۲۴ ساعت

08 می
۲دیدگاه

مادر

تاریخ نشر یکشنبه ۱۸ ثور ۱۴۰۱ –  هشتم  می ۲۰۲۲ هالند

ترا نیروی دل ها می توان گفت
چراغ راه فردا می توان گفت
18 آوریل
۲دیدگاه

افطار روزه دار

تاریخ نشردوشنبه  ۲۹ حمل  ۱۴۰۱ – ۱۸ اپریل  ۲۰۲۲ هالند 

هر آن چه خواست دلت عاشقانه آن کردم
نثار فرش رهش جان ناتوان کردم
12 آوریل
۲دیدگاه

عطر لاله

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۳ حمل  ۱۴۰۱ – ۱۲ اپریل  ۲۰۲۲ هالند 


رخُت زیبا چو گل های بهاره
لبت همچون انار قندهاره
19 مارس
۳دیدگاه

گلاب عشق

تاریخ نشر شنبه  ۲۸ حوت ۱۴۰۰ –  ۱۹ مارچ  ۲۰۲۲ هالند 

نشسته چشم بر راه بهاریم
فسون لحظه های انتظاریم
13 مارس
۲دیدگاه

بانگ رسوایی

تاریخ نشر یکشنبه ۲۲ حوت ۱۴۰۰ –  ۱۳ مارچ  ۲۰۲۲ هالند

تابکی آتش به کشت نوبهارم می زنی
سیلی غم بر رخ اندیشه زارم می زنی
09 مارس
۳دیدگاه

دانه پاشیدم

تاریخ نشر چهار شنبه  ۱۸ حوت ۱۴۰۰ –  نهم  مارچ  ۲۰۲۲ هالند

شکست دل را گرفت راهش . نمی گویم چه ها دیدم
به یار بی وفا دل داده بودم دیر فهمیدم
03 مارس
۲دیدگاه

شمع مهربانی

تاریخ نشر پنجشنبه ۱۲ حوت ۱۴۰۰ – سوم  مارچ  ۲۰۲۲ هالند

بی جا مکن شکایت از دوستان جانی
بی دوستان ندارد معنای زنده گانی
28 فوریه
۲دیدگاه

مجبورش مکن

تاریخ نشر دوشنبه  نهم حوت ۱۴۰۰ – ۲۸ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

گر نمی خواهی به تلخی از درت دورش مکن
بد مگو در غم سرای غصه محصورش مکن
22 فوریه
۳دیدگاه

قمار زندگی

تاریخ نشر سه شنبه سوم  حوت  ۱۴۰۰ – ۲۲ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

کرده خم پشت مرا بیهوده بار زندگی
کس مبادا ! در جهان این گونه خوار زندگی
15 فوریه
۲دیدگاه

گلی به آب دادی

تاریخ نشر سه شنبه  ۲۶ دلو ۱۴۰۰ – ۱۵ فبروری  ۲۰۲۲ هالند

تو ندانی نازنینم چه گلی به آب دادی
که روان خاطرم را قسم است عذاب دادی
02 فوریه
۲دیدگاه

اشک ریزانم مکن

تاریخ نشر چهارشنبه  ۱۳ دلو ۱۴۰۰ – دوم فبروری  ۲۰۲۲ هالند

در دیار دیگران زار و پریشانم مکن
اندکی بر خود بیا از ریشه ویرانم مکن
02 جولای
۲دیدگاه

جوانی کن

تاریخ  نشر جمعه  ۱۱ سرطان ۱۴۰۰ –  دوم  جولای ۲۰۲۱ هالند

مبند دل به جهان شاد زندگانی کن
به سان بلبل شوریده نغمه خوانی کن
17 ژوئن
۳دیدگاه

مال تو ای آقا نیست

تاریخ  نشر پنجشنبه  ۲۷ جوزا ۱۴۰۰ –  ۱۷ جون ۲۰۲۱ هالند

گرم اندیشه بشو راه کنون زیبا نیست
قطره تا مست نگردد ره او دریا نیست
18 می
۳دیدگاه

بیچاره مادر است

تاریخ  نشر سه شنبه  ۲۸  ثور ۱۴۰۰ –  ۱۸ می ۲۰۲۱ هالند

بیچاره مادر است
آگه شدی ! که طالب و دولت برادر است
هر دوی شان به جور و ستم یک برابر است
23 آوریل
۲دیدگاه

« چاقو گرفت »

تاریخ  نشر جمعه  سوم ثور  ۱۴۰۰ –  ۲۳  اپریل ۲۰۲۱ هالند

در جوانی کی توان از گلرخان پهلو گرفت
یا که چشم از چهره و چشمان زیبا رو گرفت
02 آوریل
۲دیدگاه

بازار مستی

تاریخ  نشر جمعه  ۱۳ حمل  ۱۴۰۰ – دوم  اپریل ۲۰۲۱ هالند

بازار مستی
ز طرف مرغزاران بوی گل مستانه می آید
مگر پیک صبا از کوی آن جانانه می آید
22 فوریه
۲دیدگاه

گرگ مظلوم ، بره قاتل

تاریخ  نشر دوشنبه  چهارم  حوت  ۱۳۹۹ – ۲۲  فبروری ۲۰۲۱ هالند 

خاطرم در تنگنای ظلم و ویرانی شکست
از نبود عدل در دیوان سلطانی شکست
25 ژانویه
۳دیدگاه

لیلی زیبایم

تاریخ  نشر  دو شنبه  ششم  دلو   ۱۳۹۹ –  ۲۵ جنوری ۲۰۲۱ هالند

لیلی زیبایم
تو رفتی یاد تو پرواز دارد در نفس هایم
نماد هستی و الهام شعر و اوج رویایم
20 دسامبر
۲دیدگاه

یلدا شب

تاریخ نشر یکشنبه  ۳۰  قوس   ۱۳۹۹ – ۲۰  دسامبر ۲۰۲۰ هالند

یلدا شب
شب یلدا شب شمع و شرابه
شب چنگ و شب نای و ربابه
18 دسامبر
۱ دیدگاه

« بانوی دنیا برسد »

تاریخ نشر جمعه  ۲۸  قوس   ۱۳۹۹ – ۱۸  دسامبر ۲۰۲۰ هالند
خواهم امروز رود زود که فردا برسد
تا خرامیده ز ره نو گل رعنا برسد
28 نوامبر
۲دیدگاه

« عاقل و نادان »

تاریخ نشر شنبه  هشتم  قوس   ۱۳۹۹ – ۲۸  نوامبر ۲۰۲۰ هالند

« عاقل و نادان »
سینه را جولان گهی اندیشهء شیطان مکن
آدمیت را بدور از گوهر ایمان مکن
04 جولای
۲دیدگاه

« زبیگانه سوختم »

تاریخ نشر شنبه  ۱۴ سرطان  ۱۳۹۹ –  چهارم  جولای  ۲۰۲۰ هالند

« زبیگانه سوختم »

گاهی چو شمع و گاه چو پروانه سوختم

در سر زمین خویش زبیگانه سوختم

ادامه نوشته…

02 می
۳دیدگاه

« ویروس و مکروب »

تاریخ نشر شنبه  ۱۳ ثور  ۱۳۹۹ –  دوم  می ۲۰۲۰ هالند

« ویروس و مکروب »

حال و روز نو بهاران نازنینان خوب نیست

جام های لاله اش پر باده ء مرغوب نیست

ادامه نوشته…

30 سپتامبر
۳دیدگاه

« دیوانه ها »

تاریخ نشر دوشنبه ۸ میزان  ۱۳۹۸ –  ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

« دیوانه ها »

بعد از این من باشم جام می و میخانه ها

تا شوم فارغ زقید کُنجکی در خانه ها

ادامه نوشته…

17 سپتامبر
۳دیدگاه

آغوش خدا

تاریخ نشر  سه شنبه  ۲۶ سنبله  ۱۳۹۸ –  ۱۷  سپتامبر ۲۰۱۹ هالند

« آغوش خدا »

از آن روزی که ملا رهنما شد

حرام و ناروا بر ما روا شد

ادامه نوشته…