۲۴ ساعت

12 آگوست
بدون دیدگاه

رباعیات ودوبیتیها

 تاریخ نشر  یکشنبه ۲۲ اسد ۱۳۹۱ –  ۱۲ آگست ۲۰۱۲

رباعیات ودوبیتیها

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت دوازدهم

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

نخـل پـر ثمـری در بیـا بانـم آرزوست

در پردۀ عزت عمر جاودانم آرزوست

دسـتـم بُـلـنـد بـه دعـای رحـمـت خــدا

نـوری  ز انـوار خـداجـانـم  آرزوست

*********

تا کـی سـرود هسـتی جـانـانـه سرکنم

بی بال و پر به کوی عزیزم سفر کنم

وین دل را نگـر چـه مســتانه مـیـتـپد

تا بر عرش عظیمش به ماها نظرکنم

*********

هـرچـنـد کـه در پـرتـو  تـو، لطـف  روان است

لطفـت به یقین بهر حاجتمـندان جهان است

وه  کـه  تـو چـه شــۀ پـر لطـف  جـهـانـی

مـا خـفـتـه و لطـف تـو بـر مـا روان است

*********

دسـتی زغـیب برآمد دستم گرفت به پابرد

وز قـله هـای آتشـیـنی بـر پـای آشـنا بـرد

دستی که فکـرکرد م وصفـش شـنیده بودم

از کوی خاکساران کچکول تهی گدا برد

ادامه دارد

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما