۲۴ ساعت

12 آگوست
۲دیدگاه

ښځه

تاریخ نشر سه شنبه ۱۲آگست  ۲۰۱۴ هالند

ښځه

 عزیزی غزنوی

۲۰ جولای ۲۰۱۴

تورنتو کانادا

***

ښځی د زمانی

په لومړنیو شیبو کشی

ادامه نوشته…

04 آگوست
۱ دیدگاه

مخمس برغزل پیمان

تاریخ نشر دوشنبه  چهارم آگست  ۲۰۱۴ هالند

مخمس برغزل پیمان

عزیزی غزنوی

تورنتو   کانادا

از حد گذشت دبدبه و اقتدار ظلم

هرجا دلی ست سوخته در شعله زار ظلم

ادامه نوشته…

25 ژوئن
۱ دیدگاه

پیرمرد

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۵ جون  ۲۰۱۴ هالند

پیرمرد

عزیزی غزنوی

تورنتو   کانادا

پیرمردی بود در زیردرخت

لاغر و بی شیمه و سُست و کَرَخت

ادامه نوشته…

19 ژوئن
۵دیدگاه

مخمس بر غزل خاطر افریدی

تاریخ نشر پنجشنبه   ۱۹ جون  ۲۰۱۴ هالند

مخمس بر غزل خاطر افریدی

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

***

هره ورځ له اندیښنو پرما محشردی

حال زما له هر بد حاله لا بتردی

ادامه نوشته…

15 ژوئن
۱ دیدگاه

پدر

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۵ جون  ۲۰۱۴ هالند

پدر

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

پدر ای نام تو ورد  دهنم

ناز پروردۀ دست تومنم

ادامه نوشته…

08 ژوئن
۴دیدگاه

بغلان

تاریخ نشر  یکشنبه ۸ جون  ۲۰۱۴ هالند

بغلان

عزیزی غزنوی

۷ جون ۲۰۱۴

تورنتو کانادا

*****

هنوز شعله های اندوه (ارگوی بدخشان)

 از سینه ام شراره می کشد

ادامه نوشته…

05 ژوئن
۱ دیدگاه

ملا و گدا

تاریخ نشر  پنجشنبه  ۵ جون  ۲۰۱۴ هالند

ملا و گدا

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

*****

ملایی بر فراز منبری دوش

گهی در قیل و قال و گاه خاموش

ادامه نوشته…

03 ژوئن
۳دیدگاه

مخمس بر غزل ظهیر فاریابی

تاریخ نشر سه شنبه  سوم  جون ۲۰۱۴ هالند

مخمس بر غزل ظهیر فاریابی

عزیزی غزنوی

شکنج طره ات از دل توان و تاب گرفت

ادا و عشوۀ تو راه شیخ  و شاب گرفت

ادامه نوشته…

29 می
۱ دیدگاه

آدمی

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۹ می ۲۰۱۴ هالند

آدمی

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

 آدمی را ساختند از بهر اعمار  زمین

داده اندش عقل و حلم و دانش وعلم و یقین

ادامه نوشته…

20 می
۱ دیدگاه

طنز

تاریخ نشر سه شنبه ۲۰ می ۲۰۱۴ هالند

طنز

مشکل کشا

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

کاش همچون دیگران من هم جنایت کردمی

قتل و چور و غارت و غبن و خیانت کردمی

ادامه نوشته…

16 می
۱ دیدگاه

جیره خواران

تاریخ نشر چمعه  ۱۶ می ۲۰۱۴ هالند

جیره خواران

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

****

آنکه عمری گفته مرگ و درد بر شیطان غرب

اینک آرامیده سر مستانه در دامان غرب

ادامه نوشته…

09 می
۱ دیدگاه

مادر

تاریخ نشر جمعه نهم می ۲۰۱۴ هالند

مادر

عزیزی غزنوی

تورنتو  کانادا

به نام گوارای مادر درود

به خلق دلارای مادر درود

ادامه نوشته…

04 می
۲دیدگاه

بدخشان

تاریخ نشر یکشنبه چهارم می ۲۰۱۴ هالند

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

نه شیون می رسد از ما به جایی

نه کس را جانب ما اعتنایی

ادامه نوشته…

01 می
۱ دیدگاه

مخمس بر قصیدۀ استاد خلیلی

تاریخ نشر پنجشنبه  اول می  ۲۰۱۴ هالند

مخمس بر قصیدۀ استاد خلیلی

عزیزی غزنوی 

۲۷ جدی ۱۳۶۷

ده افغانان   کابل

*****

از تولای بشر پُر زیب و فر بحر و بر است

عالم هستی ازین نیرو مزین منظر است

ادامه نوشته…

30 آوریل
۱ دیدگاه

ولیکه

تاریخ نشر چهار شنبه ۳۰ اپریل ۲۰۱۴ هالند

ولیکه

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

*****

قلمه ولیکه رښتیا ولیکه

په نیمه شپه او شین صبا ولیکه

ادامه نوشته…

28 آوریل
۱ دیدگاه

میخ

تاریخ نشر دوشنبه ۲۸ اپریل ۲۰۱۴ هالند

میخ

عزیزی غزنوی

۲۹ / ۱۱ / ۱۹۹۲ 

دهلی  – هند

*****

میخ در فرق سر همی کوبند

نیست فرق زمین و سر اینجا

ادامه نوشته…

26 آوریل
۲دیدگاه

مخمس برغزل سعدالدین انصاری

تاریخ نشر شنبه ۲۶ اپریل ۲۰۱۴ هالند

مخمس برغزل سعدالدین انصاری مشهور به حاجی صاحب پایمنار

عزیزی غزنوی

کار تۀ  ۳  کابل

*****

گوش کن رمز عاشقانۀ دل

نغمۀ عیش جاویدانۀ دل

ادامه نوشته…

24 آوریل
۱ دیدگاه

گدا و مسجد

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۴ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

گدا و مسجد

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

****

بر در مسجدی گدایی بود

تشنه و لوچ و بینوایی بود

ادامه نوشته…

20 آوریل
۱ دیدگاه

مخمس بر قصیدۀ ناصر خسرو

تاریخ نشر یکشنبه  ۲۰ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

مخمس بر قصیدۀ ناصر خسرو

عزیزی غزنوی

۹/ ۹ /۱۳۶۷ 

شهر نو   کابل

در پا فگند ابلق ایام سر مرا

افسرده ساخت از دگران بیشتر مرا

ادامه نوشته…

17 آوریل
۲دیدگاه

زهر شیرین

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۷ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

زهر شیرین

ترجمه از منابع انگلیسی

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

بیماری شکر از خطرناکترین بیماری هایی است که در پهلوی ایدز و سرطان در جوامع بشری وجود دارد، طبق آمار رسمی صحت عامۀ کانادا تنها در کانادا ۱۰ ملیون نفر به بیماری شکر مبتلا هستند یعنی یک بر ۳ حصۀ کل نفوس کشور یا از هر سه نفر یک نفر به این بیماری مهلک گرفتار است، بد بختانه تا هنوز هیچ گونه امیدی برای تداوی این بیماری وجود ندارد، دواهای را که داکتر ها به بیماران شکر توصیه می کنند صرف جنبۀ تسکین آنی دارد و هیچ نوع تغیری در بیماری و یا بهبود وضع بیمار ایجاد نه می کند، تنها توصیۀ که سازمانهای صحی جهان می کنند، مواظبت از سیستم  غذایی و جلو گیری از مصرف شکر است، سازمانهای جهان مضرات شکر را زیاد نوشته اند  که ما بخشی از آن را ترجمه کرده و در خدمت شما قرار می دهیم

ادامه نوشته…

16 آوریل
۲دیدگاه

غزنۀ من

 تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۶ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

پاررک جدید حکیم سنایی غزنوی

پاررک جدید حکیم سنایی غزنوی

غزنۀ من

عزیزی غزنوی

۳۰ / ۲ / ۱۹۹۸  

دهلی    هند

غزنۀ من عظمت عرش برین را مظهر است

سرزمین پاک  و والا  و گوارا منظر است

ادامه نوشته…

10 آوریل
۱ دیدگاه

غزل

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۰ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

غزل

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

****

میتواند حریف ما گردد

هرکه  با خویش آشنا گردد

ادامه نوشته…

09 آوریل
۱ دیدگاه

غزنی

تاریخ نشر چهار شنبه ۹ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

عزنی

غزنی

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

****

عزم کجا کرده یی ای رهنورد

سیر کنان جانب غزنی بگرد

ادامه نوشته…

05 آوریل
۲دیدگاه

مخمس برغزل عزیزحکیمیان پیمان

تاریخ نشر  شنبه  پنجم  اپریل ۲۰۱۴ هالند

مخمس برغزل عزیزحکیمیان پیمان

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

ای کاش در جهان اثر از بغض و کین نه بود

یکدل ز رنج  و غصه و حسرت غمین نه بود

ادامه نوشته…

03 آوریل
۱ دیدگاه

غزل مهمل

تاریخ نشر  پنجشنبه  سوم اپریل ۲۰۱۴ هالند

غزل مهمل

عزیزی غزنوی

تورنتو کانادا

***

آه درد آلودۀ دارم رسا

سر دهم آهی اگر گاه دعا

ادامه نوشته…