۲۴ ساعت

30 آوریل
۳دیدگاه

لالا اسلم گادی ران

تاریخ  نشر سه شنبه ۳۰ اپریل ۲۰۱۳ هالند

لالا اسلم گادی ران

تقدیم به مادران و خواهران هموطنم

انجینر محمد هاشم رائق

از امریکا

***

از دیر زمانی بین مردم رواج بود که اموال و اشیاه به قسم قرض و نسیه خریدو فروش می کردندو قرضدار پول صاحب مال را به اقساط مختلف به حساب ماهوار میرساند که البته درین نوع معاملات قیمت جنس از نرخ معمول بلندتر میبود که به حساب تجارت این نوع تادیه ماهوار را بنام “اوگرایی” یاد میکردند.

ادامه نوشته…

19 آوریل
۴دیدگاه

یادی ازارغوان زارخواجه صفا

تاریخ  نشر جمعه ۱۹ اپریل ۲۰۱۳ هالند

img.php

یادی ازارغوان زارخواجه صفا

انجینر محمدهاشم رائق از: امریکا

***

درین شب وروزکه موج ارغوان دامن کوهً شیردروازه در قسمت خواجه صفای کابل را قبای کلکون پوشانیده و بر زیبائی طبعت افزوده، کابلیان را سخت بیاد آن روزگاران ازدست رفته می اندازد. بلی بیاد آن از دست رفته ها که دو باره برنمی گردد و همه را در آتش هجران می سوزاند.

ادامه نوشته…

17 سپتامبر
بدون دیدگاه

انسان

تاریخ نشر دوشنبه ۲۷سنبله  ۱۳۹۱  – ۱۷سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

انجینر محمد هاشم رائق

از: امریکا

انسان

***

تو ای موجود کم جان ، اما توانا و با انرژی ، انسان .

انسان ای حیوان دو پا ، با مغز کوچک و دانا.

از آن روزیکه خلق شدی بروی کرهً خاکی

تو بلی تو چه مشقات و مشکلات را با چه زحمات و برده باری پشت سر گذاشتی.

تو ای حیوان زیرک و با هوش با همه آفات آسمانی سخت جنگیدی و پیروز بدر آمدی.

ادامه نوشته…

12 آگوست
بدون دیدگاه

صلح وآشتی

تاریخ نشر  یکشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۱ –  ۱۲ آگست ۲۰۱۲

صلح وآشتی

انجینر محمدهاشم  رائق

از امریکا

 آورده اند که در آن دوردستها ، آنطرف اوقیانوس ها ، جنگل بزرگ و بی سروپا که مملو از درختان انبوه کاج و پنچه چنار و سفید دال قرار دارد که در آن انواع حیوانات وحشی زندگی می کنند. اتفاقا” در گوشه این بیشه یگ گله از شغالان در مجاورت ا قا متگاه شیران زندگی می کنند .

ادامه نوشته…

04 آگوست
بدون دیدگاه

توخو، گفته بودی ماشیرهستیم

طنز :

نامه ای سر کشاده به جناب شان

توخو، گفته بودی ماشیرهستیم

انجینر محمد هاشم رائق

از امریکا

تاریخ نشر شنبه چهاردهم اسد ۱۳۹۱ – ۴ آگست ۲۰۱۲

ضرب المثل پر معنی مردم کابل زمین به لسان شرین دری است که گفته اند” آنکه لافید نبافید” .

گویند در یکی از دهات دور افتاده از شهر یک خان صاحب ثروتمند بیک قلعه بسیار بزرگ با ارگاه و بارگاه ، زمین و باغ کشت و زراعت دراطراف قلعه ، نوکرو چاکرو دهقانها زندگی می کرد. همه سا له در فصل تیر ماه بعد از اینکه خرمن ها جمع میشد درین قریه دزدا، دزدی زیاد می شد و به قلعه های خوانین و ثروتمندان و زمینداران بزرگ گروپ های دزدان از طرف شب حمله می کردند م هرچه دستگیری شان می کرد غارت می کردند بعضا” تعداد دسته دزدان به چهل نفر می رسیدند. از جمله به قلعه خان صاحب هم چندین مراتبه حمله کردند اما به کمک دهقانان و نوکران موفق به دستبرد و دزدی به این قلعه نشدندو دست خالی فرار کردند. ترس و هراس ازین پیش آمد همه مردم را به وخشت انداخته و آرامی و خواب همه را ناآرام ساخته بود. اهالی قریه جات چندین مراتبه به علاقه داری شکایت و خواهان کمک شدند .اما علاقه دار از مقابله با دزدان چهل نفری با چند عسکر پشکی شانه خالی کرده معذرت می خواست.

ادامه نوشته…

22 جولای
بدون دیدگاه

مسجد کوچه ای ما

مسجد کوچه ای ما

انچینر محمد هاشم رائق

از امریکا

تاریخ نشر یکشنبه اول اسد ۱۳۹۱ – ۲۲ جولای ۲۰۱۲

یـاد م از کوچــــــه مــا آمـــــد هنگام نماز

مســـجد کــوچـــه مـا جــــائیگه رازو نیاز

پـیروبرناهمه ازاهل وفـا بـودند یـادم است

مسلم وصادق ودوست خدا بودند یادم است

ادامه نوشته…

کابل

کابل

انجینر محمد هاشم رائق از : امریکا

مارج ۲۰۱۱

تاریخ نشر شنبه ششم جوزا ۱۳۹۱ – ۲۶ می ۲۰۱۲

خـدایـا کابلم خــواهم که گل رویـد بــه گـلزارش

چــراغ صلح افروزد بــــه دامان شب تارش

به خاکش ذوق جـان بینم،بــه آبــــش نشـهَ کوثر

عقاب صلح و آزادی بهردشت وبه کوهسارش

ادامه نوشته…

25 مارس
بدون دیدگاه

اشک یاَس

اشک یاَس

انجینرمحمدهاشم رائق از امریکا

تاریخ نشر یکشنبه ششم حمل ۱۳۹۱ -۲۵ مارچ ۲۰۱۲

این درد وغم کجاست که بر جانت آشناست

این سوز آتشین که از حالت هویداست

دشمن به خاک و خون فگند هست و بودتو

خورده هــزار تیـر به قلب و وجود تو

ادامه نوشته…

05 مارس
بدون دیدگاه

بخاطر سوزاندن قرآن پاک

ازانجینر محمدهاشم رائق

از : امریکا

مختصری به اعلامیه ارتباط حرکت همبستگی جوانان افغانستان

بخاطر سوزاندن قرآن پاک

ازطرف محترم ایمل نقشبندی   

نشریافته در سایت ۲۴ ساعت تاریخ ۲۵ فبرری ۲۰۱۲

تاریخ نشر  دوشنبه  ۱۵ حوت ۱۳۹۰ – پنجم  مارچ ۲۰۱۲

از تشکیل این حرکت که مرام آن عبارت از وطن و وطندوستی میباشد. آنهم توسط جوانان هوشیار و با درد ما، نهایت مایه خوشی و سروراست. این همبستگی تان را خدمت فرد فرد تان از صمیم قلب تبریک عرض داشته موفقیت های مزید تان رادر راه پیشبرد اهداف نیک تان تمنا میدارم .  جای شک نیست که جوانان نیروی متحرک و با زوی توانا و بالاخره چشم و چراغ یک جامعه است. در هرجامعه بالاخصوص در افغانستان وبران شده به همبستگی و اتحاد شما جوانان اشد ضرورت است و چشم امید همه افراد جانب شماست.

ادامه نوشته…

26 دسامبر
بدون دیدگاه

دست طمع

 

انجینر محمدهاشم رائق

از امریکا

دست طمع

تاریخ نشر دوشنبه پنجم جدی ۱۳۹۰ – ۲۶دسامبر ۲۰۱۱

ای دل زکوی یــار چـرا پا گرفته ای

در کنج زهـــد دامــن تقوی گرفته ای

حاجت به جستجوی کلیسا ودیرنیست

در قلب مردمــان تو اگر جا گرفته ای

ادامه نوشته…

19 نوامبر
بدون دیدگاه

شیر ساختگی

انجینرمحمد هاشم رائق

از امریکا

شیر ساختگی

طنز

تاریخ نشر  شنبه ۲۸عقرب ۱۳۹۰ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱

گویند مردی از غربت و ناداری سخت در رنج و عذاب بود و مسئو ل نفقهً فامیل بزرگی به دوش داشت، هر طرف عقب دریافت کار سرگران بودموفق نمی شد . روزها تابه شام به هر دفتر و دری می دوید شام ها دست خالی به خانه نزد فامیل بر می گشت هزاران کتره و کنایه از خانم و صد ها ناله و گریه از اطفال گرسنه . زندگی در نظرش تنگ شده بود نه کسی داشت که به او کمک کند و کسی که اورا به یافتن کار واسطه شود و نه به دسته و گروپ و قومی ویا حزب و جریان سیاسی منسوب بود وکسی زیاده برایش قرض هم نمی داد حتی دکاندار دم کوچه.

ادامه نوشته…

16 نوامبر
بدون دیدگاه

برگ خزانی

انجینر محمد هاشم رائق

از امریکا

برگ خزانی

تاریخ نشر چهارشنبه – ۲۵ عقرب ۱۳۹۰ – ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱

این برگ که سر گشته ز ایام خزان است

از چهرهً  زردش غم دوران عیان است

چـــون بـــرق رود قافله عمر به سرعت

زین شیوه همه عالم هستی حرسان است

ادامه نوشته…