۲۴ ساعت

کابل

کابل

انجینر محمد هاشم رائق از : امریکا

مارج ۲۰۱۱

تاریخ نشر شنبه ششم جوزا ۱۳۹۱ – ۲۶ می ۲۰۱۲

خـدایـا کابلم خــواهم که گل رویـد بــه گـلزارش

چــراغ صلح افروزد بــــه دامان شب تارش

به خاکش ذوق جـان بینم،بــه آبــــش نشـهَ کوثر

عقاب صلح و آزادی بهردشت وبه کوهسارش

نویدو شورمــــستی هـا امیدوعشق به هستی ها

نصیب این دیــار،بــادا بهر کاروبه کردارش

گل عشـــرت چرا پژمرد،درین فصل بهارانش

گیاه غصه می رویدبه دامان وعلف وزارش

نــــدارد شــورو مستی ها صدای بلبل محزون

فغــان زاغ بــرخیزدزخشکیده چمن زارش

نوازش کی کنـــــد دست تمدن جســم بیمارش

هزاران سلی وحشت فرو،ریزد به رخسارش

نشاـن غیرتــــش سوزند، ببام عزتش خیرند

تمام هســتی اش آرند به پیش هر خریدارش

چه خوش صائب رقم کرده بوصف کابل زیبا

“خوشا عشرت سرای کابل و دامان کهسارش”

چه خوش آیند اکر بعدی ازیـــن رنج و تپیدنها

بیاســایم دمی آرام بپـــــای ســایهَ دــیوارش

دل عاشق زغم پاشد، اگر معشوق بود حیران

شود کور دیــدهَ رائق چـــو بیند حالت زارش

انجینر محمد هاشم رائق

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما