۲۴ ساعت

20 دسامبر
بدون دیدگاه

گلسنگ محبت

نورالدین همستگر

نورالدین همستگر

نورالدین « همسنگر »

هالند نوامبر ۲۰۱۱

 

 

 

 

 

 

 

 

گلسنگ محبت

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۰ –  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱

کی باشدم این ظلمت شبها به سراید

زین شام سیه بانگ خروس سحراید

هرغنچه نقاب ازرخ پنهان بگشاید

گلزار طراوات به چمن بی خبر اید

هر زاغ و زغن گم شودازگوشه این باغ

تا نغمه سرا مرغ طرب هرگذراید

ایین قساوت زوطن رخت ببندد

بیداد غضب برسر هر فتنه گراید

کی باشدم این خاک زغم دیده کند باز

هرسو گل بشگفتهء شادی نظر اید

کی مام وطن لب بگشاید به تبسم

رنگ رمقی خاطر هر دربدر اید

هستی برهد هر وجب از چنگ تعصب

انوار صفا٬ در دل هرکی  ز سر اید

این مرز کهن کی شودم پهنه ازاد

تا یار مها جر بوطن از سفر اید

هر شاخه ء گل زمزمهء عشق سراید

این باغ خزان دیده زنو در ثمر اید

خور شید حصار شب دیرینه شگافد

از لانه شب صبح طلا یی بدر اید

بذری که فشانیم ز شوق دامن اقبال

از کشتهءما رشک جهان دگر اید

ویرانه ز گلسنگ محبت شود اباد

هر جا سخن از دولت علم و هنر اید

نورالدین « همسنگر »

 

 
بدون دیدگاه

دیدگاه بگذارید

لطفاً اطلاعات خود را در قسمت پایین پر کنید.
نام
پست الکترونیک
تارنما
دیدگاه شما