۲۴ ساعت

04 آگوست
۳دیدگاه

هلاهل

تاریخ نشرسه شنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۴ –  چهارم  آگست  ۲۰۱۵ هالند

هلاهل

شعر از :  فاضل نظری

انتخاب از : خانم صبا رسا

محترمه خانم صبا رسا

محترمه خانم صبا رسا

این طرف مشتی صدف آنجا کمی گل ریخته

موج، ماهیهای عاشق را به ساحل ریخته

ادامه نوشته…

28 می
۱ دیدگاه

تو جه کردی ؟….

تاریخ نشر پنجشنبه هفتم  جوزا  ۱۳۹۴ –  ۲۸  می ۲۰۱۵ هالند

شعر از:  محترمه خانم صالحه وهاب واصل ( خطاطی و دیزاین از:  محترم استاد عبدالتواب وهاب )

شعر از : محترمه خانم صالحه وهاب واصل ( خطاطی و دیزاین از: محترم استاد عبدالتواب وهاب )

تو جه کردی ؟….

شعر از :  فاضل نظری

انتخاب از : استاد عبدالتواب وهاب

محترم استاد عبدالتواب وهاب

محترم استاد عبدالتواب وهاب

سرسبز دل از شاخه بریدم، تو چه کردی؟

افتادم و بر خاک رسیدم، تو چه کردی؟

ادامه نوشته…

12 می
۲دیدگاه

موج عشق

تاریخ نشرسه شنبه ۲۲ ثور  ۱۳۹۴ –  ۱۲  می ۲۰۱۵ هالند

محترم استاد عبدالتواب وهاب

محترم استاد عبدالتواب وهاب

موج عشق

شعراز :  فاضل نظری

انتخاب از استاد عبدالتواب وهاب

موج عشق تو اگر شعله به دل‌ها بکشد

رود را از جگر کوه به دریا بکشد

ادامه نوشته…