۲۴ ساعت

28 مارس
۱ دیدگاه

افغانها متحد شوید

تاریخ نشر جمعه  ۲۸ مارچ  ۲۰۱۴ م هالند

 

افغانها  متحد شوید

احتمالاً درسال ۲۰۱۵ مشکلات سختی را با پاکستان خواهیم داشت

سازمان مدافعین کابل

kabul نوشته کریم پوپل

دوستان و هموطنان درسالهای ۲۰۰۵ من خوانده بودم که نیروهای خارجی مقیم افغانستان  در عین خروج از افغانستان تمامی سلاحهای  خودرا به افغانها می دهد ولی کنون یا آتش می زنند یا میخواهند با پاکستان بفروش رسانند. یعنی اینکه قوای مسلح ما ضعیف باقی مانده قوای پاکستان ۴ چند قوی شود تا این سلاحها را بالای ما استعمال نماید. که نماینگرضعف و ناتوانی دولت کنونی است.

همانطوریکه پاکستان انگلیس و اعراب از نام  و وجود طالبان ساده  استفاده  نمودند , از ما  و دولت  موجوده به شکل خیلی ماهرانه  استفاده نموده است  که ما احساس نمی نمودیم . گویند تفرقه مادر جنگ است پاکستان  طی سالها افغانها را متفرق نگاه نمود تا روزش رسد.. کنون شاید نیم ازاین فوتو ها و  کشتار طالبان را که روی صفحه های انتر نیتی فیس بوک و یوتوپ  می بینید  همانا آی اس آی  میگذارد  تا افغانها با مشاهده آن  از همدیگر نفرت نمایند . بعضی با دولت دشمنی ورزد بعضی با طالب  بعضی با جهادی  بعضی با احزاب چپی افغانستان , در حالیکه انتحاری از  پاکستانی می آید . بم ومین از پاکستان می آید , اسلحه طالبان پاکستانی است .  چنانچه در هوتل سرینا چهار نفر خاص برای کشتن جمله مهمانان خارجی که برای جشن نوروز تشریف می آوردند  طرح  گردیده  بود. متاسفانه  جشن نوروز به سبب بی امنی به تعویق افتاد. وچند مظلومی  دیگر کشته شدند . طراح آن فقد آی اس آی است.. اینکه در روزهای انتخابات چه پلان در پیش است. کشف آن وظیفه ریاست امنیت است. ولی پلان دهشت افگنی حتمی در پیشرو است. 

طی یکنیم دهه   استخبارات پاکستان القاعده و طالبان را پناه داد  و از آن استفاده نمود. سپس   توسط چند پروژه استخباراتی توانست  بد نامی را از خود دور ساخته  گناه را بدوش افغانهای نامتفق اندازند. که این پروژه ها قرار ذیل است.

۱. بی اتفاق ساختن افغانها بالای مسایل ملیت و مذهب

۲. بی اتفاق ساختن افغانها بالای زبان

۳.بی اتفاق ساختن مردم از دولت افغانستان

۴.  بی اعتبار ساختن دولت افغانستان در نزد جامعه جهانی و امریکا

۵. بی امن ساختن افغانستان و ارسال انتحاری بم وغیره

۶. بی اتفاق نگهداشتن مجاهدین  احزاب چپی  و طالبان را از همدیگر  با براه انداختن تکتیک های خاص وماهرانه. 

۷.نگهداشتن عدم مذاکره طالبان با دولت.

۸. قتل افراد سرشناس

۹.مانع شدن پروژه های حیاتی در افغانستان با ارسال بی امنی توسط طالبان

شما به صفه انترنیتی ((امارات اسلامی افغانستان )) روید هیچگونه وحد ت ملی را احساس نمی کنید. در آن سایت نوشته است که دولت کرزی ساخت امریکا است و اردو آن هم اجیر است. ما با اردو و دولت که ساخت خارجی است مذاکره واتحاد نمی کنیم. این حرفها همان حرفهای است که در سالهای قبل از ۱۳۷۲ استعمال میشد و سازنده این حرف سازمان استخباراتی پاکستان است. تا بدین وسیله افغانها از هم فاصله گیرند. توسعه می نمایم  زمان که دریک نقشه بنام افغانستان زندگی می نمایم  لازمی است صرف نظر از همه برادر باشیم.

مخالفت امریکا با دولت حامد کرزی  تدریجاً از سال ۲۰۰۶ آغاز گردیده در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید . امریکائیها در دوره انتخابات اول علاقمند بودند تا شخصیت دیگری در کرسی دولت نشیند تا بتواند تعادل دوستی بین امریکا و افغان را نگهدارد. متاسفانه حامد کرزی به عوض اینکه در صدد تشکیل یک دولت ملی شود  به یک دولت جهادی روی آورد که نتایج نا هنجاری را ببار آورد. و هیچ کاری جز کاغذ پرانی و رشوت خوردن انجام داده نتوانستند . برخلاف دولت پاکستان از موقع استفاده نموده افغانستان را  در جهان بی اعتبار بی وفا  متهم نمود ه  تبلیغات را براه انداخت که دولت افغانستان از راه کندهار  طالبان را در پاکستان میفرستد .

 کنون در صورتیکه یک  دوستی واقعی با امریکا بمیان نیائید  بخصوص قرار داد امنیتی  و  هم پیمانی امضا نشود احتمال زیاد است که امریکا مانند عراق پای خودرا از افغانستان کشیده در بدل پای پاکستان را پیش کشد.  یعنی به عوض اینکه هند ،چین ،ایران و کشور های آسیای میانه را بدیل خود سازد پاکستان  را بدیل انتخاب نموده است.  بناعاً برای افغانستان یک زعیم حوصله مند برده بار سیاست مدار و با دسپلین کار است تا  بتواند تعادل  منافع امریکا وافغان  را بر  قرار نگهدارد.  ضرورت است تا هر چه عاجلتر سیاست مداران افغانی یک  شورا را ساخته با امریکائیها در مذاکره شوند تا امریکا هم امیدوار شود که ۷۰ فیصد نفوس این خاک دوستی با امریکا را می پذیرد. امریکا از ما قرضدار نیست  شاید بد باشد ولی ما با بدیهایش نیاز داریم  .

در شرایط کنونی افغانستان  در کنار طرح های دفاعی طرحهای تعرضی را هم داشته باشید بهتر است. با امضا ننمودن قرارداد امنیتی قرار است امریکائیها از افغانستان خارج شوند. مشکل اساسی ما اینست که دولت امریکا آنعده سلاحهای که انتقال آن به امریکا برایش گزاف تمام میشود میخواهد به پاکستان بفروش رساند.در گذشته نیروهای خارجی برخی از تجهیزات خود را با آنکه دولت افغانستان خواستار استرداد آن بوده است آنرا تخریب نمودند که آخرین مورد از اینگونه تخریب ها، تخریب یک قرارگاه نظامی عساکر آمریکایی در حومه شرق مرکز ولایت پکتیکا است که ظرفیت آن حدود ۳۵۰۰ عسکر بوده است .با آنکه آمریکایی ها و سایر کشورهای عضو ناتو سالانه به پرداخت حدود ۴.۵ میلیارد دالر تمویل و تجهیز اردوی ملی در افغانستان تعهد کرده اند اما نه تنها در واگذاری تجهیزات نظامی به افغانستان گام موثری برنداشته اند بلکه به فکر فروش این تجهیزات و یا اهدا آن برای کشورهای همسایه همچون پاکستان بوده اند.

البته قابل یاد آوری است  که طالبان پس از روی کار آمدن دولت  حامد کرزی به پاکستان فرار کرده و زیر چتر حمایت دولت پاکستان  قرار گرفتند.  و به تدریج برای حملات خرابکارانه در نواحی جنوب کشور گسیل شده اند تا مانع ثبات کشورشده و روند بازسازی را در افغانستان دچار وقفه و مشکلات بسازند. پس از خروج قوای خارجی آنها به پاکستان وفا نموده حملات خودرا تشدید خوهند ورزید.با وجودیکه ۲۰ کشور دوست با امریکا تقاضا این سلاحها را نموده است . ولی امریکا میخواهد بالای پاکستان بفروش رساند. که این خود عدم نا رضایتی دولت افغانستان با  امریکا است. حامد کرزی تصور می نماید که جنک طالبان سر مسله ادخال امریکا به افغانستان است . زمانیکه امریکایها خارج شد ما نه با طالبان دشمنی داریم نه با پاکستان و ایران  و طالبان بخانه های خود میروند. ولی این رئیس جمهور بی خبر ندانسته است که جنگ افغانستان از ۳۳ سال دوام دارد وافغانستان برای دولتمندان پاکستان یک گاو شیری است. در نزد پاکستان مسلمان بودن  هیچ ارزش ندارد از خون افغانها مدارس اعمار نموده پول می ستایند.. دوم طالبان گروه تند رو است مکتب درس فلم   تلویزون تکامل پیشرفت زن وغیره را به دیده حقارت می بیند. ملت افغانستان دیگر تحمل درد و رنج  حد اقل فشار را ندارد.

همانطوریکه پاکستان طالبان را فریب  داده است همانطور دولت افغانستان را فریب داده است. شاید من وشما را هم . در صفحات فیس بوک یوتوپ و انترنیت  روزانه صدها تصویر از طالب ها و جنایات جنگی آنها را با سایر جنبشهای مانند طالب می گذارند تا از طالب منفور شده وحدت ملی را فراموش نموده  هیچ  حصه را  برای مذاکره باقی نگذاریم  . در حالیکه نمی دانیم  این یک پروژه بزرگ مشترک پاکستان و شرکای آن است.  من عقیده دارم که ارسال تمامی انتحاری از مدارس پاکستان صورت گرفته بنام طالب ختم میشود. یک نفر بنام طالب تلفون را بر داشته میگوید من ذبیع اله مجاهد هستم یا قاری یوسف هستم وما  طالبان این انفجار را نمودیم  گوینده زیاده توسط sms اطلاع می دهند. کی ثبوت می نماید که sms دهنده کی است و کی اجرا  نموده است. استخبارات پاکستان  ملا عمر را مانند بن لادن در گرو دارند وهر فرمان را که به او دهد او مجبور است اجرا کند.  میخواهم پیشنهاد نمایم تا افغانها عمیقتر فکر نموده  با هم متحد شوند از کلمات تفرقه اندازی جلوگیری نمایند و بزرگان هم دیگر را تنبه نمایند کلمات علیه طالب احزاب چپ و جهادی را کنار گذاشته  همدیگر را دوست خطاب نمایند .تا ما بطرف وحدت ملی رویم اگر نرویم بزودی اردو پاکستان مستقیماً با لباس طالب وریش داخل افغانستان شده به آن بی رحمی وطن را تباه  باقیمانده  مردم را تحت فشار خواهند آورد. اینبار هیچ کشور جلو آنرا نخواهد گرفت. درین جنگ خانه های افغانها اعم از طالب احزاب چپ و مجاهد وعیره از بین خواهد رفت.

وریانتهای که  برای حفظ افغانستان موجود است . ذیلاً توجه کنید.

۱. موجودیت قطعات خارجی طبق پلان الی ۲۰۲۵ با دوستی مشترک

۲.واحد شدن تمام افغانها در یک صف

۳. متحد شدن   هند ، چین ، ایران و کشورهای آسیائی میانه بمنظور حفظ صلح در منطقه

۴.ساختن یک حکومت واحد ومشترک با طالبان افغانی

به نظر بنده کنون افغانها انتخابات را کنار گذاشته  همین کاندیدان مو جوده  با همه بزرگان دانشمند افغان چه داخلی چه خارجی( حد اقل لیسانس)  باشد باهم نشسته یک شورای را سازند. این شورا یکنفر کاندید را ( غیر ازحامد کرزی) به حیث رئیس انتخاب نمایند. وآن شخص رئیس دولت هم شود. سایر  اعضای این شورا را در چوکی های دولتی  موظف سازند . یک تعداد از جنرالهای حزب دموکراتیک خلق افغانستان را بوطن خواسته توسط آنها اردو را تنظیم نمایند. بدین ترتیب از این کاندیدان و شخصیت های موثر علمی  میتوانند بصورت عالی از سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ گذر نمایند. درغیر تمامی کاندیدان نا موفق تیت وپاشان میشود ویک حکومت مطلق العنان مانند حکومت موجوده ساخته خواهد شد.

زنده باد افغانستان

سربلند باد ملت افغان

 

 

یک پاسخ به “افغانها متحد شوید”

  1. admin گفت:

    جناب پوپل عزیز ، مقاله زیباست . باید گفت که مردم افغانستان حالا مانند ده سال قبل نیستند و دیگر فریب کسی را نمیخورند و در مقابل دشمنان چی طالب ، چی پاکستانی ، چی عرب وهابی و چی ایرانی و هر کس که باشد همه با هم از پښتون ، تاجک ، هزاره ، اوربیک ، نورستانی وبلاخره همه مردم افغانستان با هم متحد شده واز وجب وجب خاک کشور خود دفاع میکنند و هیجکس هم نمیتواند در مورد افغانستان کدام غلطی کند. شما زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما