۲۴ ساعت

07 ژوئن
۶دیدگاه

گفتگو فرید طهماس با شهلا لطیفی

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۷جوزا  ۱۳۹۴ –  هفتم  جون  ۲۰۱۵ هالند

گفتگو

شهلا لطیفی :

ـــ شاعر زن پدیده ای ست از تبار احساس اگر از صدق دل بنویسد نه از روی تقلید.

***

ـــ اگر یک زن واقعأ از یک زن بنویسد، پرده های خام فطرت را می درد و پخته گی احساس را بی ویرایش و پرده هویدا می سازد.

ادامه نوشته…