۲۴ ساعت

13 سپتامبر
بدون دیدگاه

رباعیات ودوبیتیها

تاریخ نشر پنجشنبه ۲۳سنبله  ۱۳۹۱  – ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۲ هالند

از : الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

قسمت  سیزدهم

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

رباعیات ودوبیتیها

********

من هـمانـم کـه بـه تعبـیر دلـم  دیـده بـه راه

به همان نوریکه دل رانماید زهرغصه جـدا

گـر تـوانـم دل و دیـده پاک ز خاشـاک کـنـم

شمع روشن شودبردل و نباشـد زپروانه جدا

*****************

تـاریک زتـاریـکـی دل رفـتـه بـه انـظـار

روشـن  ز نـور خـدا  گـشــتـه  پــدیــدار

هـوشـت بـه سـر دار کـدام سـمت روانی

تاریکی زهر دارهـولناک  یـا خانۀ خـمار

*****************

پیـام آمـد بگـو شعـری که دنیا را بلـرزد

بجنبد باد موسمی سرو، و گلها را بلرزد

اگـر از سـوز و صـدق دل الله  بـگـوئـی

یقـین دارم زمیـن و کهکشانها را بلـرزد

****************

مـولا نـا  دیـده  ذره هـا  را  دهـن  بـاز

بـه  حـلـقــوم  ذرات  پـیـــوئـد  د مسـاز

تـمـنـای خـیـال مـن، دَر قـلـب  ذره  زد

صـدا آمـد دَر معـنی به رویت میکنم باز

******************

مسـت  مسـتـی  ز  هـسـتـی مـیـکـنــد

ظـالـم  ظـلــم  ز  پســـتـی  مـیـکــنــد

عـارف و عـادل شـمـع هــر انـجـمـن

ز جـام حـق  مـی پــرســتـی مـیـکـنـد

الحاج محمد ابراهیم حبیب زی

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما