۲۴ ساعت

30 آوریل
بدون دیدگاه

بادۀ لعل

به استقبال از غزل حضرت حافظ ( رح )

دمی با غـم به سـر بردن جهان یکـسر نمی ارزد

بـه می بفـروش دلـق مـا کـزین  بیـشتر نمی ارزد

به دوام استقبال محترمه عزیزه عنایت 

بادۀ لعل

الحاج محمد ابراهیم ” حبیب زی “

 تاریخ نشر  دوشنبه  ۱۱  ثور ۱۳۹۱ – ۳۰  اپریل  ۲۰۱۲ 

دلی بسـتن برین گیتی جهان یکسر نمی ارزد

بنـوش پیمـانۀ عـرفـان مـیِ دیگـر نـمی ارزد

سـراغ بادۀ لعـل گـیر درین دنیای بـد فـرجـام

کـه پیـما نـه زدسـت این وآن بهـتر نمی ارزد

به زهد واعتقاد مولا سرش بـرپای جانان برد

بـه پـای اهریمـن رفـتن به چشم تر نمی ارزد

قضای حق شـنیدن بر دلت بـاور بـار می آرد

چو باور شـد نصیب دل جـهان دگرنمی ارزد

بـه چـشـم بـاز کی بیـنم یکـی شــۀ جـهـان آرا

به هرتاردلم بیـنم بشترعشق برکـوثرنمی ارزد

قـلم گـیرم غـزل سـازم به حافظ  راز دل گویم

به عرضش میبرم این شعردرمحضرنمی ارزد

به فال خویش حافظ شیرازگفت ای”حبیب “من

دمی با غم به سر بردن جهان یکسر نمی ارزد

الحاج محمد ابراهیم ” حبیب زی “

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما