۲۴ ساعت

20 دسامبر
بدون دیدگاه

سکوت گلبدین

از عبقری

سکوت گلبدین

تاریخ نشر سه شنبه ۲۹ قوس ۱۳۹۰ –  ۲۰ دسامبر ۲۰۱۱

سوت گلبدین مو ج فساد است

تمام فتنه اش دوراز جهاد است

الا ای گلبدین راکت ا نداز

امیر حزب و قتل و غصه پرداز

ادامه نوشته…