۲۴ ساعت

28 اکتبر
۲دیدگاه

درد من با واژه های جنگ ، انفجار ، انتحار

تاریخ نشر چهار شنبه  ششم  عقرب   ۱۳۹۴- ۲۸ اکتوبر  ۲۰۱۵ هالند

درد من با واژه های جنگ ، انفجار ، انتحار ، زلزله و سیلاب

صبا رسا

گفتم از درد بگریزم نشد اما

قافیه ها را میزنم کنار

ادامه نوشته…

04 آگوست
۳دیدگاه

هلاهل

تاریخ نشرسه شنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۴ –  چهارم  آگست  ۲۰۱۵ هالند

هلاهل

شعر از :  فاضل نظری

انتخاب از : خانم صبا رسا

محترمه خانم صبا رسا

محترمه خانم صبا رسا

این طرف مشتی صدف آنجا کمی گل ریخته

موج، ماهیهای عاشق را به ساحل ریخته

ادامه نوشته…

01 ژوئن
۳دیدگاه

پایان ماجرای زندگی

تاریخ نشر دوشنبه  ۱۱جوزا  ۱۳۹۴ –  اول جون  ۲۰۱۵ هالند

پایان ماجرای زندگی

صبا رسا

۳۱ / ۵ / ۲۰۱۵

محترمه خانم صبا رسا

محترمه خانم صبا رسا

کی گفت که در کوچه دل کرده ای عبور

کی گفت که من بیتو میشوم نا صبور

ادامه نوشته…