۲۴ ساعت

25 مارس
بدون دیدگاه

اشک یاَس

اشک یاَس

انجینرمحمدهاشم رائق از امریکا

تاریخ نشر یکشنبه ششم حمل ۱۳۹۱ -۲۵ مارچ ۲۰۱۲

این درد وغم کجاست که بر جانت آشناست

این سوز آتشین که از حالت هویداست

دشمن به خاک و خون فگند هست و بودتو

خورده هــزار تیـر به قلب و وجود تو

از اشــک داغ  تـــو مگر عــالم خبـر نشد؟

از درد جــا نکاه تو یک چشـم تـر نشد

امشب چه رنج و درد درین جشـن بهارت

دانی کجــا بـــرفت زتو مونس و یارت

چراغ خـــــانه ات  شاید کی افـــروخت ؟

به روی زانویت طفلــت نخـواهد خـفت

به گـــوش ات نـــشنوی خنــده ز طفلان

صــدای ” لو لوئی”  از مـــادر شــــان

در ایـــن کــــلــبه تــــرا تـــنها گذاشتــند

بـــــه داغ بـــــی کسی چــــــرا گذاشتند

بکشــــت دشـــمن بــه شکل وحشـیانه

تمـــــا م اهــــل و اولادت شبـــــانــــــه

این ماتم سیـــاه نه تنها بــرای توست

دانی ملت افغـــــان همــه در قفای توست

بر پا شوید  غریو و طوفان سر کنید

دنیـــا را ز یـــن عمل زشـــت خبر کنید

انجینرمحمدهاشم رائق

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما