۲۴ ساعت

می ناب

الحاج محمد ابراهیم  حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

می ناب

الحاج محمد ابراهیم  حبیب زی

تاریخ نشر یکشنبه هفتم جوزا ۱۳۹۱ – ۲۷ می ۲۰۱۲

روز هـا فکـر من ایـنست ومـاه ها سـخنـم

که زبهـراعطا یش آرام بـریـن یک چمـنم

چـمنـم  گلشـن اوسـت کـه  از عـلـم  لـدُ ن

ذره ای ریخـته ازبحروجودش برفکرکهنم

من ودنیـای معـانی کـه قــرن هـا  بـه دور

دلم مسـتـانه به جـوش است که آیـد به تنـم

بـه درخانۀ پنهـان دلم در پس آن پـردۀ دل

عـاطفی گـفـت بـه  گـوشـم که ویـس قـرنـم

اوبگـفـتاکه درروزحشرشافع توست رسول

تیـرغـفران به جگـرآمد وشکـرش دردهنم

مـرغ بی بـال و پـرم محـتاج  پـروازمـدام

تـا رسـم بـرخـیمـۀ الطافِ  شـمع  انجمـنـم

بیـاد روزی کـه گـردم جـدا از هـمـه عیب

بـه خـاک  پـا ش  بـمـا لـم  ســرا پـا بـدنـم

حبیب “مرابه میکده ودیروحرم میبـرند همیش

همی داننـد که می ناب  است همـیش در دهنـم

الحاج محمد ابراهیم   حبیب زی

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما