سحر پیچیده است

ناگهانی این خبر دردشت ودر پیچیده است

نسخه  های   تازۀِ  بهر  تَلََطًُف   بی گمان

درفضای  سبز هر کوی وگذر پیچیده است

روح اندیشه  چرا  در چنگِ دیو و دد اسیر

ولوله در فکر  اصحابِ  هنر  پیچیده است

تا بکی  مهر خموشی  برلبِ  سرشارِ شور

پیش تان شیرینی هر حرف تر پیچیده است؟؟

عطر مشک صد ختن در پیچ وتابِ لحظه ها

از بدخشان تا به دورِ کاشغر پیچیده است

بانگ سر شار از رجا آید به  گوش هوش دل

خوف بی خود ازچه رو در بوم وبر پیچیده است

هین  مپنداری  پیش  کاروانسالار   جهل

راه برگشتت به دوران حجر پیچیده است

عزم  بربادی فرهنگِ  هزاران  ساله ات

در ضمیر دزدِ رندِ  خانه بر پیچیده است

تا روانِ دخت عصرت را  کند  آلوده سم

شرح بینِ جعبه های نیشتر پیچیده است

غزه سان باید به خودآیی  وگرنه همسفر

راه این وادی ازان هم پیشتر پیچیده است

نورالله وثوق

جمعه ۲۱ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۳

04 می
۱ دیدگاه

 اى عشق ؛اى آیندگى!!

تاریخ نشر : شنبه ۱۵ ثور (اردیبهشت) ۱۴۰۳ خورشیدی – ۴ می ۲۰۲۴ میلادی – ملبورن – استرالیا

 اى عشق ؛اى آیندگى!!

آلوده ء ویروسِ دل اى خوش ادا کردى مرا

درگیرِ دردِ  بى دوا  ؛ پُر  ماجرا کردى مرا

باخنده یک دل بوده ام  انتى  مشاکل  بوده ام

شادانِ  کامل  بوده ام ؛ کانِ عزا کردى مرا

نه با  قواعد  آمدى  ؛  در  آنِ   واحد  آمدى

با جهد  و با جِد آمدى ؛مردم نما کردى مرا

غرقِ  تماشایت  شدم افتاده   در پایت   شدم

درگیرِ رسوایت  شدم از من  جداکردى مرا

چون ذره گم گردیده ام ؛ ضدِ مَنُم گردیده ام

عینِ    اَتُم  گردیده ام ؛ بنگر چِهاکردى مرا

از   من  جهانى  در بلا  بابوى  آتش  مبتلا

روحِ  فنا  اندر فنا   ؛ ضِدِّ  بقا  کردى   مرا

تا  دیده   برهم   مى زنم  آهِ   دمادم مى زنم

ازخود کجا دم مى زنم؛ درخود فناکردى مرا

اى   کیمیاى  زندگى  اى  خارِ  چشمِ  بندگى

اى عشق اى آیندگى ؛ سر درهوا کردى مرا

نه من مُعَلق گشته ام خودعشقِ مطلق گشته ام

بانگِ انالحق گشته ام ؛ حاجت رواکردى مرا

زاهد نماها  را  بگو ؛ تنگى  ادا ها را بگو؛

شیخِ   کجا ها را بگو ؛ یاهو نوا کردى  مرا

نورالله وثوق

15 فوریه
۱ دیدگاه

دار و صلیب

تاریخ  نشر  دوشنبه  ۲۷ دلو   ۱۳۹۹ – ۱۵  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

عشق احساس غریبى ست نصیب ِتو مباد
روحِ بى صبر وشکیبى ست نصیب  تومباد
29 نوامبر
۲دیدگاه

ازچه بابیگانه همدستى ولى با خویش نه

تاریخ نشر یکشنبه نهم   قوس   ۱۳۹۹ – ۲۹  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

بداهه ء نهارى : داغِ داغ
….
ازچه بابیگانه همدستى ولى با خویش نه
ریشه یابى کن غمِ ماراولى باریش نه
نیشِ گژدم را براى طینتِ بدکیش نه
20 نوامبر
۵دیدگاه

مار آستین

تاریخ نشر  جمعه ۳۰ عقرب   ۱۳۹۹ –  ۲۰ نوامبر ۲۰۲۰ هالند
بداهه ء نیمه شبى: داغِ داغ
مار آستین
….
در آستین تک تک ما مار رفته است
افزون تَر از تَشخُصِ آمار رفته است
23 سپتامبر
۲دیدگاه

غوغایى

تاریخ نشر دوشنبه اول میزان  ۱۳۹۸ –  ۲۳  سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

غوغایى
..
برقِ عشقت زدبجانِ من تماشایى شدم

ازهجومِ شورش عرفان اهورایى شدم

ادامه نوشته…

11 سپتامبر
۳دیدگاه

قصیده ى عشق

تاریخ نشر چهارشنبه  ۲۰ سنبله  ۱۳۹۸ –  ۱۱   سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

قصیده ى عشق

قطره قطره شورِ شوقش گلشن آرا گشته است

چشمِ دل درماتمش گرچه که دریا گشته است

ادامه نوشته…

03 سپتامبر
۲دیدگاه

روى طالع

تاریخ نشر  سه شنبه  ۱۲ سنبله  ۱۳۹۸ –  سوم  سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

روى طالع
..

دردِ هستى را مداوا مى کنم

عالمى را مستِ غوغا مى کنم

ادامه نوشته…

28 آگوست
۲دیدگاه

تیمِ عاطفه

تاریخ نشر چهار شنبه  ششم  سنبله  ۱۳۹۸ –  ۲۸  آگست ۲۰۱۹ هالند

بداهه اى شامگاهى: همین اکنون

تیمِ عاطفه

گرچه که نیست بوى وفا درکلامِ تو

مانده هنوز پیشِ دلم احترامِ تو

ادامه نوشته…

04 آگوست
۲دیدگاه

برجِ باهمى

تاریخ نشر  یکشنبه   ۱۳  اسد  ۱۳۹۸ –  چهارم  آگست ۲۰۱۹ هالند

بداهه اى شبانگاهى : درجا

برجِ باهمى
...
رنگِ دیدِ تیره ام را باز سازى مى کنم

مى شوم آیینه پرور دلنوازى مى کنم.

ادامه نوشته…

30 جولای
۲دیدگاه

برو گم شو

تاریخ نشر  سه شنبه  هشتم  اسد  ۱۳۹۸ –  ۳۰  جولای ۲۰۱۹ هالند

اهدا به شیطان بزرگ
….

برو گم شو

دروغین دنگ وپنگت را نبینم

نگاهِ پاره سنگت را نبینم

ادامه نوشته…

20 جولای
۳دیدگاه

رهبر انتحاری

تاریخ نشر  شنبه ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ –  ۲۰  جولای ۲۰۱۹ هالند

لالایی برای خفتگان:
..
رهبر انتحاری
..
همانا صاحبِ سر انتحاری ایست

جنابِ شخصِ رهبر انتحاری است

ادامه نوشته…

14 جولای
۲دیدگاه

کابل / دوحه / مسکو

تاریخ نشر یکشنبه ۲۳ سرطان ۱۳۹۸ – ۱۴  جولای ۲۰۱۹ هالند

کابل / دوحه / مسکو

محترم نورالله وثوق
..

شده ویران چمن ازبیخ وریشه

بپاى نازنینش خورده تیشه

ادامه نوشته…

10 جولای
۲دیدگاه

لعنت فردا

تاریخ نشر چهار شنبه ۱۹ سرطان ۱۳۹۸ – دهم  جولای ۲۰۱۹ هالند

اهدا به رهروان صلح دروغین


لعنت فردا

محترم نورالله وثوق


این صلح دروغین به شما باد میارک

یعنى به شما اى همه تان باد؛مبارک

ادامه نوشته…

08 جولای
۲دیدگاه

مبایل شناور

تاریخ نشر دوشنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۸ – هشتم   جولای ۲۰۱۹ هالند

مبایل شناور

محترم نورالله وثوق

صداى نازنینش تازه وتر

مبایلِ او به موجِ دل شناور

ادامه نوشته…

28 ژوئن
۳دیدگاه

ازجنسِ سیاهى

تاریخ نشر جمعه  هفتم  سرطان  ۱۳۹۸ – ۲۸ جون  ۲۰۱۹ هالند

بداهه اى شامگاهى:همین اکنون

ازجنس سیاهى

محترم نورالله وثوق

نسیمِ تازه بوى آه دارد

خبرهاى بدى همراه دارد

ادامه نوشته…

25 ژوئن
۲دیدگاه

فازِ قدرت

تاریخ نشر سه شنبه  چهارم  سرطان  ۱۳۹۸ – ۲۵ جون  ۲۰۱۹ هالند

بداهه اى عصرانه : درجا
….
فازِ قدرت

محترم نورالله وثوق

کجى را بالباسِ خدعه آراست

صداى فتنه از هرسو که بر خاست

ادامه نوشته…

15 ژوئن
۲دیدگاه

دیده گرایان

تاریخ نشر شنبه  ۲۵  جوزا  ۱۳۹۸ – ۱۵ جون  ۲۰۱۹ هالند

بداهه اى نهارى : درجا

دیده گرایان

محترم نورالله وثوق
….

حرف از بلاى خفته به میدان میاورید

ازسوى خیل فتنه فراخوان میاورید

ادامه نوشته…

11 ژوئن
۲دیدگاه

چاى تازه

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۱  جوزا  ۱۳۹۸ – ۱۱ جون  ۲۰۱۹ هالند

چاى تازه

محترم نورالله وثوق
….
خوش به حال  آنکه چاى تازه ى را دم کند

باهواى خنده پرور دیده را همدم کند

ادامه نوشته…

03 ژوئن
۲دیدگاه

عید می آید ولی…

تاریخ نشر دوشنبه ۱۳  جوزا ۱۳۹۸ – ۳ جون  ۲۰۱۹ هالند

عید می آید ولی…

محترم نورالله وثوق

من نمی‌دانم چه عیدی راویِ راه شماست

همصدای درد و رنج و ناله و آه شماست

ادامه نوشته…

30 می
۲دیدگاه

هوس سوزى

تاریخ نشر پنجشنبه  نهم   جوزا ۱۳۹۸ – ۳۰ می ۲۰۱۹ هالند

هوس سوزى

محترم نورالله وثوق

بغیر عشق مبادا به سفره ات ؛ روزى

همیشه معرفت و آبرو تَورا روزى

ادامه نوشته…

21 می
۲دیدگاه

بحرانِ غیرت

تاریخ نشر سه شنبه  ۳۱ ثور ۱۳۹۸ – ۲۱ می ۲۰۱۹ هالند

بداهه اى افطارى: درجا

بحرانِ غیرت

محترم نورالله وثوق
..
توانِ دیرپایى را عطاکن

رهِ ازغم. رهایى را عطاکن

ادامه نوشته…

18 می
۳دیدگاه

رأی میهن

تاریخ نشر شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۸ – ۱۸ می ۲۰۱۹ هالند

رأی میهن

محترم نورالله وثوق
..
نهانکاریِ به هرسر سُرشداینجا

خزف پیداو پنهان دُرشداینجا

ادامه نوشته…