۲۴ ساعت

30 آوریل
بدون دیدگاه

رباعیات و دوبیتی ها

رباعیات و دوبیتی ها

از : الحاج محمد ابراهیم “حبیب زی “

قسمت هشتم

 تاریخ نشر دوشنبه ۱۱ ثور ۱۳۹۱ — ۳۰ اپریل  ۲۰۱۲

گـر نهـالی غـرس کـنی ا ز تفـقـه ای باده نوش

حاصلش رحمت بود زان پروردگار پرده پوش

با عـبادات گـر دهی آبـش به جـام قـلب خویش

سـایه اش عـزت بود زان خـالق آن ژنـده پوش

*********************

در یـکی کـهـنه  دلی او نظـر کـرد بـه عشـق

کـه د ر آن غـنچـۀ از خون بیاراست زعشـق

ایـن دل پـژمـرده زغـمها همـان جـان منسـت

کـه کـند رقـص سماع در رۀ او از دّ ر عشـق

*****************

در هوا شاهین به پروازو در زمین آهو دوان

در کـمین گاهِ دگـر جـمعی افتـاده  یاهـو کنان

ذ ره هـا در وجـود  هـر یـک  د ارند  فـغـان

راه حق گیرراحت شودجانت زین هـول جان

****************

د رد  و  رنج روزگار ضعـیف گـر معنای من

زانکه ازفطرت ضعـیف بوداین صدای نای من

گـر مـرا عشـقی ز ذاتـش می بود  دیـوانه  وار

مشـکل کشـا میـکرد حـل  مشـکل  د نیـای مـن

****************

صا نـع  دلـهـا  بـر صنـعـش  مـبـاهـات میـکـنـد

چون به جان روح میـدهد وه چه کرامات میکند

ایـن تـوئی  فخـر دات  اقـد سـش  د ر خـلـقـتـش

محبوب حق آن است  که تسبیح وعبادات میکـند

*******************

ادامه دارد

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما