۲۴ ساعت

28 آگوست
۳دیدگاه

به یاد و بود فرزند مهاجرم

تاریخ نشر یکشنبه هفتم   سنبله  ۱۳۹۵ – ۲۸  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

به یاد و بود فرزند مهاجرم

محترم محمد صادق پیکار

نرود زیادم آن روز که زمن رمیده رقتی

به هوای ملک هجرت ز برم دویده رفتی

ادامه نوشته…

21 جولای
۲دیدگاه

پیامی از گورستان

تاریخ نشر پنجشنبه  ۳۱ سرطان  ۱۳۹۵ – ۲۱ جولای  ۲۰۱۶ – هالند

پیامی از گورستان

صادق پیکار

منم آن شکسته موجی که سرم به سنگ خورده

و چه موجهای سردی که سفر نکرده مرده

ادامه نوشته…

04 می
۱ دیدگاه

آئینۀ مجاهد

تاریخ نشرچهار شنبه ۱۵ ثور  ۱۳۹۵ – چهارم می  ۲۰۱۶ هالند

آئینۀ مجاهد

محترم محمد صادق پیکار

ای مجاهد ای ستمگر دین و ایمانت چه شد
ای تباهکار زمان آن عهد و پیمانت چه شد

ادامه نوشته…

24 نوامبر
۱ دیدگاه

خر و شغال در انتخابات

تاریخ نشر سه شنبه سوم قوس ۱۳۹۴ – ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵ هالند

خر و شغال در انتخابات

طنزی از :

صادق پیکار

زاصطبل خری رفت در انتخابات

که رهبر شود خلق رأیش نمی داد

ادامه نوشته…

17 نوامبر
۱ دیدگاه

شوکت عاشقی

تاریخ نشر سه شنبه ۲۶ عقرب ۱۳۹۴ –  ۱۷  نوامبر ۲۰۱۵ هالند

شوکت عاشقی

صادق پیکار

گاهی بشکن خمارم و بیا صبوحی ام شو

مستانه به خلوتم در آ شراب و ساقی ام شو

ادامه نوشته…

07 فوریه
۳دیدگاه

شاعر زنان پیشگام

تاریخ نشر شنبه ۱۸ دلو ۱۳۹۳ – هفتم  فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم محمد صادق پیکار

محترم محمد صادق پیکار

شاعر زنان پیشگام

صادق پیکار

شما ای شاعران پیشگام و سر کش و بیدار
شما ای آن دلیران نبرد برحق و آمادۀ پیکار

ادامه نوشته…

05 اکتبر
۱ دیدگاه

به شب چه تنگ گرفتم تنش…

تاریخ نشر شنبه ۵ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

به شب چه تنگ گرفتم تنش…

صادق پیکار

***

شب است و کاش خدا را کسی خبرنکند

به خلوت شب عشقم کسی گذر نکند

ادامه نوشته…

03 اکتبر
۱ دیدگاه

شعاروطن پرستی در شعر

تاریخ نشر پنجشنبه ۳ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

شعاروطن پرستی در شعر

(صرف طنزیست و خطاب به خودم)

صادق پیکار

وطن پرستم و سویش دمی نظرنکنم

وازدیار تنعم به خاک آن سفر نکنم

ادامه نوشته…

02 اکتبر
۱ دیدگاه

قمارحلال

تاریخ نشر چهارشنبه ۲  اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

قمارحلال

صادق پیکار

***

شاد باشی ای برادر تازه با ایمان شدی

هم مسلمان هم حلال خور، پیرو قرآن شدی

ادامه نوشته…

01 اکتبر
۱ دیدگاه

نیایش

تاریخ نشر  سه شنبه ۱ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

نیایش

صادق پیکار

***

ای خدا این شاعرا ن را بی سر و سامان مکن 

بی می و معشوق در هر کوی سر گردان مکن

ادامه نوشته…

22 سپتامبر
۴دیدگاه

هندوی من

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۳ هالند

محترم صادق پیکار

محترم صادق پیکار

پانزدهمین   شعر از :

جناب محترم صادق پیکار است که بتاریخ  ۲۰ / ۹ / ۲۰۱۳ سروده اند  و از کشور آسترالیا  فرستاده اند.

به استقبال شعر مرحوم استاد بشیر هروی

محترم صادق پیکار

۲۰ / ۹ / ۲۰۱۳

آسترالیا

***

هندوی من

ربودی دین و ایمان با چنان ناز

که هندوبا مسلمان کردی همراز

ادامه نوشته…

17 آگوست
۳دیدگاه

اعتراف شاعر

 تاریخ نشر شنبه  ۱۷ آگست ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

اعتراف شاعر

صادق پیکار

***
بیا بیا که به بالین من شبستانست

غروب، رهزن خورشید، وماه پنهانست

ادامه نوشته…

01 آگوست
۱ دیدگاه

پالان خر

تاریخ نشر پنجشنبه  اول آگست  ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

امروز قدر هر کس مقدار مال و جاه است

آدم نمی توان گفت، آنرا که خر نباش

                                  بیدل

پالان خر

صادق پیکار

آگست ۲۰۱۳

***

در بحث کفر و اسلام، گپ با ثمر نباشد

دُردی که مستی آرد، بی درد سر نباشد

ادامه نوشته…

21 جولای
۱ دیدگاه

ازخامۀ من دفتر و دیوان گله دارد

 تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ جولای ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

به اقتفا از غزل بیدل علیه الرحمه که مطلع آن است:

از پنبه اگر آتش سوزان گله دارد

دیوانه هم از خار بیابان گله دارد

                                 (بیدل)

ازخامۀ من دفتر و دیوان گله دارد

صادق پیکار

از رفتن شب ماه فروزان گله دارد

هم اختر و پروین خراسان گله دارد

ادامه نوشته…

20 جولای
بدون دیدگاه

هردو آشتی کرده دانشگاه و پوهنتون

تاریخ نشر شنبه ۲۰ جولای ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

هردو آشتی کرده دانشگاه و پوهنتون ” دانشتون” شده

صادق پیکار

***

زن نه تنها دیده اش درسوگواریهای ی خود پرخون شده

واژهای سچه  هم افسرده در پنحال ” پوهنتون” شده

ادامه نوشته…

14 ژوئن
بدون دیدگاه

چرا شکوه کنیم؟

تاریخ نشر جمعه ۱۴ جون ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

چرا شکوه کنیم؟

(طنز)

صادق پیکار

***

کوه ما لانۀ آهو و پلنگ است، چرا شکوه کنیم

خانۀ مجلس ماپرازجفنگ است، چرا شکوه کنیم

ادامه نوشته…

12 ژوئن
۱ دیدگاه

درشهرما نمانده وفا دارعاشقی

تاریخ  نشر  چهار شنبه ۱۲ جون ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

درشهرما نمانده وفا دارعاشقی

(طنز عشقی)

صادق پیکار

***

عاقل کسی که نیست گرفتار عاشقی

خوشبخت آنکه کم شده بیمار عاشقی

ادامه نوشته…

08 ژوئن
۱ دیدگاه

ازخامۀ من دفترودیوان گله دارد

تاریخ  نشر  شنبه هشتم  جون ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

ازخامۀ من دفترودیوان گله دارد

صادق پیکار

***

از رفتن شب ماه فروزان گله دارد

هم اخترو پروین خراسان گله دارد

ادامه نوشته…

07 ژوئن
۱ دیدگاه

صدای زن در پارلمان

تاریخ  نشر  جمعه هفتم  جون ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

صدای زن در پارلمان

قانونی ساختن خشونت علیه زنان

صادق پیکار

***

ای پار لمان که زیر خشونت کشانی ام

انسانم و زنم، نه … پارلمانی ام

ادامه نوشته…

06 ژوئن
۱ دیدگاه

خطاب به پارلمانیان

تاریخ  نشر  پنجشنبه ششم  جون ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

شعر زن

(خطاب به پارلمانیان)

صادق پیکار

***

ای آدمی که از قدحم نوش می کنی

آن دُ ردِ زندگی روان پرورمرا

ادامه نوشته…

01 ژوئن
۲دیدگاه

اگرخورشید می بودم چه میکردم؟

تاریخ  نشر شنبه اول  جون ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

اگرخورشید می بودم چه میکردم؟

صادق پیکار

***

اگرخورشید بودم، مرمرین اندام ماه را گرم میکردم

زلمس بوسه هایم، لاله گون لبهای اورا نرم میکردم

ادامه نوشته…

31 می
۱ دیدگاه

اشک روان

تاریخ  نشر  جمعه  ۳۱  می ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

اشک روان

طنزسمبولیک سیاسی

صادق پیکار

***

گاو بی صاحب افغان به فغان است، خدایا مددی

خودوبیگانه به شیرش نگران است، خدایا مددی

ادامه نوشته…

27 می
۱ دیدگاه

با کهولت چگونه باید زیست؟

تاریخ  نشر دوشنبه ۲۷ می ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

با کهولت چگونه باید زیست؟

قصۀ طنز گونه:   صادق پیکار

نمیدانم دیگران چگونه با کهولت می سازند، ولی من:

وقتی شنوایی ام کم کم روبه ناتوان شدن آغاز کرد، با خود گفتم:

 روزانه سخن های خوب وبد، هردو را، می شنوم. از شنیدن سخنهای خوب احساس خوشی می کنم ولی نه آنقدرکه از شندین حرفهای بد احساس رنج و ناراحتی می نمایم وآرامشم بهم می خورد.

ادامه نوشته…

24 می
۲دیدگاه

شورای ریش ها

تاریخ  نشر  جمعه ۲۴ می ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار

صادق پیکار

شورای ریش ها

(طنز)

صادق پیکار

***

روزمجلس چون درتالارریشها وا شود

ازهمه پیش شکل ریشهای د رازپیدا شود

ادامه نوشته…

19 می
۴دیدگاه

اهدا به شاعریکه هنوزتولد نشده

تاریخ  نشر  یکشنبه ۱۹ می ۲۰۱۳ هالند

صادق پیکار عصیانگر

صادق پیکار عصیانگر

مهدی عزیز ، پس از درود و سلام

محترم ثنا صاحب

از من تقاضا کردند که یک پارچه شعر برای تان ارسال کنم

تا مرا فراموش نکنید

با تجدید سپاس

صادق پیکار

اهدا به شاعریکه هنوزتولد نشده

ای شاعرامروزی، شعرت چه رُمانتیک شد

اندرصف رزم شعر، بهترزکلاسیک شد

ادامه نوشته…