۲۴ ساعت

31 ژانویه
۲دیدگاه

لبخند ماهرانه

تاریخ نشر یکشنبه  ۱۱  دلو   ۱۳۹۴ – ۳۱ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

لبخند 

فی البدیهه به  استقبال اشعار ناب

قیوم بشیر “هروی ” ظفر  وعزیزی 

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

ژنیوا سویس

 لبخند ماهرانه

زیبـا ســروده ای چو گـفـتی مسـافـرم

خنـدیده گو که در شهر الطاف وافـرم

ادامه نوشته…

30 ژانویه
۲دیدگاه

نیاز عشق

تاریخ نشر شنبه  دهم  دلو   ۱۳۹۴ – ۳۰ جنوری  ۲۰۱۶ هالند

نیاز عشق

از : محترم  الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

ژنیوا – سویس جنوری ۲۰۱۶

رخـنـه  بـر بنـیـاد دل کـرد  رمـز بی پایان عشق  

تاشـود بیـدار چشـم بصیـرت از پی  دامـان عشق

ادامه نوشته…

14 ژوئن
۳دیدگاه

رباعیات و دوبیتیها

تاریخ نشر جمعه ۱۴ جون ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

ورجنیا اضلاع متـحـده امریکا

قسمت بیست ویکم

***

یک طرفِ دل به من ودیگرش برکوه دوست

آنجـا که دل میـرود دانـم چه زیبـا ونکـوست

ادامه نوشته…

25 آوریل
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتیها

تاریخ  نشر پنجشنبه ۲۵ اپریل ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

ورجنیا اضلاع متـحـده امریکا

قسمت بیستم

***

عالـمی در نقـش انســـان آمـــد وآدم شــدند

سربه سـجده دل به معشوق اخترعالم شدند

ادامه نوشته…

04 آوریل
۲دیدگاه

رباعیات و دوبیتیها

تاریخ نشرپنجشنبه  ۴ اپریل ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

ورجنیا اضلاع متـحـده امریکا

قسمت ۱۹ 

***

به فال نیک گرفتم اختراین سال نـو را

الهی مقـدمش آزاده ساز این سال نو را

ادامه نوشته…

28 مارس
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتیها

تاریخ نشر  پنجشنبه ۲۸ مارچ  ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت ۱۸

 ***

در رنگ و بـوی هــر گل بـیـنـم کـمـال الله

در هـر زمـان ،مخـلـوق خواهـنـد جمال الله

ادامه نوشته…

20 فوریه
۶دیدگاه

تذکـیـۀ نفـس

تاریخ نشر چهار شنبه ۲۰ فبروری  ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 تذکـیـۀ نفـس

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

دهم فبروری ۲۰۱۳

***

بـاز هـم تـو ای  قــا در یـکــتــای دلـبـــری

دل را بـه ســوی عـرش معـلی  هـمی بـری

ادامه نوشته…

09 فوریه
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتیها

  تاریخ نشر شنبه نهم فبروری  ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت ۱۷

***

گرنهالی غـرس کنی ازتفـقـه ای باده نـوش

حاصلش رحمت بودزان پرودگارپرده پوش

ادامه نوشته…

03 فوریه
۳دیدگاه

شمع عرفان

   تاریخ نشر یکشنبه  سوم فبروری ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 شمع عرفان

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

اول فبروری ۲۰۱۳

***

تا قیـامت شــمع عـرفـان تـه و بـالا میشـود

صوفـیـان اهـل  دل قـنـدیـل عـلیـاء میشـود

ادامه نوشته…

31 ژانویه
بدون دیدگاه

معرفت

تاریخ نشر پنجشنبه  ۳۱ جنوری ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

معرفت

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

۲۵ جنوری  ۲۰۱۳

****

لعل و گوهر در مسیر معرفت دُر فشانی میکند

در قلـوب زندگی سـاز وجود گلفشـا نی  میکـند

ادامه نوشته…

22 ژانویه
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتیها

  تاریخ نشر سه شنبه ۲۲ جنوری ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 قسمت شانزدهم

***

در کاخ  بُلـنـد دل من خانـه گـزیـده

معـماریکه این خانـه زویرانه بریده

ادامه نوشته…

16 ژانویه
بدون دیدگاه

چـکـیـده ای عرفان

  تاریخ نشر چهارشنبه ۱۶ جنوری ۲۰۱۳ هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

  چـکـیـده ای عرفان

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

ورجنیا اضلاع متحده امریکا

۱ / ۱ / ۲۰۱۳

***

مشعل عشق خدا بـه یکی دیـر مغـانم برد

بـرد و بـر جمعیت پُرشورصوفیانم  برد

ادامه نوشته…

07 دسامبر
۲دیدگاه

رباعیات و دوبیتیها

تاریخ نشر جمعه  هفتم دسامبر ۲۰۱۲هالند

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت پانزدهم

گـرمی ز کـفِ الفـتِ  یـاران مـا بــرفـت

انـواروبـرگ و گل زبـوسـتان مـا بـرفت

ادامه نوشته…

24 اکتبر
۲دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

تاریخ نشر چهارشنبه ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲هالند

 از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت چهاردهم

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتی ها

***

عـید قـربان آمـد و قـربان جـانان میـشوم

در نظام کائیـناتش دیـده  حـیـران میـشوم

روزعید گیرم درآغوش بنده های پاک او

روی هـریک بوسیده تسلیـم قرآن میـشوم

ادامه نوشته…

24 سپتامبر
بدون دیدگاه

شـراب عشـق

تاریخ نشر دوشنبه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

 به سلسله مشاعره

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

– ۸ – 

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

شـراب عشـق

شـگـوفـه  آمــد و پیـغـام  نـو بهـار رسـیـد

خنده برچشم بلبل وآب درگلوی آبشاررسید

بـه بـرگ  تاک نظـر کـردم  و بـه یـاد آمـد

شــراب عشـق  بـه میـنای غـمگسـار رسید

ادامه نوشته…

13 سپتامبر
بدون دیدگاه

رباعیات ودوبیتیها

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۳سنبله  ۱۳۹۱  – ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت  سیزدهم

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات ودوبیتیها

********

من هـمانـم کـه بـه تعبـیر دلـم  دیـده بـه راه

به همان نوریکه دل رانماید زهرغصه جـدا

گـر تـوانـم دل و دیـده پاک ز خاشـاک کـنـم

شمع روشن شودبردل و نباشـد زپروانه جدا

ادامه نوشته…

12 آگوست
بدون دیدگاه

رباعیات ودوبیتیها

 تاریخ نشر  یکشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۱ –  ۱۲ آگست ۲۰۱۲

رباعیات ودوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت دوازدهم

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

نخـل پـر ثمـری در بیـا بانـم آرزوست

در پردۀ عزت عمر جاودانم آرزوست

دسـتـم بُـلـنـد بـه دعـای رحـمـت خــدا

نـوری  ز انـوار خـداجـانـم  آرزوست

ادامه نوشته…

01 جولای
بدون دیدگاه

رباعیات ودوبیتیها

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات ودوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت یازدهم

تاریخ نشر یکشنبه ۱۱سرطان ۱۳۹۱اول جولای ۲۰۱۲

درئقش جهـان قطـرۀ در جام بدیدم

زان قطـره جهانی به فـرجام بدیدم

من آنکـه نیـم لایـق ایـن نقـد معـلی

میناومدینه،حرم راسرانجام بدیدم

ادامه نوشته…

10 ژوئن
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات و دوبیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی “

قسمت دهم

تاریخ نشر یکشنبه ۲۱ جوزا ۱۳۹۱ – ۱۰ جون ۲۰۱۲

درئقش جهـان قطـرۀ در جام بدیدم

زان قطـره جهانی به فـرجام بدیدم

من آنکـه نیـم لایـق ایـن نقـد معـلی

میناومدینه،حرم راسرانجام بدیدم

ادامه نوشته…

می ناب

الحاج محمد ابراهیم  حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

می ناب

الحاج محمد ابراهیم  حبیب زی

تاریخ نشر یکشنبه هفتم جوزا ۱۳۹۱ – ۲۷ می ۲۰۱۲

روز هـا فکـر من ایـنست ومـاه ها سـخنـم

که زبهـراعطا یش آرام بـریـن یک چمـنم

چـمنـم  گلشـن اوسـت کـه  از عـلـم  لـدُ ن

ذره ای ریخـته ازبحروجودش برفکرکهنم

ادامه نوشته…

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی ”

قسمت نهم

تاریخ نشر جمعه  ۲۹ ثور ۱۳۹۱ – ۱۸ می ۲۰۱۲

افـتـیـده بـه دام دل  مـن  عشـق  تـو د لـدا ر

گو یا کـه عشق تو از شوق دلم بـود خبر دار

عمری به سراغ چنین طمع دل بود  امید وار

آرزو بـه کام آمـد و دل گـشت دور ز اغــیار

ادامه نوشته…

عـرفـانم آرزوست

با استعانت از روحانیت حضرت جلا ل الدین محمد بلخی :

به استقبال

دی شـیخ با چـراغ همی گشت گـرد شهـر

کـز دیـو و دد مـلـولـم  و انسـانم  آرزوست

الحاج محمد ابراهیم  “حبیب زی “

عـرفـانم آرزوست

تاریخ نشر پنجشنبه  ۲۱ ثور ۱۳۹۱ –  دهم می  ۲۰۱۲

عطـری ز بـرگ  گل ، ز بـاغـبانـم  آرزوست

آن دیـدۀ  بیـنا کـه بیـنـد رخ  جـانانم آرزوست

عشـقـم  بـه  بحــر وحـدت وکارم  بدسـت یـار

این دوحیـات بخـش حیاتم زعـرفانم آرزوست

ادامه نوشته…

30 آوریل
بدون دیدگاه

بادۀ لعل

به استقبال از غزل حضرت حافظ ( رح )

دمی با غـم به سـر بردن جهان یکـسر نمی ارزد

بـه می بفـروش دلـق مـا کـزین  بیـشتر نمی ارزد

به دوام استقبال محترمه عزیزه عنایت 

بادۀ لعل

الحاج محمد ابراهیم ” حبیب زی “

 تاریخ نشر  دوشنبه  ۱۱  ثور ۱۳۹۱ – ۳۰  اپریل  ۲۰۱۲ 

دلی بسـتن برین گیتی جهان یکسر نمی ارزد

بنـوش پیمـانۀ عـرفـان مـیِ دیگـر نـمی ارزد

سـراغ بادۀ لعـل گـیر درین دنیای بـد فـرجـام

کـه پیـما نـه زدسـت این وآن بهـتر نمی ارزد

ادامه نوشته…

30 آوریل
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی “

قسمت هشتم

 تاریخ نشر دوشنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۱ — ۳۰ اپریل  ۲۰۱۲

گـر نهـالی غـرس کـنی ا ز تفـقـه ای باده نوش

حاصلش رحمت بود زان پروردگار پرده پوش

با عـبادات گـر دهی آبـش به جـام قـلب خویش

سـایه اش عـزت بود زان خـالق آن ژنـده پوش

ادامه نوشته…

24 آوریل
بدون دیدگاه

گفتمش ، گفت

گفتمش  ، گفت

الحا ج محمد ابراهیم “حبیب زی “

تاریخ نشر سه شنبه پنجم ثور ۱۳۹۱ – ۲۴ اپریل  ۲۰۱۲

گفتمش بگـذرم از جـان و دل در کـفم خون منست

گفـت نـازم آن  دل کـه  پـیونـد بـی چـون  منسـت

گفتمش آن کـیست که والـه وشیدا ومجنون تواست

گـفت دانـم آئیـنـۀ قلب تـو در قـلب خـونـین منسـت

ادامه نوشته…