۲۴ ساعت

02 سپتامبر
۵دیدگاه

درد دل با کاکا ترجمان

تاریخ نشر یکشنبه ۱۱ سنبله  ۱۳۹۷ – دوم  سپتامبر  ۲۰۱۸–  هالند

*************************************************************

خواننده گان گرامی سایت ۲۴ ساعت  !

از این هفته در نظر داریم  تا گفتگوهایی  را که  میان  کاکاترجمان  و خواننده گانش بصورت منظوم  صورت گرفته بطور مسلسل تقدیم  شما عزیزان نماییم  و در ضمن  از آن  عده  خواننده گان  محترمی  که مطالب شان   بین سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۲ در صفحات وزین و پرخوانندهء  ترجمان به  نشر رسیده  چه  بنام  های  اصلی شان و چه به نام های مستعار و خوشبختانه  درقید حیات  بسر می برند و این مطالب را در این  سایت مطالعه  می کنند صمیمانه تقاضا می شود تا با تماس گرفتن با سایت ۲۴ ساعت خودرا معرفی نموده  و این بار همکاری خویش را با فرزندان کاکاترجمان آغاز نمایند.

با عرض حرمت

فرزندان کاکا ترجمان

قیوم بشیر هروی و مهدی بشیر

*************************************************************

میرزا قیوم تقدیم می کند:

درد دل با کاکا ترجمان

( بخش نخست )

از دوست ترجمان

این منظومهء نغز و دلپذیر را یکی از دوستان ترجمان که نمیخواهد اسمش واضح شود فرستاده و از ما راجع به بیطرفی این نامه توضیح خواسته است :

الا  ای  ترجمان  کاکای  شیرین          که هستی با بد و با نیک خوشبین

چه رفتار خوش و فرزانه داری          عجائب   شیوهء    رندانه    داری

گرفتی  پیشهء  دلخواهء خوبان          لطایف  داری  از  هر  جا  فراوان

همه  گفتار   تو  یکسر  لطافت           تمام     نکته     هایت  پر ظرافت

فدای   لطف    گفتار   تو   بادا           دو  افغانی  و  پنجاه  پول   یکجا

سخن ها گوئی ازهر سوی بازار         ز  مانتو   و  برنج    روی   بازار

سخن گوئی ز کیف و کان  جاده          ز  رمالان    و    دلاکان      جاده

گه از بسهای شهری می سرائی         گه  از  نرخ  و  نوا   اندر   نوایی

گهی می گوئی  از  دریای  کابل          گه از یک  بسوه  پارک  بی تجمل

گه  از قصاب  و گه  از  نانوایی         دهی سرشکوه با صد هوی وهایی

ازین گونه  سرائی   داستان  ها         بیان     آشکارا     از   عیان    ها

ولی  هرگز  نگوئی  اصل مطلب         نیاری  حرف  علت  هیچ   بر  لب

نگوئی علت این وضع درچیست         یکی  باشد  سبب  یا ده و یا بیست

همه  دانند  از این  وضع  بر هم         بقدر  فهم  خود  یا   بیش   یا   کم

ولی  باید  سبب را ساخت معلوم        عیان  باید  نمود  این  راز  مکتوم

چو   گردد  علت  اصلی  نمودار         شود   آنگاه   آسان   مشکل    کار

سر  ادراک  این   مطلب   نداری

و   بالای   بروتت    می  گذاری

الا  این   ترجمان   کاکای  نغزم          به  بخشا  بر  من  ار گاهی  بلغزم

چو خودرا بیطرف اعلان نمودی         برویت  باب  صد  تحسین گشودی

بگو مفهوم  لفظ  بیطرف چیست         ترا از یکطرف  بودن هدف چیست

در اینجا  دو  طرف  باشد پدیدار         ستمکش  سویی  و سویی ستمکار

یکی در اوج خود کامی و قدرت         یکی  هم  در  حضیض  خاک  ذلت

یکی از فقردرچنگال مرگ است         یکی مست غرورساز و برگ است

کند  آن  یک  تفاله  شیر یخ  را         ولی  این  یک  نبیند  سیب  کخ  را

اگر نه زانطرف هستی نه زینهم         توئی   با  ساده گی   بسیار   مبهم

خدا  نا  خواسته   یا  بین هر دو

زنی  پیوسته  دورک  مثل گردو

الا  ای  ترجمان   کاکای   قندم           بکار   تو    بگریم     یا     بخندم

نمی دانم  ز  بیرنگی  چه دیدی          که  از  هر  رنگ  آنرا   بر گزیدی

گلان   کاغذی  گر  تازه  رویند          چکار آیند  چون  بیرنگ  و  بویند

ازین بیرنگ و بوئی باش بیزار         که  می ترسم   نگردندت    خریدار

بیا  کاکا   دمی   بگذار  شوخی          ندارد  هیچ  کس   وردار    شوخی

بمردم  درد سر  گردیده  بسیار          بود  هر کس  بصد   محنت  گرفتار

کمی هم  پیشه  گردان جدیت را         بیکسو  نه  همه  این   ضدیت   را

اگر  داری   تو  امید    شفا  را         بیان   کن   علت   درد   و  دوا   را

وگرنه  از مزاج  و ا ز  فکاهی         علاج  درد  این  مردم  چه  خواهی

کلام دوست گر تلخ وزنند است          چو حرف دل بود بس دلپسند است

نباشد انتقاد  این  درد  دل  بود

ز سوز آه  د ل  گردیده  پردود

——————

به جواب دوست ترجمان

نامهء منظوم یکی از دوستان ترجمان را که در بارهء خط مشی این جریده و هدف آن پرسشهایی بعمل آورده بود، نشر کردیم. اینک جواب نامهء مذکور که توسط یکی از کارکنان جریده لباس نظم پوشیده است تقدیم میشود و ضمنآ از پرسندهء محترم که سهوآ در یک بیت ایشان بجای لفظ بیطرف ، کلمهء یکطرف چاپ شده است یعنی باید بیت بیستم چنین خوانده شود:

بگو مفهوم لفظ بیطرف چیست              ترا از بیطرف بودن هدف چیست

معذرت میخواهیم و از خواننده گان محترم خواهش می کنیم که بیت موصوف را قرار فوق تصحیح بفرمایند واین هم پاسخ ما :

 

رفیقی    مهربان    یاری    گرامی         که    دایم   باد   جفت     شادکامی

ز کاکا  ترجمان   در نامه ای   نغز         سؤالی  کرده بس شیرین و پر مغز

که ای  کاکا  بیان کن « بیطرف چیست         تراازبیطرف بودن هدف چیست ؟»

« در اینجا  دو  طرف  باشد پدیدار         ستمکش سویی و سویی ستمکار»

« اگر نه  زآنطرف هستی نه زینهم         تویی  با  ساده گی   بسیار مبهم »

*   *   *   *   *   *   *

به کاکا چون رسید این نامه فی الفور         طلب  فرمود  یاران    را   پی  شور

رفیقان    جمع    گردیدند     یکسر           ولی  هر  یک  به   فکری رفته اندر

کزین احضارفوری چیست مقصود؟          چه رخداده است؟ کش آگه شوم زود

یکی می گفت :  شاید هفتهء  پیش           نموده  شعر   من   ایجاد    تشویش

رسیده   بهر   کاکا     از    وزارت           یکی  اخطار   تند   و   پر   حرارت

که  دیگر  باز اینسان نظم  و اشعار          نباید  منتشر   گردد  ،    خبر  دار!

یکی  می گفت :  حتمآ  این   مقالت          که  من   بنوشته ام  با  صد  ملالت

بطاق   ابرویی   بر  خورده   باشد           کسی  را  دل  از  آن   آزرده   باشد

و  کاکا   را   به   درد   سر  فگنده          کنون   دارد   سر  تو بیخ     بنده !

یکی می گفت :  خیر آسوده  باشید          چرا  چون  پنبه  دزدان غم تراشید؟

چو  سال  نو  قریبآ  می  رسد   باز          به  خیر  و  خرمی  می گردد   آغاز

گمانم  مشورت  می  خواهد  از ما           پی  تنظیم    فوق  العاده  ،     کاکا

غرض   کان    اجتما ع    ناگهانی           پدید  آورد  ،  هر  حدس  و  گمانی

ولی  وقتی  که  کاکا نامه را خواند          رفیقان را  دل   از  تشویش  برهاند

همه   گفتند    ،    باید   پاسخ   آن          برای   دوستان   ترجمان     خوان

شود   فی الفور  نشر  اندر  جریده          که  تا روشن  شود  هر فکر و ایده

ولی  باید  فلان  ( یعنی  خود من )          به شعر این   نکته ها سازد مبرهن

من   بیچارهء    گردن    شکسته           شدم  مأمور  پاسخ   جسته  جسته

شما   در    هفتهء     آینده    لطفآ

بخوانید   آنچه  پاسخ  گفته ام من

 « ع ، بشیر »

ادامه دارد ….

 

۵ پاسخ به “درد دل با کاکا ترجمان”

 1. admin گفت:

  دوستان عزیز از این امروز هفته یکبار درد دل با کاکا ترجمان را به دوستان و علاقمندان سایت ۲۴ ساعت به کمک برادر عزیزم قیوم جان بشیر تقدیم شما عزیزان مینمایم روح پدر گرامی ما شاد و یاد شان گرامی باد . موفق وسلامت باشید. مهدی بشیر

 2. فریده کریمی گفت:

  روح زنده یاد استاد بشیر هروی شاد. تشکر از برادر محترم ادمین سایت وزین ۲۴ ساعت آقای محمد مهدی بشیر و برادر محترمشان قیوم بشیر که بازهم مطلب جالبی را از کاکا ترجمان تقدیم دوستان نموده اند.

 3. admin گفت:

  ممنون حسن نظر خواهر گرامی محترمه خانم فریده کریمی . شما زنده وسلامت باشید. مهدی بشیر

 4. قیوم بشیر «هروی» گفت:

  ممنون شما برادر عزیزم مهدی جان گرامی که همیشه با زحمات قابل قدر تان یاد گذشتگان ما را زنده نگه میدارید ، اجر دارین نصیب تان باد.
  با عرض حرمت
  قیوم بشیر هروی

 5. قیوم بشیر «هروی» گفت:

  خواهر گرامی القدرم محترمه فریده کریمی از حضور پرمهر و حسن نظرتان جهانی سپاس ، در امان حق باشید.
  باعرض حرمت
  قیوم بشیر هروی

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما