۲۴ ساعت

06 آگوست
۱ دیدگاه

از رف کتاب بازسازی واژه گان یا نیولوجیزم

تاریخ نشر  شنبه   ۱۶  اسد ۱۳۹۵ – ششم  آگست  ۲۰۱۶ – هالند

دوست عزیز و گرامی آقای  صدیق رهپو طرزی ، نسبت تکلیف مریضی ، مصروفیت های کاری ، طویل بودن نوشته تان نتوانستم قبلا نشر کنم. ، نوشته عالیست موفق وسلامت باشید. باید به عرض برسانم عزیزانیکه کتاب هایشان در سایت به معرفی کذاشته میشود باید یک نسخه از  آنرا قبلا به کتابخانه ۲۴ ساعت اهدا نمایند. این موضوع را چندین بار از طریق فیسبوک به اطلاع خواننده گان و دوستان رسانده ام .کتاب های که قبلا معرفی شده نویسنده و یا کسی که آنرا معرفی نموده  یک نسخه از آنرا به اختیار ۲۴ ساعت گذاشته است  . این یاداشت را نوشتم که عزیزانیکه اطلاع ندارد با خبر شوند.

موفق وسلامت باشید.

مهدی بشیر

——————————————————-

از رف کتاب
بازسازی واژه گان یا نیولوجیزم در زبان پشتو
پشتو سیندگی
Neologism نویزونه
نگاه گر:
صدیق رهپو طرزی

آقای پروفیسر داکتر مجاور احمد زیار، دوستی هست که پس از خروج از زندان پلچرخی در سال ۱۹۸۰ ، برای بار اول با او در دفتر روزنامهٔ حقیقت انقلاب ثور، که از سوی وزارت اطلاعات و کلتور، به دست نشر می رسید، آشنا شدم.

ادامه نوشته…

10 ژانویه
۴دیدگاه

در مشهد گردۀ یک پناهنده افغانرا دزدیدند

تاریخ نشر یکشنبه ۲۰ جدی  ۱۳۹۴ – دهم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

این یک واقعیت است لطفا بخوانید

داکتران مشهد ایران  به بهانۀ برداشتن کیسهٔ صفرا یک پناهنده افغان
گردۀ او را دزدیدند

*******
این جنایت را داکتران آلمان فهمیدند

رحم و رافت اسلامی

********

تقدیم کننده : صدیق رهپو طرزی

***********

من از آن گاهی که سیل پناهنده گان – برخی به نادرستی واژهٔ مهاجران را به کار می برند – مرزهای ترکیه و کشورهای شرق اروپا را گذر نمودند و روشن شد که در میان شان افغانان نیز حضور دارند، به یاری پروفیسر شولتز ( وامنام ) دوست بسیار نزدیکم که سال های زیادی از پیوند ما در این سامان می گذرد، به دفتر ادارهٰ شهر گت تینگن، نام نویسی نمودم، تا اگر بتوانم به آنان یاری برسانم أنان به گرمی از این امر پذیرایی نمودند و گفتند که تازه برای شان دستور روی دست گرفتن آماده گی برای انی کار، داده شده است.

ادامه نوشته…

02 ژانویه
۲دیدگاه

جشن سال نو عیسایی یا مهرگان

تاریخ نشر شنبه ۱۲ جدی  ۱۳۹۴ – دوم  جنوری  ۲۰۱۶ هالند

جشن سال نو عیسایی یا مهرگان

صدیق رهپو طرزی

گاهنامهٔ رومی، که نام دیگرش، گاهنامهٔ جولیان می باشد، در تمام اروپای غربی رواج داشت.

بعد این گاهنامه به وسیله ا. اللیوس، طبیب، ستاره شناس، فیلسوف و رخدادنامه نگار ایتالیایی، مورد تجدید نظر قرار گرفت.

ادامه نوشته…

26 دسامبر
۲دیدگاه

شاد باش ها! شاد باش ها !

تاریخ نشر شنبه  پنجم  جدی  ۱۳۹۴ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۵ هالند

شاد باش ها! شاد باش ها !

صدیق رهپو طرزی

شهر گُت تینگن، جرمنی

لحظه های فرارسی عید زاد روز عیسا، پسر مریم ٫٫ باکره ،، را به تمام باورمندان این جشن، در سراسر جهان و حتا آنانی که در ماهواره های بررسیگرانه، دور زمین می گردند، در خط اصل های رواداری به باور دیگران، شاد باش می گویم

ادامه نوشته…

25 آوریل
۲دیدگاه

٫٫ روشنگر،، سنت زده

تاریخ نشر شنبه پنجم ثور  ۱۳۹۴ – ۲۵ اپریل  ۲۰۱۵ هالند

محترم صدیق رهپو طرزی

محترم صدیق رهپو طرزی

٫٫ روشنگر،، سنت زده

صدیق رهپو طرزی

گُت تینگن، جرمنی

۲۵ اپریل ۲۰۱۵ع.

هنوز من دبیر روشنی نشده بودم که حمید الله روغ،  نوشته یی زیر نام، ٫٫ مساله شناسی روشنگری افغانی ،، را در شمارهٔ سوم و چارم روشنی، که یحیا هارون، مدیر مسوولش بود، به دست نشر سپرد.

ادامه نوشته…

18 فوریه
۲دیدگاه

نگاهی به گفت و گوی ف. مزدک

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۹ دلو ۱۳۹۳ –  ۱۸  فبروری ۲۰۱۵ هالند

محترم صدیق رهپو طرزی

محترم صدیق رهپو طرزی

نگاهی به گفت و گوی

 ف. مزدک با روزنامهٔ هشت صبح 

نگاه گر: صدیق رهپو طرزی

شهر گت تینگین جرمنی

روز ۱۷  فبروری ۲۰۱۵ ع .

tarzisr@gmail.com

در آغاز این گفت و گو، آقای فریدِِ مزدک، بیان داشته است که نگاهی به ٫٫ عقب ،، نموده تا به ٫٫ اصل ،، پاسخ برسد.

من، با خوانش این نگاه به عقب، صاف و پوستکنده بگویم، شاد شدم که از میان رهبران پیشین حدخا، و وطن، کسی جرات نموده و تلاش دارد، نگاه به ریشهٔ شکل گیری ٫٫ چپ ،، بیاندازد.

ادامه نوشته…

08 می
۱ دیدگاه

روشنگری چیست؟

تاریخ نشر پنجشنبه  هشتم  می ۲۰۱۴ هالند

محترم صدیق رهپو طرزی

محترم صدیق رهپو طرزی

روشنگری چیست؟

برگرداننده از انگلیسی به پارسی: صدیق رهپو طرزی

برگردان از جرمنی به انگلیسی: ماری. س. سمیت

/////

آن گونه که می دانیم، این رنه دکارت (۱۶۵۰ -۱۵۹۶) بود که با جملهٔ معروفش، ٫٫ من می اندیشم، پس هستم،، سنگپایهٔ دید روشنگرانه را بر زمین تفکر بشری گذاشت.

اما، این اممانویل کانت ( ۱۸۰۴/ ۱۷۲۴ )  بود که با نوشته یی با نام، ٫٫ روشنگری چیست؟ ،، درب بحث ها و کنکاش های بیش تری را در این دید گشود. او بعد ها نوشته یی با نام ٫٫ نقد خِِرَد ناب،، این بحث را در پلٔه بالاتر قرار داد.

ادامه نوشته…

18 آوریل
۱ دیدگاه

تبادل نظر

تاریخ نشر جمعه  ۱۸ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

صدیق رهپو طرزی

محترم آقای رهپو طرزی، 

بخاطر گشایش یک باب تبادل نظر و دیدگاه وهمچنان فهم همه جانبهء این مقاله تحلیلی تان میخواهم شماری از پرسشها را مطرح نمایم تا با پاسخدهی آن راه نقد ودرک ا ین نوشته متین باز شود:

۱– ” مشی ” و “مشیانه ” به کدام دوره تاریخی مربوط است؟

۲– چه دلایلی وجود دارد که نسب باید از راه مادر پیگیری شود؟

ادامه نوشته…

17 آوریل
۱ دیدگاه

سبد انتخاباتی :

تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۷ اپریل  ۲۰۱۴ هالند

صدیق رهپو طرزی

صدیق رهپو طرزی

سبد انتخاباتی :

حزب های کهنه کار، با مخرج مشترک دیدگاه اسلامی

صدیق رهپو طرزی
شهر گــُت تینگن، جرمنی

۱۴ ماه اپریل، ۲۰۱۴ع.

*******

‫برای من ترکیب گروه عبدالله، یا اگر به تر بگویم سبد انتخاباتی دشمنان قدیم و دوستان کنونی (!) بسیار جالب است.

‫نکتهٔ مهم در این ترکیب، حضور پُررنگ حزب های قدیمی اند که پس از دههٔ شصت عیسایی یا دههٔ دموکراسی، ظهور نمودند.

‫آن گونه که می دانیم پس از کودتای خزنده یی که داوود علیه شاه محمود، کاکایش در ۱۹۵۰، انجام داد و زمام کار ها را به دست گرفت، فضای باز سیاسی به شدت بسته شد.

ادامه نوشته…

06 مارس
۱ دیدگاه

جنبش رهایی و آزادی زن

تاریخ نشر پنجشنبه ششم مارچ  ۲۰۱۴ هالند

محترم  صدیق رهپو طرزی

محترم صدیق رهپو طرزی

جنبش رهایی و  آزادی زن              

نگاهی به دور دست ها

زن و مرد از آن گاهی که از انسان خرد ورز یا هموساپین Homosapien  از نیمه انسانان، در زمانه های پیش از هم  جدا شدند و روی دو پای ها شان ایستاده و بعد به راه افتادند، برای ادامهٔ زنده گی در یک محیط خشن به نبرد در کنار هم، دست زدند.

ادامه نوشته…

18 اکتبر
۱ دیدگاه

زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی

تاریخ نشر جمعه ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۳ هالند

صدیق رهپو طرزی

صدیق رهپو طرزی

زمین سنتگرای ذهن ما و مارکس باوری روسی

صدیق رهپو طرزی

یادآوری :
این نوشته پاره یی از یاد هایم می باشد.

من پس از آن که در یک کوچ بزرگ (۱۹۹۲)، کشور را به اجبار ترک نمودم، پس از گذر از کشور های گونه گون، به گفته برتولد برشت، نمایشنامه نویس جرمن به جنگل سیاه، پناه بردم.

 در این جا، در خیمهٔ پناهنده گان واقع شهر سویکو، در شرق جرمنی، نزدیک به دوسال انتظار که اشد من القتل بود، به سر بردم.

ادامه نوشته…

15 اکتبر
بدون دیدگاه

حال کشور پس از ۲۰۱۴ع

   تاریخ نشر دوشنبه  ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۲ هالند 

صدیق رهپو طرزی

شهر گت تینگن، جرمنی
صدیق رهپو طرزی

صدیق رهپو طرزی

 حال کشور پس از ۲۰۱۴ع

***********

۱

تا جایی که روشن است در این مورد می توان صحنه های گونه گونی را آراست که بیش تر بر پایه های گمانه زنی استوار اند.

من خودم به این باورم که همین ساختاری که از درون کنفرانس ٫٫بن،، بیرون شد، اکنون از فراز و نشیب های به شدت تند که گاهی تا مرز از هم پاشیدن کامل نیز رسید، به شدت به هم گره خورده است. اینان در یک ازدواج سیاسی اجباری به هم پیوند خورده اند و اکنون عامل های گونه گون ـ بالاتر از همه هوای در دست داشتن لگام های قدرت ـ آنان را با این که زیاد با هم موافق نیستند، با اجبار به هم گره زده است. در این مورد می توان نمونه های فراوانی یاد کرد که در این تنگجای نمی گنجد.

ادامه نوشته…

28 ژوئن
بدون دیدگاه

نگاهی به خاطرات محمود طرزی

از رف کتاب

نگاهی به

خاطرات محمود طرزی

·  این اثر، پس از گذشت نزدیک به یک سده و قرن، به دست چاپ سپرده شد

گرد آورنده  و نویسندهٔ مقدمه: داکتر روان فرهادی

شهر گت تینگن، جرمنی

هشت سرطان ۱۳۹۱هـ. خ.

۲۸ جون ۲۰۱۲ع.

صدیق رهپو طرزی

صدیق رهپو طرزی

نگاه گر: صدیق رهپو طرزی

  چشمهٔ گل آلود

از عنوان که چون دریچهٔ باز، نگاهی به محتوا دارد، می آغازم.

عنوانی که برای این اثر بر گزیده شده، به باور من، شیشهٔ این دریچه را به شدت مکدر ساخته است. درونمایه این کتاب همانا ٫٫ دیدنی ها و شنیدنی ها،، آخرین نوشتهٔ محمود طرزی پیش از مرگش در ۱۹۳۳ع. می باشد. پس باید به صورت روشن این عنوان برای کتاب بر گزیده می شد.

برای من شگفت انگیز است که آقای روان فرهادی که رشتهٔ اصلی کارش زبان شناسی است ـ کار در ادارهٔ سیاسی رشتهٔ دوم ـ در این مورد ساده ترین قانون جمع بستن اسم ها را به زبان پارسی، مراعات ننموده است. او به جای ٫٫ خاطره ها،، جمع عربیش را که ٫٫ خاطرات،، می باشد، آورده است. او به تر از همه می داند که واژه گان بیگانه و وامی آن گاهی که وارد زبان اصلی می گردند، بر اساس دستور زبان اصلی صرف یا گردان می گردند. در زبان پارسی اسم همه بیجانان به ٫٫ها،، و همه جانداران به٫٫ ان،، جمع بسته می شوند. البته در این قاعده واژه گانی که به ( ه ) غیر ملفوظ ختم می گردد، اشتثنا شمرده می شوند مانند: بچه که جمعش بچه گان یا مرده که مرده گان می گردد.

ادامه نوشته…

دانش تبار شناسی یا ژنی و جنی :

دانش تبار شناسی یا ژنی و جنی :

همه گروه های قومی در افغانستان، در کروموزوم وای (*) به هم پیوند دارند

·        این ارثیهٔ نَسَبی، تباری یا شجره گی حاصل رویداد های تاریخی اند

صدیق رهپو طرزی

شهر گت تینگن، جرمنی

شنبه، ۱۲ می ۲۰۱۲ع./ ۲۳ ثور ۱۳۹۱هـ خ.

صدیق رهپو طرزی

صدیق رهپو طرزی

(*) کروموزوم Chromosome رشتهٔ نازک و تار مانندی را می گویند که بافت هسته های تیزاب ها و پروتین ها را در یک حجره، یاخته و یا سلول می سازد. این را می توان در تمام حجره های موجود های زنده یافت. این ها با خویشتن آگاهی های نَسبَی، تباری، جنی و ژنی  را انتقال می دهند. خود واژهٔ ژن یا جن به معنای واحد نَسَبی و یا تباری است که در بر گیرنده نشانه های رنگ، قد و قواره، خوی و منش فرد می باشد. این آگاهی ها و اطلاع ها به نسل های بعدی انتقال می نمایند. 

افغانستان، گنجینهٔ بزرگ و زیبای قومی است،،

کشور های چند قومی: درد سر ها و راه حل ها

نگرش و کاوش برای همزیستی
*******************

٫٫ افغانستان، گنجینهٔ بزرگ و زیبای قومی است،،

مورگنشترنی، زبانشناس معروف

صدیق رهپو طرزی

شهر گت تینگن، جرمنی

۲۱ حمل ۱۳۹۱ / ۱۱ اپریل ۲۰۱۲عیسایی

  تاریخ نشر پنجشنبه  ۱۴  ثور ۱۳۹۱ – سوم  می  ۲۰۱۲

 
صدیق رهپو طرزی

صدیق رهپو طرزی

یاد آوری:

این نوشته در همایشی  زیر نام، ٫٫ چرا هزاره ها سرزمین آبایی خود افغانستان را ترک می کنند؟،، که به روز یکشنبه پانزدهم ماه اپریل ۲۰۰۱ع.در شهر ملبورن، آسترالیا بر پا شده بود، ارایه گردید.

آقای قیوم بشیر، در بخشی از گزارشی در این مورد چنین می نویسد، ٫٫ این همایش  سوی انجمن هزاره های آسترالیا در شهر ملبورن باحضور جمعی از آگاهان سیاسی فرهنگی، دانشجویان و دانش پژوهان این شهر برگزار گردید.

ادامه نوشته…

22 دسامبر
بدون دیدگاه

ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم

صدیق رهپو طرزی

به بهانهٔ صدمین سالگشت نشر سراج اخبار

ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم

پنجشنبه  اول جدی ۱۳۹۰ –  ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱

صدیق رهپو طرزی

صدیق رهپو طرزی

روشنگری، بنیاد نو گرایی و مدرنیزم

این یک مساله روشن است که اندیشهٔ های سیاسی در دو خط جدا از هم قرار می گیرند.

یکی همانا تصور دنیای استبدادی ـ از هر گونه اش ـ است که در آن فرد فرمانروا، به مانند چوپان، دیگران را گله داری می نمایند. در این ساختار به ترین مردم کسانی اند که رعیت گونه سر اطاعت به زمین بگذارند.

دیگری به این باور اند که انسانان ابزار سیاست نیستند و فرمان راویان یا دولت بایست در خدمت مردم قرار داشته باشند. در هستهٔ این ساختار قانون، برآمده از دل رای نماینده گان مردم که به صورت آزاد و در یک فضای پر رقابت، بر گزیده شده باشند، نقش اساسی داشته می باشد.

ادامه نوشته…

04 دسامبر
بدون دیدگاه

دیورند: سر و صدا برای هیچ

صدیق رهپو طرزی

صدیق رهپو طرزی

 

صدیق رهپو طرزی

دیورند:

سر و صدا برای هیچ

۱۳ قوس ۱۳۹۰خ./ ۴ دسامبر ۲۰۱۱ع.

در این روز ها از همه سو، نگاهی به یک دهه پس از گردهم آیی جهانی ٫٫بن،، در مورد حل مسالهٔ کشور، دوخته شده است. از همین روست که برای این ارزیابی کنفراس ٫٫بن دوم،، روی دست گرفته شده است.

در میان مساله هایی که توجه جدی را در این زمینه جلب می نماید، یکی شکل دهی به رابطه های نیک میان افغانستان و پاکستان در آینده است.

این دو کشور بیش تر از پنج دهه است که در وضع دشمنی به سر برده اند. گاهی این حالت چنان متشنج گردیده است که هر دو کشور، در مرز کشیدن شمشیر به روی هم نزدیک شده اند.

ادامه نوشته…